Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Enterprise pro vývoj/testování

Přehled

Zákazníci se smlouvou Enterprise teď mají výbornou možnost používat své vývojové a testovací procesy na Azure se spoustou výhod:

 • Ideální pro týmy, možnost víc předplatných
 • Přístup k imagím pro vývoj/testování v Galerii, včetně Windows 8.1 a Windows 10
 • Speciální nižší sazby pro vývoj/testování ve službách Windows Virtual Machines, Cloud Services, SQL Database, SQL Managed Instance, HDInsight, App Service (Basic, Standard, Premium v2, Premium v3) a Logic Apps
 • Další úspory při využití rezervací pro virtuální počítače, Azure SQL Database a Azure SQL Managed Instance se závazkem na jeden nebo tři roky
 • Stejné vynikající sazby EA na ostatní služby Azure
 • Centralizovaná správa přes portál Azure Enterprise
 • Žádná oddělená platba – stačí využít finance v rámci smlouvy Enterprise

Prostředky Azure v rámci předplatného Enterprise pro vývoj/testování můžou používat jenom aktivní předplatitelé sady Visual Studio se standardními předplatnými, i když koncoví uživatelé mají k aplikaci také přístup, aby mohli poskytovat zpětnou vazbu nebo provádět předávací testy. Pro každého člena, který potřebuje přístup k předplatnému Enterprise pro vývoj/testování, potřebujete předplatné Visual Studia. Využívání prostředků v rámci tohoto předplatného je omezené na vývoj a testování aplikací a neexistuje žádná garance doby provozu.

Většina aktivních předplatitelů sady Visual Studio (jenom standardní předplatná, pro měsíční předplatná to neplatí) také může vytvořit jedno samostatné předplatné Azure s měsíčním kreditem, které je ideální pro procesy s malým vývojovým a testovacím zatížením, experimenty se službami Azure, výuku, tvorbu prototypů a testování konceptů. Tyto měsíční kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio nesouvisí s předplatnými Enterprise pro vývoj/testování.

Nejste zákazník se smlouvou Enterprise, ale potřebujete předplatné Azure pro svůj vývojový tým? Vyzkoušejte průběžné platby dle aktuálního využití pro vývoj/testování

Podrobnosti

Nízké sazby za vývoj a testování

Na všechny virtuální počítače s Windows a Windows Serverem a služby Cloud Services, App Service (Basic, Standard, Premium v2, Premium v3), Logic Apps a HDInsight dáváme v rámci smlouvy Enterprise slevu z běžných sazeb. Sazba za vývoj a testování se pro tyto služby shoduje se sazbou za linuxový virtuální počítač stejné velikosti a typu. Příklad:

 • Za virtuální počítač Windows Server/Střední (A2)/Základní instance se účtuje stejná sazba jako za virtuální počítač Linux/Střední (A2)/Základní instance.
 • Za virtuální počítač se službou Websites/Velký (L)/Standardní instance se účtuje stejná sazba jako za virtuální počítač Linux/Velký (A3)/Standardní instance.
 • Za hlavní uzel HDInsight (na největší instanci A4) se účtuje stejná sazba jako za virtuální počítač Linux/Největší (A4)/Standardní instance.
 • Logic Apps Enterprise Connection se účtuje za 50% zveřejněné ceny .

Přístup k Windows 10 a službě Windows Virtual Desktop

Tato nabídka umožňuje spouštět v Azure image Windows 10 pro účely vývoje a testování. V rámci předplatného DevTest můžete také získat přístup ke službě Windows Virtual Desktop, zjednodušit si možnosti správy virtuálních počítačů s Windows, snadno nasazovat a škálovat vývojová a testovací prostředí a zároveň využívat speciální slevy.

Software Visual Studio bez dalších poplatků

Za software, který je součástí vašeho předplatného Visual Studio a který používáte pro účely vývoje a testování ve virtuálních počítačích Azure s Windows Serverem, jako je třeba SQL Server, není žádný další poplatek. Můžete také využít předem nakonfigurované image virtuálních počítačů, jako je SQL Server a BizTalk Server, bez poplatků za software. Další možností je načíst software z předplatného sady Visual Studio do vlastního virtuálního počítače. Naúčtujeme vám jenom sníženou sazbu za virtuální počítač.

V rámci předplatného Enterprise pro vývoj/testování můžete k vývoji a testování používat software, na který se vztahuje předplatné sady Visual Studio pro vývoj a testování. Seznam serverových softwarových produktů Microsoftu, které podporuje službaAzure Virtual Machines, najdete tady.

Za veškeré daně, které by se mohly uplatňovat na bezplatně využívané služby, nese výhradní odpovědnost příjemce těchto služeb.

Nastavení předplatného Azure na základě této nabídky

Zákazníci se smlouvou Enterprise mají jednoho nebo víc uživatelů v roli podnikového správce. Tento uživatel má přístup na portál Azure Enterprise. Tito správci přidávají uživatele označované jako Vlastníci účtu k jejich smlouvě prostřednictvím portálu Azure Enterprise. Vlastníci účtu můžou vytvářet předplatná Azure v rámci smlouvy EA. Podnikový správce musí u vlastníků účtu zaškrtnout políčko pod sloupcem Vývoj/testování, aby mohli vytvářet předplatná Azure na základě nabídky Enterprise pro vývoj/testování. Vlastník účtu vytvoří předplatné na portálu účtů Azure a pak by měl jako další spolupracující správce přidat aktivní předplatitele sady Visual Studio, aby mohli spravovat a využívat prostředky potřebné pro vývoj a testování.

Smlouvy o úrovni služeb

Předplatné Enterprise pro vývoj/testování je výhradně určené pro vývoj a testování vašich aplikací. Na využití v rámci předplatného se nevztahuje finančně zajištěná smlouva SLA, s výjimkou využití Azure DevOps a sady služeb Visual Studio App Center.

Nejčastější dotazy

 • Tato nabídka s měsíčními kredity Azure pro předplatitele sady Visual Studio nesouvisí. Předplatitelé sady Visual Studio mají dál měsíční kredit na používání Azure, který s nabídkou Enterprise pro vývoj a testování nijak nesouvisí. Přečtěte si podrobné informace o měsíčních kreditech pro předplatitele sady Visual Studio.

 • Nabídky měsíčních kreditů Azure pro předplatitele sady Visual Studio je nejvhodnější pro následující scénáře:

  • Rozvoj dovedností
  • Experimentování se službami Azure
  • Individuální procesy vývoje/testování s mírným zatížením
  • Vytváření prototypů, testování konceptů a další práce, kterou můžete zahodit


  Nabídka Enterprise pro vývoj/testování je ideální pro:

  • Všechny týmové procesy vývoje/testování
  • Procesy vývoje/testování se středním až vysokým zatížením
 • Ano, vaši předplatitelé sady Visual Studio si můžou zaregistrovat nabídku s průběžnými platbami dle aktuálního využití pro vývoj/testování.

 • Obě tyto nabídky jsou dostupné zákazníkům se smlouvou Enterprise a obě se prostřednictvím této smlouvy účtují.
  Základní rozdíly:

  1. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování je omezená jenom na použití pro vývoj/testování a je určená jenom pro aktivní předplatitele sady Visual Studio. Standardní nabídka Enterprise taková omezení nemá, takže je připravená pro produkční procesy a mají k ní přístup všichni uživatelé.

  2. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování poskytuje v Galerii přístup ke speciálním imagím pro vývoj/testování, jako je Windows 8.1 a Windows 10, které ve standardní nabídce Enterprise dostupné nejsou. Nabídky Azure pro vývoj/testování představují jediný způsob, jak je možné používat klienta Windows v cloudu.

  3. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování přináší ještě nižší sazby pro virtuální počítače s Windows, Cloud Services, HDInsight a Web Apps (na základě sazby pro linuxový virtuální počítač stejné velikosti a typu). Sazby za všechny ostatní služby Azure jsou stejné jako u standardní nabídky Enterprise.

  4. Nabídka Enterprise pro vývoj/testování není pokrytá smlouvami o úrovni služeb.
 • Možnost vytvářet předplatná na základě nabídky Enterprise pro vývoj/testování je omezená na vlastníky účtů, kterým k tomu udělil oprávnění podnikový správce. Pokud je předplatitel sady Visual Studio vlastníkem účtu s tímto oprávněním, pak ano – na základě této nabídky může nastavovat předplatná Azure.