Přeskočit na hlavní obsah

Kognitivní služba pro jazyk

Spravovaná služba pro zajištění vysoce kvalitních funkcí přirozeného jazyka, od analýzy postoje a extrakce entit až po automatické odpovídání na dotazy.

Doplnění možností přirozeného jazyka pomocí jediného volání API

Využijte možnost identifikovat klíčové termíny a fráze, porozumět zabarvení a zabudovat do aplikací konverzační rozhraní. Můžete také anotovat, trénovat, vyhodnocovat a nasazovat přizpůsobitelné modely s využitím kognitivní služby pro službu Jazyk bez zkušeností se strojovým učením.

 • Nejmodernější možnosti založené na převratných výzkumech umělé inteligence

 • Vícejazyčné modely, které můžete natrénovat jednou a používat v dalších jazycích bez nutnosti přetrénování

 • Vizuální rozhraní pro anotace, trénování, vyhodnocování a nasazování modelů

 • Vaše data zůstanou vaše – textové vstupy se používají jenom pro trénování modelů

Azure Cognitive Service pro jazyk

Přizpůsobení vícejazyčných modelů pro vaši oblast

Identifikujte entity nebo přizpůsobte klasifikaci textu podle potřeb vaší organizace. Natrénujte klíčová slova specifická pro danou oblast v jednom jazyce a používejte je v dalších jazycích, a to bez nutnosti přetrénování. Znalost strojového učení není nutná – je to snadné, stačí jenom poskytnout popisky a několik příkladů.

Označení dat pro projekt na portálu Language Studio
Úvodní obrazovka portálu Language Studio

Zrychlení vývoje pomocí portálu Language Studio

Využijte možnost rychlého nasazování modelů s využitím portálu Language Studio. K anotaci použijte zvýraznění slov ve vzorových dokumentech. Při vyhodnocování využijte integrovaná kvantitativní měření, jako je přesnost nebo úplnost. Pro správu nasazení modelů je k dispozici uživatelsky přívětivý řídicí panel.

Identifikace důležitých konceptů

Identifikujte entity a jejich vztahy v dokumentech. Přiřaďte popisky, jako jsou data, osobní údaje nebo výrazy specifické pro vaši oblast.

Lepší porozumění vnímání zákazníků

Analýzou pozitivního a negativního zabarvení na sociálních sítích, v zákaznických recenzích a v dalších zdrojích informací získáte další poznatky o své značce.

Rychlejší pochopení informací

Automaticky generujte souhrny dokumentů nebo přepisy konverzací, které vám pomůžou rychleji pochopit informace z interních dokumentů, hovorů zákazníkům, recenzí produktů, e-mailů a dalších zdrojů informací.

Automatizace pracovních postupů

Klasifikujte dokumenty s využitím popisků specifických pro danou oblast a zlepšete tak rozhodování.

Zpracování lékařského textu

Zpracovávejte nestrukturovaná lékařská data s cílem zlepšit péči o pacienty.

Konverzace se zákazníky

Umožněte uživatelům komunikovat s aplikacemi, roboty a zařízeními Internetu věcí pomocí přirozeného jazyka.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

Přehled služby Security Center v Azure zobrazující data zásad a dodržování předpisů a hygienu zabezpečení prostředků
 • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

Karta výpočetních prostředků a aplikací služby Security Center v Azure zobrazující seznam doporučení
 • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

 • Výkon a možnosti kontroly a přizpůsobení, které potřebujete, s flexibilními cenami

  Využijte možnost platit průběžně podle počtu textových záznamů bez jakýchkoli výdajů předem.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Služba, které důvěřují společnosti všech velikostí

LaLiga zvyšuje zapojení fanoušků

Fotbalová organizace oslovuje milióny fanoušků po celém světě prostřednictvím osobního digitálního asistenta, který s využitím analýz textu zpracovává příchozí dotazy a určuje záměry uživatelů v několika jazycích.
LaLiga

Pojišťovna zlepšuje prostředí pro zákazníky

Společnost Progressive Insurance s využitím Azure AI vytvořila atraktivní prostředí pro zákazníky s chatbotem.
Progressive

Firma poskytující zdravotnické služby zlepšuje péči o pacienty

Společnost Kepro vylepšuje zdravotnické procesy díky rychlým a přesným poznatkům z textových analýz, které automatizují a zlepšují způsob, jakým klinické týmy provádějí přezkumy využití, lékařská odvolání a hodnocení dohledu nad kvalitou.
Kepro

Text Request chápe zabarvení sdělení ve velkém

Poskytovatel softwaru využívá analýzy textu k tomu, aby reagoval na postoje zákazníků a zajišťuje pozitivní marketingové zkušenosti.
Text Request
Zpět na karty

Dokumentace a zdroje informací ke službě Jazyk

Prozkoumejte oblíbené materiály pro vývojáře

Nejčastější dotazy ke službě Jazyk

 • Možnosti, které byly dříve k dispozici v těchto službách, jsou vylepšené o nejnovější umělou inteligenci a nabízené v rámci služby Jazyk. Služba jazyka nabízí jednotné prostředí a unifikované sady SDK pro populární programovací jazyky, které umožňují zabudovat umělou inteligenci v přirozeném jazyce do vašich aplikací. Vybrat si můžete z 12 předem připravených funkcí, které můžete snadno přizpůsobit prostřednictvím svých označených dat, nebo můžete jednoduše anotovat data pomocí plátna pro popisování dat.

 • Služba jazyka je ztělesněním závazku poskytovat nejnovější možnosti přirozeného jazyka. Konsoliduje známé možnosti, které byly dřív k dispozici ve službách Analýza textu, QnA Maker a LUIS, do jedné unifikované služby. Tyto funkce můžete používat v rámci jedné praktické sady SDK vytvořením prostředku služby Jazyk.

 • Nejdřív si musíte vytvořit prostředek služby Jazyk. Navštivte Azure Portal, vyberte Vytvořit prostředek a vyhledejte řešení službu Jazyk. Jakmile máte prostředek, použijte jeho možnosti prostřednictvím rozhraní API nebo sady SDK (pro Python nebo C#). Sadu SDK si můžete stáhnout z webu Azure Portal, PyPi nebo NuGet.

 • Zákazníci se službou Analýza textu (včetně odpovídání na dotazy) mohou využívat unifikovanou službu Jazyk bez přerušení, zatímco zákazníci s klasickými službami QnA Maker a LUIS musí migrovat, aby tuto unifikovanou službu Jazyk mohli využívat. Migrace je jednoduchý proces. Podrobný postup migrace najdete v dokumentaci.

 • Další informace o jazycích podporovaných jednotlivými funkcemi najdete v dokumentaci ke službě Jazyk.

 • Ano, můžete použít operaci analýzy a zkombinovat několik funkcí v rámci jednoho asynchronního volání. Operace analýzy je aktuálně dostupná jenom pro cenovou úroveň Standard a řídí se stejnými cenovými kritérii.

 • Služba LUIS se bude nadále podporovat a udržovat jako obecně dostupná služba a zákazníci nemusí přecházet na službu Jazyk, protože se budou udržovat oba tyto produkty.

Začněte tvořit se službou Cognitive Services

Vyzkoušejte si Cognitive Services zdarma