Hoppa till huvudinnehåll
Kan vi hjälpa dig?

License Mobility genom Software Assurance på Azure

Med License Mobility genom Software Assurance kan Microsofts volymlicensieringskunder distribuera berättigade serverprogram med aktiv Software Assurance på Azure. Med denna Software Assurance-förmån behöver du inte köpa nya licenser och det tillkommer inga mobilitetsavgifter, så det blir lätt att distribuera befintliga licenser på Azure-molnplattformen.

Krav för berättigande

Om du är en Microsoft Volume Licensing-kund med berättigade* programserverlicenser som omfattas av en aktiv Software Assurance, kan du välja att använda License Mobility genom Software Assurance.

Berättigade volymlicensieringsprogram är bland andra Enterprise Agreement, Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS) och Microsoft Open Value Agreement, där Software Assurance ingår, och andra volymlicensieringsprogram där Software Assurance är ett tillval, till exempel Microsoft Open License Agreement eller Select Plus Agreement.

Nedan beskrivs de viktigaste kraven för att använda License Mobility genom Software Assurance tillsammans med dina berättigade volymlicensieringsprodukter.

  • License Mobility genom Software Assurance gäller bara för berättigade produkter enligt dokumentet för produktanvändningsrättigheter. Alla produkter som för närvarande är berättigade för “License Mobility i servergrupper” och som omfattas av Software Assurance är berättigade till License Mobility genom Software Assurance. Förutom dessa kan vissa andra produkter också beviljas License Mobility genom Software Assurance-förmåner, och dessa anges i bilaga 1 i produktanvändningsrättigheterna.
  • Dynamics ERP-produkter är inte tillgängliga via Microsoft volymlicensiering och licensieras inte online, men de har mobilitetsregler som tillåter att de användas på ett liknande sätt som License Mobility genom Software Assurance när de distribueras i delade miljöer.
  • Windows Server, Windows®-operativsystemet för skrivbord och skrivbordsprogram ingår inte i License Mobility genom Software Assurance.
  • Det krävs en aktiv Software Assurance-täckning för berättigade licenser. Alla licenser som används för att köra och få tillgång till det licensierade programmet, till exempel serverlicenser, processorlicenser, klientåtkomstlicenser, External Connector-licenser och serverhanteringslicenser kräver en aktiv Software Assurance-täckning. Dina rättigheter att köra licensierade program och hantera instanser på Azure upphör att gälla när Software Assurance-täckningen upphör för dessa licenser.
  • Dina licenser måste vara berättigade på Azure under minst 90 dagar. Efter 90 dagar kan du flytta tillbaka det licensierade programmet till din lokala miljö.

En lista över program som stöds på Azure finns på http://support.microsoft.com/kb/2721672.

Mer information om kraven för License Mobility Software Assurance-förmånen (se bilaga 1 i produktanvändningsrättigheterna) och en fullständig lista över berättigade serverprogramprodukter (se “Software Assurance-förmåner”) finns i https://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx.

Så här registrerar du dig

Som kund som använder License Mobility genom Software Assurance måste du verifiera licensen. Vi kommer sedan att verifiera att du har berättigade licenser med aktiv Software Assurance och skicka en bekräftelse när verifieringen är klar. Du kan distribuera programserverprogramvaran innan verifieringen är klar. Du ansvarar för att hantera de äkta uppdateringar och förnyelser som krävs enligt volymlicensieringsavtalet. Dessutom måste du skicka ett nytt verifieringsformulär när du förnyar avtalet och när du distribuerar tidigare overifierade produkter.

När du vill börja verifieringen och gå igenom ytterligare information om License Mobility genom Software Assurance går du till följande sida (sidan kan vara på engelska): https://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx.

* Berättigade produkter anges i Microsofts produktanvändningsrättigheter i bilagan ”Software Assurance-förmåner”. Microsoft Dynamics ERP-produkter (Enterprise Resource Planning) licensieras inte via Microsoft volymlicensiering och licensieras inte online, men de har mobilitetsregler som tillåter att de används på ett liknande sätt när de distribueras i delade miljöer.