Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Azure Service Fabric

Vytvářejte a provozujte vždy funkční, škálovatelné distribuované aplikace.

Důvěryhodná prověřená platforma pro klíčové aplikace

Zaměřte se na vytváření aplikací a obchodní logiky a řešení složitých problémů distribuovaných systémů, jako je spolehlivost, škálovatelnost, správa a latence, nechte na Azure. Service Fabric je opensourcový projekt zajišťující provoz základní infrastruktury Azure a dalších služeb Microsoftu, jako je Skype pro firmy, Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Databáze Azure Cosmos, Azure SQL Database, Dynamics 365 nebo Cortana. Služba Azure Service Fabric je navržena pro doručování vysoce dostupných a odolných služeb v cloudovém rozsahu. Jako taková skutečně rozumí požadavkům aplikací na dostupnou infrastrukturu a prostředky a umožňuje automatické škálování, průběžné aktualizace a automatické opravení chyb, když k nim dojde.

Při vytváření vlastních aplikací založených na mikroslužbách a kontejnerech si můžete vybrat z celé řady produktivních programovacích modelů a jazyků, včetně .NET Core 2.0, C# a Javy. Nasaďte cluster Service Fabric v Azure nebo použijte plně spravovanou platformu mikroslužeb Azure Service Fabric Mesh, která je momentálně ve verzi Preview. Azure Service Fabric je teď také k dispozici zdarma ke stažení pro Windows Server a umožňuje vytvářet clustery Service Fabric místně i v jiných cloudech.

 • Jednodušší vývoj mikroslužeb a správa životního cyklu aplikace

 • Platforma schopná rozpoznávat data se stavovými kontejnery nebo mikroslužbami pro úlohy s nízkou latencí a vysokou propustností

 • Spouštění kdekoli – podpora Windows a Linuxu v Azure, místním prostředí nebo jiných cloudech

 • Spolehlivé škálování a orchestrace kontejnerů a mikroslužeb

 • Spouštění čehokoli – jazyky a programovací modely podle vašeho výběru

 • Škálování až na tisíce počítačů

Jednodušší vytváření a správa aplikací mikroslužeb

 • Rychlé uvedení na trh: Zaměřte se na tvorbu funkcí, které aplikacím dodávají obchodní hodnotu, a nezabývejte se navrhováním a psaním dalšího kódu, který by řešil otázky spolehlivosti, škálovatelnosti, správy nebo latence v základní infrastruktuře.
 • Orchestrace kontejnerů a služeb ve stejném prostředí: Kontejnery Dockeru můžete přinést do Linuxu nebo Windows a spolehlivě je spouštět ve velkém měřítku vedle dalších úloh a služeb. Využijte hostování kontejnerů, správu prostředků clusteru a možnosti orchestrace úloh, které nabízí Service Fabric.
 • Volba architektury: Vytvářejte bezstavové nebo stavové mikroslužby. Tento architektonický přístup umožňuje vytvářet komplexní aplikace složené z malých, nezávisle vyvíjených služeb. Mikroslužby se používají v nejsložitějších scénářích, které vyžadují nízkou latenci, jsou náročné na data a umožňují škálování do cloudu pomocí Azure Service Fabric. Zkombinujte programovací modely a jazyky, které vám vyhovují, od kontejnerů a hostovaných spustitelných souborů až po mikroslužby a objekty actor.
 • Flexibilita mikroslužeb: Umožněte používat postupy průběžné integrace a průběžného vývoje a urychlete doručování nových funkcí díky navrhování jemně vyladěných aplikací mikroslužeb.
 • Integrace integrovaného vývojového prostředí (IDE): Rychle a snadno vytvářejte, testujte, laďte, nasazujte a upgradujte aplikace Service Fabric v izolovaných, testovacích a produkčních prostředích. Můžete k tomu použít libovolné integrované vývojové prostředí (IDE), například sadu Visual Studio nebo Eclipse, nebo příkazový řádek.
 • Spouštění kdekoli: Flexibilně nasazujte stejný kód aplikace ve veřejných, hostovaných nebo privátních cloudech s použitím konzistentních služeb platformy a stejných aplikačních programovacích modelů. Jako hostitelský operační systém přitom můžete použít Windows Server nebo Linux.
Azure Service Fabric – snadné vytváření mikroslužeb
Service Fabric zaručuje výkon s nízkou latencí

Nízká latence a vysoká efektivita ve velkém měřítku

Poskytujte rychle a přesto bezpečně upgrady bez výpadků, automatizujte operace, integrujte monitorování stavu a zajistěte automatické obnovení z chyb. Orchestrujte aplikace založené na mikroslužbách a kontejnerech, získejte přehled o stavu a výkonu aplikace a umožněte vývoj odolných služeb s možností škálování a nízkou latencí.

Vyřešte složité problémy distribuovaných systémů, jako jsou například spolehlivé zjišťování chyb a převzetí služeb při selhání, správa stavu, zjišťování služeb, průběžné aktualizace, přenositelnost aplikací, abstrakce prostředí, správa a řízení prostředků a správa konfigurace a poskytněte vývojářům možnosti správy životního cyklu aplikace, aby při zvýšení využití nemuseli aplikace znovu navrhovat. Vyvíjejte a doručujte spoustu druhů aplikací a úloh, včetně víceklientských aplikací SaaS, klíčových obchodních aplikací, úloh shromažďování a zpracování dat IoT a her.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Přehled služby Security Center v Azure zobrazující data zásad a dodržování předpisů a hygienu zabezpečení prostředků
Karta výpočetních prostředků a aplikací služby Security Center v Azure zobrazující seznam doporučení

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Související produkty a služby

API Management

API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Připojení, sledování a správa miliard prostředků IoT

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB

Sestavování a modernizace škálovatelných a vysoce výkonných aplikací

Začínáme s Azure Service Fabric