Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Bezserverová řešení v Azure

Bezserverové prostředí – rychlejší vytváření aplikací bez správy infrastruktury

Vytváření, nasazování a provoz bezserverových aplikací na komplexní platformě

Zvyšte hodnotu jádra svého podnikání díky minimalizaci času a prostředků, které vynakládáte na potřeby související s infrastrukturou. Využijte plně spravovaná komplexní bezserverová řešení Azure ke zvýšení produktivity vývojářů, optimalizaci prostředků a zrychlení tempa inovací.

Proč zvolit bezserverová řešení Azure?

Zrychlení vývoje

Zkraťte dobu strávenou na úlohách, které nejsou pro vaše podnikání zcela zásadní, tím, že vývojáře osvobodíte od zřizování a správy infrastruktury. Vyvíjejte a nasazujte řešení rychleji s využitím vývojářsky přívětivých rozhraní API, služeb vyžadujících minimální nebo žádné psaní kódu a modelů strojového učení a kognitivních modelů připravených k použití.

Zvýšení výkonu týmů

Zlepšete flexibilitu a výkon týmů s využitím plně spravované platformy určené k vytváření, nasazování a provozu aplikací. Tvořte pro jakýkoli vzor aplikací a jakékoli prostředí – hybridní, cloudové i hraniční. Aktivně spravujte aplikace s využitím inteligentního monitorování a analytických nástrojů.

Posílení vlivu organizace

Zkraťte dobu uvedení na trh s využitím bezserverových řešení Azure, která vaší organizaci pomohou otevřít cestu k inovacím a novým možnostem příjmů. Snižte celkové náklady na vlastnictví infrastruktury a minimalizujte rizika s využitím inteligentní správy zabezpečení a rozšířené ochrany před internetovými útoky.

Vývoj s využitím komplexních bezserverových řešení Azure

Užijte si toho, že se nemusíte starat o správu infrastruktury bez ohledu na to, jaký typ aplikací sestavujete nebo jaké technologie používáte. Vyberte si z celé řady bezserverových spouštěcích prostředí, plně spravovaných služeb a komplexní sady vývojářských nástrojů a služeb pro vytváření aplikací.

Bezserverové výpočetní prostředí Azure

Rychlejší vytváření aplikací díky eliminaci potřeby spravovat infrastrukturu, na které běží kód a kontejnery

 • Bezserverové kontejnerizované mikroslužby

  Pomocí platformy Azure Container Apps můžete nasazovat kontejnerizované aplikace bez nutnosti spravovat složitou infrastrukturu. Pište kód s využitím oblíbeného programovacího jazyka a architektury a vytvářejte mikroslužby s plnou podporou prostředí Distributed Application Runtime (Dapr). Využijte možnost dynamického škálování na základě provozu HTTP nebo událostí s využitím nástroje Kubernetes-based event-driven autoscaling (KEDA).

 • Serverless Kubernetes

  Elasticky zřizujte pody v instancích kontejnerů, které se spustí během několika vteřin, aniž byste museli spravovat další výpočetní prostředky. Vytvářejte bezserverové aplikace založené na Kubernetes s využitím možností orchestrace ve službě Azure Kubernetes Service (AKS) a virtuálních uzlech AKS, které jsou postavené na opensourcovém projektu Virtual Kubelet. Přidejte do svého clusteru AKS automatické škálování založené na událostech KEDA a získejte to nejlepší z přístupu založeného na událostech. KEDA je opensourcová komponenta, která umožňuje kontejnerům zpracovávat události přímo ze zdrojů dat a nabízí možnost škálovat až na nulu.

 • Bezserverové funkce

  Výpočetní prostředí Azure Functionsřízené událostmi umožňuje spouštět kód napsaný v jazyce podle vašeho výběru. Využijte možnost škálovat na vyžádání a platit jenom za čas, po který se spouští váš kód. Opensourcový modul runtime Functions , který je k dispozici jako spravovaná služba v Azure a ve službě Azure Stack, také funguje pro více cílů, včetně Kubernetes, Azure IoT Edge, místního prostředí a dokonce i jiných cloudů.

 • Bezserverová aplikační prostředí

  Spouštějte a škálujte webové a mobilní aplikace a aplikace API na platformě podle vaší volby ve vysoce produktivním a plně spravovaném prostředí s využitím služby Azure App Service.

"Nejsme počítačoví vědci. Potřebujeme partnery, kteří nám pomohou vybudovat velmi rychlou infrastrukturu, abychom mohli plně využít každý darovaný orgán. Partnerství se společnostmi Microsoft a Terawe způsobilo revoluci v našem přístupu a myšlení.

Dr. Greg Tietjen, odborný asistent a hlavní výzkumník

Zpátky na karty

Architektury bezserverových řešení Azure

Tvorba škálovatelné webové aplikace elektronického obchodování

Web elektronického obchodování zahrnuje jednoduché pracovní postupy zpracování objednávky s pomocí služeb Azure. S využitím Azure Functions a Web Apps se vývojáři mohou soustředit na vytváření přizpůsobených prostředí a nechat správu infrastruktury na Azure.

Rozšiřování z AKS pomocí ACI

Pomocí virtuálního uzlu AKS můžete uvnitř ACI zřídit pody, které se spustí během několika sekund. To umožní, aby se prostředí AKS spustilo s právě dostatečnou kapacitou pro vaši průměrnou úlohu. Když se vyčerpá kapacita clusteru AKS, horizontálně navyšte kapacitu dalších podů v ACI. Nemusíte přitom spravovat žádné další servery.

Kontinuální integrace a průběžné doručování pro kontejnery

Kontejnery usnadňují průběžné sestavování a nasazování vašich aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS) můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.

Prostředky pro bezserverová řešení

E-kniha s názvem Azure Serverless Computing Cookbook, Second Edition (Kuchařka bezserverové architektury Azure, druhé vydání)

Azure Serverless Computing Cookbook, Second Edition

E-kniha o návrhu distribuovaných systémů

Návrh distribuovaných systémů

E-kniha s názvem Azure API Management: Driving Digital Transformation in Today’s API Economy

Azure API Management: Driving Digital Transformation in Today’s API Economy (Digitální transformace v rámci současné ekonomiky API)

Začněte s vývojem pomocí bezserverových řešení Azure

Začněte s 12 měsíci služeb zdarma.