Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure Resource Manager

Zjednodušte správu prostředků aplikací
  • Nasazování prostředků společně a snadné 
    opakování úkolů nasazení

  • Uspořádání prostředků do kategorií pro jednodušší fakturaci a
    správu

  • Řízení přístupu na podnikové úrovni

Nasazení prostředků aplikace

Azure Resource Manager vám dovoluje opakovaně nasazovat určitou aplikaci s jistotou, že jsou prostředky nasazovány v konzistentním stavu. Infrastrukturu a závislosti pro svou aplikaci definujete v jedné deklarativní šabloně. Tato šablona je hodně flexibilní, takže ji můžete použít v jakémkoli prostředí – testovacím, přípravném nebo produkčním. Když vytvoříte řešení z webu Azure Marketplace, bude toto řešení automaticky zahrnovat šablonu, kterou můžete pro svou aplikaci použít.

Uspořádání prostředků

Azure Resource Manager vám usnadní správu a vizualizaci prostředků ve vaší aplikaci. Už nemusíte nasazovat části aplikace jednotlivě a potom je ručně spojovat. Stačí vložit prostředky se společným životním cyklem do skupiny prostředků, která se dá nasadit nebo odstranit jediným krokem. Jasně vidíte, které prostředky jsou propojené závislostí. Prostředky můžete opatřit značkami, které je zařadí do kategorií pro úkoly správy, třeba pro fakturaci.

Řízení přístupu k prostředkům

Azure Resource Manager vám umožňuje řídit, kdo ve vaší organizaci může provádět akce s prostředky. Oprávnění spravujete tak, že definujete role a k těm přidáváte uživatele nebo skupiny. U důležitých prostředků můžete použít explicitní uzamčení, které uživatelům zabrání prostředek odstranit nebo upravit. Azure Resource Manager zaznamenává všechny akce uživatelů do protokolu, takže je můžete auditovat. U každé akce obsahuje auditní protokol informace o uživateli, čase, událostech a stavu.

Vytvoření aplikace pomocí Správce prostředků a bezplatného účtu