Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Azure Route Server

Služba, která umožňuje síťovým zařízením dynamicky vyměňovat informace o trasách s virtuálními sítěmi Azure

Zjednodušení provozní správy síťových zařízení

Azure Route Server umožňuje síťovým zařízením dynamicky vyměňovat informace o trasách s virtuálními sítěmi Azure. Nakonfigurujte síťová zařízení a služby Azure ExpressRoute a VPN Gateway tak, aby automaticky přebíraly nejnovější informace o trasách ze služby Azure Route Server a nemusely se ručně spojovat s jednotlivými sítěmi.

Injektáž tras z virtuálního síťového zařízení do virtuální sítě

Podpora nasazení síťových virtuálních zařízení typu aktivní-aktivní nebo aktivní-pasivní

Interoperabilita se službami Azure ExpressRoute a Azure VPN Gateway pro směrování

Přímé předávání dat mezi síťovými zařízeními a virtuálními počítači aplikací pro optimalizaci výkonu

Zjednodušení provozu síťových zařízení

Při použití služby Azure Route Server můžete mezi síťovými zařízeními a branami v Azure povolit dynamické směrování (namísto statického směrování). Azure Route Server poskytuje koncové body protokolu BGP (Border Gateway Protocol), které používají standardní směrovací protokol k výměně tras.

Použití se stávajícím nastavením

Azure Route Server můžete snadno použít se stávajícími nebo novými nasazeními s podporou libovolné topologie sítě, jako je například hvězdicová architektura, vícecestná architektura nebo plochá virtuální síť.

Použití s jakýmkoli síťovým zařízením

Azure Route Server můžete používat s jakýmikoli síťovými virtuálními zařízeními hostovanými v Azure, jako jsou brány firewall, brány SD-WAN nebo nástroje pro vyrovnávání zatížení.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Materiály a dokumentace ke službě Azure Route Server

Začněte s dokumentací

Nejčastější dotazy týkající se služby Azure Route Server

  • Služba Azure Route Server funguje s jakýmkoli síťovým zařízením, které podporuje BGP s vícenásobnou navigací.

  • Ne. Azure Route Server si vyměňuje trasy BGP jenom s vašimi síťovými zařízeními. Přenos dat probíhá přímo ze síťových zařízení do virtuálního počítače a naopak.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure