Odporność platformy Azure

Twórz bez obaw na platformie Azure dzięki wysokiej dostępności, odzyskiwaniu po awarii i tworzeniu kopii zapasowych

Strefy dostępności platformy Azure

  • Zapewnij wysoką dostępność aplikacji dzięki strefom dostępności objętym umową SLA* gwarantującą działanie maszyn wirtualnych przez 99,99% czasu w wersji ogólnie dostępnej.
  • W regionach ze strefami dostępności występują przynajmniej trzy strefy. Każda z nich zawiera co najmniej jedno centrum danych na potrzeby zapewnienia izolacji.
  • Odizolowane fizycznie strefy dostępności mają niezależne sieci, zasilanie i chłodzenie, co zapewnia ochronę aplikacji oraz danych przed niespodziewanymi awariami centrum danych.
  • Wykorzystaj globalną skalę regionów świadczenia usługi Azure, aby zwiększyć ochronę zapewnianą przez odzyskiwanie po awarii w granicach rezydencji danych.

Dowiedz się więcej o strefach dostępności

* Umową SLA gwarantującą działanie przez 99,99% czasu są objęte maszyny wirtualne wdrożone co najmniej w dwóch strefach dostępności w tym samym regionie.

Uzyskaj wysoką dostępność szybciej dzięki chmurze

Wysoka dostępność oparta na chmurze oferowana na platformie Azure nie wymaga inwestycji w lokalny sprzęt. Dowiedz się, na czym polegają właściwości wysoko dostępnej chmury, takie jak dostępność, skalowalność i odporności na awarie. Sprawdź listę kontrolną dotyczącą wysokiej dostępności, aby upewnić się, że czas pracy organizacji jest chroniony.

Wybierz plan odzyskiwania dostosowany od indywidualnych potrzeb biznesowych

Aplikacje uruchomione na platformie Azure mogą wymagać rozbudowanego odzyskiwania po awarii zgodnego z planem ciągłości biznesowej. Oferowane przez naszą firmę rozwiązanie odzyskiwania po awarii jest bezpieczne, niedrogie i daje gwarancję dostępności aplikacji nawet w przypadku wystąpienia awarii.

Łatwe tworzenie kopii zapasowej

Ochrona przed błędnym kodem, uszkodzeniem danych i przypadkowym usunięciem dzięki możliwości tworzenia niedrogich kopii zapasowych. Zadbaj o zgodność z dłuższym przechowywaniem danych, zachowaj niezawodność dzięki replikowanemu geograficznie magazynowi oraz uprość procesy, zastępując taśmy automatyzacją.

Szybciej wdrażaj swoje aplikacje

Odporność można uzyskać szybko przy użyciu witryny Azure Portal lub interfejsów API. Postępowanie zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami chroni czas działania aplikacji przed wieloma zagrożeniami. Uzyskaj informacje na temat błędów i niepowodzeń, projektowania aplikacji, wdrażania i obsługi, zarządzania danymi i nie tylko.