Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Bezserverová architektura

Úvod do bezserverových technologií

Co je bezserverová architektura?

Bezserverová architektura umožňuje vývojářům rychleji vyvíjet aplikace, protože díky ní nemusejí spravovat infrastrukturu. Při použití bezserverových aplikací poskytovatel cloudových služeb automaticky zřizuje, škáluje a spravuje infrastrukturu vyžadovanou ke spuštění kódu.

K pochopení definice bezserverové architektury je důležité si uvědomit, že kód stále běží na serverech. Pojem bezserverový vychází ze skutečnosti, že úlohy související se správou a zřizováním infrastruktury nejsou pro vývojáře viditelné. Tento přístup umožňuje vývojářům více se soustředit na obchodní logiku a zajišťovat lepší výsledky v tom, co je pro firmu základní. Bezserverová architektura pomáhá tým zvyšovat produktivitu a uvádět produkty rychleji na trh. Organizacím umožňuje lépe optimalizovat zdroje a zaměřovat se na inovace.

Největší výhody bezserverové architektury

 • Žádná správa infrastruktury

  Použití plně spravovaných služeb vývojářům umožňuje vyhýbat se administrativním úlohám a soustředit se na základní obchodní logiku. S bezserverovou platformou jednoduše nasadíte váš kód a ten poběží s vysokou dostupností.

 • Dynamická škálovatelnost

  S bezserverovou architekturou je možné v řádu sekund vertikálně navýšit nebo snížit kapacitu infrastruktury, aby odpovídala požadavkům libovolné úlohy.

 • Rychlejší uvádění na trh

  Bezserverové aplikace snižují provozní závislosti na jednotlivých vývojových cyklech, což zvyšuje pružnost vývojového týmu při dodávání více funkcí v kratším čase.

 • Efektivnější využití prostředků

  Přechod na bezserverové technologie pomáhá organizacím snížit celkové náklady na vlastnictví a relokovat prostředky, aby se urychlil postup inovací.

Vzory bezserverových aplikací

Vývojáři sestavují bezserverové aplikace s využitím celé řady vzorů aplikací (z nichž celá řada odpovídá přístupům, které už znáte), a to s cílem zajistit splnění konkrétních požadavků a obchodních potřeb.

Bezserverové funkce

Bezserverové funkce díky využití modelu založeného na událostech zrychlují vývoj. Využívají aktivační události, které jako reakce na události a vazby automaticky spouštějí kód a bezproblémově integrují další služby. Model plateb za jednotlivá spuštění s účtováním po zlomcích sekund účtuje jenom čas a prostředky, které jsou potřeba ke spuštění kódu.

Serverless Kubernetes

Vývojáři přinášejí svoje vlastní kontejnery do plně spravovaných clusterů orchestrovaných přes Kubernetes, které při náhlých změnách provozu u nárazových úloh mohou vertikálně navyšovat nebo snižovat kapacitu.

Bezserverové pracovní postupy

Bezserverové pracovní postupy využívají minimální (nebo žádný) kód a zjednodušují orchestraci kombinovaných úloh. Vývojáři mohou integrovat různé služby (cloudové nebo místní), aniž by museli kódovat tyto interakce, spravovat spojovací kód nebo se učit nová rozhraní API nebo specifikace.

Bezserverová aplikační prostředí

V rámci bezserverového aplikačního prostředí se back-end a front-end hostují v plně spravovaných službách, které zpracovávají požadavky na dodržování předpisů, škálování a zabezpečení.

Bezserverová brána rozhraní API

Bezserverová brána rozhraní API je centralizovaný plně spravovaný vstupní bod pro bezserverové back-endové služby. Umožňuje vývojářům publikovat, spravovat, zabezpečovat a analyzovat rozhraní API v globálním měřítku.

Proč je kompletní bezserverová platforma důležitá

Bezserverový přístup nabízí vývojářům, týmům i organizacím takovou úroveň abstrakce, která jim umožňuje minimalizovat čas a prostředky investované do správy infrastruktury. Výhody plynoucí z tohoto přístupu mají všechny komponenty aplikací, od výpočetních funkcí a databázového stroje až po zasílání zpráv, analýzy a AI. Použití ucelené bezserverové platformy, která poskytuje komplexní sadu bezserverových technologií, představuje nejlepší způsob, jak zajistit, aby organizace při přechodu na bezserverové technologie získala maximum výhod.

Začínáme vytvářet bezserverové aplikace  
Začít zdarma