Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Zóny dostupnosti Azure

Vysoká dostupnost pro vaše klíčové aplikace a data.

Zajištění odolnosti a vysoké dostupnosti s využitím zón dostupnosti Azure

Využijte výhod vysoké dostupnosti se zónami dostupnosti Azure jako součásti vaší ucelené strategie pro zajištění provozní kontinuity a zotavení po havárii s využitím integrovaného zabezpečení a flexibilní a vysoce výkonné architektury.

Video container

Zvyšte dostupnost a odolnost aplikací s podporou SLA s 99,99% dostupností pro virtuální počítače.

Zajistěte rozšířenou škálovatelnost pro aplikace, které podporují škálování typu aktivní-aktivní ve více lokalitách.

Zajistěte regulatorní požadavky a dodržování předpisů pro klíčové aplikace.

Zlepšete ukazatele plánované doby obnovení (RTO) a plánovaných bodů obnovení (RPO).

Ochrana před narušením infrastruktury

Eliminujte kritické prvky způsobující selhání prostřednictvím návrhu regionální sítě, která v každé oblasti propojuje nejméně tři fyzicky odlišná a strategicky umístěná datacentra a zohledňuje více než 30 kritérií proveditelnosti a rizikových faktorů. Perimetr latence mezi zónami dostupnosti Azure kratší než dvě milisekundy vám umožní udržovat synchronní replikaci, zvládat případná selhání datacenter a zajistit minimální dopad na zákazníky.

Zajištění vysoké dostupnosti a provozní kontinuity

Zajistěte si vysokou dostupnost a provozní kontinuitu ve všech dostupných oblastech Azure bez ohrožení rezidence dat. Využijte možnost přistupovat k datům i v případě, že primární datacentrum selže, a zajistit zálohování a potřebu vysoké dostupnosti. Zónově redundantní služby vám umožní automaticky zajistit odolnost.

Zajištění škálování a vysoké dostupnosti, kterou potřebujete

Využijte možnost zvýšit prodeje, zajistit si rychlé obnovení a zachovat integritu dat pro všechny vaše aplikace. Používání zónově redundantních služeb vám umožní bezproblémové obnovení při selhání lokalit a současně zjednodušit problematiku dostupnosti. Automatická replikace dat umožňuje snížit náklady na obnovení lokality. Replikace dat s nízkou latencí podporuje škálování typu aktivní-aktivní.

Spolehlivá podpora, kterou vaše řešení potřebuje

Zajistěte si vícezónovou podporu pro konfiguraci a návrh zón dostupnosti s integrovaným zabezpečením. Pro zajištění holistické odolnosti v případě selhání můžete vybírat ze široké škály služeb Azure, včetně zónově redundantního úložiště (ZRS). Zabezpečte přenosy dat v rámci zón dostupnosti i napříč oblastmi Azure.

Nejčastější dotazy

 •  

  Zóny dostupnosti Azure jsou fyzicky a logicky oddělená datacentra s vlastním nezávislým zdrojem napájení, sítí a chlazením. Při propojení prostřednictvím sítě s mimořádně nízkou latencí se stávají stavebním prvkem pro doručování aplikací s vysokou dostupností. Zóny dostupnosti zajišťují, aby v případě, že dojde k události, která má dopad na lokalitu datacentra, například při odpojení napájení nebo potížích s chlazením, byla vaše data chráněná. Získejte další informace.

   

 •  

  Zóny dostupnosti jsou k dispozici v každé zemi, ve které Azure provozuje nějakou oblast. Získejte další informace o zeměpisných oblastech Azure.

   

 • Zajišťujeme minimální nebo dokonce žádný dopad na zákazníky – perimetr latence mezi zónami dostupnosti je kratší než dvě milisekundy.

 • Ano. Průchod dat uvnitř oblastí nebo mezi nimi je šifrovaný.

 • V rámci procesu návrhu jsme při vyhodnocování umístění jednotlivých zóna dostupnosti využili více než 30 kritérií použitelnosti a hodnocení rizik. Tento proces identifikuje jak závažná individuální rizika, tak i společná rizika a rizika sdílená zónami dostupnosti.

 • Služby Azure, které podporují zóny dostupnosti, spadají do tří kategorií: zónové, zónově redundantníneregionální služby. Úlohy zákazníků je možné kategorizovat tak, aby využívaly libovolné z těchto architektonických scénářů pro zajištění výkonu a odolnosti aplikací.

  • Zónové služby: Prostředek může být nasazený do konkrétní, samostatně vybrané zóny dostupnosti, aby se zajistilo splnění přísnějších požadavků na latenci nebo výkon. Odolnost je nastavená replikací aplikací a dat do jedné nebo více zón v rámci dané oblasti. Prostředky je možné připnout ke konkrétní zóně. Například virtuální počítače, spravované disky nebo standardní IP adresy je možné připnout ke konkrétní zóně, což umožňuje zvýšit odolnost tím, že se jedna nebo několik instancí prostředků rozdělí mezi zónami.
  • Zónově redundantní služby: U zónově redundantních služeb se replikace dat provádí automaticky, aby se prostředky chránily před kritickými prvky způsobujícími selhání. Zónově redundantní úložiště například replikuje data napříč třemi zónami, aby selhání jedné zóny neovlivnilo vysokou dostupnost dat.
  • Neregionální služby: Služby, které nezávisejí na konkrétní oblasti Azure, jsou odolné vůči výpadkům celých zón a také výpadkům celých oblastí.

  Získejte další informace o službách Azure, které podporují zóny dostupnosti.

 • Podívejte se na kompletní seznam služeb Azure podporovaných zónami dostupnosti.

 • Pokud je aplikace postavená na zónově redundantních službách, nemusíte se zabývat složitostmi její architektury. Na odolnost je potřeba se zaměřit jenom v případě, že vaše aplikace využívá zónovou i zónově redundantní architekturu.  Azure Well-Architected Framework je sada návodných principů, které je možné používat ke zlepšování kvality úloh a bližšímu seznámení s architekturou aplikací.

Další informace