Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Service Fabric

Skapa och hantera skalbara, distribuerade appar som alltid är igång.

Lita på en beprövad plattform för verksamhetskritiska program

Fokusera på att bygga program och affärslogik och låt Azure lösa de svåra distributionssystemproblemen som tillförlitlighet, skalbarhet hantering och svarstid. Service Fabric är ett projekt i öppen källkod som ligger till grund för kärnan i Azures infrastruktur samt Microsoft-tjänster som Skype for Business, Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Dynamics 365, och Cortana. Eftersom Azure Service Fabric är designad för att leverera ytterst tillgängliga och varaktiga tjänst på molnnivå förstår det verkligen programs infrastruktur-och resursbehov. Automatisk skalning, rullande uppgraderingar och självåterställning när det uppstår problem är exempel på det.

Välj mellan ett utbud av produktiva programmeringsmodeller och språk inklusive .NET Core 2.0, C# och Java för att bygga din mikrotjänst- och containerbaserade program. Distribuera Service Fabric-kluster i Azure eller använd  Azure Service Fabric Mesh – en fullständigt hanterad plattform för mikrotjänster, som för närvarande är i förhandsversion. Du kan också ladda ned Azure Service Fabric kostnadsfritt för Windows Server och skapa Service Fabric-kluster lokalt eller i andra moln.

 • Förenkla mikrotjänstutveckling och programlivscykelhantering

 • Datamedveten plattform för arbetsbelastning med högt dataflöde och låg svarstid, med tillståndskänsliga containrar eller mikrotjänster

 • Kör var som helst – stöder Windows/Linux i Azure, lokalt eller i andra moln

 • Skala och organisera containrar och mikrotjänster tryggt och säkert

 • Kör vad som helst – du väljer språk och programmeringsmodeller

 • Skalar upp tusentals maskiner

Förenklad utveckling och hantering av mikrotjänstprogram

 • Snabbt till marknaden: Fokusera på att skapa funktioner som ger programmen mervärde, utan att behöva utforma och skriva extra kod för att hantera problem med tillförlitlighet, skalbarhet, hantering eller svarstid i den underliggande infrastrukturen.
 • Orkestrering av containrar och tjänster i samma miljö: Ta dina Docker-containrar på Linux eller Windows och kör dem tryggt i önskad skala vid sidan om andra arbetsbelastningar och tjänster. Utnyttja Azure Service Fabrics möjligheter som värdcontainrar, för att hantera klusterresurser och orkestrera arbetsbelastning.
 • Välj din arkitektur: Skapa tillståndslösa eller tillståndskänsliga mikrotjänster, en arkitekturstrategi där komplexa program består av små tjänster med självständig versionshantering, som grund för de mest komplexa och dataintensiva scenarierna med låg latens och skala dem sedan i eller över molnet med Azure Service Fabric. Mixa och matcha de programmeringsmodeller och språk som fungerar för dig, från containrar och körbara gästfiler till mikrotjänster och aktörer.
 • Mikrotjänstflexibilitet: Möjliggör kontinuerlig integrering och utveckling och inför nya funktioner i programmet snabbare genom att utforma detaljerade mikrotjänstprogram.
 • IDE-integrering: Bygg, testa, felsök, distribuera och uppgradera Service Fabric-program i distributioner på en enskild dator, i testdistributioner och i produktionsmiljöer. Det här gör du i valfritt IDE-verktyg som Visual Studio, Eclipse eller via kommandoraden.
 • Kör var som helst: Distribuera flexibelt samma programkod på offentliga, värdbaserade eller privata moln med konsekventa plattformstjänster och samma programprogrammeringsmodeller. Välj mellan att använda Windows Server eller Linux (Ubuntu eller RHEL) som värdoperativsystem.
Azure Service Fabric – Skapa mikrotjänster enkelt
Service Fabric ger prestanda med låg latens

Leverera låg svarstid och förbättrad effektivitet i enorm skala

Leverera snabba och säkra uppgradera utan nertid, automatisera skalningsåtgärder, integrera hälsoövervakning och tillhandahåll automatisk återhämtning vid fel. Orkestrera mikrotjänster och containerbaserade appar, få insyn i programhälsa och prestanda, samt aktivera utveckling av elastiska tjänster med låg svarstid som är skalbara.

Lös svåra problem med distribuerad system som tillförlitlig felsökning och redundans, val av ledare, tillståndshantering, tjänstidentifiering, kontinuerliga uppgraderingar, programportabilitet, miljöabstraktion, resurshantering och styrning samt konfigurationshantering. Tillhandahåll möjligheter till programlivscykelshantering så att utvecklarna inte behöver skapa program på nytt i takt med ökad användning. Utveckla och leverera många slags program och arbetsbelastningar, inklusive delade SaaS-program, verksamhetskritiska företagsprogram, insamling av IoT-data och bearbetning av arbetsbelastningar, samt spel.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Relaterade produkter och tjänster

API Management

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB

Skapa eller modernisera skalbara appar med höga prestanda

Börja arbeta med Azure Service Fabric