Prostředky Azure

Položky ke stažení

Získejte potřebné sady SDK a nástroje příkazového řádku

Code Samples < >

Ukázky kódu

Naučte se pracovat se službami Azure prostřednictvím kódu.

Whitepaper

Dokumenty white paper

Zobrazit populární dokumenty white paper a analytické zprávy

Events

Akce

Najděte si událost s osobní účastí nebo webinář

Školení

Objevujte školicí a certifikační programy

Templates

Šablony

Nasazení prostředků Azure prostřednictvím Azure Resource Manageru se šablonami z komunity

Aktualizace služby

Další informace o aktualizacích k produktům Azure

Webináře

Registrovat se na nadcházejících webinářích Azure a sledovat záznamy webinářů na vyžádání

Free Online Azure training

Quickly build your Azure skills and keep them current with the latest training, delivered in partnership with Pluralsight.

Managing Infrastructure on Microsoft Azure – Getting Started
This free online course covers best practices on managing IaaS on Azure
Developing with .NET on Microsoft Azure – Getting Started
This free online course covers how to develop and deploy .NET web applications on Azure
Getting Started with Microsoft Azure Virtual Machines
This free online course covers how to deploy secure, efficient, and highly available Azure IaaS solutions