Usługa Azure Government dla Departamentu Obrony USA

Rozwijaj swoją misję dzięki inteligentnej chmurze przeznaczonej dla agencji Departamentu Obrony USA i ich partnerów

Przekształcanie niezbędnych dla działalności obciążeń

Zyskaj dostęp do zaawansowanych możliwości dzięki chmurze hybrydowej, która obsługuje współdziałające agencje. Używaj analizy danych i Internetu rzeczy (IoT), aby podejmować działania tak szybko, jak wymaga tego sytuacja.

  • Zdobywaj wiedzę w czasie rzeczywistym dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym.
  • Utrzymuj rozwijające się zagrożenia z dala dzięki usługom zabezpieczeń klasy korporacyjnej w środowisku chmury, które oferuje najszerszy zestaw certyfikatów związanych ze zgodnością.
  • Dostosowuj środowisko do wielu platform, narzędzi i usług, wdrażając aplikacje lokalnie lub w chmurze.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj książkę elektroniczną dotyczącą wykorzystania inteligentnej chmury do celów obronności

Zapoznaj się z arkuszem danych dotyczącym usługi Azure Government

Dowiedz się więcej o platformie Azure Government dla Departamentu Obrony USA

Znajdź partnera, który specjalizuje się we współpracy z organizacjami rządowymi Stanów Zjednoczonych

Dowiedz się, w jaki sposób partnerzy mogą pomóc Ci w rozpoczęciu pracy z chmurą obliczeniową.

Znajdź partnera

Uzyskaj odpowiedzi

Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące uprawnień, usług platformy Azure Government, regionów świadczenia usługi i innych kwestii.

Wyślij nam wiadomość

Dowiedz się więcej o globalnej infrastrukturze platformy Azure

Sprawdź, ile regionów jest w USA.

Zapoznaj się z regionami świadczenia usługi Azure Government

Dostarczaj dane pomagające w podejmowaniu działań — w dowolnym miejscu i czasie

Kompiluj i wdrażaj inteligentne rozwiązania w środowisku lokalnym, w chmurze lub w sieci brzegowej. Korzystaj z zaawansowanych usług, takich jak IoT i analiza danych, aby w czasie rzeczywistym uzyskiwać szczegóły kompleksowych strumieni danych, co pozwoli na zwiększanie świadomości sytuacyjnej i skrócenie czasu reakcji w trakcie misji taktycznych.

Odkryj, jak usługa Azure Government pomaga wprowadzać innowacje w Departamencie Obrony. Przeczytaj blog

Korzystaj z możliwości chmury hybrydowej podczas misji taktycznych

Zbieraj i analizuj dane na urządzeniach brzegowych dzięki usłudze Azure Stack, rozszerzeniu platformy Azure udostępniającemu funkcje chmury obliczeniowej na platformie lokalnej. Korzystaj z większych możliwości w rzeczywistych sytuacjach w terenie. Zapewnij spełnienie wymagań związanych ze zgodnością, przepisami lub zasadami przy jednoczesnej modernizacji starszych aplikacji lokalnych. Korzystaj ze zagregowanych analiz, umożliwiających dokładne prognozowanie oraz wykrywanie anomalii, podczas kompilowania i wdrażania hybrydowych rozwiązań brzegowych przy użyciu usług Azure Government i Azure Stack.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Stack

Uzyskiwanie najszerszej gamy certyfikatów zgodności

Usługa Azure Government oferuje najszerszą gamę certyfikatów zgodności spośród wszystkich dostawców chmury na rynku. Autoryzacje tymczasowe programu FedRAMP na poziomie Moderate i High są zgodne ze standardami zgodności Departamentu Obrony (DoD) na poziomie wpływu 2, 4 i 5, a kontrola NIST 800-171 spełnia wymagania standardów DFARS i ITAR.

Wkrótce zostanie udostępniona opcja Azure Government Secret spełniająca wymagania związane z danymi poufnymi. Będzie ona oferować infrastrukturę chmury z wieloma dzierżawami i możliwości chmury zakwalifikowanym agencjom rządowym USA.

Jak partnerzy firmy Microsoft pomagają instytucjom rządowym w korzystaniu z platformy Azure

Discover your next career

Develop critical career skills needed in today’s growing technology industry. Microsoft Software & Systems Academy (MSSA) provides transitioning service members and veterans—including those with security clearances—with training for high-demand careers in technology. Explore your options for an 18-week program or two 9-week terms training in cloud development, cloud administration, cybersecurity administration, or database and business intelligence administration. Gain an interview for a full-time job at Microsoft or one of our hiring partners after you graduate.

Learn more about MSSA

Read the story of a MSSA graduate

Rozpocznij swoją transformację cyfrową już dziś