Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Azure Deployment Environments

Zprovozňujte rychle prostředí infrastruktury aplikací díky projektovým šablonám.

Zrychlení životního cyklu vývoje s využitím předkonfigurovaných prostředí na vyžádání

Azure Deployment Environments poskytuje vývojářům samoobslužné projektové šablony pro nasazení prostředí v libovolné fázi vývoje. Podporujte spolupráci a inovace pomocí konzistentních prostředí a osvědčených postupů a podněcujte experimentování či používání InnerSource a zároveň maximalizujte zabezpečení, dodržování předpisů a nákladovou efektivitu.

Přečtěte si informace o nejnovějších oznámeních o Azure Deployment Environments na konferenci Microsoft Build.

Snadné nasazení na vyžádání z vývojového portálu, rozhraní příkazového řádku nebo kanálů kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD)

Standardizované šablony, které pomáhají týmům řídit se osvědčenými postupy, tipy a triky k Innersource a současně eliminovat režijní náklady

Typy prostředí nastavené správci pro samoobslužné vývojové prostředí při současném zachování centralizovaných zásad správného řízení

Komplexní možnosti správy pro sledování nákladů a centrální správu prostředků Azure mezi vývojovými centry

Vyzkoušejte službu Azure Deployment Environments – nyní je obecně dostupná

Zajištění bezproblémového vývojářského prostředí

Nasaďte správné prostředí ve správný čas, aniž byste museli řešit back-endové procesy. Zřizujte složitá prostředí během několika minut, aniž byste čekali na technický tým platformy. Stačí si vybrat z kurátorované sady šablon vytvořených speciálně pro vaše projekty. Samoobslužná prostředí můžete aktivovat přímo z místa, kde pracujete – včetně úložiště kódu, rozhraní příkazového řádku nebo vlastního vývojového portálu – a zároveň můžete automaticky používat správné identity, oprávnění a předplatná Azure.

Přidávání prostředí
Probíhající úpravy testu typu prostředí pro maximalizaci zabezpečení

Maximální zabezpečení díky centralizovanému řízení

Povolte technickým týmům platformy konfigurovat zásady zabezpečení a oprávnění na základě fáze vývoje. Zvyšte ochranu předprodukčního a produkčního prostředím a zajistěte podporu experimentování v prostředích pro vývoj/testování a v sandboxu. Automatické nasazování prostředků ve správných předplatných Azure vám umožní snadno sledovat využití prostředků jednotlivými týmy a vyhnout se zbytečným rizikům nebo poplatkům.

Inovace a spolupráce pomocí standardizovaných šablon

Zjednodušte pracovní postupy jednotlivých týmů vytvořením šablon infrastruktury jako kódu, které standardizují prostředí a zároveň umožňují vývojářům iterovat a sdílet osvědčené postupy. Automaticky nasazujte prostředí jako součást existujícího kanálu kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD) nebo nasazujte na vyžádání a testujte aplikace a sandboxová prostředí, abyste mohli pracovat na testování konceptů.

Seznam šablon k výběru s doprovodnými popisy

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Nejčastější dotazy ke službě Azure Deployment Environments

  • Služba Azure Deployment Environments je v současné době dostupná v oblastech Austrálie – východ, Evropa – západ, Japonsko – východ, Kanada – střed, Velká Británie – jih, USA – východ, USA – východ 2, USA (střed) – jih a USA – západ 3 východ.

  • Prostředí a přidružené prostředky Azure se vytvářejí v zákaznických předplatných, která jsou předem nakonfigurovaná pro konkrétní projekt nebo tým.

  • Služba Azure Deployment Environments v současnosti podporuje šablony Azure Resource Manageru s okamžitými plány na podporu dalších technologií, jako jsou Terraform, Pulumi, Bicep a Ansible.

  • Služba Azure Deployment Environments pomáhá s viditelností i řízením nákladů. Týmy pro vývojovou infrastrukturu můžou snadno sledovat, spravovat a řídit prostředí vytvořená vývojovými týmy. Týmy pro vývojovou infrastrukturu budou navíc moct zobrazit výstrahy zabezpečení a náklady vzniklé v jednotlivých prostředích v rámci týmů a organizací.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušet Azure zdarma