Hopp over navigasjon

Azures Basic-kundestøtte

Pilotprogram

Send inn en støtteforespørsel

Velkommen til Basic-kundestøtten for Microsoft Azure. Vi tilbyr dette pilotprogrammet til deg og et begrenset antall andre Azure-kunder for å forbedre kundestøttetjenestene for Azure. Dette pilotprogrammet gir deg mulighet til å prøve kundestøttefunksjonene og gi oss tilbakemeldinger om dem.

Azures Basic-kundestøtte utvider den nåværende Azure-støttedekningen din ved også å tilby teknisk veiledning fra Azure-teknikere om Azure-plattformtjenester. Selv om du ikke har et betalt støtteabonnement, kan du bruke Azures Basic-kundestøtte til raskt å få hjelp til å løse plattformrelaterte problemer. Har du problemer som ikke dekkes av dette pilotprogrammet, kan du få nyttig veiledning i Microsofts selvhjelpsartikler eller via et betalt støtteabonnement.

Når du bruker Azures Basic-kundestøtte kan du enkelt opprette støtteforespørsler, spore kundestøttehistorikken din og se og administrere detaljene for hver innsendte hendelse i Azure-testportalen.

Vanlige spørsmål

 • Azures Basic-kundestøtte er et pilotprogram for et begrenset antall Azure-kunder. Som en del av pilotprogrammet har Microsoft lagt til teknisk kundestøtte i Azure-abonnementene dine. Du får nå teknisk veiledning og plattformveiledning fra Azure-teknikere, blant annet om installasjon, konfigurasjon, tilkobling og feil ved produktet.

 • Azure Basic-kundestøtte er et kortvarig pilotprosjekt som avsluttes 31. desember 2017.

 • Du har enten mottatt en e-postinvitasjon eller en invitasjon gjennom Microsoft Azure-portalen.

  Hvis du mottok invitasjonen gjennom Microsoft Azure-portalen, legges støttefunksjoner for Azure Basic automatisk til Azure-kontoen. Når du oppretter den første støtteforespørselen i Microsoft Azure-portalen, blir du bedt om å godta vilkårene for pilotprogrammet. Du må godta dem for å kunne aktivere Azures Basic-kundestøtte.

  Hvis du har fått en e-postinvitasjon om å bli med i pilotprogrammet, er funksjonene i Azures Basic-kundestøtte automatisk lagt til i Azure-kontoen din. Når du oppretter den første støtteforespørselen i Microsoft Azure-portalen, blir du bedt om å godta vilkårene for pilotprogrammet. Du må godta dem for å kunne aktivere Azures Basic-kundestøtte.

 • Azures Basic-kundestøtte gir deg tilgang til ytterligere tjenester for teknisk kundestøtte og mulighet til å komme med tilbakemeldinger om støtteerfaringene dine. Når organisasjonen har tilgang til Microsofts eksperter som kan bidra med å feilsøke og løse problemer, kan dere utnytte Azure og skyinvesteringene på en best mulig måte.

 • Du starter en støtteforespørsel ved å gå til Forhåndsversjon av Azure-portal. Du kan opprette en støtteforespørsel i portalen. Velg kategoritypen Technical og støtteabonnementstypen Basic. Nedenfor på denne siden finner du feilsøkingstrinn.

 • Azures Basic-kundestøtte dekker de fleste kundestøtteproblemer vedrørende plattform og tekniske saker. Problemer som oppstår fra bruk av tredjepartsprogrammer eller kundeløsninger, dekkes ikke av Azures Basic-kundestøtte. Hvis problemet ditt ikke dekkes av pilotprogrammet, kan du få hjelp ved å kjøpe en støttekontrakt eller se etter selvhjelpsdokumentasjon på nettet.

 • Azures abonnementsstøtte er allerede inkludert i Azure-kontoen din.

 • Det finnes to måter å gjøre det på. I velkomst-e-posten vår var det en kobling til en kort undersøkelse der du kan dele synet ditt på Azure og Azure-kundestøtten. Når en støttehenvendelse lukkes, mottar du dessuten en e-post med en undersøkelse som ber om tilbakemelding på Azures Basic-kundestøtte. Vi ber deg om å svare på denne undersøkelsen, ettersom tilbakemeldingene dine er nyttige og hjelper oss med å forbedre støttetilbudet vårt.

Slik oppretter du en støtteforespørsel for Azure

Gå til Microsoft Azure-portalen for hjelp.

Klikk Create support request. Bladene New support request og Request type åpnes.

Følg trinnene for New support request:

 1. REQUEST TYPE:

  Velg hvilken type problem du har: Technical, Billing, Quotas, Subscription management

 2. SUBSCRIPTION:

  Velg Azure-abonnementet du trenger kundestøtte for.

 3. RESOURCE:

  Velg produktet du trenger kundestøtte for.

 4. SUPPORT PLAN:

  Velg Basic (Pilot). Godta vilkårene, og klikk OK.

  Tips: Du må godta vilkårene for pilotprogrammet før du bruker Basic-støtteabonnementet for første gang.

 5. PROBLEM CATEGORY:

  Velg en problemtype og -kategori, og klikk OK.

 6. DESCRIPTION:

  Primary contact: Kontroller at e-postadressen stemmer for denne forespørselen, og endre den om nødvendig. Den primære e-postadressen for kontoen oppdateres ikke.

  Details: Oppgi så mye informasjon som mulig, inkludert eventuelle feil eller feilsøkinger du har utført.

  Timespan: Oppgi dato og klokkeslett for hendelsen. Angi også tidssone.

  Resource: Oppgi navn og ID for ressursen.

  Klikk OK når du er ferdig.

Forespørselen blir sendt til kundestøtteteamet for Microsoft Azure. En støttetekniker svarer deg i løpet av en arbeidsdag.

Slik administrerer du støtteforespørslene dine

Du kan administrere eksisterende støtteforespørsler ved å klikke Manage support requests på bladet Help + support.