Odporność platformy Azure

Build with confidence on Azure with high availability, disaster recovery, and backup

Azure Availability Zones

  • Run highly available applications using Availability Zones with an uptime SLA* of 99.99% for Virtual Machines at General Availability.
  • Regions with Availability Zones feature a minimum of three zones. Each zone contains one or more datacenters for isolation.
  • Availability Zones are physically isolated with independent network, power, and cooling, protecting your applications and data from unusual data center-level failures.
  • For added Disaster Recovery protection within your data residency boundaries, leverage the global scale of Azure regions.

Learn more about Availability Zones

* 99.99% SLA applies to Virtual Machines that are deployed in two or more Availability Zones in the same region.

Uzyskaj wysoką dostępność szybciej dzięki chmurze

Cloud-based High Availability on Azure does not require investments in on-premises hardware. Gain an understanding of the characteristics of a highly available cloud including availability, scalability, and fault tolerance. Review the High Availability checklist to make sure you are protecting your organization’s uptime.

Wybierz plan odzyskiwania dostosowany od indywidualnych potrzeb biznesowych

Aplikacje uruchomione na platformie Azure mogą wymagać rozbudowanego odzyskiwania po awarii zgodnego z planem ciągłości biznesowej. Oferowane przez naszą firmę rozwiązanie odzyskiwania po awarii jest bezpieczne, niedrogie i daje gwarancję dostępności aplikacji nawet w przypadku wystąpienia awarii.

Łatwe tworzenie kopii zapasowej

Ochrona przed błędnym kodem, uszkodzeniem danych i przypadkowym usunięciem dzięki możliwości tworzenia niedrogich kopii zapasowych. Zadbaj o zgodność z dłuższym przechowywaniem danych, zachowaj niezawodność dzięki replikowanemu geograficznie magazynowi oraz uprość procesy, zastępując taśmy automatyzacją.

Szybciej wdrażaj swoje aplikacje

Odporność można uzyskać szybko przy użyciu witryny Azure Portal lub interfejsów API. Postępowanie zgodnie z najlepszymi rozwiązaniami chroni czas działania aplikacji przed wieloma zagrożeniami. Uzyskaj informacje na temat błędów i niepowodzeń, projektowania aplikacji, wdrażania i obsługi, zarządzania danymi i nie tylko.