Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Internet věcí Azure pro zdravotnictví

Zajištění individuální péče, podpora zdravotnických týmů a zaměstnanců a zlepšení provozních výsledků

Další generace řešení IoT pro zdravotnictví

Internet věcí Azure nabízí důvěryhodnou technologickou platformu umožňující zlepšit výsledky léčby pacientů, zjednodušit klinický provoz a optimalizovat zdravotnickou výrobu a dodavatelský řetězec s využitím bezproblémové, inteligentní a vysoce zabezpečené technologie IoT.

Bez problémů

Zkraťte dobu potřebnou k uvedení vašich řešení IoT pro zdravotnictví na trh s využitím šablon aplikací specifických pro zdravotnictví, rostoucí nabídky certifikovaných zařízení a nejkomplexnějšího portfolia služeb IoT v oboru. Využijte možnost rychlého připojení ke stávajícím zdrojům dat, systémům zdravotních karet a výzkumným databázím a výměny dat ve standardním formátu HL7 FHIR.

Inteligence

Propojte inteligentní hraniční zařízení s inteligentním cloudem pomocí Internetu věcí Azure a zajistěte tak doručování zdravotnických dat v interoperabilním formátu, přehledy na základě pokročilých analýz, umělou inteligenci a nové modely interakce s využitím hybridní reality.

Zabezpečení

Pomocí služby Azure Sphere a Azure Security Center pro IoT můžete monitorovat a spravovat kompletní zabezpečení řešení od hraničních zařízení až po cloud. Díky dodržování předpisů HIPAA a certifikacím HITRUST pomáhá Internetu věcí Azure pro zdravotnictví zajistit zabezpečení údajů o pacientech a ochranu osobních údajů.

Výzkum: IoT Signals for Healthcare

Microsoft se zavázal investovat 5 miliard USD do výzkumu IoT a inteligentních hraničních zařízení s cílem přidávat do Internetu věcí Azure nové služby a funkce pro oblasti, jako je zdravotnictví, a také podpořit obchodní strategii a diskuze výkonného vedení ohledně definování úspěchu v inteligentním věku.

Od optimalizace toků pacientů, personálu a inventáře, poskytování péče o pacienty na dálku až po optimalizaci výroby a zabezpečení dodavatelských řetězců – IoT pomáhá poskytovatelům zdravotní péče vytvářet nové způsoby interakce s pacienty, poskytovat konzistentnější vysoce kvalitní péči a zavádět nová efektivní řešení v celém dodavatelském řetězci.

Možnosti použití IoT ve zdravotnictví

Prozkoumejte běžné scénáře pro řešení IoMT (Internet of Medical Things) a IoT pro zdravotnictví v Azure.

Průběžné monitorování pacientů

Rozšiřte péči o pacienty i mimo zdi nemocnic, omezte nutnost pacienty opětovně přijímat a řešte nemoci s využitím monitorování hospitalizovaných pacientů nebo monitorování pacientů na dálku.

Domácí péče

Zajistěte asistenci pro stárnoucí obyvatelstvo, sledujte zotavování a rehabilitaci a poskytujte pomoc se zvládáním zdravotních postižení a chronických onemocnění.

Inteligentní výbava pro nemocnice

Získávejte informace z nemocničního vybavení, abyste mohli zlepšit výsledky léčby pacientů a spravovat stav vybavení.

Chytrá nemocniční budova

Zajistěte lepší nemocniční prostředí pro zdravotní týmy, pacienty a jejich podpůrné sítě.

Správa inventáře zdravotnických potřeb

Zajistěte úplné zásoby zdravotnických potřeb připravených k poskytování účinné a účelné péče.

Sledování zásob v chladicím řetězci

Vytvořte transparentní a zabezpečený dodavatelský řetězec s regulovaným klimatem, který vám umožní omezit manipulaci s léky, zabránit jejich znehodnocení a zajistit jejich účinnost.

Zdravotnická výroba

Zajistěte zachování nejvyšší úrovně kvality zdravotnických zařízení a produktů a jejich dodržování předpisů vycházejících z oborových standardů v celém dodavatelském řetězci, od výroby až k pacientovi.

Nejlepší přístup IoT pro vaše řešení pro zdravotnictví

Zvolte si základ

Zrychlení sestavení s využitím spravované aplikační platformy

Začněte vytvářet aplikace s využitím řešení Azure IoT Central, spravované aplikační platformy umožňující rychle vytvářet aplikace díky snížení množství rozhodnutí, která je potřeba učinit k dosažení výsledků. Většina elementů řešení je již naprogramovaná a spravovaná, takže se můžete zaměřit na implementaci vašich znalostí v oboru a rychlé škálování a připojování zařízení.

Vývoj od počátku s využitím služeb platformy

Zajistěte si robustní stavební bloky pro vysoce přizpůsobené a flexibilní aplikace IoT s využitím služeb platformy Azure. Prozkoumejte možnosti vytvoření a naprogramování vlastního řešení IoT a přidávejte nebo připojujte zařízení a ingestujte, ukládejte a analyzujte data s využitím služeb Azure IoT Hub a Azure Digital Twins.

Připravili jsme pro vás všechny potřebné výukové materiály:

Sestavování s partnerem

Bez ohledu na to, jestli tvoříte s použitím služeb Internetu věcí Azure nebo některé platformy IoT, jako je Azure IoT Central, doporučujeme, abyste pracovali s jedním z našich certifikovaných partnerů a zajistili si tak nejlepší prostředí, od ověření konceptu až po nasazení v plném rozsahu.

Další informace o produktech a službách Azure, které můžou zlepšit vaše řešení
Další informace

Správa údajů o zdravotním stavu v cloudu a dosahování lepších výsledků

Vytvořte a nasaďte službu FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) vytvořenou s důrazem na vzájemnou funkční spolupráci a dodržování právních předpisů a ingestujte zdravotnická data ze zařízení s využitím služeb Azure API for FHIR a Azure IoT Connector for FHIR.

Řešení IoT pro zdravotnictví od společnosti Sensoria v akci

Zlepšení dodržování předpisů a výsledků léčby u pacientů s vředy diabetické nohy díky individuální péči a nepřetržitému monitorování

Přehled řešení

Vředy diabetické nohy jsou hlavní příčinou hospitalizace diabetiků v USA. Primární léčba vředů diabetické nohy spočívá v použití zařízení snižujícího zátěž nebo neodstranitelné sádry. Velkou výzvou je však často dodržování předpisů, kvůli kterému u pacientů s vředy diagnostické nohy často dochází k selhání léčby. Dobu léčby je možné zkrátit s využitím terapeutické obuvi, která díky optimalizaci na základě analýzy tlaku chodidla dokáže snížit zátěž a tlak v oblasti tvorby vředů.

S cílem pomoct poskytovatelům s individualizací péče a zlepšením dodržování předpisů se společnost Sensoria spojila s předním výrobcem obuvi určené k léčbě vředů diabetické nohy, společností Optima Molliter, a společně vytvořily řešení Motus Smart. Tato připojená zařízení umožňují klinickým lékařům vzdáleně monitorovat pacienty po opuštění nemocnice, aby mohli lépe sledovat dodržování předpisů ze strany pacientů a zlepšovat plány péče.

Zdravotní obuv na noze

Globální zobrazení

Krok 1

Získejte globální přehled celého panelu klinického lékaře a zobrazte všechny pacienty s diagnózou vředů diabetické nohy, kteří v rámci svého plánu léčby používají obuv Motus Smart.

Krok 2

Seřaďte zobrazení podle úrovně přilnavosti, abyste mohli upřednostnit pacienty s nízkou přilnavostí a nejvyšší potřebou zvýšení intenzity péče.

Řídicí panel Motus Smart RPM pro přehled pacientů

Import dat

Krok 1

Díky snadnému připojení stávajících zdrojů dat, jako jsou systémy elektronických zdravotních karet nebo výzkumné databáze, můžete importovat informace a vyměňovat data ve standardním formátu HL7 FHIR.

Krok 2

Pomocí časovače v levém dolním rohu můžete vytvořit upozornění na dobu strávenou s pacienty. Upozornění můžete využít k dokumentaci a správě kódů CPT 99457 a jejich úhradě.

Automaticky otevírané okno řídicího panelu s oznámením, že pro uživatele nebyl povolen import z EHR

Zřizování

Krok 1

V nemocnici můžete zřídit a přizpůsobit zařízení Motus, které bude odesílat telemetrická data do aplikace Sensoria. Kliničtí lékaři také můžou prostřednictvím individuálních kódů QR poskytnout zákazníkům mobilní aplikaci. Aplikace pacientům nabízí zabezpečený přístup k vlastním údajům, zatímco kliničtí lékaři mají globální přehled o údajích o všech jejich pacientech.

Krok 2

V případě, že pacient dodržuje protokoly snižování zátěže a aktivity předepsané v plánu léčby, aplikace poskytuje pozitivní behaviorální motivaci. Všechny události se zaznamenávají a umožňují tak interakci na základě dat.

Vyskakovací okno nad řídicím panelem zobrazující konfiguraci stélky pacienta a oznámení o správné propojení senzoru Sensoria Core

Výstrahy

Pokud pacient nedodrží doporučený protokol snižování zátěže, systém do mobilní aplikace odešle výzvu k zobrazení výstrah s užitečnou, přímou behaviorální zpětnou vazbou, která mu pomůže zlepšit dodržování předpisů.

Automaticky otevírané okno, které uživateli připomíná, aby požádal pacienta o návštěvu ohledně připevnění boty

Dodržování předpisů

Sledujte metriky dodržování předpisů a získejte kvantifikované informace o dodržování předpisů ze strany pacientů po dnech nebo po hodinách, abyste mohli lépe upravovat plán léčby a zaznamenávat součinnost pacientů s léčbou.

Využijte možnost zobrazit analýzu zaznamenané doby nošení zařízení a úrovně aktivity po jednotlivých hodinách. Můžete tak identifikovat období, kdy se negenerují žádné údaje o pacientech, a na základě těchto informací zlepšit a přizpůsobit následnou péči.

Aktivita uživatele ohledně používání boty, např. doba aktivity, doba klidu a doba se sundanou botou.
Zpět na karty

Přehled řešení pro zdravotnictví založených na Internetu věcí Azure

Nemocnice předcházejí infekcím díky chytřejšímu zajištění hygieny

Společnost GOJO, výrobce přípravku Purell, pomohla nemocnicím sledovat hygienu rukou a předcházet infekcím s využitím služeb Azure Sphere a Azure IoT Hub, a to pomocí pohybových senzorů, více než 20 000 dávkovačů připojených k internetu a cloudové platformy, která sleduje a analyzuje dodržování hygienických předpisů.

Zdravotník, který vchází do pokoje pacienta v nemocnici

Společnost Wipro chrání farmaceutické dodavatelské řetězce a zákazníky

Společnost Wipro s využitím Internetu věcí Azure, blockchainu a dalších cloudových technologií vytvořila platformu umožňující v reálném čase sledovat klíčová telemetrická data, která řeší dva hlavní problémy zákazníků z oblasti farmacie – padělané léky a plýtvání produktů kvůli chladicímu řetězci.

Dva lidé pracující na přenosném počítači vedle malého přístroje
Zpět na karty

Poznámka: FHIR® je registrovaná ochranná známka HL7 a používá se se souhlasem HL7.