Azure Advisor

Din gratis, personlig tilpassede veiledning til Azures anbefalte fremgangsmåter

Få mest mulig ut av Azure

Optimaliser Azure-distribusjonene raskt og enkelt. Azure Advisor analyserer konfigurasjonene og brukstelemetri og tilbyr egendefinerte anbefalinger som det kan treffes beslutninger på for å hjelpe deg å optimalisere Azure-ressurser for å få høy tilgjengelighet, sikkerhet, solid drift, ytelse og kostnadseffektivitet.

Anbefalte fremgangsmåter for å optimalisere Azure-arbeidsbelastningene

Enkel trinnvis veiledning og hurtigkoblinger

Ett sted for å se gjennom og treffe beslutninger på anbefalinger fra hele Azure

Varsling for å varsle deg om nye anbefalinger

Optimaliser dine distribusjoner med tilpassede anbefalinger

Med Advisor blir du kjent med anbefalte fremgangsmåter for å forbedre tilgjengelighet, sikkerhet og ytelse, oppnå solid drift og redusere kostnader. Konfigurer Advisor for å målrette seg mot spesifikke abonnementer og ressursgrupper, for å gi fokus på viktige optimaliseringer. Få tilgang til Advisor gjennom Azure-portalen, Azure-kommandolinjegrensesnitt (CLI) eller Advisor API. Eller konfigurer varsler for å varsle deg om nye anbefalinger automatisk.

Les om hvordan du kommer i gang

Treff beslutninger raskt og enkelt

Advisor er laget for å hjelpe deg med å spare tid under optimalisering av skyen. Anbefalingstjenestene omfatter foreslåtte handlinger du kan gjøre umidelbart, utsette eller avvise. Anbefalingene prioriteres i henhold til våre beste estimater om betydning for miljøet ditt, og du kan dele dem med teamet eller interessentene.

Se og treff beslutninger på Azure Advisor-anbefalingene nå

Finn alle optimaliseringsanbefalingene på ett sted

Azure tilbyr mange tjenester som gir anbefalinger, inkludert Azure Security Center, Azure Cost Management, Azure SQL DB Advisor, Azure App Service og andre. Advisor henter anbefalinger fra alle disse tjenestene, slik at du enklere kan se gjennom dem og treffe beslutninger fra ett enkelt sted.

Utforsk kostnadsoptimalisering og andre anbefalingskategorier

Om Azure-sikkerhet

  • Microsoft investerer mer enn 1 milliard USD årlig på forskning og utvikling av cybersikkerhet.
  • Vi ansetter mer enn 3500 sikkerhetsekspertersom er fullstendig opptatt av å sikre dine data og dine personopplysninger.
  • Azure har flere sertifiseringer enn noen annen skyleverandør. Se hele listen her.

Azure Advisor er gratis

Azure Advisor er tilgjengelig uten ekstra kostnader. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte anbefalinger kan påføre kostnader ved utbedring. Ved at du for eksempel aktiverer sikkerhetskopi av virtuelle maskiner, kan dette påføre kostnader for sikkerhetskopiene. Advisor forsøker å hjelpe deg med å finne kostnadseffektive løsninger i skyen, samtidig som den følger Azures anbefalte fremgangsmåter.

Kom i gang med tre trinn

Hvis du ikke allerede har en gratis Azure-konto, oppretter du en nå.

Få tilgang til Azure Advisor gjennom Azure-portalen.

Dokumentasjon og læringsressurser

Dokumentasjon

Lær hvordan du kommer i gang med Advisor. Utforsk de fire optimaliseringskategoriene for Advisor i skyen: høy tilgjengelighet, sikkerhet, ytelse og kostnadseffektivitet. Finn ut hvordan du bruker Advisor programmatisk gjennom REST API-et i Advisor, kommandolinjegrensesnitt (CLI) og PowerShell.

Videoer

Se vår demonstrasjon fra Microsoft Ignite som tar for seg hvordan du optimaliserer Azure-ressursene ved bruk av Advisor.

Spørsmål og tilbakemelding

Hjelp oss med å bygge den beste skyoptimaliseringsopplevelsen for deg.

  • Advisor er tilgjengelig i alle Azure-områder.
  • Azure er en gratistjeneste og har ingen serviceavtale.
  • Logg deg på Azure-portalen og velg Advisor fra navigasjonsmenyen, eller fra Alle tjenester-menyen. Du får også tilgang til tjenestene gjennom REST API-et for Advisor, kommandolinjegrensesnitt (CLI) og PowerShell.
  • Du får tilgang til Azure Advisor-anbefalinger som eier av, bidragsyter til eller leser av et abonnement.
  • Du kan konfigurere Advisor til å vise anbefalinger for bestemte abonnementer eller ressursgrupper og finjustere enkelte anbefalinger. Les mer.
  • Advisor for Azure Government tilbyr litt andre anbefalinger. Les mer.

Optimaliser arbeidsbelastningene dine med Azure Advisor

Få anbefalinger