Hoppa till huvudinnehåll

Application Gateway V1 dras tillbaka den 28 april 2026 och övergår till Application Gateway V2

Publiceringsdatum: 28 april, 2023

Eftersom Application Gateway V1 dras tillbaka den 28 april 2026 bör du övergå till Application Gateway V2 senast det datumet.

Vi rekommenderar att du byter tidigare för att ta del av fördelarna med Application Gateway V2. Utöver de Application Gateway V1-funktioner som du redan använder tillhandahåller Application Gateway V2 även:

·      Ytterligare funktioner – automatisk skalning, zonredundans, URL-omskrivning,  ömsesidig autentisering mTLSAzure Kubernetes Service-ingångskontrollant, integrering av nyckelvalv

·      Ökad prestanda – fem gånger bättre TLS-avlastningsprestanda jämfört med V1

·      Förbättrad säkerhet – snabbare uppdatering av säkerhetsregler, anpassade WAF-regler och principassociationer, botskydd

Vad händer under och efter meddelandet om tillbakadragande?

Till och med den 28 april 2026 kan du fortsätta använda Application Gateway V1, men bör påbörja övergången till Application Gateway V2.

Nya kunder (kunder som inte har Application Gateway V1 SKU i sina prenumerationer i juni 2023) kommer inte att kunna skapa V1-gatewayer från och med den 1 juli 2023.

Befintliga kunder med prenumerationer som innehåller V1-gatewayer kommer inte längre att kunna skapa V1-gatewayer efter den 28 augusti 2024. De kan dock hantera V1-gatewayer fram till datumet för tillbakadragandet den 28 april 2026.

Efter den 28 april 2026 stöds inte längre Application Gateway V1.

Obligatorisk åtgärd

Följ stegen som beskrivs i migreringsskriptet för att migrera från AppGw v1 till v2. Se prissättningen innan övergången.

Hjälp och support

Om du har några frågor kan du få svar från communityexperter i Vanliga frågor och svar om Microsoft eller kontakta oss via appgatewaymigration@microsoft.com. Om du har en supportfråga och behöver teknisk hjälp kan du skapa en supportbegäran.

  • Application Gateway
  • Retirements

Tillhörande produkter