Scheduler

Spouštění úloh v rámci jednoduchých nebo složitých opakovaných plánů

Vytvářejte úlohy podle vlastního plánu

Azure Scheduler umožňuje vytvářet v cloudu úlohy, které spolehlivě služby v systému Azure i mimo něj, třeba volání koncových bodů HTTP/S nebo odesílání zpráv do front služby Azure Storage nebo Azure Service Bus nebo témat této služby. Můžete si vybrat, jestli chcete úlohy spustit hned, opakovaně nebo v naplánovaném čase v budoucnosti.

Ideální pro opakované akce, každodenní údržbu, vývojáře

Scheduler se skvěle hodí pro opakované akce, jako je třeba pravidelné shromažďování dat z Twitteru do informačního kanálu. Je taky ideální pro čištění protokolů, spouštění rutinního zálohování a další úlohy údržby aplikací. Můžete také Scheduler začlenit do svých aplikací.

Navržené pro zajištění vysoké dostupnosti a spolehlivosti

Scheduler funguje i při selhání sítě, počítače nebo datového centra, takže vaše naplánované úlohy se budou dál spouštět včas. Pokud to bude potřeba, automaticky se přepne na jiné datové centrum ve stejné oblasti. Zákazníci mohou konfigurovat i alternativní koncové body pro případ, že hlavní koncový bod nebude dostupný.

Vytvářejte asynchronní úlohy pomocí front

Scheduler jde také využít k publikování zpráv do front služby Storage a témat nebo front služby Service Bus pro asynchronní zpracování opakovaných požadavků. Tato funkce je užitečná u složitých nebo dlouhodobě spuštěných požadavků, jako jsou například sekvence příkazů jazyka SQL ve velké databázi, nebo v případě, že chcete vyvolat offline službu.

Související produkty a služby

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

Účty úložiště

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové i mobilní prostředí