Odolnost Azure

Stavte bez obav na Azure s vysokou dostupností, zotavením po havárii a zálohováním

Zóny dostupnosti Azure

  • Spouštějte vysoce dostupné aplikace s využitím zón dostupnosti se smlouvou SLA* na 99,99% dostupnost virtuálních počítačů v období obecné dostupnosti.
  • Oblasti se zónami dostupnosti zahrnují minimálně tři zóny. Každá zóna se skládá z jednoho nebo více datových center pro zajištění izolace.
  • Zóny dostupnosti jsou fyzicky izolované s nezávislou sítí, napájením a chlazením, a díky tomu chrání vaše aplikace a data před neobvyklými selháními na úrovni datového centra.
  • Ochranu zotavení po havárii v rámci mezí rezidence dat můžete zvýšit s využitím globálního škálování oblastí Azure.

Další informace o zónách dostupnosti

* 99,99% smlouva SLA se vztahuje na virtuální počítače nasazené ve dvou nebo více zónách dostupnosti ve stejné oblasti.

Dosáhněte rychleji vysoké dostupnosti v cloudu

Cloudová Vysoká dostupnost v Azure nevyžaduje investice do místního hardwaru. Získejte přehled o charakteristikách vysoce dostupného cloudu, které zahrnují dostupnost, škálovatelnost a odolnost proti chybám. Zkontrolujte Kontrolní seznam k vysoké dostupnosti a ujistěte se, že chráníte provozuschopnost své organizace.

Zvolte plány zotavení podle obchodních potřeb

Aplikace, které běží v Azure, mohou potřebovat komplexní Zotavení po havárii založené na plánu kontinuity podnikových procesů. Naše řešení zotavení po havárii je bezpečné, dostupné a zajišťuje dostupnost vašich aplikací i v případě náhlé havárie.

Snadné zálohování

Chraňte se proti chybnému kódu, poškození a nechtěnému odstranění dat pomocí cenově dostupného zálohování. Zajistěte dodržování předpisů díky dlouhodobému uchování, udržujte spolehlivost díky geograficky replikovanému úložišti a zjednodušte procesy pomocí automatizace namísto používání pásků.

Udržujte své aplikace v provozu

Odolnosti můžete rychle docílit pomocí portálu nebo rozhraní API Azure. Dodržováním Pokynů k doporučeným postupům ochráníte dostupnost svojí aplikace proti mnoha hrozbám. Zjistěte více o návrhu, nasazení a údržbě aplikací, správě dat, chybách a selháních a další.