Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat.

Azure Data Lake Analytics je služba analytických úloh na vyžádání, která zjednodušuje práci s velkými objemy dat.

Můžete snadno vyvíjet a spouštět programy v jazycích U-SQL, R, Python a .NET pro zpracování a transformaci rozsáhlých paralelních dat, a to nad petabajty dat. Protože nemusíte spravovat žádnou infrastrukturu, můžete zpracovávat data na vyžádání, okamžitě škálovat a platit pouze podle počtu úloh.

Začátek během několika sekund, okamžité škálování, placení podle počtu úloh

Pomocí služby Azure Data Lake Analytics můžete zpracovávat úlohy s velkými objemy dat během několika sekund. Nemusíte se starat o žádnou infrastrukturu, protože nejsou žádné servery, virtuální počítače ani clustery, na které byste museli čekat, spravovat je nebo je ladit. Pro každou úlohu můžete okamžitě škálovat výpočetní výkon, měřený v jednotkách analýzy (AU) služby Azure Data Lake, od jedné AU až po tisíce AU. Platíte pouze za výpočetní výkon, který v úlohách skutečně využijete.

Jednoduchý vývoj výkonných paralelních programů

U-SQL je jednoduchý, výrazový a rozšiřitelný jazyk, který vám umožňuje napsat kód jednou a automaticky jej nechat paralelně umístit pro účely škálování, které potřebujete. Můžete využít existující knihovny napsané v jazycích .NET, R nebo Python a zpracovávat petabajty dat pro různé kategorie úloh, jako jsou například dotazování, extrakce, transformace a načítání (ETL), strojové učení, strojový překlad, zpracování obrázků a analýza mínění. Podívejte se na video Spouštění dotazů U-SQL pro službu Azure Data Lake a zjistěte, jak určujeme typ objektů v milionu obrázků pomocí integrované kognitivní knihovny v U-SQL.

Snadné ladění a optimalizace programů pro velké objemy dat

Laďte chyby v programech distribuovaných v cloudu stejně snadno, jako ladíte programy ve vašem osobním prostředí. Naše spouštěcí prostředí aktivně za běhu analyzuje vaše programy a nabízí doporučení, díky kterým můžete zvýšit výkon a snížit náklady. Pokud si například pro svůj program vyžádáte 1 000 jednotek analýzy a potřeba bude jenom 50 jednotek analýzy, systém vám doporučí použít pouze 50 jednotek analýzy a snížit tak náklady o 95 %.

Virtualizace analýz

Jednejte na základě všech dat pomocí optimalizované virtualizace dat z relačních zdrojů, jako jsou služby Azure SQL Database a Azure Synapse Analytics. Vaše dotazy se automaticky optimalizují přesunutím zpracování blíže ke zdrojovým datům bez pohybu samotných dat, čímž se maximalizuje výkon a minimalizuje latence.

Zabezpečení, auditování a podpora podnikové úrovně

Rozšiřte místní zabezpečení a kontrolu zásad správného řízení do cloudu a splňte požadavky na dodržování bezpečnostních a legislativních předpisů. Jednotné přihlašování (SSO), vícefaktorové ověřování a bezproblémová správa milionů identit jsou integrované prostřednictvím Microsoft Entra ID (dříve Azure Active Directory). Řízení přístupu na základě rolí a možnost auditovat veškeré operace zpracování a správy jsou ve výchozím nastavení zapnuté. U vašeho řešení pro velký objem dat garantujeme 99,9% plnění smlouvy SLA na podnikové úrovni a nepřetržitou podporu.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Vyzkoušet Analýzu Data Lake zdarma

Vyzkoušet Azure zdarma