Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Azure Monitor

Získejte komplexní sledovatelnost pro vaše aplikace, infrastrukturu a síť.

Transformace vašeho podnikání s využitím moderního monitorování

Shromažďujte, analyzujte a řiďte se telemetrickými daty z vašich cloudových a hybridních prostředí. Azure Monitor podporuje vaše operace ve velkém měřítku tím, že pomáhá maximalizovat výkon a dostupnost vašich prostředků a proaktivně identifikovat problémy.

Kurátorované přehledy pro přizpůsobené prostředí monitorování pro konkrétní službu nebo sadu služeb s minimální konfigurací
Vizualizační nástroje ke sledování ingestovaných dat z distribuovaného prostředí v jediném zobrazení
Výkonná datová platforma pro hlubší řešení potíží, diagnostiku a analýzu

Reakce nakritickou situaci s upozorněními téměř v reálném čase a schopností automatického škálování prostředků při zvýšení zatížení

Snadné povolení Azure Monitor pro jakýkoli prostředek Azure nebo hybridní prostředek

Jednoduchost: Připojte se pomocí agenta Azure Monitor a začněte rychle s využitím ukázek a doporučení.

Hybridní: Azure Arcvám umožní rozšířit Azure Monitor do hraničních, místních a multicloudových prostředí.

Kvalita: Služby Azure Monitor jsou zajištěné smlouvami SLA Azure, které jsou místně dostupné s vašimi prostředky a schopné zpracovat tisíce terabajtů dat za den.

Přenosný počítač zobrazující řídicí panel Azure
Mapa aplikace v Azure

Podrobné přehledy můžete sledovat na libovolné úrovni v celém zásobníku

Přehledy: Získejte kurátorované vizualizace, sestavy a diagnostické nástroje pro konkrétní prostředky, jako jsouApplication Insights pro monitorování výkonu aplikací a přehledy virtuálních počítačů, přehledy kontejnerů a přehledy sítě pro monitorování infrastruktury.

Distribuované trasování: Díky integrovaným zobrazením topologie, jako jsou mapy aplikací, mapy virtuálních počítačů, mapy sítě a možnosti trasování nezávislé na dodavatelích na bázi OpenTelemetry, můžete korelovat transakce od začátku do konce od aplikací přes závislosti až po infrastrukturu.

Platforma protokolů: Získejte přístup k dlouhodobému úložišti a provádějte sofistikované analýzy s využitím výkonné centralizované platformy protokolů.

Scénáře zabezpečení: Centralizovaná platforma protokolů Azure Monitor zajišťuje monitorování zabezpečení a scénáře SIEM v Azure s využitím služeb Microsoft Sentinel a Microsoft Defender for Cloud."

Inovace s využitím otevřené a rozšiřitelné platformy

Provozní řídicí panel: Využijte bohaté možnosti řídicích panelů a vytváření sestav, včetně interoperability se službou Azure Managed Grafana pro vizualizaci v jediném zobrazení napříč multicloudovými prostředími.

Opensourcová řešení: Získejte podporu pro projekty Cloud Native Computing Foundation (CNCF) pomocí spravované služby pro Prometheus, což je výstupní modul plug-in Logstash pro odesílání vlastních protokolů do služby Azure Monitor.

Partneři a interoperabilita: Azure Monitor spolupracuje s partnerskými řešeními, jako jsou Datadog a Elastic, webhooky pro export dat systémy ITSM pro připojení upozornění a Azure Pipelines pro sady nástrojů DevOps.

Mapy a data na privátním řídicím panelu v Azure Monitor
Lidé pracující u svých stolu

Zajištění připravenosti podniku pro klíčové scénáře

Ochrana osobních údajů: Zajistěte si úplné dodržování nařízení GDPR s využitím podpory mazání dat a ochrany Customer Lockbox.

Zabezpečení: Získejte šifrování neaktivních uložených dat s využitím klíčů spravovaných zákazníkem v Azure Key Vault. Zvyšte zabezpečení infrastruktury pomocí 256bitových šifrování AES a bezpečně se připojte k libovolnému koncovému bodu privátní sítě pomocí podporyAzure Private Link.

Dodržování předpisů: Využijte protokoly aktivit a protokoly auditu k dodržování předpisů zabezpečení, uchovávejte nebo  archivujte specifická data po dobu až sedmi let s další podporou neměnnosti dat v Azure Storage a dodržujte většinu požadavků na rezidenci a suverenitu dat.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

Přehled služby Security Center v Azure zobrazující data zásad a dodržování předpisů a hygienu zabezpečení prostředků
  • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

Karta výpočetních prostředků a aplikací služby Security Center v Azure zobrazující seznam doporučení
  • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

S důvěrou společností, kde se monitorují jejich složitá prostředí

„Azure Monitor nám umožňuje zobrazit skutečné aktivity služby a rychlost odezvy rozhraní API, což usnadňuje rozpoznávání úloh údržby.“

Pan Koji Kagaya, vedoucí inženýr, UPWARD

Osoba používající aplikaci Upward na mobilním telefonu

„Řešíme problémy dřív, než se dotknou koncových uživatelů, a ne, až se vyskytnou. To je hloubka možností upozorňování, kterou jsme předtím neměli.“

Jason Higgins, vedoucí inženýr infrastruktury, Transport for Greater Manchester

Vlak v Manchesteru

„Funkce monitorování v Application Insights jsou velmi cenné – nejen k identifikaci problémů během každodenního provozu, ale také k tomu, abychom zjistili, na které části systému se musíme zaměřit, abychom umožnili růst naší firmy.“

Georg Deschler, vedoucí manažer, Bosch

Loď s kontejnery monitorovanými na zemi

„Přehled, který teď získáte v Azure Monitor a Microsoft Defender for Cloud, je nedocenitelný. Teď máme přístup ke správným službám pro naše prostředí prostřednictvím Azure, takže v rámci platformy Atlas nemusíme přibírat další dodavatele.“

Øyvind Naas, hlavním vedoucí služeb a bezpečnosti, Elvia

Norská krajina

„V současné době nemáme žádné problémy, které by způsobily výpadky systému. Azure Monitor Application Insights sleduje operace aplikací uživatelů a automaticky detekuje a diagnostikuje jakoukoli abnormalitu.“

Kyoko Atagi, hlavní architekt podnikových systémů, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Loď MOL
Zpět na karty

Nejčastější dotazy týkající se služby Azure Monitor

  • Microsoft zkombinoval tři jedinečné služby – Azure Monitor, Log Analytics a Application Insights – pod službu Azure Monitor, která poskytuje výkonné komplexní monitorování vašich aplikací a komponent, na které spoléhají. Log Analytics a Application Insights jsou teď funkce Azure Monitor. Modul dat protokolů a dotazovací jazyk služby Log Analytics se teď označují jako protokoly Azure Monitor. Viz Aktualizace terminologie Azure Monitor.

  • Azure Monitor je povolený v okamžiku, kdy vytvoříte nové předplatné Azure, a automaticky se shromažďují protokol aktivit a metriky platformy . Vytvořte nastavení diagnostiky , abyste mohli shromažďovat podrobnější informace o operacích vašich prostředků Azure, a přidejte řešení monitorování a přehledy , abyste získali další analýzu shromážděných dat pro konkrétní služby.

  • Ne. Azure Monitor je škálovatelná cloudová služba, která zpracovává a ukládá velké objemy dat, i když Azure Monitor může monitorovat prostředky, které jsou místní a v jiných cloudech.

  • Nasazení SCOM můžete snadno migrovat do cloudu pomocí spravované instance Azure Monitor SCOM, škálovatelné cloudové monitorovací služby, která kombinuje nejnovější funkce SCOM s výhodami plně spravované a stále se rozšiřující platformy jako služby (PaaS) na Azure Monitor.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure