Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Vad är ett hybridmoln?

Ett hybridmoln – som ibland kallas för en molnhybrid – är en miljö som kombinerar ett lokalt datacenter (kallas även ett privat moln) med ett offentligt moln så att data och program kan delas mellan dem. I en hybridmolninfrastruktur kan det även ingå konfigurationer med "flera moln" där en organisation använder mer än ett offentligt moln utöver sitt lokala datacenter.

Vilka är fördelarna med hybridmolnbaserad databehandling?

Oavsett vilken definition av hybridmoln du använder är fördelarna samma: När behovet av beräkningar och databehandling ökar bortom ett lokalt datacenters kapacitet kan företag använda molnet för att snabbt skala upp eller ned kapaciteten för att hantera den höga kapaciteten. Det gör det också möjligt för företag att undvika den tid och kostnad som krävs för att köpa, installera och underhålla nya servrar som de kanske inte alltid behöver.

Finns det problem med regelverk vid användning av en hybridmolnmodell?

För branscher som arbetar med mycket känsliga data, till exempel bank, ekonomi, myndigheter och sjukvård, kan en hybridmolnmodell vara det bästa alternativet. Vissa reglerade branscher kräver till exempel att vissa typer av data lagras lokalt samtidigt som mindre känsliga data tillåts att lagras i molnet. I den här typen av hybridmolnarkitektur får organisationer flexibiliteten med det offentliga molnet för mindre reglerade databehandlingsuppgifter, samtidigt som de uppfyller sina branschkrav.

Finns det säkerhetsproblem med hybridmolninfrastrukturen?

Organisationer som använder en hybridmolnplattform kan utnyttja många av de säkerhetsåtgärder som de använder i den befintliga lokala infrastrukturen – däribland SIEM-funktioner (säkerhetsinformation och händelsehantering). Vissa organisationer anser faktiskt att molnhybridsäkerheten är bättre än säkerheten i deras lokala datacenter tack vare funktioner som automatisk dataredundans, hög tillgänglighet, haveriberedskap och andra robusta cybersäkerhetsfunktioner.

Relaterade produkter och tjänster för hybridmolnbaserad databehandling

Azures hybridmolnlösningar

Utforska exempel på lösningar för hybridmoln och Azure lokalt samt flermolns- och nätverksgränslösningar.

Azure Arc

Utöka Azures tjänster och hantering till all infrastruktur.

Azure Stack

Skapa och kör hybridprogram i datacenter, gränsplatser, fjärrkontor och molnet.

Azure Hybrid-förmån

Migrera dina arbetsbelastningar kostnadseffektivt till det bästa molnet för Windows och SQL Server.

Azure VMWare Solution

Köra VMware-arbetsbelastningar sömlöst i Azure och i den lokala miljön.

Azure Sentinel

Få AI-aktiverat hotskydd med en molnbaserad säkerhetsinformation och händelsehantering.

Microsoft Defender för molnet

Skydda hybridmolnarbetsbelastningar mot hot med effektiv säkerhet.

Azure ExpressRoute

Anslut lokala nätverk till molnet privat och få hög hastighet och tillförlitlighet.

Azure VPN Gateway

Anslut infrastrukturen till molnet och möjliggör fjärransluten användaråtkomst i stor skala.