Scheduler

Spouštění úloh v rámci jednoduchých nebo složitých opakovaných plánů

Vytvářejte úlohy podle vlastního plánu

Azure Scheduler umožňuje vytvářet v cloudu úlohy, které spolehlivě vyvolávají služby v systému Azure i mimo něj, třeba volání koncových bodů HTTP/S nebo odesílání zpráv do front služby Azure Storage nebo Azure Service Bus nebo témat služby Azure Service Bus. Můžete si vybrat, jestli chcete úlohy provést hned, opakovaně nebo v určitém okamžiku v naplánovaných časech.

Ideální pro opakované akce, každodenní údržbu, vývojáře

Scheduler se skvěle hodí pro opakované akce, například pro pravidelné shromažďování dat z Twitteru do informačního kanálu. Je taky ideální pro čištění protokolů, spouštění rutinního zálohování a další úlohy údržby aplikací. Vývojáři také mohou Scheduler začlenit do svých aplikací.

Je navržený tak, aby zajišťoval vysokou dostupnost a spolehlivost

Scheduler funguje i v případě selhání sítě, počítače a datového centra, takže vaše naplánované úlohy se budou dál spouštět včas. Pokud to bude potřeba, automaticky se přepne na jiné datové centrum ve stejné oblasti. Uživatelé mohou konfigurovat i alternativní koncové body pro případ, že nebude dostupný hlavní koncový bod.

Vytvářejte asynchronní úlohy pomocí front

Scheduler taky může publikovat zprávy do front služby Storage a témat nebo front služby Service Bus pro asynchronní zpracování opakovaných požadavků. Tato funkce je užitečná u složitých nebo dlouhodobě spuštěných požadavků, jako jsou například sekvence příkazů jazyka SQL ve velké databázi, nebo v případě, že chcete vyvolat offline službu.

Související produkty a služby

Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

Storage

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

App Service

Vytváření webových a mobilních aplikací pro libovolnou platformu a zařízení

Vyzkoušejte si bezplatný účet se službou Scheduler