Plany pomocy technicznej platformy Azure — często zadawane pytania

Pomoc techniczna platformy Azure — omówienie

 • Pomoc techniczna jest dostępna na rynkach, na których jest oferowana platforma Microsoft Azure. Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich regionach od razu po ich ogólnym udostępnieniu.
 • Pomoc techniczna firmy Microsoft jest świadczona w dziewięciu językach: angielskim, chińskim tradycyjnym, francuskim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim.

  Firma Microsoft oferuje całodobową pomoc techniczną w języku angielskim w przypadku każdej ważności problemu, a w języku japońskim tylko w przypadku ważności A. Pomoc techniczna dla innych obsługiwanych języków i ważności jest dostępna tylko podczas lokalnych godzin pracy. Pomoc techniczna poza godzinami pracy będzie świadczona w języku angielskim (dostępne są usługi tłumaczeniowe). Jeśli wolisz pomoc techniczną w swoim języku, możesz zaczekać do następnego dnia roboczego.

 • Firma Microsoft zapewnia całodobową pomoc techniczną w języku angielskim dla ważności A i B, a w języku japońskim dla ważności A. Pomoc techniczna Developer obejmuje ważność C, najniższy poziom ważności.

  W przypadku innych obsługiwanych języków firma Microsoft oferuje pomoc tylko w lokalnych godzinach pracy. Poza godzinami pracy możesz poprosić, aby mówiący po angielsku inżynier pomocy technicznej pomógł Ci za pomocą usługi tłumaczenia, która jest bezpłatna. Możesz również zaczekać do następnego dnia roboczego, aby otrzymać pomoc w jednym z obsługiwanych języków innych niż angielski.

 • W Ameryce Północnej godziny pracy rozpoczynają się o 6:00 i kończą o 18:00 czasu pacyficznego, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy w Ameryce Północnej. Godziny pracy zależą od kraju i lokalnego kalendarza dni wolnych. W większości krajów świata godziny pracy to godziny między 9:00 i 17:00 w dni robocze (bez weekendów i dni wolnych od pracy).
 • Tak, aby uzyskać indywidualną pomoc techniczną, musisz mieć płatny plan pomocy technicznej platformy Azure. Więcej informacji na temat istniejących planów pomocy technicznej można znaleźć na stronie Plany pomocy technicznej platformy Azure.
 • Uzyskaj odpowiedzi na pytania techniczne w witrynie Microsoft Q&A — kanale wsparcia społeczności, w którym możesz zdobywać wiedzę, nawiązywać kontakty i wymieniać pomysły z ekspertami ze społeczności, inżynierami firmy Microsoft oraz innymi klientami. Ponadto niezawodne narzędzie wyszukiwania w witrynie Microsoft Q&A pozyskuje odpowiedzi z różnych źródeł, dzięki czemu jest to cenny zasób samodzielnej pomocy, który zaspokoi Twoje potrzeby związane z nauką.

  • Korzyści z pomocy technicznej mogą być dostępne, nawet jeśli nie masz planu pomocy technicznej. Jeśli jesteś członkiem określonych programów, takich jak MPN, MSDN lub BizSpark, możesz kwalifikować się do używania ograniczonych korzyści z pomocy technicznej platformy Azure, które powiązano z tymi programami. Aby lepiej zrozumieć opcje pomocy technicznej i związane z nimi korzyści, zapoznaj się dokładnie z warunkami i postanowieniami dotyczącymi świadczenia usług.
  • Subskrypcja platformy Azure obejmuje dostęp do pomocy technicznej związanej z zarządzaniem subskrypcjami, np. rozliczeniami, korektami przydziałów i transferami kont, bez dodatkowych kosztów. Pracę z żądaniem można rozpocząć w witrynie Azure Portal. Ponadto subskrypcje platformy Microsoft Azure oferują dostęp do pulpitu nawigacyjnego stanu platformy Azure oraz witryny Microsoft Q&A pomocnych w rozwiązywaniu problemów.
 • Subskrypcja platformy Microsoft Azure obejmuje dostęp do pomocy technicznej związanej z zarządzaniem subskrypcjami (np. rozliczeniami, korektami przydziałów i transferami kont) bez dodatkowych kosztów. Pracę z żądaniem można rozpocząć w witrynie Azure Portal. Ponadto subskrypcje platformy Microsoft Azure oferują dostęp do pulpitu nawigacyjnego stanu platformy Azure oraz forów platformy Azure pomocnych w rozwiązywaniu problemów.
 • Plany pomocy technicznej systemu Azure zostały tak zaprojektowane, aby odpowiadały potrzebom różnych firm. Płatne plany pomocy technicznej oferują całodobowy dostęp do pomocy technicznej dotyczącej problemów wymagających usunięcia awarii. Wyższe warstwy planów pomocy technicznej oferują krótsze czasy wstępnej reakcji oraz dostęp do doradztwa technicznego, przeglądów optymalizacji konfiguracji i innych korzyści. Więcej informacji na temat istniejących planów pomocy technicznej można znaleźć na stronie Plany pomocy technicznej platformy Azure.
 • Problemy wymagające usunięcia awarii to problemy techniczne występujące podczas korzystania z usług platformy Azure. „Naprawa w razie awarii” to branżowe pojęcie odnoszące się do „pracy wymaganej do udzielenia pomocy technicznej dotyczącej technologii, która nie działa w zwykły sposób, a przywrócenie zwykłego sposobu jej działania wymaga interwencji organizacji świadczącej pomoc techniczną”.
 • Pomoc techniczna w zakresie doradztwa na poziomie Professional Direct (ProDirect) zapewnia dostęp do wskazówek dotyczących pomocy technicznej platformy Azure na podstawie (1) publicznie dostępnej dokumentacji zawierającej najlepsze rozwiązania dotyczące platformy Microsoft Azure oraz (2) informacji z forów dotyczących platformy Azure. Doradcy ProDirect oferują pomoc techniczną na podstawie ich dostępu do dokumentacji firmy Microsoft inżynierom pomocy technicznej platformy Microsoft Azure oraz dla grupy produktów platformy Microsoft Azure. Wskazówki dotyczące najlepszych rozwiązań mogą na przykład dotyczyć następujących kwestii:

  • Planowanie wdrożeń i migracji
  • Planowanie hybrydowych rozwiązań w chmurze
  • Zwiększanie wydajności
  • Zwiększanie niezawodności i możliwości odzyskiwania
  • Ulepszanie zabezpieczeń

  Jednak pomoc techniczna ProDirect ma więcej ograniczeń niż pomoc techniczna w zakresie doradztwa na poziomie Premium. Klient indywidualny korzystający z pomocy doradcy na poziomie ProDirect nie ma dostępu do szczegółowych porad dotyczących na przykład przeglądów projektów, architektury i kodu, szczegółowych instrukcji na temat dostosowywania aplikacji lub konfiguracji (np. dostosowywania wydajności) ani weryfikacji specyfikacji. Pomoc techniczna na poziomie ProDirect nie obejmuje pomocy świadczonej u klienta w zakresie czynności implementacyjnych, takich jak na przykład kodowanie lub konfigurowanie aplikacji tworzonych lub wdrażanych przez klienta na platformie Microsoft Azure.

 • Firma Microsoft może udostępniać platformę Azure w wersji zapoznawczej lub beta, a także inne funkcje, usługi, programy lub regiony w wersji wstępnej w celu uzyskania opinii lub przeprowadzenia oceny. Dostępne wersje zapoznawcze są w witrynie Azure Portal oznaczane tagiem „Wersja zapoznawcza”. Są one również wymieniane na stronie wersji zapoznawczych lub w sekcji wersji zapoznawczych w witrynie Azure Portal.

  Istnieje wiele różnych funkcji i usług platformy Microsoft Azure w wersji zapoznawczej. Najważniejsze czynniki pozwalające na ich rozróżnianie to dostępność usługi i dostęp do programu:

  • Publiczna wersja zapoznawcza: udostępnione subskrybentom platformy Microsoft Azure za pośrednictwem witryny Azure Portal usługi tego typu są przeznaczone do użycia jako wczesne wersje przyszłych usług oraz do testowania nowych usług i funkcji.
  • Prywatna wersja zapoznawcza: udostępniana tylko małej grupie klientów pozostających w bezpośrednim kontakcie z zespołami inżynierów zajmujących się platformą Azure, której głównym zadaniem jest bezpośrednie i ciągłe uzyskiwanie opinii w fazie opracowywania usługi.
  • Ograniczona wersja zapoznawcza: ustalona i ograniczona liczba klientów może uzyskiwać dostęp do programu w tej wersji zapoznawczej, a gdy liczba ta osiągnie maksymalny próg, kolejni użytkownicy nie będą już mogli korzystać z programu.

  Jeśli firma Microsoft oferuje wczesny dostęp do usług i funkcji platformy Azure w wersji zapoznawczej, podlegają one ograniczonym lub innym warunkom użytkowania zgodnie z umową serwisową oraz dodatkowymi postanowieniami dotyczącymi wersji zapoznawczych. Usługi i funkcje w wersji zapoznawczej są udostępniane w postaci takiej, w jakiej są („as-is”), ze wszystkimi wadami, według dostępności i nie podlegają serwisowym umowom SLA ani ograniczonej gwarancji oferowanej przez firmę Microsoft w przypadku ogólnie dostępnych usług platformy Azure. Są one udostępniane z zastrzeżeniem, że użytkownik wyrazi zgodę na te warunki użytkowania stanowiące uzupełnienie umowy regulującej korzystanie z platformy Microsoft Azure.

 • Pomoc techniczna dla usług i funkcji w wersji zapoznawczej jest oferowana tylko w przypadku programów typu „Publiczna wersja zapoznawcza” (zobacz często zadawane pytania powyżej). Pomoc techniczna dla innych usług w niepublicznej wersji zapoznawczej i/lub wersji beta może być dostępna za pośrednictwem naszych forów lub innych kanałów. Plany pomocy technicznej platformy Azure nie obejmują usług w niepublicznych wersjach zapoznawczych.

  Ogólnie płatne plany pomocy technicznej platformy Azure zapewniają pomoc techniczną dla usług i funkcji w publicznej wersji zapoznawczej. Występują wyjątki dotyczące objęcia pomocą techniczną publicznej wersji zapoznawczej, a usługi/funkcje nieobjęte planem pomocy technicznej można znaleźć tutaj. Prywatne lub ograniczone wersje zapoznawcze nie są uwzględniane w planach pomocy technicznej platformy Azure oraz mogą (lecz nie muszą) być wspierane za pośrednictwem forów platformy Azure.

  Pomoc techniczna dla usługi lub funkcji w publicznej wersji zapoznawczej jest ograniczona do problemów wymagających usunięcia awarii i jest oferowana tylko w języku angielskim i z całodobową dostępnością w przypadku ważności A i B (zgodnie z planem pomocy technicznej).

 • Dostęp do pomocy technicznej platformy Azure wymaga płatnego planu pomocy technicznej. Niektóre programy firmy Microsoft pozwalają jednak na udostępnianie pomocy technicznej platformy Azure za pośrednictwem korzyści powiązanych z pomocą techniczną, nawet jeśli użytkownik nie ma płatnego planu pomocy technicznej. Następujące programy oferują korzyści z pomocy technicznej platformy Azure:

  Każdy z tych programów obejmuje inne korzyści z pomocy technicznej, od czasów odpowiedzi do liczby żądań możliwych do przesłania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poszczególnych programów, skorzystaj z powyższych linków.

  Niektóre programy, takie jak MSDN i BizSpark Plus, oprócz pomocy technicznej oferują inne korzyści z platformy Microsoft Azure, takie jak miesięczne środki na użycie, bezpłatne usługi i rabaty na korzystanie z usług. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze szczegółowymi opisami poszczególnych programów.

Korzystanie z pomocy technicznej systemu Azure

 • Dostęp do pomocy technicznej platformy Azure można łatwo uzyskać, przechodząc w trybie online do witryny Azure Portal i przesyłając żądanie pomocy technicznej. Dostęp do pomocy technicznej dotyczącej zarządzania subskrypcjami i rozliczeniami jest oferowany w ramach subskrypcji platformy Microsoft Azure, a pomoc techniczna jest świadczona w ramach jednego z planów pomocy technicznej platformy Azure. Aby uzyskać wskazówki krok po kroku dotyczące witryny Azure Portal, zobacz Jak utworzyć żądanie obsługi na platformie Azure. Możesz również tworzyć bilety pomocy technicznej i zarządzać nimi programistycznie przy użyciu interfejsu API REST biletu pomocy technicznej platformy Azure.
 • Przesyłanie żądań pomocy technicznej przez Internet pozwala nam na szybkie świadczenie pomocy technicznej na najwyższym poziomie w sposób najbardziej skuteczny i wydajny. Zgłaszanie żądań wiąże się z podawaniem wielu szczegółowych informacji, a dużo łatwiej jest je podawać przez Internet niż przez telefon. Jest to prosty i intuicyjny proces, który eliminuje również bezproduktywny czas oczekiwania na rozmowę. W rezultacie problemy klientów są szybciej kierowane do najlepiej wykwalifikowanych inżynierów.
 • Nawiązanie telefonicznego kontaktu z pomocą techniczną platformy Microsoft Azure nie przyspieszy przetwarzania żądania. Aby skorzystać z szybszej i skuteczniejszej obsługi żądania, należy skontaktować się z pomocą techniczną za pośrednictwem witryny Azure Portal . Jeśli nie możesz przesłać żądania przez Internet, zadzwoń pod lokalny numer pomocy technicznej, który znajdziesz na naszej liście centrów globalnej obsługi klienta.
 • Prześlij żądanie pomocy technicznej z witryny Azure Portal. Wystarczy na pasku menu wybrać pozycję „Pomoc techniczna” lub otworzyć centrum „Pomoc + obsługa techniczna”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Jak utworzyć żądanie obsługi na platformie Azure. Dostęp do pomocy technicznej dotyczącej zarządzania subskrypcjami i rozliczeniami jest oferowany w ramach subskrypcji platformy Microsoft Azure, a pomoc techniczna jest świadczona w ramach jednego z planów pomocy technicznej platformy Azure.
 • Dostęp do pomocy technicznej platformy Azure wymaga płatnego planu pomocy technicznej. Niektóre programy firmy Microsoft pozwalają jednak na udostępnianie pomocy technicznej platformy Azure za pośrednictwem korzyści powiązanych z pomocą techniczną, nawet jeśli użytkownik nie ma płatnego planu pomocy technicznej. Jeśli masz dostęp do tych korzyści, w oknie przesyłania żądania pomocy technicznej witryny Azure Portal wybierz pozycję „Opcje dodatkowe” w kroku „Plan pomocy technicznej” i wprowadź identyfikator dostępu i identyfikator umowy, aby kontynuować.

  Jeśli korzyści z pomocy technicznej nie zostały jeszcze aktywowane, aktywuj je, wykonując poniższe kroki w zależności od tego, który program umożliwia Ci dostęp do korzyści z pomocy technicznej. Aby korzyści z pomocy technicznej platformy Azure były dostępne, potrzebne będą identyfikatory dostępu i umowy.

  MSDN/BizSpark — zaloguj się do portalu zarządzania MSDN i aktywuj korzyść pomocy technicznej, klikając link pomocy technicznej w dolnej części strony. Opcja wymieniona poniżej jest wyświetlana tylko wtedy, gdy masz uprawnienia do korzyści z pomocy technicznej.

  MPN/SCS — skontaktuj się z regionalnym centrum pomocy technicznej programu MPN za pośrednictwem strony https://partner.microsoft.com/support. Następnie zaloguj się do konta programu MPN i skontaktuj się z pomocą techniczną.

  Pomoc techniczna dotycząca problemów z zarządzaniem rozliczeniami i subskrypcjami jest bezpłatnie oferowana w ramach subskrypcji platformy Microsoft Azure, dlatego nie musisz używać swoich korzyści z pomocy technicznej, aby uzyskać wsparcie techniczne firmy Microsoft w przypadku problemów związanych z rozliczeniami i subskrypcjami.

 • Jeśli nie możesz zalogować się do witryny Azure Portal, odwiedź stronę https://aka.ms/AzurePortalHelp w celu uzyskania pomocy.
 • Żądanie obsługi dotyczące zarządzania subskrypcją możesz otworzyć za pośrednictwem witryny Azure Portal, nawet jeśli Twoja subskrypcja nie została jeszcze utworzona.
 • Żądanie pomocy technicznej może przesłać administrator konta, administrator usługi lub administrator współpracujący dla subskrypcji. Dodatkowo każdy użytkownik z uprawnieniami do zapisywania (właściciel/współautor) w subskrypcji lub z wbudowaną rolą „Współautor żądania pomocy technicznej” może przesłać żądanie pomocy technicznej związane z daną subskrypcją oraz zarządzać tym żądaniem.
 • Aby udzielić uprawnień, musisz być administratorem subskrypcji lub właścicielem wymaganej subskrypcji. Przypisz rolę Współautor żądania pomocy technicznej dla zakresu subskrypcji wszystkim użytkownikom, którzy chcą tworzyć żądania pomocy technicznej i zarządzać nimi dla danej subskrypcji. Dowiedz się więcej o przypisaniach ról w portalu.
 • Pomoc techniczną dotyczącą platformy Azure możesz uzyskać na dwa sposoby:

  • Jako administrator konta subskrypcji klienta możesz zakupić plan pomocy technicznej platformy Azure dla tego konta. Wszystkie należące do Ciebie subskrypcje powiązane z jednym kontem są objęte tym samym planem pomocy technicznej. Możesz również użyć korzyści partnera (np. najwyższej jakości pomocy technicznej dla usług w chmurze lub pomocy technicznej w programie MPN) w celu przesłania żądania pomocy technicznej bez konieczności zakupu dedykowanego planu pomocy technicznej platformy Azure.
  • Uzyskaj pomoc techniczną przy użyciu konta klienta. W tym celu partner (Ty) musi mieć uprawnienia administratora lub właściciela do subskrypcji klienta. Subskrypcja klienta musi mieć obejmujący ją plan pomocy technicznej lub partner może użyć korzyści z pomocy technicznej platformy Azure (np. najwyższej jakości pomocy technicznej dla usług w chmurze lub pomocy technicznej w programie MPN) w celu przesłania żądania pomocy technicznej bez konieczności zakupu dedykowanego planu pomocy technicznej platformy Azure.
 • Czas wstępnej reakcji to okres od momentu przesłania żądania pomocy technicznej do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą inżynier pomocy technicznej i rozpocznie pracę w związku z Twoim żądaniem. Czas wstępnej reakcji zależy od planu pomocy technicznej oraz wpływu żądania na działalność firmy (zwanego również ważnością).
 • Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby udzielać swoim klientom pomocy w jak najszybszym rozwiązywaniu ich problemów. Czasami wymaga to skoncentrowania się na redukowaniu wpływu na działalność firmy oraz eliminowaniu negatywnych skutków operacyjnych przed rozpoczęciem określania pełnego rozwiązania. Z tego względu podjęliśmy zobowiązanie dotyczące czasu wstępnej reakcji i będziemy współpracować z naszymi klientami aż do wyeliminowania zagrożenia wynikającego z problemu bez bezpośredniej umowy SLA regulującej kwestie związane z żądaniami pomocy technicznej. Czas zdiagnozowania i rozwiązania problemu zgłoszonego w żądaniu pomocy technicznej może być bardzo różny w zależności od rodzaju problemu. Będziemy we współpracy z Tobą starać się jak najszybciej rozwiązywać problemy.
 • Firma Microsoft oferuje klientom możliwość uruchamiania technologii firm zewnętrznych, takich jak (ale nie tylko) Linux, Oracle, SAP i IBM, na platformie Microsoft Azure. W przypadku wszystkich scenariuszy, które uprawniają do otrzymania pomocy technicznej w ramach planu pomocy technicznej platformy Azure, pomoc techniczna firmy Microsoft zapewni asystę przy określaniu problemu występującego między usługą platformy Microsoft Azure a Twoją aplikacją niestandardową.

  Pełna pomoc techniczna zostanie zapewniona, jeśli przyczyną wykrytego problemu okaże się usługa platformy Microsoft Azure lub sama platforma. We wszystkich pozostałych scenariuszach zostanie udzielona komercyjnie uzasadniona pomoc techniczna. Jeśli odpowiednie rozwiązanie nie zostanie znalezione, pomoc techniczna może zostać udzielona za pomocą innych kanałów pomocy technicznej odpowiednich dla oprogramowania firm zewnętrznych.

 • Najpierw sprawdź usługę Azure Service Health — spersonalizowany pulpit nawigacyjny udostępniający wskazówki i pomoc techniczną, gdy napotkasz problemy z usługami platformy Azure. W przeciwieństwie do naszej publicznej strony stanu, która udostępnia ogólne informacje o stanie, usługa Azure Service Health dostarcza informacje dotyczące kondycji Twoich zasobów. Aby odbierać powiadomienia o problemach dotyczących usług, skonfiguruj alerty w usłudze Azure Service Health, dzięki czemu właściwe osoby zostaną powiadomione o zdarzeniach dotyczących kondycji, które mają wpływ na Twoje zasoby. Jeśli w usłudze Azure Service Health nie będą widoczne żadne aktywne ani ostatnio występujące problemy z usługą, skontaktuj się z pomocą techniczną zgodnie ze swoim planem pomocy technicznej.
 • W przypadku otwarcia zgłoszenia do pomocy technicznej platformy Azure i konieczności uzyskania analizy głównej przyczyny można o nią wnioskować dla wszystkich planów pomocy technicznej platformy Azure, w tym Premium.

Zakupy i rozliczenia

 • Plan pomocy technicznej możesz kupić w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure lub witryny Azure Portal. Plan pomocy technicznej jest również dostępny w ramach umowy klienta firmy Microsoft. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement i chcesz kupić plan pomocy technicznej Professional Direct, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.
 • Miesięczny koszt planu pomocy technicznej obejmuje jedno konto rozliczeniowe niezależnie od liczby subskrypcji lub użytkowników w ramach tego konta.

  Wszystkie subskrypcje powiązane z kontem rozliczeniowym mają ten sam plan pomocy technicznej i wszyscy użytkownicy z prawami administratora/właściciela w dowolnej subskrypcji powiązanej z kontem z planem pomocy technicznej będą mogli korzystać z pomocy technicznej dla tych subskrypcji. Przejdź do witryny Azure Portal, aby wyświetlić listę subskrypcji na Twoim koncie.

 • Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure albo witryny Azure Portal lub jeśli jest on udostępniany w ramach umowy klienta firmy Microsoft, możesz anulować istniejący plan, a następnie zakupić wyższą warstwę planu w witrynie Azure Portal.

  Jeśli masz umowę Enterprise Agreement, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.

 • Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure albo witryny Azure Portal lub jeśli jest on udostępniany w ramach Umowy z Klientem Microsoft, zmiany można wprowadzać w witrynie Azure Portal. Aby anulować plan pomocy technicznej, postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się tutaj.

  Jeśli masz pytania dotyczące zmiany lub anulowania planu pomocy technicznej, utwórz nowy wniosek o pomoc techniczną. Jako Typ problemu* wybierz Zarządzanie subskrypcją*. Wybierz odpowiedni plan pomocy technicznej, a następnie wybierz pozycję Żądanie anulowania subskrypcji*. Ponieważ plany pomocy technicznej są rozliczane miesięcznie, nie otrzymasz proporcjonalnego zwrotu w przypadku anulowania przed końcem miesiąca.

  Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem partnera lub przedstawiciela firmy Microsoft, skontaktuj się z nim w celu uzyskania pomocy.

 • Opłaty będą naliczane miesięcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację usługi Azure Cost Management i rozliczeń.
 • Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure albo witryny Azure Portal lub jeśli jest on udostępniany w ramach umowy klienta firmy Microsoft, odnowimy go automatycznie przy użyciu zarejestrowanej formy płatności.

  Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem partnera lub przedstawiciela firmy Microsoft, powiadomi Cię on, gdy nadejdzie czas na odnowienie.

Pomoc techniczna platformy Azure dla klientów z umowami Enterprise Agreement (EA)

 • Klienci z umowami Enterprise Agreement (EA) mogą nabyć plan pomocy technicznej Azure Standard i ProDirect od swojego odsprzedawcy lub przedstawiciela handlowego firmy Microsoft. Pomoc techniczna na poziomie Deweloper jest niedostępna w przypadku umowy EA. Klienci zainteresowani planem pomocy technicznej Unified Support lub Premier powinni skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Microsoft.
 • Klienci z umowami Enterprise Agreement (EA) mogą nabyć uaktualnienie, aby przejść od planu Standard do Professional Direct (tam, gdzie jest to możliwe). Aby nabyć uaktualnienie, skontaktuj się ze swoim odsprzedawcą hurtowym (LAR, Large Account Reseller).
 • Każda rejestracja umowy EA wymaga oddzielnego planu pomocy technicznej. Jeśli masz pojedynczy plan pomocy technicznej Azure i wiele rejestracji umowy EA, pomoc techniczna obowiązuje tylko dla rejestracji, z którą powiązano plan pomocy technicznej. Pamiętaj, że jeśli masz wiele subskrypcji platformy Azure powiązanych z pojedynczą umową EA z planem pomocy technicznej, wszystkie te subskrypcje będą objęte pomocą techniczną.
 • Jeśli złożono już zamówienie na plan pomocy technicznej za pośrednictwem umowy EA i oczekuje ono na realizację, możesz mieć tymczasowo możliwość uzyskania pomocy technicznej. W tym celu prześlij żądanie pomocy technicznej typu „Zarządzanie subskrypcjami” w witrynie Azure Portal firmy Microsoft, wskaż zamówiony plan (Standard lub Professional Direct) i wprowadź opis problemu. Następnie skontaktuje się z Tobą inżynier pomocy technicznej.

Pomoc techniczna platformy Azure dla planu Premium

 • Podczas tworzenia zgłoszenia do pomocy technicznej musisz upewnić się, że Twoja umowa Premium jest widoczna na liście rozwijanej „Plan pomocy technicznej”. Jest to możliwe za pomocą następujących opcji:

  Wstępne dopasowywanie przez firmę Microsoft: W większości przypadków zespół Microsoft Premier będzie miał już dopasowane Twoje subskrypcje platformy Azure do Twojej umowy Premium i będzie ona widoczna w witrynie Azure Portal podczas tworzenia zgłoszenia do pomocy technicznej.

  Dopasowanie kont: Jeśli zalogujesz się do witryny Azure Portal za pomocą tego samego użytkownika/adresu e-mail konta Microsoft (np. outlook.com, live.com, Hotmail.com), którego używasz do uzyskiwania dostępu do portalu Microsoft Premier Online (premier.microsoft.com), Twoja umowa Premium zostanie automatycznie pokazana w witrynie Azure Portal.

  Ręczne wprowadzanie: Swoją umowę Premium możesz połączyć ze swoim kontem platformy Azure, wprowadzając informacje o identyfikatorze dostępu Premium i identyfikatorze umowy w witrynie Azure Portal, wybierając pozycję „Pomoc i obsługa techniczna” w witrynie Azure Portal i wybierając pozycję „Połącz umowę pomocy technicznej” z menu po lewej stronie. Te czynności należy wykonać tylko raz, a informacje na temat umowy Premium zostaną zapisane na koncie Azure i będą dostępne ze wszystkich subskrypcji, w których masz uprawnienia właściciela/administratora. Jeśli nie znasz swoich identyfikatorów dostępu i umowy, skontaktuj się z opiekunem klienta ds. technicznych.

  Chociaż klienci z umowami Premium mogą nadal używać portalu Microsoft Premier Online lub telefonu do przesyłania żądań obsługi, korzystanie z platformy Azure Portal ma kilka istotnych zalet, w tym:

  • Automatyczne przechwytywanie niezbędnych danych (konto, identyfikator subskrypcji itd.) oraz diagnostyki uruchamiania.
  • Szybsze rozwiązywanie dzięki automatycznie przechwyconym danym.
  • Możliwość tworzenia zgłoszeń o ważności A/1 w trybie online.
  • Udostępnianie pomocy kontekstowej niezależnie od napotkanego problemu.
 • Aby zakupić plan pomocy technicznej Premium, skontaktuj się z Twoim kierownikiem ds. klienta ze strony Microsoft. Jeśli nie wiesz, z kim się skontaktować, prześlij żądanie pomocy technicznej przy użyciu formularza kontaktowego planu Premium.
 • Skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta ds. technicznych w celu omówienia opcji najlepszego wykorzystania istniejących umów dotyczących pomocy technicznej Premium lub odpowiedniej zmiany umowy Premium, aby lepiej odpowiadała potrzebom związanym z platformą Azure. Imię i nazwisko opiekuna klienta oraz jego informacje kontaktowe można znaleźć w portalu Microsoft Premier Online.
 • Klienci korzystający z pomocy technicznej dla przedsiębiorstw mogą opcjonalnie kupić usługę Azure Rapid Response, czyli roczny plan zapewniający szybsze reagowanie i odzyskiwanie w przypadku problemów z dostępnością platformy Azure. Usługa Azure Event Management to program krótkoterminowy pomagający klientom mającym zaplanowane zdarzenia wymagające intensywnego użycia platformy Azure, oferujący między innymi 15-minutowy czas reakcji podczas zdarzenia.
 • Tak, partnerzy z umową Premier Support for Partners (PSfP) mogą używać swoich korzyści w celu uzyskania pomocy technicznej platformy Azure związanej z ich wewnętrznymi potrzebami, jeśli partner ma oddelegowane prawa dostępu administratora/właściciela do subskrypcji platformy Azure klienta. Zobacz często zadawane pytania powyżej, aby dowiedzieć się, jak przesłać żądanie pomocy technicznej przy użyciu umowy Premium.
 • Mapa zależności usług Cloud Service umożliwia udokumentowanie krytycznych zależności systemowych, nadrzędnych i podrzędnych, które mogłyby wpływać na usługi w chmurze. Pomaga ona personelowi działu IT rozpoznać potencjalne zagrożenia przed ich wystąpieniem oraz szybciej rozwiązywać problemy po ich wystąpieniu.

Pomoc techniczna platformy Azure dla partnerów

 • Tak, jeśli kwalifikujesz się do używania tych korzyści, a dostęp do pomocy technicznej został aktywowany w portalu subskrypcji programu Visual Studio. Dostęp do pomocy technicznej platformy Azure wymaga płatnego planu pomocy technicznej. Niektóre programy firmy Microsoft pozwalają jednak na udostępnianie pomocy technicznej platformy Azure za pośrednictwem korzyści powiązanych z pomocą techniczną, nawet jeśli użytkownik nie ma płatnego planu pomocy technicznej. Jeśli masz dostęp do tych korzyści, w oknie przesyłania żądania pomocy technicznej witryny Azure Portal wybierz pozycję „Opcje dodatkowe” w kroku „Plan pomocy technicznej” i wprowadź identyfikator dostępu i identyfikator umowy, aby kontynuować.
 • Tak, jeśli kwalifikujesz się do otrzymywania tych korzyści. Szczegółowe informacje na temat korzyści z pomocy technicznej znajdziesz w portalu programu MPN. Jeśli masz te korzyści, prześlij żądanie pomocy technicznej z witryny Azure Portal. Następnie wybierz pozycję „Dodatkowe opcje” w kroku „Plan pomocy technicznej” i podaj Twój identyfikator dostępu i identyfikator umowy, aby kontynuować.
 • Tak. Partnerzy MPN mogą używać tych samych korzyści z programu MPN, które mają dla innych produktów firmy Microsoft, aby uzyskiwać pomoc techniczną platformy Azure. Aby przesłać nowe żądanie pomocy technicznej z witryny Azure Portal, w kroku 4 żądania pomocy technicznej wybierz pozycję „Dodatkowe opcje pomocy technicznej” i wprowadź identyfikatory dostępu oraz umowy, aby kontynuować.