Hoppa över navigering

Java på Azure

Utveckla företagsprogram i Java i molnet med de verktyg och ramverk du föredrar

Varför Java på Azure?

Utveckla med hjälp av de verktyg och ramverk du föredrar

Utveckla, felsök och distribuera Java-program på Azure med dina favorit-IDE:er, till exempel Eclipse, IntelliJ och Visual Studio Code for Java. Använd utvecklings- och automatiseringsverktyg som Maven, Gradle och Jenkins för CI/CD (kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans).

Leverera snabbare med fullständigt hanterade tjänster

Fokusera på att skapa affärsprogram i stället för att hantera din infrastruktur. Dra nytta av Azure App Service, Azure Spring Apps, Azure Kubernetes Service (AKS) och Azure Red Hat OpenShift för hantering av maskin- och programvaruinfrastruktur.

Utöka dina Java-program

Lägg snabbt till tjänster och funktioner, till exempel MySQL, PostgreSQL och SQL-databaser, prestandaövervakning och hantering av hemligheter. Anslut dina program med integreringstjänster som Azure Service Bus med JMS-stöd (Java Message Service) och Azure API Management.

Dra nytta av Microsofts partnerekosystem

Få förstklassiga lösningar för att ta dina befintliga Java-arbetsbelastningar till Azure och utöka funktionerna i dina program. Få åtkomst till en växande portfölj med Java-fokuserade lösningar, från unika hanterade värdalternativ med gemensam utveckling och support till Azure Marketplace-avbildningar för populära Linux-distributioner.

Azure Spring Apps

Distribuera, kör och skala enkelt Spring Boot-appar i en fullständigt hanterad miljö med Azure Spring Apps. Få ännu fler funktioner med Azure Spring Apps Enterprise, som lägger till fullständigt hanterade VMware Tanzu-komponenter, avancerad konfigurerbarhet och stöd för Spring Runtime.

Java EE i Azure App Service

Distribuera dina Java-företagsappar i en fullständigt hanterad tjänst med Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP) i Azure App Service. Få den fullständigt hanterade upplevelsen i App Service med gemensam support från Microsoft och Red Hat.

Läs snabbstartsguider

Java EE på Azure Kubernetes Service (AKS)

Kör Java EE-program med Oracle WebLogic Server i AKS med lösningar som verifierats av Microsoft och Oracle. Skapa enkelt produktionsklara distributioner med instruktioner, exempel och metodtips.

Läs dokumentationen

Skapa och distribuera Java-appar i molnet med hjälp av välbekanta tjänster

MIGRERINGSHJÄLP

Azure App Service Migration Assistant

Migrera dina Java-program som körs på Tomcat till Azure med App Service Migration Assistant.

CONTAINERBASERAD MODERNISERING

Azure Migrate: Paketera appar i containrar

Optimera din beräkning med containrar. Kom igång med automatiserade verktyg som paketerar dina Java-webbappar i containrar och flyttar dem till Azure Kubernetes Service (AKS).

HANTERAD POSTGRESQL, MYSQL OCH SQL

Azure-databastjänster

Konfigurera den relationsdatabas du föredrar i molnet med hjälp av tillförlitliga, skalbara och fullständigt hanterade tjänster för PostgreSQL, MySQL och SQL Server.

AI OCH COGNITIVE SERVICES

Azure Cognitive Services

Använd AI och kognitiva API:er för att skapa intelligenta appar. Azure Cognitive Services gör AI tillgängligt för alla utvecklare – utan krav på expertis inom maskininlärning.

SÄKERHETS- OCH IDENTITETSTJÄNSTER

Azure Active Directory (Azure AD)

Integrera autentisering i din app med Azure Active Directory och lagra kryptografiska nycklar och andra hemligheter i Azure Key Vault.

ÖVERVAKNINGSTJÄNSTER

Azure Monitor

Samla in, analysera och agera på telemetridata från dina Azure-miljöer och lokala miljöer med Azure Monitor för att maximera prestanda och tillgänglighet för dina program.

”Tech talk” med Kroger

Kroger skalade företagets lagerhanteringsprocess genom att migrera sina lokala Java-program till Azure. Se hur de planerade och genomförde migreringen och hur Java i Azure skapar en överlägsen kundupplevelse.

Förbättra dina Spring Boot-appar

Titta på den här demonstrationen om du vill se hur du distribuerar appar till Azure Spring Apps och använder funktioner som autoskalning, övervakning och automatisering från slutpunkt till slutpunkt.

Snabba upp Java-arbetsbelastningar för företag i Azure

Migrera verksamhetskritiska Java EE-program till Azure med appservrar som WebLogic, WebSphere och JBoss EAP. Lär dig mer om Azures unika support för Java-företagsappar och vad som kommer inom kort.

Företag som kör sina Java-program i Azure

Adobe kör sin omfattande programportfölj med öppen källkod i Azure

"Because we wrote Experience Manager in Java and not .NET, we were initially worried about deploying in Azure. However, the product works well in Azure."

Brandon Pulsipher, Vice President of Technical Operations and Managed Services
Adobe

AIA Singapore ökar prestanda och kapar kostnader genom att flytta kritiska Java-program till Azure

"Azure frees the team from the day-to-day heavy operational work to focus on creating core business value."

Nedved Yang, Head of Digital Technology
AIA

Daimler utnyttjar molnet för att innovera snabbare

"We've brought Java, Tomcat, Docker containers, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, and many other open-source tools into DevTest Labs, and they all work great."

Peter Rothlaender, Manager of Cloud Solutions
Daimler

Det snabba vägen till digital förnyelse J.B. Hunt bygger en lastmatchande molntjänst för lastoperatörer och transportörer

"It was super easy to build up Kubernetes clusters in Azure Container Service. And tying things together with Java/Jenkins and Team Foundation Server was straightforward and quick."

Daniel Trimble, Senior Expert Software Engineer
J.B. Hunt

Maersk använder molnet för att driva på utvecklingen av containerbaserade lösningar som skapats med Kubernetes

"Using Kubernetes on Azure satisfies our objectives for efficient software development. It aligns well with our digital plans and our choice of open-source solutions."

Rasmus Hald, Head of Cloud Architecture
Maersk

Swiss Re snabbar upp moderniseringen av Java-appar med Azure Spring Apps

"We chose Azure Spring Apps to concentrate on writing apps and running them with minimum overhead."

Jonathan Jones, Lead Solutions Architect, Group Finance IT, Swiss Re
Swiss Re

Starkt partnerekosystem

Resurser

Java i Azure-utbildningen

Lär dig hur du skapar, migrerar och skalar Java-program i Azure med Azure-tjänster och välbekanta Java-utvecklingsverktyg och -ramverk.

Börja med Microsoft Learn

Distribuera en Java-webbapp till Azure App Service

Lär dig hur du distribuerar och konfigurerar en Java-webbapp i Azure App Service. Du ska skapa och paketera en Java-webbapp och använda plugin-programmet för Maven med Web Apps-funktionen i Azure App Service för att distribuera.

Börja med Microsoft Learn

Distribuera Spring Boot-mikrotjänster till Azure

Lär dig hur du distribuerar Spring Boot-mikrotjänster till Azure Spring Apps. Du ska skapa ett Azure Spring Apps-kluster, skapa olika Spring Boot-mikrotjänster, konfigurera en Spring Apps Config-server och skapa en Spring Apps Gateway.

Börja med Microsoft Learn

Distribuera ett Java EE-program till Azure

Lär dig hur du distribuerar ett Java EE-program (Jakarta EE) till Red Hat JBoss EAP i Azure App Service och hur du binder det till Azure Database for MySQL. Du ska skapa en databasinstans, binda den till en app och hantera appen i JBoss EAP.

Börja med Microsoft Learn

Dokument om migrering från Java till Azure

Läs om rekommenderade strategier för att migrera Java-program till Azure. Dokumentationen omfattar allmän migrering och specifika arbetsbelastningar, inklusive Spring, Tomcat, WebLogic, WildFly, WebSphere och JBoss EAP.

Utforska dokumentationen

Bli mer produktiv med de senaste Azure Java SDK:erna

Kom snabbt igång med dina Java-appar i molnet med de senaste enhetliga SDK:erna. Effektivisera molnutvecklingen med funktioner som nya HTTP-försök, loggning och protokoll för transport och autentisering.

Ladda ned SDK:er

Java och OpenJDK är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag.

Redo när du är det – börja utveckla appar med Java på Azure