Přeskočit na hlavní obsah

Azure Deployment Environments

Zprovozňujte rychle prostředí infrastruktury aplikací díky projektovým šablonám.

Zrychlení životního cyklu vývoje s využitím předkonfigurovaných prostředí na vyžádání

Azure Deployment Environments poskytuje vývojářům samoobslužné projektové šablony pro nasazení prostředí v libovolné fázi vývoje. Podporujte spolupráci a inovace pomocí konzistentních prostředí a osvědčených postupů a podněcujte experimentování či používání InnerSource a zároveň maximalizujte zabezpečení, dodržování předpisů a nákladovou efektivitu.

Snadné nasazení na vyžádání z vývojového portálu, rozhraní příkazového řádku nebo kanálů kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD)

Standardizované šablony, které pomáhají týmům řídit se osvědčenými postupy, tipy a triky k Innersource a současně eliminovat režijní náklady

Typy prostředí nastavené správci pro samoobslužné vývojové prostředí při současném zachování centralizovaných zásad správného řízení

Komplexní možnosti správy pro sledování nákladů a centrální správu prostředků Azure mezi vývojovými centry

Zajištění bezproblémového vývojářského prostředí

Nasaďte správné prostředí ve správný čas, aniž byste museli řešit back-endové procesy. Zřizujte složitá prostředí během několika minut, aniž byste čekali na technický tým platformy. Stačí si vybrat z kurátorované sady šablon vytvořených speciálně pro vaše projekty. Samoobslužná prostředí můžete aktivovat přímo z místa, kde pracujete – včetně úložiště kódu, rozhraní příkazového řádku nebo vlastního vývojového portálu – a zároveň můžete automaticky používat správné identity, oprávnění a předplatná Azure.

Diagram znázorňující, jak může vývojový tým zvolit prostředí nasazení na základě identit vaší organizace a předplatných Azure
Typ prostředí přidaný do projektu

Maximální zabezpečení díky centralizovanému řízení

Povolte technickým týmům platformy konfigurovat zásady zabezpečení a oprávnění na základě fáze vývoje. Zvyšte ochranu předprodukčního a produkčního prostředím a zajistěte podporu experimentování v prostředích pro vývoj/testování a v sandboxu. Automatické nasazování prostředků ve správných předplatných Azure vám umožní snadno sledovat využití prostředků jednotlivými týmy a vyhnout se zbytečným rizikům nebo poplatkům.

Inovace a spolupráce pomocí standardizovaných šablon

Zjednodušte pracovní postupy jednotlivých týmů vytvořením šablon infrastruktury jako kódu, které standardizují prostředí a zároveň umožňují vývojářům iterovat a sdílet osvědčené postupy. Automaticky nasazujte prostředí jako součást existujícího kanálu kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD) nebo nasazujte na vyžádání a testujte aplikace a sandboxová prostředí, abyste mohli pracovat na testování konceptů.

Diagram znázorňující, jak můžete zjednodušit pracovní postupy mezi jednotlivými týmy tím, že zajistíte, aby vývojové týmy vždy pracovaly ve stejném prostředí a zároveň byla možná iterace a sdílení osvědčených postupů.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

  • Používejte Azure Deployment Environments a plaťte jenom za prostředky Azure

    Plaťte jenom za prostředky Azure, které vytvoříte ve svých prostředích, jako jsou výpočetní prostředky, úložiště a sítě. Předplatitelé Visual Studia můžou ušetřit až 50 procent, když využijí ceny Azure pro vývoj a testování s Azure Deployment Environments, aby mohli podporovat průběžné potřeby vývoje a testování.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Nejčastější dotazy ke službě Azure Deployment Environments

  • Služba Azure Deployment Environments je aktuálně dostupná v oblastech Austrálie – východ, Kanada – střed, Indie – střed, Východní Asie, USA – východ, USA – východ 2, Japonsko – východ, Korea – střed, Severní Evropa, USA – středojih, Velká Británie – jih, Západní Evropa a USA – západ 3.

  • Prostředí a přidružené prostředky Azure se vytvářejí v zákaznických předplatných, která jsou předem nakonfigurovaná pro konkrétní projekt nebo tým.

  • Služba Azure Deployment Environments v současnosti podporuje šablony Azure Resource Manageru s okamžitými plány na podporu dalších technologií, jako jsou Terraform, Pulumi, Bicep a Ansible.

  • Služba Azure Deployment Environments pomáhá s viditelností i řízením nákladů. Týmy pro vývojovou infrastrukturu můžou snadno sledovat, spravovat a řídit prostředí vytvořená vývojovými týmy. Týmy pro vývojovou infrastrukturu budou navíc moct zobrazit výstrahy zabezpečení a náklady vzniklé v jednotlivých prostředích v rámci týmů a organizací.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušet Azure zdarma