Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Co jsou veřejné, privátní a hybridní cloudy?

Úvod do možností nasazení cloudových služeb.
 

Hybridní cloud computing

Hybridní cloud je typ cloud computingu, který kombinuje místní infrastrukturu (nebo privátní cloud) s veřejným cloudem. Hybridní cloudy umožňují přesouvání dat a aplikací mezi těmito dvěma prostředími.

Řada organizací volí hybridní cloud kvůli obchodním požadavkům například na dodržování právních předpisů a splnění požadavků na suverenitu dat, maximální využití investic do místních technologií nebo řešení problémů s nízkou latencí.

Hybridní cloud se vyvíjí, aby zahrnoval i úlohy na hraničních zařízeních. Edge architektura přináší výpočetní výkon cloudu na zařízení IoT blíže umístění dat. Díky přesunu úloh na hraniční zařízení můžou zařízení trávit méně času komunikací s cloudem, což snižuje latenci a umožňuje spolehlivé fungování zařízení i při delší době provozu offline.

Výhody hybridní cloudové platformy

Hybridní cloudová platforma přináší organizacím řadu výhod, mezi které patří větší flexibilita, více možností nasazení, zabezpečení, dodržování předpisů a možnost zlepšit využití stávající infrastruktury. Pokud kolísá poptávka po výpočetních prostředcích a zpracování, hybridní cloud computing firmám umožní bezproblémově škálovat místní infrastrukturu na veřejný cloud pro zpracování nadbytečné poptávky, aniž by externím datacentrům umožnil přístup ke kompletním datům. Organizace můžou provozem určitých úloh v cloudu získat flexibilitu a inovace, které nabízí veřejný cloud, a přitom můžou uchovávat vysoce citlivá data ve vlastním datacentru, aby vyhověly potřebám klientů nebo zákonným požadavkům.

Nejenže to společnostem umožňuje škálovat výpočetní prostředky, ale také to eliminuje nutnost obrovských kapitálových výdajů spojených se zpracováním krátkodobých špiček v poptávce a s uvolněním místních prostředků pro citlivější data nebo aplikace v případě potřeby firmy. Společnosti platí jenom za prostředky, které dočasně využívají, namísto nutnosti kupovat, programovat a udržovat další prostředky a vybavení, které by po většinu času zůstaly nevyužité.

Výhody hybridního cloudu:

 • Řízení – vaše organizace může udržovat privátní infrastrukturu pro citlivé prostředky nebo úlohy vyžadující nízkou latenci.
 • Flexibilita – v případě potřeby můžete využít další prostředky ve veřejném cloudu.
 • Nákladová efektivita – díky možnosti škálování na veřejný cloud platíte za další výpočetní výkon, jenom když ho potřebujete.
 • Jednoduchost – přechod na cloud nemusí být nepřekonatelnou překážkou, protože můžete migrovat postupně a rozložit přesun úloh do fází v průběhu času.

Pochopení možností nasazení ve veřejném, privátním nebo hybridním cloudu

Neexistuje žádný typ cloud computingu, který by byl vhodný pro všechny. V zájmu splnění rychle se měnících požadavků organizací na technologie se vyvinulo několik různých modelů, typů a služeb cloud computingu.

Existují tři způsoby nasazení cloudových služeb: veřejný cloud, privátní cloud a hybridní cloud. Jakou metodu nasazení zvolit závisí na vašich obchodních potřebách.

Co je veřejný cloud?

Veřejné cloudy jsou nejběžnějším typem nasazení cloud computingu. Cloudové prostředky (jako jsou servery a úložiště) jsou vlastněné a provozované externími poskytovateli cloudových služeb, kteří je dodávají přes internet. U veřejného cloudu veškerý hardware, software a další podpůrnou infrastrukturu vlastní a spravuje poskytovatel cloudu. Microsoft Azure je příkladem veřejného cloudu.

Ve veřejném cloudu sdílíte stejný hardware, úložiště a síťová zařízení s dalšími organizacemi neboli cloudovými „tenanty“ a přístup ke službám a správa účtu probíhá přes webový prohlížeč. Nasazení veřejného cloudu se často používají k poskytování webového e-mailu, online kancelářských aplikací, úložiště a testovacích a vývojových prostředí.

Výhody veřejných cloudů:

 • Nižší náklady – není potřeba kupovat hardware ani software a platíte jenom za služby, které skutečně využíváte.
 • Žádná údržba – údržbu zajišťuje váš poskytovatel služeb.
 • Téměř neomezená škálovatelnost – pro splnění vašich obchodních potřeb máte k dispozici prostředky na vyžádání.
 • Vysoká spolehlivost – rozsáhlá síť serverů zajišťuje ochranu před selháním.

Co je to privátní cloud?

Privátní cloud se skládá z prostředků cloud computingu, které používá výhradně jediná společnost nebo organizace. Privátní cloud může být fyzicky umístěn v místním datacentru organizace nebo ho může hostovat jiný poskytovatel služeb. V privátním cloudu se však služby a infrastruktura vždy udržují v privátní síti a hardware a software jsou vyhrazeny výhradně pro vaši organizaci.

Privátní cloud tak může organizaci usnadnit přizpůsobení prostředků pro splnění konkrétních požadavků IT. Privátní cloudy často používají vládní agentury, finanční instituce a další střední až velké organizace s důležitými operacemi, které požadují zvýšenou kontrolu nad svým prostředím.

Výhody privátního cloudu:

 • Větší flexibilita – vaše organizace si může přizpůsobit cloudové prostředí tak, aby splňovalo konkrétní obchodní potřeby.
 • Větší kontrola – prostředky se nesdílejí s ostatními, proto je možné dosáhnout vyšší úrovně kontroly a ochrany osobních údajů.
 • Větší škálovatelnost – privátní cloudy v porovnání s místní infrastrukturou často nabízejí větší škálovatelnost.

Nejčastější dotazy

 • Několik praktických příkladů hybridního cloudu v akci:

  • Řada zákazníků využívá hybridní cloud k dosažení globálního škálování, zvýšení spolehlivosti, zajištění zabezpečení s podporou AI a úsporám nákladů, které nabízí veřejný cloud. Ve vysoce regulovaných odvětvích můžou požadavky na rezidenci dat vyžadovat zachování určitých sad dat v místním prostředí, zatímco jiné úlohy se můžou nacházet ve veřejném cloudu.
  • Pokud se aplikace nachází v místním prostředí nebo v privátním cloudu, můžou náhlé prudké nárůsty poptávky, například při sezónních událostech, jako je online nakupování nebo podávání daňového přiznání, způsobit přetížení kapacity. Pokud dojde k prudkému nárůstu poptávky, organizace můžou využít další výpočetní prostředky ve veřejném cloudu, což se někdy označuje jako „cloud bursting“, kdy hybridní cloudové prostředí umožní místní infrastruktuře „sáhnout“ do veřejného cloudu.
 • Většina služeb cloud computingu spadá do čtyř hlavních kategorií: infrastruktura jako služba (IaaS), platforma jako služba (PaaS), bezserverová služba a software jako služba (SaaS). Někdy se jim říká „stack“ cloud computingu, protože jsou postaveny jedna na druhé.

  Slovníček obvyklých výrazů cloud computingu

 • Jedná se o nejzákladnější kategorii služeb cloud computingu. V případě IaaS si pronajímáte IT infrastrukturu, jako jsou servery a virtuální počítače, úložiště, sítě a operační systémy, od poskytovatele cloudu na bázi průběžných plateb.

  Další informace o IaaS

 • Platforma jako služba (PaaS) odkazuje na služby cloud computingu, které na vyžádání dodávají prostředí pro vývoj, testování, doručování a správu softwarových aplikací. Model PaaS je navržený tak, aby usnadňoval vývojářům rychlé vytváření webových nebo mobilních aplikací bez starostí o nastavování a správu podkladové infrastruktury serverů, úložiště, sítě a databází potřebných pro vývoj.

  Další informace o PaaS

 • Bezserverová architektura, která se překrývá s PaaS, se soustředí na vytváření aplikačních funkcí, aniž by bylo potřeba trávit čas nezbytnou průběžnou správou serverů a infrastruktury. Nastavení, plánování kapacity a správu serverů za vás zajišťuje poskytovatel cloudu. Bezserverové architektury jsou vysoce škálovatelné a řízené událostmi a využívají prostředky jenom tehdy, když dojde k použití konkrétní funkce nebo triggeru.

  Další informace o bezserverové architektuře

 • Software jako služba je metoda doručování softwarových aplikací přes internet, na vyžádání a obvykle na základě předplatného. Pomocí SaaS poskytovatelé cloudu hostují a spravují softwarovou aplikaci a její podkladovou infrastrukturu a obsluhují veškerou údržbu, jako jsou softwarové upgrady a opravy zabezpečení. Uživatelé se k aplikaci připojují přes internet, obvykle pomocí webového prohlížeče v telefonu, tabletu nebo počítači.

  Další informace o SaaS

 • Edge architektura umožňuje zákazníkům spouštět virtuální počítače, kontejnery a datové služby na hraničních zařízeních. Díky přenosu výkonu cloud computingu na zařízení IoT blíže umístění dat můžou společnosti s využitím strojového učení a AI odhalovat nové obchodní příležitosti. Propojením systémů a zařízení IoT blíže uživatelům, datům nebo uživatelům i datům je možné zajistit přehledy a funkce v reálném čase poskytované aplikacemi, které fungují velmi rychle a s ohledem na kontext.

  Další informace o inteligentním cloud computingu a inteligentních hraničních zařízeních

 • Podstatou hybridního Azure je flexibilita a možnost výběru, takže můžete používat, jaké spojení chcete – obě možnosti jsou správné.

Začínáme s vytvářením hybridních cloudových řešení v Azure

Najděte si komplexní přístup, který vyhovuje vašemu scénáři napříč místními, multicloudovými a hraničními prostředími. Prozkoumejte jedinečné hybridní nabídky, jako jsou Azure Arc nebo Azure Stack, které umožňují flexibilně inovovat kdekoli v rámci hybridního prostředí při zajištění bezproblémového a zabezpečeného provozu v důvěryhodném cloudu Microsoftu.

Hybridní cloudová řešení Azure

Realizace inovací kdekoli s využitím Azure napříč místní, multicloudovou i hraniční infrastrukturou.

Azure Arc

Rozšíření správy a služeb Azure na jakoukoli infrastrukturu.

Azure Stack

Vytváření a provoz hybridních aplikací napříč datacentry, hraničními zařízeními, vzdálenými kancelářemi a cloudem.

Zvýhodněné hybridní využití Azure

Nákladově efektivní migrace úloh do nejlepšího cloudu pro Windows a SQL Server.

Azure VMware Solution

Bezproblémový provoz úloh VMware v Azure i místním prostředí.

Azure Sentinel

Zajištění ochrany před hrozbami s podporou AI s využitím řešení SIEM nativního pro cloud.

Microsoft Defender for Cloud

Ochrana hybridních cloudových úloh před hrozbami díky zjednodušenému zabezpečení.

Azure ExpressRoute

Privátní připojení místních sítí ke cloudu a zajištění vysoké rychlosti a spolehlivosti.

Azure VPN Gateway

Připojení vaší infrastruktury ke cloudu a umožnění vzdáleného přístupu uživatelů ve velkém.

Začněte vytvářet produkty s využitím Azure

Vyzkoušejte služby cloud computingu v Azure zdarma po dobu až 30 dnů nebo začněte s průběžnými platbami. Nemusíte se předem k ničemu zavázat a zrušení je možné kdykoli.