Hopp over navigasjon

Azure Monitor

Få detaljerte, oppdaterte overvåkningsdata som du behøver – alt på ett sted

Du kan enkelt se og administrere overvåkningsdataene

Få meg deg alle detaljene mens det skjer – alt fra et instrumentbord – med Azure Monitor. Du får detaljerte og oppdaterte ytelses- og forbruksdata, tilgang til aktivitetsloggen som sporer alle API-kall, og diagnoselogger som hjelper deg med å feilsøke problemer i Azure-ressursene. Alle overvåkningsdataene du trenger for å drifte og opprettholde Azure-ressursene lett enkelt tilgjengelige gjennom Azure Monitor.

Sett opp varsler og utfør automatiske handlinger

Det er bedre å oppdage et problem før det påvirker virksomheten din. Med Azure Monitor kan du sette opp varsler og svare proaktivt på hendelser ved å sette opp automatiske handlinger som autoskalering av en ressurs, starte en Azure Automation-arbeidsflyt eller kalle en webhook.

Still diagnose raskt for driftsproblemer

Når det oppstår et problem, gjelder det å finne kilden til problemet raskt. Azure Monitor gir deg de mest grunnleggende verktøyene du trenger for å analysere og stille diagnose til alle driftsmessige problemer, så du kan løse dem effektivt. Lag oversikter med grafer av resultattall, søk gjennom abonnementsaktiviteter og del innsikt med andre.

Integrer med eksisterende verktøy

Få rik ende-til-ende-overvåking og analysering ved å kombinere Azure Monitor med analyseverktøy du er kjent med. Azure Monitor samordnes med Application Insights, Operations Management Suite Insight and Analytics og en rekke andre partnerverktøy. Det tilbyr også REST API-er og webhooker som kan brukes til å bygge egendefinerte systemintegrasjoner.

Start overvåkingen av Azure-ressurser i dag