Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Arc

Inovace kdekoli s využitím Azure

Azure Arc je most, který rozšiřuje platformu Azure a pomáhá vytvářet aplikace a služby s flexibilitou pro provoz v datových centrech, na hraničních zařízeních a v multicloudových prostředích.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Datové služby s podporou Azure Arc

Datové služby s podporou

Azure Arc umožňují zákazníkům spouštět místní databáze Azure SQL Managed Instance (obecně dostupné) a Azure PostgreSQL (stále ve verzi Public Preview) a v multicloudových prostředích na infrastruktuře podle vlastního výběru. Zákazníci by získali inovace Azure a výhody cloudu, včetně modelu cloudové fakturace, který pomáhá efektivně spravovat náklady. Kromě toho SQL Server zákazníci můžou používat Zvýhodněné hybridní využití Azure k přijetí SQL Managed Instance s podporou Azure Arc, aniž by museli znovu platit za licenci SQL.

Vlastníci můžou najít dvě úrovně služeb – Pro obecné účely a Pro důležité obchodní informace, aby mohli podporovat datové úlohy na základě jiného výkonu, vysokou dostupnost a požadavky na zotavení po havárii. Zákazníci se také můžou rozhodnout spouštět datové služby s podporou Arc v různých režimech připojení a automaticky nastavit fakturaci, pokud neexistuje přímé připojení k Azure.

Najděte další informace v dokumentaci oúrovních různých služeb, nastavení fakturování, pokud není přímo připojeno a minimálním systémovém prostředí.

Služby Cena za jednotku Poznámky
SQL Managed Instance (GA) – zahrnuje licenci úrovně Pro obecné účely PAYG (průběžné platby)
$-
1 rok RI
$-
3 roky RI
$-
1 virtuální jádro za měsíc
SQL Managed Instance – Zvýhodněné hybridní využití Azure na úrovni Pro obecné účely* PAYG (průběžné platby)
$-
1 rok RI
$-
3 roky RI
$-
1 virtuální jádro za měsíc
SQL Managed Instance (GA) – zahrnuje licenci úrovně Pro důležité obchodní informace PAYG (průběžné platby)**
$-
1 rok RI
$-
3 roky RI
$-
1 virtuální jádro za měsíc
SQL Managed Instance (GA) – Zvýhodněné hybridní využití Azure pro důležité obchodní informace* PAYG (průběžné platby)**
$-
1 rok RI
$-
3 roky RI
$-
1 virtuální jádro za měsíc
PostgreSQL (Preview) Žádné další poplatky V aktuální fázi verze Preview se PostgreSQL s podporou Azure Arc nabízí bez dodatečných nákladů.
Azure Machine Learning (GA) Žádné další poplatky Za provozování úloh Machine Learning v Kubernetes s podporou Arc se neplatí žádný příplatek.

*Kromě Amazon Web Services, VMware na Amazon Web Services, Google Cloud Platform a Alibaba Cloudu.

**Zákazníkům s průběžnými platbami se budou účtovat poplatky podle skutečných hodin využitých v měsíci. Zobrazené sazby jsou maximální měsíční sazby.

Pokud chcete získat podrobné informace o těchto cenách, stáhněte si průvodce licencováním.

Prodloužené aktualizace zabezpečení podporované službou Azure Arc

Microsoft poskytuje prodloužené aktualizace zabezpečení podporované službou Azure Arc pro Windows Server 2012/R2 a SQL Server 2012. Se službou Azure Arc budou moct organizace nakupovat a bezproblémově nasazovat prodloužené aktualizace zabezpečení v místních nebo multicloudových prostředích přímo z webu Azure Portal. Prodloužené aktualizace zabezpečení podporované službou Azure Arc navíc nabízí větší flexibilitu díky modelu předplatných s průběžnými platbami.

Pro Windows Server 2012/R2

Prodloužené aktualizace zabezpečení Měsíční sazba Datacenter Měsíční sazba Standard
16jádrový Windows Server 2012 $- $-
8jádrový Windows Server 2012 $- $-
2jádrový Windows Server 2012 $- $-

Pro SQL Server 2012

Prodloužené aktualizace zabezpečení Měsíční sazba Enterprise Měsíční sazba Standard
2jádrový SQL Server 2012 $- $-

Prodloužené aktualizace zabezpečení budou k dispozici zdarma pro zákazníky v Azure, což zahrnuje úlohy běžící ve službách Azure Virtual Machines, Azure Dedicated Host, Azure VMWare Solutions, Nutanix Cloud Clusters v Azure a Azure Stack Hub/Edge/HCI. Získejte další informace o vašich možnostech.

Zákazníkům, kteří se zaregistrují po datech konce podpory (10. října 2023, rok 1 pro Windows Server 2012/R2, 11. července 2023, rok 2 pro SQL Server 2012), bude od začátku roku prodloužených aktualizací zabezpečení naúčtován jednorázový zpětný fakturační poplatek.

Máte dotazy? Přečtěte si některé nejčastější dotazy.

SQL Server s povoleným Azure Arc

Pokud máte existující licenci na SQL Server, můžete si pomocí Azure Arc zpřístupnit další možnosti správy a zabezpečení Azure. Podívejte se na úplnou sadu funkcí*, která je dostupná pro zákazníky s licencemi na SQL Server, včetně různých možností fakturace nastavených na základě těchto licencí.
Správa licencí na SQL Server a možností fakturace – SQL Server s podporou Azure Arc | Microsoft Learn

*Některé funkce můžou vyžadovat SA.

Pro zákazníky bez aktivní licence na SQL Server:

Organizacím, které chtějí využít model založený na spotřebě, teď nabízíme licence s průběžnými platbami pro SQL Server, které se aktivují prostřednictvím Azure Arc pro verze 2014 a novější. Ve špičkách a za využití ad hoc můžete platit po hodinách, takže se vyhnete nutnosti předem uhradit plné náklady na licence.

Průběžné platby Měsíční sazba Hodinová sazba
Standard Edition $- $-
Enterprise Edition $- $-

Tady je k dispozici je cenová kalkulačka pro průběžné platby za SQL Server s povoleným Azure Arc. A tady si můžete zobrazit tradiční možnosti licencování SQL Serveru.

Rozpis funkcí a podrobnosti o licencování pro SQL Server s povoleným Azure Arc najdete tady.

Pro všechny zákazníky používající SQL Server s povoleným Azure Arc:

K dispozici jsou další služby, mezi které patří Microsoft Defender for Cloud*, Microsoft Purview a Azure Log Analytics, a to za dodatečné náklady. Tyto služby jsou k dispozici pro zákazníky s existujícími licencemi na SQL Server, kteří si aktivují Azure Arc, nebo pro zákazníky, kteří pro SQL Server využívají možnost licencování s průběžnými platbami.

*Zákazníci můžou využít zvýhodněných cen za Microsoft Defender, pokud ho využívají prostřednictvím Azure Arc.

Otázky? Přečtěte si nejčastější dotazy týkající se toho, jak začít s SQL Serverem s povoleným Azure Arc: tady.

Servery s podporou Azure Arc

Doplňkové služby pro správu Azure (správce aktualizace Azure, konfigurace hosta pro Azure Policy, Azure Monitor, Microsoft Defender for Cloud atd.) jsou pro servery s podporou služby Azure Arc zpoplatněné (pokud jsou povolené).

Správce aktualizace Azure

Správce aktualizace Azure je jednotná služba, která pomáhá spravovat a řídit aktualizace pro všechny vaše počítače. Umožňuje vám monitorovat dodržování předpisů pro aktualizace Windows a Linux napříč vašimi nasazeními v Azure, v místním prostředí i na jiných cloudových platformách z jednoho řídicího panelu. Další informace najdete v dokumentaci.

 • Azure Update Manager je k dispozici bez dalších poplatků pro účely správy virtuálních počítačů Azure a virtuálních počítačů Azure Stack HCI s podporou Arc. U serverů s podporou Arc je zpoplatněn poměrnou denní hodnotou, což činí $5/server/měsíc (za předpokladu 31 dní připojeného používání). Další informace

Funkce konfigurace hosta služby Azure Policy

Funkce konfigurace hosta služby Azure Policy zajišťuje dodržování předpisů a správu konfigurací operačních systémů. Konfiguraci hosta můžete použít jako samostatnou platformu nebo ve velkém měřítku a využívat k organizování službu Azure Policy. Mezi příklady dodržování předpisů a správy konfigurací patří zásady hesel, šifrovací protokoly, přístup pro správu nebo ověřování provozních standardů, jako je například vypršení platnosti certifikátů a připojení k síti.

Další informace o přiřazení konfigurace najdete na následující stránce dokumentace: https://docs.microsoft.com/azure/governance/policy/concepts/guest-configuration-assignments

Vyúčtování vychází z počtu serverů, které jsou zaregistrované v této službě a mají přiřazenou jednu nebo několik konfigurací hosta. Fakturuje se po hodinách. Počítače v režimu offline, například počítače, které jsou odpojené nebo vypnuté po celou hodinu, se neúčtují.

Prostředky Azure Arc spravované konfigurací hosta jsou v následujících scénářích vyloučené z fakturace.

Azure Automation

 • Přiřazení konfigurace hostů se neúčtují, pokud je počítač už spravovaný pomocí funkcí konfigurace stavu nebo sledování změn, které nabízí Azure Automation.

Security Center

 • Azure Policy assignment of the Azure Security Benchmark initiative creates configuration assignment.
 • Azure Policy assignment of a built-in policy initiative in the "Regulatory Compliance" category creates configuration assignment.
 • Azure Policy assignment of a custom policy initiative created in Microsoft Defender for Cloud creates configuration assignment.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Arc

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Arc

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Arc.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Arc

 • Azure Policy nabízí různé možnosti. Konfigurace hosta služby Azure Policy se účtuje za jednotlivé servery: $6 za měsíc pro servery mimo Azure připojené prostřednictvím Azure Arc. Pro server můžete použít libovolný počet zásad.

  Všechny ostatní typy služby Azure Policy, které nevyužívají konfigurace hosta, se nabízejí bez dalších poplatků, a to včetně rozšíření virtuálních počítačů pro podporu služeb, jako jsou Azure Monitor a Azure Security Center, nebo zásad pro automatické označování.

 • Kubernetes s podporou služby Azure Arc je teď obecně dostupný. Aktualizované informace o cenách najdete výš.
 • Podrobnosti o cenách pro datové služby s podporou Azure Arc zpřístupníme v fázi obecné dostupnosti.
 • Pokud chcete zjistit cenu konkrétní služby, můžete přejít na její stránku na Azure.com a kliknout na kartu s cenami.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V