Gezintiyi Atla

Azure ürünleri

Azure ürünlerine gözatın veya onları arayın

Ağ İletişimi

Buluttaki ve şirket içindeki altyapı ve hizmetler arasında bağlantı kurarak müşterilerinize mümkün olan en iyi deneyimi sunun

Application Gateway

Azure’da güvenli, ölçeklenebilir ve yüksek oranda kullanılabilir web ön uçları oluşturun

Azure Bastion

Sanal makinelerinize özel ve tam olarak yönetilen RDP ile SSH erişimi

Azure DDoS Koruması

Azure kaynaklarınızı dağıtılmış hizmet engelleme (DDoS) saldırılarından koruyun

Azure DNS

Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) etki alanınızı Azure’da barındırın

Azure ExpressRoute

Azure için ayrılmış özel fiber ağ bağlantıları

Azure Güvenlik Duvarı

Buluta özel ve akıllı ağ güvenlik duvarı güvenliği

Yük Dengeleme

Azure yük dengeleme hizmetlerini keşfedin ve kullanımı kolay bir hizmet seçim aracı kullanarak iş yükleriniz için en iyi çözümü bulun

Azure Güvenlik Duvarı Yöneticisi

Global olarak dağıtılmış, yazılım tanımlı çevreler için merkezi ağ güvenlik ilkesi ve rota yönetimi

Azure Front Door

Kullanıcılarınıza her yerde iyileştirilmiş deneyimler sunan modern bulut içerik teslim ağı

Azure Internet Analyzer

Ağ altyapısındaki değişikliklerin müşterilerinizin performansını nasıl etkileyeceğini test edin.

Azure Özel Bağlantı

Verilerinizi Microsoft ağında tutarak, Azure platformunda barındırılan hizmetlere özel erişim

Content Delivery Network

Fast, reliable content delivery network with global reach

Ağ İzleyicisi

Ağ performansı izleme ve tanılama çözümü

Traffic Manager

Yüksek performans ve kullanılabilirlik için gelen trafiği yönlendirin

Sanal Ağ

Bulutta kendi özel ağ altyapınızı oluşturun

Sanal WAN

Azure aracılığıyla şubeden şubeye bağlantıyı iyileştirme ve otomatik hale getirme

VPN Gateway

Şirketler arası güvenli bağlantı kurun

Web Uygulaması Güvenlik Duvarı

Web uygulamaları için güçlü bir koruma sağlayan, buluta özel bir web uygulaması güvenlik duvarı (WAF) hizmeti

Azure Orbital

Verilerin hızlı bir şekilde indirilmesini sağlayan Azure’a bağlı uydu yer istasyonu ve zamanlama hizmeti

Azure Route Server

Ağ aletlerinin Azure’daki sanal ağlarla dinamik olarak yönlendirme değişimi yapmasını etkinleştirin

Azure Ağ İşlevi Yöneticisi

Uç cihazlarda 5G ve SD-WAN ağ işlevlerini dağıtmak için Azure yönetimini genişletin

Azure Sanal Ağ Yöneticisi

Azure'daki sanal ağları tek bir pencereden merkezi olarak yönetin

Azure Private 5G Core

Özel 5G ağlarını kuruluş uç cihazlarında hızlı bir şekilde dağıtın ve yönetin

Analiz

Herhangi bir türdeki, hacimdeki veya hızdaki verileri toplayın, depolayın, işleyin, analiz edin ve görselleştirin

Azure Analysis Services

Hizmet olarak kurumsal düzeyde analiz altyapısı

Azure Veri Gezgini

Hızlı ve yüksek oranda ölçeklenebilir veri keşif hizmeti

Azure Data Factory

Kurumsal ölçekte karma veri tümleştirmesi artık daha kolay

Azure Data Lake Storage

Azure Blob Depolama temelli, çok yüksek oranda ölçeklenebilir, güvenli veri gölü işlevleri

Azure Data Lake Storage Gen1

Büyük veri analiz iş yükleri için çok büyük ölçekte depo

Azure Veri Paylaşımı

Dış kuruluşlarla büyük veriler paylaşmaya yönelik kolay ve güvenli bir hizmet

Azure Databricks

Apache Spark™ temelli analiz ile yapay zeka tasarlayın

Azure Stream Analytics

Hızlı hareket eden akış verilerinde gerçek zamanlı analiz

Azure Synapse Analytics

Benzeri görülmemiş bir sürede içgörü sağlayan sınırsız analiz hizmeti

Veri Kataloğu

Kurumsal veri varlıklarınızdan daha fazla değer elde edin

Data Lake Analytics

Büyük verileri kolaylaştıran dağıtılmış analiz hizmeti

Event Hubs

Milyonlarca cihazdan telemetri alın

HDInsight

Bulut Hadoop, Spark, R Server, HBase ve Storm kümeleri sağlayın

Power BI Embedded

Kendi uygulamalarınızda müşteriye yönelik panoları ve analizleri hızla ve kolayca sağlamak için Power BI'a kendi markanızı ekleyin

HDInsight için R Server

Büyük veri için tahmine dayalı analiz, makine öğrenimi ve istatistiksel modelleme

Microsoft Purview

Verilerinizin iş değerini en üst seviyeye çıkaran birleşik veri idaresi çözümü

Microsoft Graph Veri Bağlantısı

Belirli Microsoft 365 üretkenlik veri kümelerini Azure kiracınıza kopyalamak için tasarlanmış güvenli, yüksek aktarım hızına sahip bir bağlayıcı

Azure Chaos Studio

Hatalar oluşturarak ve kesintileri simüle ederek uygulama dayanıklılığını geliştirin

Depolama

Verileriniz, uygulamalarınız ve iş yükleriniz için büyük oranda ölçeklenebilir, güvenli bir bulut depolama alanı edinin

Arşiv Depolama

Nadiren erişilen verilerin depolanması için sektör lideri fiyat noktası

Azure için Avere vFXT

Bulutta yüksek performanslı, dosya tabanlı iş yükleri çalıştırın

Azure Backup

Veri koruma mekanizmasını basitleştirin ve verilerinizi fidye yazılımlarına karşı koruyun

Azure Data Lake Storage

Azure Blob Depolama temelli, çok yüksek oranda ölçeklenebilir, güvenli veri gölü işlevleri

Azure Data Lake Storage Gen1

Büyük veri analiz iş yükleri için çok büyük ölçekte depo

Azure Veri Paylaşımı

Dış kuruluşlarla büyük veriler paylaşmaya yönelik kolay ve güvenli bir hizmet

Azure Dosyaları

Basit, güvenli ve sunucusuz kurumsal sınıf bulutta dosya paylaşımları

Azure FXT Edge Filer

HPC ortamları için hibrit depolama iyileştirme çözümü

Azure HPC Önbelleği

Yüksek performanslı bilgi işleme (HPC) yönelik dosya önbelleğe alma

Azure NetApp Files

NetApp tarafından sağlanan kurumsal düzeyde Azure dosya paylaşımları

Azure Blob Depolama

Yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve güvenli nesne depolama

Data Box

Azure’a veri aktarımına ve uç bilişime yönelik uygulamalar ve çözümler

Azure Disk Depolama

Yüksek performanslı, yüksek düzeyde dayanıklı blok depolama

Kuyruk Depolama

Uygulamaları, trafiğe göre etkili bir şekilde ölçeklendirme

Depolama Hesapları

Dayanıklı, yüksek oranda kullanılabilir ve büyük ölçüde ölçeklenebilir bulut depolaması

Depolama Gezgini

Azure Depolama kaynaklarını görüntüleyin ve bunlarla etkileşime geçin

StorSimple

Kurumsal bir hibrit bulut depolaması çözümüyle maliyetleri düşürün

Azure gizli kayıt defteri

Güvenilir yürütme ortamlarında (TEE) barındırılan ve şifreli olarak doğrulanabilen kanıtla desteklenen, üzerinde oynamaya karşı dayanıklı, yapılandırılmamış veri deposu

DevOps

Sürekli teslimatlar için basit ve güvenilir araçlarla yenilikleri daha hızlı bir şekilde sunun

Azure Artifacts

Paket oluşturun, paketleri barındırın ve ekibinizle paylaşın

Azure Boards

Ekipleriniz arasında işleri planlayın, izleyin ve tartışın

Azure DevOps

Ekiplerin kod paylaşmasına, iş izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler

Azure DevTest Labs

Yeniden kullanılabilir şablonları ve yapıtları kullanarak hızlıca ortam oluşturun

Azure İzleyici

Uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam gözlem olanağı

Azure Pipelines

Sürekli olarak derleyin, test edin ve dilediğiniz platform ve buluta dağıtın

Azure Repos

Projeniz için sınırsız ve bulutta barındırılan özel Git depoları alın

Azure Test Plans

El ile ve keşif testi araç seti ile güvenle test edin ve gönderin

DevOps aracı tümleştirmeleri

En sevdiğiniz DevOps araçlarını Azure ile kullanın

Azure Yük Test Etme

Yüksek ölçekli yük testi ile uygulama performansını iyileştirin

Azure Managed Grafana

Grafana panolarını tam olarak yönetilen bir Azure hizmeti olarak dağıtın

Geçiş

Kılavuzlar, araçlar ve kaynaklar sayesinde buluta geçişinizi kolaylaştırın ve hızlandırın

Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti

Accelerate your data migration to Azure

Azure Geçişi

Şirket içi sanal makinelerinizi (VM’ler) keşfedin, değerlendirin, doğru boyuta getirin ve Azure’a geçirin

Azure Site Recovery

Yerleşik olağanüstü durum kurtarma sayesinde işlerinizin durmaksızın yürümesini sağlayın

Azure Maliyet Yönetimi ve Faturalama

Bulut harcamalarınızı güvenle yönetme

Data Box

Azure’a veri aktarımına ve uç bilişime yönelik uygulamalar ve çözümler

Geliştirici Araçları

Dilediğiniz platform veya dili kullanarak bulut uygulamaları oluşturun, yönetin ve bu uygulamaları sürekli olarak kullanıma sunun

Uygulama Yapılandırması

Uygulama yapılandırması için hızlı, ölçeklenebilir parametre depolama alanı

Azure DevOps

Ekiplerin kod paylaşmasına, iş izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler

Azure DevTest Labs

Yeniden kullanılabilir şablonları ve yapıtları kullanarak hızlıca ortam oluşturun

Azure Lab Services

Sınıflar, denemeler, geliştirme ve test etme süreçleri veya diğer senaryolar için laboratuvar oluşturun

Azure Pipelines

Sürekli olarak derleyin, test edin ve dilediğiniz platform ve buluta dağıtın

SDK'lar

İhtiyaç duyduğunuz SDK'leri ve komut satırı araçlarını edinin

Visual Studio

Bulutta uygulama geliştirmeye yönelik güçlü ve esnek bir ortam

Visual Studio Code

Bulut geliştirme işlemleri için güçlü ve basit bir kod düzenleyicisi

Azure Yük Test Etme

Yüksek ölçekli yük testi ile uygulama performansını iyileştirin

Güvenlik

Kuruluşunuzu hibrit bulut iş yüklerinde gelişmiş tehditlere karşı koruyun

Uygulama Yapılandırması

Uygulama yapılandırması için hızlı, ölçeklenebilir parametre depolama alanı

Application Gateway

Azure’da güvenli, ölçeklenebilir ve yüksek oranda kullanılabilir web ön uçları oluşturun

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

Azure Active Directory Domain Services

Azure sanal makinelerini etki alanı denetleyicileri kullanmadan etki alanına ekleyin

Güvenlik Merkezi

Çok bulutlu ve hibrit ortamlarınızı koruma

Azure DDoS Koruması

Azure kaynaklarınızı dağıtılmış hizmet engelleme (DDoS) saldırılarından koruyun

Azure Ayrılmış HSM

Bulutta kullandığınız donanım güvenliği modüllerini yönetin

Azure Front Door

Kullanıcılarınıza her yerde iyileştirilmiş deneyimler sunan modern bulut içerik teslim ağı

Azure Information Protection

Hassas verilerinizi her zaman ve her yerde daha iyi koruyun

Azure Sentinel

Kuruluşunuzun korunmasına yardımcı olması için bulutta yerel SIEM ve akıllı güvenlik analizini çalıştırın

Key Vault

Anahtarlarınızı ve diğer gizli dizileri koruyun ve denetimini elinizde tutun

Güvenlik Merkezi

Hibrit bulut iş yüklerinde güvenlik yönetimini birleştirin ve gelişmiş tehdit korumasını etkinleştirin

VPN Gateway

Şirketler arası güvenli bağlantı kurun

Web Uygulaması Güvenlik Duvarı

Web uygulamaları için güçlü bir koruma sağlayan, buluta özel bir web uygulaması güvenlik duvarı (WAF) hizmeti

IoT için Azure Defender

Hem yönetilen hem de yönetilmeyen IoT varlıklarına yönelik güvenlik tehditlerini izleyin ve algılayın

Microsoft Azure Doğrulama

Bir platformun güvenilirliğini ve içinde çalışan ikili dosyaların bütünlüğünü uzaktan doğrulamayı sağlayan birleşik bir çözüm

Azure gizli kayıt defteri

Güvenilir yürütme ortamlarında (TEE) barındırılan ve şifreli olarak doğrulanabilen kanıtla desteklenen, üzerinde oynamaya karşı dayanıklı, yapılandırılmamış veri deposu

Hibrit + çoklu bulut

Azure yeniliklerini her yerde elde edinin. Bulut bilişimin çevikliğini ve yeniliklerini şirket içi iş yüklerinize taşıyın

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

Azure Arc

Altyapıyı, uygulamaları ve Azure hizmetlerini istediğiniz yerde koruyun, geliştirin ve çalıştırın

PostgreSQL için Azure Veritabanı

Tam olarak yönetilen, akıllı ve ölçeklenebilir PostgreSQL

Azure DevOps

Ekiplerin kod paylaşmasına, iş izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler

Azure ExpressRoute

Azure için ayrılmış özel fiber ağ bağlantıları

Azure IoT Edge

Bulut zekası ve analizini Azure IoT Hub tarafından yönetilen uç cihazlara genişletin

Azure Sentinel

Kuruluşunuzun korunmasına yardımcı olması için bulutta yerel SIEM ve akıllı güvenlik analizini çalıştırın

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen, akıllı SQL

Uç Cihazlar için Azure SQL

Azure Platformunda hizmetleri özel olarak kullanın

Azure Stack

Bulut sınırları arasında yenilikçi karma uygulamalar oluşturun ve çalıştırın

Güvenlik Merkezi

Hibrit bulut iş yüklerinde güvenlik yönetimini birleştirin ve gelişmiş tehdit korumasını etkinleştirin

Azure Stack HCI

Üretim iş yüklerinizi bildiğiniz bir hibrit hiper yakınsanmış altyapıda dilediğiniz yerde çalıştırın

Azure Stack Hub

Azure Stack Hub, onaylanmış donanıma önceden yüklenmiş yazılımlarla birlikte tümleşik bir donanım sistemi halinde satılır

Azure Stack Edge

Azure’ın işlem, depolama ve zeka özelliklerini uç sistemlere getiren Azure yönetilen cihazı

Azure Modüler Veri Merkezi

Eksiksiz, dayanıklı bir veri merkezi çözümü

İşlem

Bulut işlem kapasitesi ve isteğe bağlı ölçeklendirme özelliklerine erişim elde edin ve sadece kullandığınız kaynaklar için ödeme yapın

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

Azure CycleCloud

Herhangi bir ölçekteki yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve işlem kümelerini oluşturun, yönetin, işletin ve iyileştirin

Azure Quantum

Jump in and explore a diverse selection of today's quantum hardware, software, and solutions

Azure Spot Sanal Makineler

Kesintiye uğrayan iş yüklerini çalıştırmak için kullanılmayan işlem kapasitesini büyük indirimlerle sağlayın

Azure Spring Cloud

Microsoft ve VMware tarafından sağlanan tam olarak yönetilen hizmetle Spring Boot uygulamaları oluşturun ve dağıtın

Azure VMware Solution

VMware iş yüklerinizi Azure’da yerel olarak çalıştırın

Batch

Bulut ölçeğinde iş zamanlaması ve bilgi işlem yönetimi

Cloud Services

Yüksek düzeyde erişilebilir, sonsuz ölçeklenebilir bulut uygulamaları ve API'ler oluşturun

Linux Sanal Makineleri

Ubuntu, Red Hat ve daha fazlası için sanal makineler sağlayın

Azure Sanal Makineler’de SQL Server

SQL Server iş yüklerini daha düşük toplam sahip olma maliyetiyle (TCO) buluta geçirin

Statik Web Uygulamaları

Kaynak koddan genel yüksek kullanılabilirliğe doğru sorunsuz tam yığın geliştirme sunan modern web uygulaması hizmeti

Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Binlerce Linux ve Windows sanal makinesi yönetin ve ölçeklendirin

Sanal Makineler

Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın

Azure Sanal Masaüstü

Her yerden güvenli, uzak masaüstü deneyimi sağlama

Azure Ayrılmış Konak

Windows ve Linux için Azure VM'lerinizi barındıracak, ayrılmış bir fiziksel sunucu

Azure Sanal Makine Görüntüsü Oluşturucu

Kullanımı kolay araçla görüntü oluşturma sürecinizi kolaylaştırın

Azure Kubernetes Service (AKS)

Yönetilen Kubernetes ile uygulama oluşturun ve ölçeklendirin

Azure İşlevleri

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Container Instances

Kapsayıcıları Azure üzerinde, sunucu yönetmeye gerek kalmadan kolayca çalıştırın

Service Fabric

Windows veya Linux’ta mikro hizmet geliştirin ve kapsayıcıları düzenleyin

Kapsayıcılar

Tümleşik araçları kullanarak kapsayıcılı uygulamalarınızı daha hızlı geliştirin ve yönetin

Uygulama Yapılandırması

Uygulama yapılandırması için hızlı, ölçeklenebilir parametre depolama alanı

Azure Kubernetes Service (AKS)

Yönetilen Kubernetes ile uygulama oluşturun ve ölçeklendirin

Azure Red Hat OpenShift

Red Hat ile birlikte işletilen ve tam olarak yönetilen OpenShift hizmeti

Azure Container Apps

Sunucusuz kapsayıcıları kullanarak modern uygulamalar ve mikro hizmetler oluşturun ve dağıtın

Azure İşlevleri

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Kapsayıcılar için Web Apps

Windows ve Linux üzerinde kapsayıcılı web uygulamalarını kolayca dağıtın ve çalıştırın

Container Instances

Kapsayıcıları Azure üzerinde, sunucu yönetmeye gerek kalmadan kolayca çalıştırın

Service Fabric

Windows veya Linux’ta mikro hizmet geliştirin ve kapsayıcıları düzenleyin

Container Registry

Tüm dağıtım türlerinde kapsayıcı görüntüleri depolayın ve yönetin

Karma Gerçeklik

Kapsamlı ve işbirliğine dayalı deneyimler oluşturmak için fiziksel ve dijital dünyalarınızı bir araya getirin

Azure Digital Twins

Tüm ortamları gerçek zamanlı olarak modelleyen yeni nesil IoT çözümleri oluşturun

Kinect DK

Gelişmiş yapay zeka algılayıcılarına sahip geliştirici setini kullanarak görüntü işleme ve konuşma modelleri geliştirin

Azure Remote Rendering

Yüksek kaliteli ve etkileşimli 3B içerik işleyerek cihazlarınızda bu içeriğin akışını gerçek zamanlı olarak gerçekleştirin

Spatial Anchors

Mekansal farkındalığa dayalı, çok kullanıcılı karma gerçeklik deneyimleri oluşturun

Nesne Bağlayıcıları

3B içeriği fiziksel dünyadaki nesnelere otomatik olarak hizalayın ve bağlayın

Kimlik

Cihazlarda, verilerde, uygulamalarda ve altyapıdaki gelişmiş tehditlere karşı korunmak için kullanıcı kimliklerini ve erişimi yönetin

Azure Active Directory

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin

Azure Active Directory Domain Services

Azure sanal makinelerini etki alanı denetleyicileri kullanmadan etki alanına ekleyin

Azure Information Protection

Hassas verilerinizi her zaman ve her yerde daha iyi koruyun

Azure Active Directory Dış Kimlikler

Bulutta tüketici kimliği ve erişim yönetimi

Medya

İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman, istediğiniz cihazda yüksek kaliteli video içerikleri sunun

Azure Media Player

Tüm oynatma ihtiyaçlarınız için tek bir oynatıcı

Content Delivery Network

Fast, reliable content delivery network with global reach

Content Protection

AES, PlayReady, Widevine ve Fairplay kullanarak içerikleri güvenli bir şekilde teslim edin

Encoding

Bulut ölçeğinde stüdyo düzeyinde kodlama

Canlı ve İsteğe Bağlı Akış

İşletme ihtiyaçlarını karşılamak için neredeyse her cihaza ölçekli olarak içerik sunma

Media Services

Ölçekli video ve ses kodlayın, depolayın ve yayımlayın

Mobil

Tüm mobil cihazlara yönelik platformlar arası ve yerel uygulamalar oluşturup dağıtın

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın

Uygulama Yapılandırması

Uygulama yapılandırması için hızlı, ölçeklenebilir parametre depolama alanı

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

Azure Bilişsel Arama

Uygulama geliştirme için kurumsal ölçekte arama

Azure Haritalar

Basit ve güvenli konum API’leri, verilere jeo-uzamsal bağlam sağlar

Azure Bilişsel Hizmetler

Yüksek kaliteli yapay zeka modellerini API olarak dağıtma

Notification Hubs

Herhangi bir arka uçtan herhangi bir platforma anlık bildirimler gönderin

Spatial Anchors

Mekansal farkındalığa dayalı, çok kullanıcılı karma gerçeklik deneyimleri oluşturun

Visual Studio App Center

Mobil ve masaüstü uygulamalarınızı devamlı olarak derleyin, test edin, dağıtın ve izleyin

Xamarin

Bulut tabanlı mobil uygulamaları daha hızlı bir şekilde oluşturun

Azure İletişim Hizmetleri

Microsoft Teams tarafından da kullanılan güvenli platform olanakları sayesinde zengin iletişim deneyimleri oluşturun

Nesnelerin İnterneti

İşletmenizi dönüştürmek için varlıkları veya ortamları bağlayın, içgörüleri keşfedin ve bilgiye dayalı eylemler gerçekleştirin

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın

Azure Cosmos DB

Her ölçekte açık API’lerle hızlı NoSQL veritabanı

Azure Digital Twins

Tüm ortamları gerçek zamanlı olarak modelleyen yeni nesil IoT çözümleri oluşturun

Azure IoT Central

Kavram kanıtından değer kanıtına git

Azure IoT Edge

Bulut zekası ve analizini Azure IoT Hub tarafından yönetilen uç cihazlara genişletin

Azure IoT Hub

Milyarlarca IoT varlığını bağlayın, izleyin ve yönetin

Azure Machine Learning

Uçtan uca makine öğrenmesi yaşam döngüsüne yönelik kurumsal sınıf hizmet

Azure Haritalar

Basit ve güvenli konum API’leri, verilere jeo-uzamsal bağlam sağlar

Azure RTOS

Tümleşik IoT geliştirme ve bağlantı kurma süreçlerini kolaylaştırma

Azure Sphere

MCU destekli gömülü cihazları silikondan buluta güvenli bir şekilde bağlayın

Uç Cihazlar için Azure SQL

Azure Platformunda hizmetleri özel olarak kullanın

Azure Stream Analytics

Hızlı hareket eden akış verilerinde gerçek zamanlı analiz

Azure Time Series Insights

IoT verilerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin

Event Grid

Çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi

Kinect DK

Gelişmiş yapay zeka algılayıcılarına sahip geliştirici setini kullanarak görüntü işleme ve konuşma modelleri geliştirin

Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını otomatikleştirin

Notification Hubs

Herhangi bir arka uçtan herhangi bir platforma anlık bildirimler gönderin

Windows 10 IoT Core Services

Uzun vadeli işletim sistemi desteğinin yanı sıra cihaz güncelleştirmelerini yönetme ve cihaz durumunu değerlendirme hizmetleri

IoT için Azure Defender

Hem yönetilen hem de yönetilmeyen IoT varlıklarına yönelik güvenlik tehditlerini izleyin ve algılayın

Azure Percept

Silikondan hizmete geçiş için uç zekayı hızlandırın

IoT için Windows

Birinci sınıf geliştirici araçları, uzun süreli destek ve kurumsal sınıf güvenlikle akıllı uç çözümleri oluşturun.

Azure İşlevleri

Sunucusuz kodlama ile olayları işleyin

Tümleştirme

Şirket içi ve bulut tabanlı uygulamalarınızı, verilerinizi ve işlemlerinizi kuruluşunuzun tamamıyla sorunsuz şekilde tümleştirin

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın

Azure Sağlık Verisi Hizmetleri

Sağlık verilerini ve korumalı sağlık bilgilerini (PHI) bulutta birleştirin ve koruyun

Event Grid

Çok büyük ölçekte, güvenilir olay teslimi

Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişim ve kullanımını otomatikleştirin

Service Bus

Özel ve genel bulut ortamları arasında bağlantı sağlayın

Azure Web PubSub

WebSocket ve yayımlama-abonelik desenini kullanarak gerçek zamanlı mesajlaşma web uygulamalarını kolayca oluşturun

Veritabanları

Hızlı büyümeyi destekleyin; güvenli, kurumsal sınıf ve tam olarak yönetilen veritabanı hizmetleriyle daha hızlı bir şekilde yenilik gerçekleştirin

Redis için Azure Cache

Yüksek aktarım hızına ve düşük gecikme süresine sahip şekilde verileri önbelleğe alma olanağıyla uygulamaları hızlandırma

Azure Cosmos DB

Her ölçekte açık API’lerle hızlı NoSQL veritabanı

Azure Data Factory

Kurumsal ölçekte karma veri tümleştirmesi artık daha kolay

MariaDB için Azure Veritabanı

Uygulama geliştiricileri için yönetilen MariaDB veritabanı hizmeti

MySQL için Azure Veritabanı

Tam olarak yönetilen, ölçeklenebilir MySQL Veritabanı

PostgreSQL için Azure Veritabanı

Tam olarak yönetilen, akıllı ve ölçeklenebilir PostgreSQL

Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti

Accelerate your data migration to Azure

Azure SQL

Bulutta yönetilen, her zaman güncel SQL örneği

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen, akıllı SQL

Uç Cihazlar için Azure SQL

Azure Platformunda hizmetleri özel olarak kullanın

Azure SQL Yönetilen Örneği

Bulutta yönetilen, her zaman güncel SQL örneği

Azure Sanal Makineler’de SQL Server

SQL Server iş yüklerini daha düşük toplam sahip olma maliyetiyle (TCO) buluta geçirin

Tablo Depolama

Kısmen yapılandırılmış veri kümeleri kullanan NoSQL anahtar-değer deposu

Apache Cassandra için Azure Yönetilen Örnek

Esneklik, denetim ve ölçeklendirme ile Cloud Cassandra

Azure gizli kayıt defteri

Güvenilir yürütme ortamlarında (TEE) barındırılan ve şifreli olarak doğrulanabilen kanıtla desteklenen, üzerinde oynamaya karşı dayanıklı, yapılandırılmamış veri deposu

Web

Güçlü web uygulamalarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturun, dağıtın ve ölçeklendirin

API Management

API'leri geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve uygun ölçekte yayımlayın

Uygulama Yapılandırması

Uygulama yapılandırması için hızlı, ölçeklenebilir parametre depolama alanı

App Service

Web ve mobil için güçlü bulut uygulamalarını hızlıca oluşturun

Azure Bilişsel Arama

Uygulama geliştirme için kurumsal ölçekte arama

Azure Haritalar

Basit ve güvenli konum API’leri, verilere jeo-uzamsal bağlam sağlar

Azure SignalR Service

Gerçek zamanlı web işlevlerini kolayca ekleyin

Azure Spring Cloud

Microsoft ve VMware tarafından sağlanan tam olarak yönetilen hizmetle Spring Boot uygulamaları oluşturun ve dağıtın

Content Delivery Network

Fast, reliable content delivery network with global reach

Notification Hubs

Herhangi bir arka uçtan herhangi bir platforma anlık bildirimler gönderin

Statik Web Uygulamaları

Kaynak koddan genel yüksek kullanılabilirliğe doğru sorunsuz tam yığın geliştirme sunan modern web uygulaması hizmeti

Azure İletişim Hizmetleri

Microsoft Teams tarafından da kullanılan güvenli platform olanakları sayesinde zengin iletişim deneyimleri oluşturun

Azure Web PubSub

WebSocket ve yayımlama-abonelik desenini kullanarak gerçek zamanlı mesajlaşma web uygulamalarını kolayca oluşturun

Azure Akıcı Röle

Fluid Framework ile uygulamalarınıza kolayca gerçek zamanlı işbirliği deneyimleri ekleyin

Kapsayıcılar için Web Apps

Windows ve Linux üzerinde kapsayıcılı web uygulamalarını kolayca dağıtın ve çalıştırın

Windows Sanal Masaüstü

Azure’da sunulan en iyi sanal masaüstü deneyimi

Azure Sanal Masaüstü

Her yerden güvenli, uzak masaüstü deneyimi sağlama

Microsoft Azure üzerinde VMware Horizon Cloud

VMware ve Azure Sanal Masaüstü ile Windows masaüstlerini ve uygulamalarını sağlama

Azure için Citrix Virtual Apps and Desktops

Citrix ve Azure Sanal Masaüstü ile Windows masaüstlerini ve uygulamalarını Azure’da sağlama

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Herhangi bir geliştirici ve herhangi bir senaryo içi yapay zeka özelliklerini kullanarak yeni nesil uygulamalar oluşturun

Anomali Algılayıcısı

Uygulamalarınıza anomali algılama özelliklerini kolayca ekleyin.

Azure Bot Hizmeti

Müşterileriniz için konuşmaya dayalı yapay zeka deneyimleri oluşturun

Azure Bilişsel Arama

Uygulama geliştirme için kurumsal ölçekte arama

Azure Databricks

Apache Spark™ temelli analiz ile yapay zeka tasarlayın

Azure Machine Learning

Uçtan uca makine öğrenmesi yaşam döngüsüne yönelik kurumsal sınıf hizmet

Azure Açık Veri Kümeleri

Makine öğrenmesi modellerinin gelişimini hızlandırmak amacıyla seçki olarak sunulan açık veri kümelerini barındırmak ve paylaşmak için bulut platformu

Azure Bilişsel Hizmetler

Yüksek kaliteli yapay zeka modellerini API olarak dağıtma

Azure Video Analyzer

Video analizi çözümlerini hızlı bir şekilde oluşturmaya yönelik bir AI hizmeti

Görüntü İşleme

Görüntülerden eyleme dönüştürülebilir bilgiler çıkarın

Content Moderator

Otomatik görüntü, metin ve video denetimi

Özel Görüntü İşleme

Son teknoloji ürünü görüntü işleme modellerini kolayca özelleştirerek kendinize özgü kullanım örnekleri oluşturun

Veri Bilimi Sanal Makineleri

Yapay zeka geliştirmeye yönelik zengin, önceden yapılandırılmış ortam

Yüz API'si

Fotoğraflardaki yüzleri algılayın, tanımlayın, çözümleyin, düzenleyin ve etiketleyin

Azure Form Tanıma

Formlarınızı anlayan yapay zeka destekli belge ayıklama hizmeti

Azure Tam Ekran Okuyucu

Tüm yaş ve beceri gruplarından kullanıcılara metin okuyup anlamada destek olun

Kinect DK

Gelişmiş yapay zeka algılayıcılarına sahip geliştirici setini kullanarak görüntü işleme ve konuşma modelleri geliştirin

Language Understanding (LUIS)

Uygulamalarınıza kullanıcılarınızın verdiği komutları anlamayı öğretin

Microsoft Genomiks

Genom dizilemeyi ve araştırma içgörülerini destekleyin

Kişiselleştirme

Kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sağlayan bir AI hizmeti

Project Bonsai

Benzetimleri kullanarak akıllı endüstriyel denetim sistemleri oluşturun

Soru-Cevap Oluşturma

Bilgileri kategorilere ayırarak konuşma bağlamında kullanılabilen ve kolayca bulunabilen yanıtlar elde edin

Konuşmacı Tanıma

Konuşmacıları doğrulayan ve belirleyen bir Konuşma hizmeti özelliği

Konuşmayı Metne Dönüştürme

Konuşmayı doğru bir şekilde metne dönüştüren bir Konuşma hizmeti özelliği

Konuşma Çevirisi

Gerçek zamanlı konuşma çevirisi teknolojisini uygulamanızla kolayca tümleştirin

Dil için Bilişsel Hizmetler

Tek bir API çağrısıyla doğal dil özellikleri ekleyin

Metin Okuma

Metni gerçeğe yakın bir konuşmaya dönüştüren Konuşma hizmeti özelliği

Translator

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca makine çevirisi yapın

Azure Ölçüm Danışmanı

Ölçümleri izleyen ve sorunları tanılayan bir yapay zeka hizmeti

Sağlık Botu

Sanal sağlık yardımcılarının geliştirilmesi için tasarlanmış, yönetilen bir hizmet

Azure Percept

Silikondan hizmete geçiş için uç zekayı hızlandırın

Azure Uygulamalı AI Hizmetleri

Kuruluşların sıkça karşılaşılan senaryoları çözümlemek için yapay zekadan faydalanma konusunda daha hızlı değer elde etmesine olanak tanıyan özel hizmetler

Azure OpenAI Hizmeti

Gelişmiş dil modellerini çeşitli kullanım örneklerine uygulayın

Yönetim ve İdare

Bulut kaynaklarınızın yönetimini ve uyumluluğunu basitleştirme, otomatikleştirme ve iyileştirme

Otomasyon

Süreç otomasyonu sayesinde bulut yönetimini basitleştirin

Azure Danışmanı

Azure’a yönelik en iyi yöntemler için kişiselleştirilmiş öneri altyapınız

Azure Backup

Veri koruma mekanizmasını basitleştirin ve verilerinizi fidye yazılımlarına karşı koruyun

Azure Blueprints

Yönetilen ortamların hızla, yinelenebilir şekilde oluşturulmasını mümkün kılar

Azure Lighthouse

Hizmet sağlayıcılarına müşterileri uygun ölçekte ve hassas bir şekilde yönetmek için güç katar

Azure Yönetilen Uygulamalar

Bulut tekliflerinin yönetimini kolaylaştırın

Azure Geçişi

Şirket içi sanal makinelerinizi (VM’ler) keşfedin, değerlendirin, doğru boyuta getirin ve Azure’a geçirin

Azure mobil uygulaması

Azure kaynaklarınıza istediğiniz zaman, istediğiniz yerden bağlanın

Azure İzleyici

Uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam gözlem olanağı

Azure İlkesi

Kurumsal idareyi ve standartları geniş ölçekte uygulayın

Azure Resource Manager

Uygulama kaynaklarınızı yönetme biçiminizi basitleştirin

Azure Resource Manager şablonları

Resource Manager’ı kullanarak tüm Azure kaynaklarınız için kod olarak altyapı sunun

Azure Hizmet Durumu

Azure hizmetlerindeki sorunlardan etkilenirseniz kişiselleştirilmiş rehberlik ve destekten yararlanabilirsiniz

Azure Site Recovery

Yerleşik olağanüstü durum kurtarma sayesinde işlerinizin durmaksızın yürümesini sağlayın

Cloud Shell

Tarayıcı tabanlı bir kabukla Azure yönetimini kolaylaştırın

Azure Maliyet Yönetimi ve Faturalama

Bulut harcamalarınızı güvenle yönetme

Microsoft Azure Portal

Tüm Azure ürünlerini tek ve birleşik bir konsol üzerinde oluşturun, yönetin ve izleyin

Ağ İzleyicisi

Ağ performansı izleme ve tanılama çözümü

Traffic Manager

Yüksek performans ve kullanılabilirlik için gelen trafiği yönlendirin

Azure Otomatik Yönetme

Otomatikleştirilmiş işlemlerle BT yönetimini basitleştirin ve iyileştirin

Azure Kaynak Taşıyıcı

Birden çok kaynağı başka bir Azure bölgesine taşımayı kolaylaştırın

Microsoft Purview

Verilerinizin iş değerini en üst seviyeye çıkaran birleşik veri idaresi çözümü

Azure Chaos Studio

Hatalar oluşturarak ve kesintileri simüle ederek uygulama dayanıklılığını geliştirin

Azure Managed Grafana

Grafana panolarını tam olarak yönetilen bir Azure hizmeti olarak dağıtın