Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Java på Azure

Utveckla Java-företagsprogram i molnet med dina favoritverktyg och ramverk.

Leverera snabbare och lås upp Springs fulla potential med Azure Spring Apps Enterprise

Utveckla med hjälp av de verktyg och ramverk du föredrar

Utveckla, felsök och distribuera Java-program på Azure med dina favorit-IDE:er, till exempel Eclipse, IntelliJ och Visual Studio Code for Java. Använd utvecklings- och automatiseringsverktyg som Maven, Gradle och Jenkins för CI/CD (kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans).

Leverera snabbare med fullständigt hanterade tjänster

Fokusera på att skapa affärsprogram i stället för att hantera din infrastruktur. Dra nytta av Azure App Service, Azure Spring Apps, Azure Kubernetes Service (AKS) och Azure Red Hat OpenShift för hantering av maskin- och programvaruinfrastruktur.

Utöka dina Java-program

Lägg snabbt till tjänster och funktioner, till exempel MySQL, PostgreSQL och SQL-databaser, prestandaövervakning och hantering av hemligheter. Anslut dina program med integreringstjänster som Azure Service Bus med JMS-stöd (Java Message Service) och Azure API Management.

Dra nytta av Microsofts partnerekosystem

Få förstklassiga lösningar för att ta dina befintliga Java-arbetsbelastningar till Azure och utöka funktionerna i dina program. Få åtkomst till en växande portfölj med Java-fokuserade lösningar, från unika hanterade värdalternativ med gemensam utveckling och support till Azure Marketplace-avbildningar för populära Linux-distributioner.

Virtuell händelse på begäran: Modernisera appar och data med Azure och Power Apps Titta nu

Azure Spring Apps

Distribuera, kör och skala enkelt Spring Boot-appar i en fullständigt hanterad miljö med Azure Spring Apps. Få ännu fler funktioner med Azure Spring Apps Enterprise, som lägger till fullständigt hanterade VMware Tanzu-komponenter, avancerad konfigurerbarhet och stöd för Spring Runtime.

Ett diagram som visar hur du kan använda Azure Spring Apps för att distribuera, driva och skala dina Spring Boot-appar
Ett diagram som visar hur du kan distribuera Java-appar på Azure App Service med Hjälp av Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

Java EE i Azure App Service

Distribuera dina Java-företagsappar i en fullständigt hanterad tjänst med Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP) i Azure App Service. Få den fullständigt hanterade upplevelsen i App Service med gemensam support från Microsoft och Red Hat.

Java EE på Azure Kubernetes Service (AKS)

Kör Java EE-program med Oracle WebLogic Server i AKS med lösningar som verifierats av Microsoft och Oracle. Skapa enkelt produktionsklara distributioner med instruktioner, exempel och metodtips.

Ett diagram som visar hur du kan köra Java EE-program på AKS med Oracle WebLogic Server

Skapa och distribuera Java-appar i molnet med hjälp av välbekanta tjänster

MIGRERINGSHJÄLP

CONTAINERBASERAD MODERNISERING

 • Azure Migrate: Paketera appar i containrar

  Optimera din beräkning med containrar. Kom igång med automatiserade verktyg som paketerar dina Java-webbappar i containrar och flyttar dem till Azure Kubernetes Service (AKS).

HANTERAD POSTGRESQL, MYSQL OCH SQL

 • Azure-databastjänster

  Konfigurera den relationsdatabas du föredrar i molnet med hjälp av tillförlitliga, skalbara och fullständigt hanterade tjänster för PostgreSQL, MySQL och SQL Server.
   

AI- OCH AI-tjänster

 • Azure AI Services

  Använd AI och kognitiva API:er för att skapa intelligenta appar. Azure AI Services gör AI tillgängligt för alla utvecklare – utan krav på expertis inom maskininlärning.

SÄKERHETS- OCH IDENTITETSTJÄNSTER

ÖVERVAKNINGSTJÄNSTER

 • Azure Monitor

  Samla in, analysera och agera på telemetridata från dina Azure-miljöer och lokala miljöer med Azure Monitor för att maximera prestanda och tillgänglighet för dina program.

”Tech talk” med Kroger

Kroger skalade företagets lagerhanteringsprocess genom att migrera sina lokala Java-program till Azure. Se hur de planerade och genomförde migreringen och hur Java i Azure skapar en överlägsen kundupplevelse.

A person doing a video podcast

Förbättra dina Spring Boot-appar

Titta på den här demonstrationen om du vill se hur du distribuerar appar till Azure Spring Apps och använder funktioner som autoskalning, övervakning och automatisering från slutpunkt till slutpunkt.

Företag som kör sina Java-program i Azure

Adobe kör sin omfattande programportfölj med öppen källkod i Azure

"Eftersom vi skrev Experience Manager i Java och inte .NET var vi först bekymrade över distributionen i Azure. Produkten fungerar dock bra i Azure."

Brandon Pulsipher, Vice President of Technical Operations and Managed Services

AIA Singapore ökar prestanda och kapar kostnader genom att flytta kritiska Java-program till Azure

"Azure frigör teamet från det dagliga tunga driftarbetet och fokuserar på att skapa affärsvärde."
Nedved Yang, Head of Digital Technology
En stadssilhuett med ett Wheels-hjul och vägar som går genom staden

Daimler utnyttjar molnet för att innovera snabbare

"Vi har fört in Java, Tomcat, Docker-containrar, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux och många andra verktyg med öppen källkod i DevTest Labs, och de fungerar utmärkt."

Peter Rothlaender, Manager of Cloud Solutions

A Mercedes Benz SUV

Maersk använder molnet för att driva på utvecklingen av containerbaserade lösningar som skapats med Kubernetes

"Användning av Kubernetes på Azure uppfyller våra mål för effektiv programvaruutveckling. Den överensstämmer väl med våra digitala planer och vårt val av lösningar med öppen källkod."

Rasmus Hald, Head of Cloud Architecture

Tranor som lyfter fraktcontainrar vid en docka

Swiss Re snabbar upp moderniseringen av Java-appar med Azure Spring Apps

"Vi valde Azure Spring Apps för att koncentrera oss på att skriva appar och köra dem med minsta möjliga kostnad."

Jonathan Jones, Lead Solutions Architect, Group Finance IT, Swiss Re

En kontors café med bord och stolar bredvid en vägg med fönster
Tillbaka till flikar

Resurser

Java i Azure-utbildningen

Lär dig hur du skapar, migrerar och skalar Java-program i Azure med Azure-tjänster och välbekanta Java-utvecklingsverktyg och -ramverk.

Distribuera en Java-webbapp till Azure App Service

Lär dig hur du distribuerar och konfigurerar en Java-webbapp i Azure App Service. Du ska skapa och paketera en Java-webbapp och använda plugin-programmet för Maven med Web Apps-funktionen i Azure App Service för att distribuera.

Distribuera Spring Boot-mikrotjänster till Azure

Lär dig hur du distribuerar Spring Boot mikrotjänster till Azure Spring Apps. Du ska skapa ett Azure Spring Apps-kluster, skapa olika Spring Boot-mikrotjänster, konfigurera en Spring Apps Config-server och skapa en Spring Apps Gateway.

Distribuera ett Java EE-program till Azure

Lär dig hur du distribuerar ett Java EE-program (Jakarta EE) till Red Hat JBoss EAP i Azure App Service och hur du binder det till Azure Database for MySQL. Du ska skapa en databasinstans, binda den till en app och hantera appen i JBoss EAP.

Dokument om migrering från Java till Azure

Läs om rekommenderade strategier för att migrera Java-program till Azure. Dokumentationen omfattar allmän migrering och specifika arbetsbelastningar, inklusive Spring, Tomcat, WebLogic, WildFly, WebSphere och JBoss EAP.

Bli mer produktiv med de senaste Azure Java SDK:erna

Kom snabbt igång med dina Java-appar i molnet med de senaste enhetliga SDK:erna. Effektivisera molnutvecklingen med funktioner som nya HTTP-försök, loggning och protokoll för transport och autentisering.

Java och OpenJDK är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag.

Redo när du är, börja utveckla appar med Java på Azure 

Börja använda kostnadsfritt