Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Odpovídání na dotazy

Získejte z informací konverzační odpovědi, které lze snadno procházet.

Rychlé vytvoření konverzační vrstvy nad vašimi daty

Vytvořte nad svými stávajícími daty konverzační vrstvu otázek a odpovědí s využitím funkce odpovídání na dotazy služby Azure AI Jazyk. Vytvořte znalostní bázi přidáním nestrukturovaných dokumentů nebo extrakcí otázek a odpovědí z vašeho částečně strukturovaného obsahu, včetně nejčastějších dotazů, příruček a dokumentů. Na základě otázek a odpovědí ve vaší znalostní bázi budete automaticky získávat nejlepší odpovědi. Vaše znalostní databáze se bude také stále vylepšovat, protože se průběžně učí z chování uživatelů.

Podívejte se na novinky v Azure AI představené na konferenci Build

Využijte automatickou extrakci párů otázka-odpověď z částečně strukturovaného obsahu, jako jsou nejčastější dotazy, příručky k produktům, návody, dokumenty podpory nebo zásady.

Vylepšete svou znalostní bázi o návrhy alternativních dotazů. Můžete je přidat nebo odmítnout na základě jejich relevance.

V nové sadě Language Studio nebo v rozhraních REST API je možné snadno vytvářet, upravovat a trénovat složité rozvinuté konverzace.

Roboty je možné vytvářet a publikovat bez zkušeností s kódováním. Stačí nahrát částečně strukturovaný dokument nebo adresu URL.

Charakter pro vašeho robota prostřednictvím nezávazné konverzace

Přidejte předem naplněnou datovou sadu s nezávaznou konverzací a zajistěte vašemu robotovi lepší konverzační možnosti. Zvolte modelovou osobu, která je profesionální, duchaplná, přátelská, starostlivá nebo nadšená.

Podpora formátovaných dat a dynamická správa obsahu

S využitím integrovaného editoru formátovaného textu můžete do své znalostní báze přidat formátovaný obsah. Kompletní možnosti Markdownu umožňují vytvářet odpovědi přímo nebo nahrát znalostní bázi, která zahrnuje formátovaný obsah.

Škálování odpovídající konkrétním potřebám v oblasti podnikání i dodržování předpisů

Odpovídání na dotazy je hostovaný model. Zvolte si úrovně produktu podle potřebné velikosti a propustnosti a buďte zcela bez obav, protože všechny komponenty splňují požadavky dodržování předpisů v Azure.

Využití vlastních i předem připravených funkcí

Pomocí vlastního odpovídání na dotazy můžete upravovat informace extrahované ze zdrojového obsahu, definovat synonyma a metadata, přijímat návrhy otázek a provádět další akce. Pomocí předem připraveného odpovídání na dotazy můžete extrahovat relevantní odpovědi z daného úseku textu, aniž byste museli vytvářet znalostní báze ani spravovat další úložiště.

Podpora aplikačních inovací prostřednictvím cloudových služeb AI

Seznamte se s 5 klíčovými způsoby, jak může vaše organizace rychle začít pracovat s AI a brzy začít pociťovat přínosy.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Vytvoření znalostní báze

Při vytváření znalostní báze ze stránek nejčastějších dotazů, příruček k produktům nebo jiných částečně strukturovaných nebo nestrukturovaných dokumentů můžete snadno přidat své stávající zdroje dat .

Testování a nasazení znalostní báze

Otestujte svou znalostní bázi prostřednictvím vylepšeného chatovacího rozhraní a potom dál iterujte, abyste zlepšili kvalitu vašich odpovědí. Po důkladném testování znalostní bázi nasaďte a zpřístupněte ji jako koncový bod otázek a odpovědí pro klientskou aplikaci.

Vytvoření robota

Jakmile publikujete znalostní bázi, vytvořte konverzačního robota a můžete začít.

Vytvoření smyčky zpětné vazby

K vylepšení znalostní báze můžete využít aktivní učení . Na základě toho, co uživatelé odešlou, můžete vygenerovat alternativní otázky. Tyto návrhy si projděte a podle relevance je přidejte nebo zamítněte.

Zpět na karty

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Podívejte se, jak uznávané společnosti využívají odpovídání na dotazy služby AI Jazyk

Španělská telekomunikační společnost vyvíjí digitálního asistenta

„Použití Bot Service a AI Služeb, jako jsou Language Understanding a rozhraní API Azure QnA Maker, našim vývojářům usnadnilo rychlý vývoj pokročilého konverzačního prostředí a jeho poskytnutí zákazníkům.“

Antonio Guzman, ředitel pro inovace, Aura, Telefonica

Telefonica

Zájemci o pojištění komunikují s chatbotem s AI

„S využitím Azure Bot Service a AI Služeb, jako jsou Language Understanding a QnA Maker, jsme byli v Progressive schopni pokračovat v cestě za digitálními inovacemi agilně, rychle a nákladově efektivním způsobem.“

Matt White, vedoucí marketingu, získávání zájemců o pojištění osob a majetku, Progressive Insurance

Progressive
Zpět na karty

Dokumentace a zdroje informací

Prozkoumat ukázky kódu

Zdroje informací o přizpůsobení

Nejčastější dotazy k odpovídání na dotazy

  • Odpovídání na dotazy zavádí několik nových funkcí, mezi které patří vylepšená relevance díky nástroji pro hodnocení založenému na hlubokém učení, podpora nestrukturovaných dokumentů jako zdroje dat, schopnost generovat přesné odpovědi a komplexní podpora oblastí.

  • Veškeré operace odstranění v rámci odpovídání na dotazy jsou trvalé, a to včetně párů otázka-odpověď, souborů, adres URL, znalostních bází a prostředků Azure. Před odstraněním jakékoli části znalostní báze ji nezapomeňte exportovat.

  • Pokud chcete vytvořit robota s odpovídáním na dotazy, postupujte podle pokynů v dokumentaci .

  • Odpovídání na dotazy podporuje více jazyků. V jednom jazykovém prostředku můžete vytvářet znalostní báze v několika jazycích.

Začněte sestavovat s využitím AI Služeb

Vyzkoušet Odpovídání na dotazy zdarma