Odporność platformy Azure

Twórz bez obaw dzięki wysokiej dostępności, odzyskiwaniu po awarii i tworzeniu kopii zapasowych

Ciągłość biznesowa z odpornością danych

Twórz aplikacje na platformie Azure, aby korzystać z wysokiej dostępności, odzyskiwania po awarii i kopii zapasowych w sieci globalnej platformy Azure. Twórz rozwiązania nadmiarowe na poziomach maszyn wirtualnych, centrów danych i regionów — zgodnie z potrzebami biznesowymi. Zachowaj też zgodność z krajowymi lub regionalnymi wymaganiami prawnymi w zakresie miejsca przechowywania danych.

Pobierz plik PDF

Uzyskaj wysoką dostępność szybciej dzięki chmurze

Zaraz po utworzeniu konta masz dostęp do narzędzi, infrastruktury i wskazówek potrzebnych do wdrażania aplikacji w chmurze. Zapewnij obsługę swoim najbardziej wymagającym, kluczowym aplikacjom, aby niewielkim kosztem tworzyć zawsze dostępne witryny. Skorzystaj też z umowy SLA gwarantującej dostępność maszyn wirtualnych na poziomie 99,99%.

Wskazówki dotyczące projektowania odpornych aplikacji

Zadbaj o wbudowaną odporność swoich kluczowych aplikacji i danych. Centrum architektury Azure zawiera szczegółowe informacje ułatwiające szybkie rozpoczęcie pracy i bezbłędne tworzenie od samego początku. Znajdź wskazówki dotyczące tworzenia pod kątem bezpieczeństwa, skalowalności, wydajności, niskich kosztów i łatwego zarządzania, w tym przetestowane skrypty wdrożeniowe i zweryfikowane zalecenia dotyczące obciążeń produkcyjnych.

Uzyskaj wskazówki dotyczące odporności

Łatwe odzyskiwanie po awarii i tworzenie kopii zapasowych

Usługa Azure Site Recovery, w połączeniu z magazynem geograficznie nadmiarowym, jest natywnie dostępna na potrzeby odzyskiwania po awarii. Zapewniaj ochronę przed błędnym kodem, uszkodzeniem danych i przypadkowym usunięciem dzięki możliwości tworzenia niedrogich kopii zapasowych. Zadbaj o zgodność z dłuższym przechowywaniem danych, zachowaj niezawodność dzięki replikowanemu geograficznie magazynowi oraz uprość procesy dzięki automatyzacji.

Poznaj usługę Azure Backup

Szybciej wdrażaj swoje aplikacje

Zapoznaj się z opinią jednego z naszych klientów na temat tworzenia środowiska odporności na platformie Azure. Poznaj też wypowiedzi członków naszego zespołu na temat naszego zobowiązania do zapewniania usługi spełniającej potrzeby strategii klientów dotyczącej odporności.