Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Výhody migrace do cloudu

Přečtěte si, proč je cloud computing pro organizace zajímavý, seznamte se s běžnými problémy migrace do cloudu a projděte si užitečné materiály k migraci.

Migrace nabízí velké výhody, ale může s sebou přinášet i problémy

Mezi výhody migrace patří snížení nákladů na IT a zlepšení výkonu, ale vlastní proces migrace s sebou přináší určitá úskalí, jako je plánování a cena. V dalším textu se seznámíte s klíčovými výhodami a potenciálními problémy migrace.

Výhody migrace do cloudu

Optimalizace nákladů

Kromě možnosti optimalizace úloh z hlediska nákladů jsou navíc zajištěné významné úspory nákladů na zařízení, údržbu a nemovitosti.

Flexibilita a škálovatelnost

 • Organizace platí jenom za cloudové prostředky, které používají, což znamená, že nemusejí platit za IT prostředky, které používají jenom občas (a nemusejí je ani udržovat).
 • Když se poptávka prudce zvýší nebo organizace potřebuje výkonnější výpočetní prostředky, je možné prostředky okamžitě na vyžádání změnit.
 • Pro zajištění využití stávajících investic do IT celá řada organizací využívá model hybridního cloudu, v jehož rámci některé ze svých úloh migrují do cloudu a ostatní ponechávají v stávajícím místním prostředí. (Hybridní cloudy také přinášejí výhody dodržování předpisů pro konkrétní odvětví.)
 • Většina cloudových platforem je k dispozici na globální úrovni, takže organizace mohou zlepšit výkon tím, že spouštějí úlohy blíž místům, kde jsou jejich uživatelé nebo zákazníci.

Vylepšené zabezpečení

Celá řada veřejných cloudů nabízí integrované funkce zabezpečení a specializované nástroje pro zabezpečení cloudu, které pomáhají zajistit ochranu firemních prostředků. Opravy zabezpečení v mnoha případech automaticky provádí poskytovatel cloudu.

Dodržování předpisů

Některé cloudové platformy poskytují specializované nabídky, které usnadňují plnění požadavků na dodržování předpisů. Takové řešení je ideální pro vysoce regulovaná odvětví, jako jsou finance, zdravotnictví a státní správa.

Zálohování, obnovení a převzetí služeb při selhání

Většina poskytovatelů cloudu pomáhá zlepšovat provozní kontinuitu nabídkou integrovaných možností zálohování a obnovení jedním kliknutím. Někteří poskytovatelé také nabízejí možnost ukládat zálohy v různých geografických oblastech.

Zjednodušená správa a monitorování

Pokud poskytovatel cloudu nabízí nástroj pro centrální správu, mohou organizace spravovat a monitorovat prostředky místního datacentra i cloudu na jedné obrazovce.

Případné problémy migrace do cloudu

Plánování

Plánování rozsáhlé migrace vyžaduje složité plánování napříč celou organizací – mnohem víc než relativně jednoduché přesunutí jednotlivých úloh do cloudu. Úspěšné plánování migrace začíná definovanou strategií a zapojením klíčových účastníků na obchodní, technické i manažerské úrovni.

Náklady

I když migrace do cloudu vylepšuje návratnost investic v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, samotná migrace vyžaduje čas, peníze i prostředky. Pro plánování a implementaci migrace proto jsou velice důležité odhady nákladů.

Zabezpečení a dodržování předpisů

Přestože poskytovatelé cloudu nabízejí celou řadu nabídek pro zabezpečení a dodržování předpisů, za implementaci vhodných řešení pro své potřeby zodpovídají zákazníci. Organizace mohou do své migrace zapracovat potenciální aspekty zabezpečení a dodržování předpisů už ve fázi plánování.

Provozní výpadky

Přesun do cloudu se i u obrovských objemů dat dá provádět velmi rychle, ale vyžaduje pečlivé plánování, aby se minimalizovaly výpadky firem. Migrace ve vlnách pomocí iterativního přístupu může organizacím postupně zvládnutelné objemy dat.

Přijetí a školení v rámci organizace

Přestože vývojáři a IT specialisté zjistí, že většinu svých aktuálních dovedností využijí i v cloudu, nějaká školení jsou potřeba. Školení a rozvoj cloudových dovedností předem pomáhá organizacím zajistit úspěšný postup ve fázi migrace i po jejím ukončení.

Volba dodavatele nebo partnera pro migraci

Pro organizace, které nemají interní specialisty nebo kapacitu pro plánování a implementaci migrace, ale při výběru toho správného je potřeba postupovat obezřetně, jsou partneři neocenitelní. Vhodný partner pro migraci nabízí služby a zkušenosti, které odpovídají potřebám a obchodním aspektům migrující organizace.

Nejčastější dotazy

 • Cloud computing umožňuje organizacím rychlejší inovace a nabízí flexibilní prostředky a ve srovnání s místními prostředky také vyšší odolnost. Při použití cloudových služeb obvykle platíte jenom za to, co potřebujete a kdy to potřebujete. Cloud computing může spolupracovat se stávající místní infrastrukturou (v rámci hybridního modelu), nebo ji může zcela nahradit. Přečtěte si další informace o cloud computingu a migraci do cloudu.

 • Odpověď závisí na velikosti a složitosti projektu migrace vaší organizace a také na schopnostech interního IT. Azure nabízí celou řadu prostředků, nástrojů, školení a doprovodných materiálů pro interní migrace i pro migrace s podporou partnera:

  • Pokud chcete od zkušeného partnera pro migrace odbornou pomoc ve všech fázích vaší migrace do cloudu, zapojte se do  Programu migrace do Azure.
  • Pokud chcete některé nebo dokonce všechny úlohy přesunout do cloudu sami, vyhledejte si v Centru migrace Azure nástroje a prostředky, které vám umožní migrovat bez obav, jako jsou videa k migraci, webináře, pokyny pro různé scénáře a výukové materiály pro většinu běžných scénářů a úloh.
 • Většina problémů při migraci dat se dá zmírnit využitím vhodných migračních nástrojů a osvědčených postupů, které jsou k dispozici prostřednictvím většiny hlavních poskytovatelů cloudu. Tady jsou některé z těchto potenciálních problémů spolu s možnostmi jejich řešení:

  • Ztráta dat během migrace.
  • Sémantická rizika v případě rozdílů jednotek měření dat mezi staršími a novými systémy
  • Poškození, kdy dojde k narušení integrity dat z důvodu rozdílů ve formátu nebo obsahu mezi staršími a novými systémy
  • Interference, kdy se data starší verze v průběhu migrace mění nebo aktualizují

  Omezit rizika problémů při migraci dat vám pomohou následující řešení:

  • Nejdřív si udělejte celkový přehled o postupu migrace do cloudu.
  • Podrobně si prostudujte osvědčené metody a postupy migrace v rámci architektury Microsoft Cloud Adoption Framework pro Azure.
  • Různé typy úloh mají různé požadavky na migraci – projděte si specializované nástroje pro migraci, které můžete využívat sami nebo s pomocí partnera.
  • Celá řada organizací spolupracuje s partnery, kteří jim pomáhají s migrací dat. Zapojením do bezplatného Programu migrace do Azure si můžete zajistit kontakt s kvalifikovaným partnerem, který se specializuje na váš obor, a získat kurátorovaná doporučení k migraci vašich dat.
 • Azure nabízí cenově výhodné a vysoce zabezpečené cloudové služby s bezproblémovou hybridní flexibilitou navrženou pro zvýšení produktivity vývojářů. Efektivně vytvářejte, spouštějte a spravujte aplikace místně, v několika cloudech a na hraničních zařízeních s funkcemi, jako jsou:

  • Nejširší portfolio nabídek pro dodržování předpisů ze všech poskytovatelů cloudu.
  • Flexibilní cenové možnosti – platíte jenom za to, co využijete.
  • Vícevrstvé zabezpečení, kterému důvěřují podniky, vládní instituce a startupy.

  Další informace

   

 • Azure Migrate je služba, která zjednodušuje migraci do Azure a její modernizaci a optimalizaci. Zahrnuje jednotnou platformu pro spouštění a sledování kroků migrace a před migrací, celou řadu nástrojů pro posouzení a rozšiřitelnou architekturu, která umožňuje integraci nástrojů třetích stran.

  Další informace

Prostřednictvím Programu migrace do Azure a modernizace můžete získat kurátorované materiály a odbornou pomoc pro všechny fáze migrace.

Migrujte na cloudovou platformu Azure a začněte s 12 měsíci bezplatných služeb.