Ana içeriğe atla

Veri Ardışık Düzeni fiyatlandırması

Kurumsal ölçekte karma veri tümleştirmesi artık daha kolay

SQL Server projelerinin buluta sorunsuz bir şekilde geçirilmesi için yönetilen SQL Server Integration Services çözümünden her türde ve boyutta verilerin tümleştirilmesi için sunucusuz veri ardışık düzenlerine kadar ölçek, altyapı, uyumluluk, performans ve bütçe ihtiyaçlarınıza en uygun veri tümleştirme özelliklerini keşfedin.

Fiyatlandırma seçeneklerini keşfetme

Fiyatlandırma seçeneklerini gereksinimlerinize göre özelleştirmek için filtre uygulayın.

Fiyatlar yalnızca tahmini olup gerçek fiyat teklifi değildir. Gerçek fiyatlandırma, Microsoft ile girilen sözleşmenin türüne, satın alma tarihine ve döviz kuruna göre değişebilir. Fiyatlar ABD doları olarak hesaplanıp önceki ayın son iş gününden önceki iki iş gününde alınan Londra spot oranları kullanılarak dönüştürülür. Büyük pazarlarda, ay sonundan önceki iki iş günü resmi tatile denk gelirse fiyat ayarlama günü, genellikle iki iş gününden hemen önceki gün olur. Bu oran, gelecek ay boyunca tüm işlemlerde geçerlidir. Microsoft ile geçerli programınıza/teklifinize göre fiyatlandırmayı görmek için Azure fiyatlandırma hesaplayıcısı’nda oturum açın. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi istemek için Azure satış uzmanı ile görüşün. Azure fiyatlandırması hakkında bilgi için sık sorulan sorular bölümüne bakın.

Veri İşlem Hattı fiyatlandırması şunlara göre hesaplanır:

 • Ardışık düzen yönetme ve yürütme
 • Veri akışı yürütme ve hata ayıklama
 • İşlem hattı oluşturma ve işlem hattı izleme gibi Data Factory işlemlerinin sayısı

Data Factory İşlem Hattı Düzenleme ve Yürütme

Ardışık düzenler, etkinlik olarak nitelenen farklı adımların denetim akışlarıdır. Veri ardışık düzen yönetimine etkinlik çalıştırma sayısı üzerinden, etkinlik yürütmeye ise tümleştirme çalışma zamanı saati üzerinden ödeme yaparsınız. Azure'da sunucusuz olan, hibrit senaryolarda ise şirket içinde barındırılan tümleştirme çalışma zamanı, bir ardışık düzen içindeki etkinliklerin yürütülmesi için gerekli işlem kaynaklarını sağlar. Tümleştirme çalışma zamanı ücretleri, dakikalara eşit olarak dağıtılır ve dakika değerine yuvarlanır.

Örneğin Azure Data Factory kopyalama etkinliği, çeşitli veri depoları arasında güvenli, güvenilir, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir şekilde veri kopyalayabilir. Veri hacminin veya aktarım hızının artırılması gerektiğinde tümleştirme çalışma zamanı gereken şekilde ölçeklendirilebilir.

Tür Azure Integration Runtime Fiyatı Azure Yönetilen Sanal Ağ Tümleştirmesi Çalışma Zamanı Fiyatı Şirket İçinde Barındırılan Tümleştirme Çalışma Zamanı Fiyatı
Düzenleme1 1.000 çalıştırma başına $- 1.000 çalıştırma başına $- 1.000 çalıştırma başına $-
Veri Taşıma Etkinliği2 $-/DIU-saat $-/DIU-saat $- / saat
Ardışık Düzen Etkinliği3 $- / saat

$- / saat

(50 eşzamanlı işlem hattı etkinliğine kadar)

$- / saat

Dış Ardışık Düzen Etkinliği4 $- / saat $- / saat

(800 eşzamanlı işlem hattı etkinliğine kadar)

$- / saat
1Düzenleme; etkinlik çalıştırmaları, tetikleyici yürütmeleri ve hata ayıklama çalıştırmalarına karşılık gelir.
2Kopyalama işleminin bir Azure veri merkezindeki verileri dışarı aktarma amacıyla kullanılması, ek ağ bant genişliği ücretlerinin tahsil edilmesine neden olur ve bu ücretler faturanızda ayrı bir giden veri aktarım kalemi olarak gösterilir. Giden veri aktarımı fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.
3Ardışık düzen etkinlikleri, tümleştirme çalışma zamanında yürütülür. İşlem hattı etkinlikleri arasında Arama, Meta Veri Alma, Silme ve yazma (bağlantıyı test etme, klasör listesine ve tablo listesine göz atma, şemayı edinme verileri önizleme) sırasında şema operasyonları yer alır.
4Dış ardışık düzen etkinlikleri tümleştirme çalışma zamanında yönetilir ancak bağlı hizmetler üzerinde yürütülür. Dış etkinlikler Databricks, saklı yordam, HDInsight etkinlikleri ve çok daha fazlasını kapsar. Dış etkinliklerin tam listesi için lütfen buraya bakın. Veri Akışı Etkinliğini Eşleme için lütfen aşağıdaki “Data Factory Veri Akışı Yürütme ve Hata Ayıklama” bölümüne bakın.

Veri Akışı Yürütme ve Hata Ayıklama

Veri Akışları, Data Factory içinde ölçeğe uygun olarak veri dönüşümlerini etkinleştiren, görsel olarak tasarlanmış bileşenlerdir. Sanal çekirdek saati başına Veri Akışı küme yürütme ve hata ayıklama süresi için ücret ödersiniz. Veri Akışı çalıştırmak için en küçük küme boyutu 8 sanal çekirdektir. Yürütme ve hata ayıklama ücretleri, dakikalara eşit olarak dağıtılır ve dakika değerine yuvarlanır. Değişiklik Verilerini Yakalama yapıları, CDC'nin genel önizlemesi sırasında 4-vCore kümeleri için Genel Amaçlı ücretler üzerinden faturalandırılır.

Değişiklik Verilerini Yakalama (CDC) nesneleri, tek düğümlü 4 vCore makinesi kullanılarak aynı veri akışı bilgi işlem altyapısında yürütülür. Aynı Veri Akışı Ayrılmış Sanal Makine Örneği fiyatlandırma indirimi, CDC kaynakları için de geçerlidir.

Tür Fiyat Bir Yıl Ayrılmış
(Tasarruf %)
Üç Yıl Ayrılmış
(Tasarruf %)
Genel Amaçlı Sanal çekirdek saati başına $- Sanal çekirdek saati başına $- Sanal çekirdek saati başına $-
Bellek için İyileştirilmiş Sanal çekirdek saati başına $- Sanal çekirdek saati başına $- Sanal çekirdek saati başına $-

Not: Data Factory Veri Akışları, Veri Akışı yürütme ve hata ayıklama için gereken yönetilen disk ve blob depolama alanı için de faturalandırılır.

Azure Data Factory iş akışı düzenleme yöneticisi

Boyut İş Akışı Kapasitesi Zamanlayıcı vCPU'su Çalışan vCPU'su Web Sunucusu vCPU'su Saatlik Fiyat
Küçük (D2v4) En fazla 50 DAG 2 2 2 $-
Büyük (D4v4) En fazla 1.000 DAG 4 4 4 $-

Ek düğüm Çalışan vCPU'su Saatlik Fiyat
Küçük (D2v4) 2 $-
Büyük (D4v4) 4 $-

Data Factory İşlemleri

Tür Fiyat Örnekler
Okuma/Yazma* Değiştirilen/başvurulan 50.000 varlık için $- Azure Data Factory'deki varlıkları okuma/yazma*
İzleme Alınan 50.000 çalışma kaydı için $- Ardışık düzen, etkinlik, tetikleyici ve hata ayıklama çalıştırması izleme**
* Azure Data Factory varlıkları için okuma/yazma işlemleri oluşturma, okuma, güncelleştirme ve silme işlemleri dahildir. Varlıklar; veri kümeleri, bağlı hizmetler, ardışık düzenler, tümleştirme çalışma zamanı ve tetikleyicilerdir.
** İzleme işlemlerine ardışık düzen, etkinlik, tetikleyici ve hata ayıklama çalıştırmaları için alma ve listeleme işlemleri dahildir.

Data Factory kullanımı fiyatlandırması,aşağıdaki etkenlere göre hesaplanır:

 • Etkinliklerin sıklığı (yüksek veya düşük). Sıklık düzeyi düşük olan bir etkinlik, günde bir kez veya daha az sıklıkta yürütülür (örneğin, günlük, haftalık, aylık); sıklık düzeyi yüksek olan bir etkinlik ise günde bir kez veya daha sık yürütülür (örneğin, saatlik, her 15 dakikada bir). Ayrıntılar için aşağıdaki Etkinlikleri düzenleme bölümünü inceleyin.
 • Etkinliklerin çalıştırıldığı yer (bulut veya şirket içi). Aşağıdaki Veri Taşıma bölümünü inceleyin.
 • İşlem hattının etkin olup olmadığı. Aşağıda yer alan Etkin Olmayan İşlem Hatları bölümünü inceleyin.
 • Bir etkinliğin çalıştırılmakta veya yeniden çalıştırılmakta olması. Aşağıdaki Etkinlikleri yeniden çalıştırma bölümünü inceleyin.

Etkinlikleri düzenleme

Düşük sıklık düzeyi Yüksek sıklık düzeyi
Bulutta çalışan etkinlikler

(örnekler: Verileri Azure blobundan Azure SQL veritabanına taşıyan kopyalama etkinliği; Azure HDInsight kümesinde Hive betiğini çalıştıran Hive etkinliği).
Etkinlik başına aylık $- Etkinlik başına aylık $-
Şirket içinde barındırılan bir Tümleştirme Çalışma Zamanı içeren ve şirket içinde çalıştırılan etkinlikler

(örnekler: verileri şirket içi SQL Server veritabanından Azure blobuna taşıyan kopyalama etkinliği; saklı yordamı şirket içi SQL Server veritabanında çalıştıran saklı yordam etkinliği).
Etkinlik başına aylık $- Etkinlik başına aylık $-

Notlar:

 • Ayda 100'den fazla etkinlik kullanımı, hem düşük hem de yüksek sıklık senaryoları için %20 indirim alır.
 • Ay içindeki ilk 5 düşük sıklıklı etkinlikler hem bulutta hem de şirket içi değişkenlerde ücretsizdir.

Veri Taşıma

Azure Data Factory, çeşitli veri depoları arasında güvenli, güvenilir, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir şekilde veri kopyalayabilir. Veri hacmine veya taşınacak veri miktarına yönelik ihtiyaçlarınız arttıkça Azure Data Factory, bu ihtiyaçları karşılamak üzere ölçeğini genişletebilir. Veri taşıma birimlerinin avantajlarından yararlanarak veri taşıma performansınızı artırma konusunda daha fazla bilgi için edinmek için bkz. Kopyalama Etkinlikleri Performans Kılavuzu.

Bulut veri depoları arasında Veri Taşıma $-/saat
Şirket içi bir deponun kullanıldığı Veri Taşıma işlemi hakkında $-/saat
Not:
Veri aktarım ücretleri uygulanabilir. Bu ücretler, faturanızda ayrı bir giden veri aktarımı satırı olarak görünür. Giden veri aktarımı ücretleri, veriler Azure veri merkezlerinin dışına taşındığında uygulanır. Daha fazla bilgi için edinmek Veri Aktarımları Fiyatlandırma Ayrıntılarını inceleyin.

Etkin Olmayan Komut Zincirleri

Azure Data Factory’de dağıttığınız her işlem hattı için, bir tarih/saat aralığı (başlangıç ve bitiş zamanı) kullanarak etkin veri işleme süresini belirlemeniz gerekir. Etkinlikleri çalışmıyor olsa bile, belirlenen süre boyunca işlem hattı etkin olarak kabul edilir. Geri kalan zamanlarda etkin olarak değerlendirilmezler.

Etkin olmayan bir işlem hattı, ayda $- ile ücretlendirilir.

Ay boyunca etkin olmayan komut zincirleri, söz konusu ay için geçerli “etkin olmayan komut zinciri” ücreti üzerinden faturalandırılır. Ayın bir bölümünde etkin olmayan komut zincirleri, söz konusu ay içinde etkin olmadıkları saat sayısına göre eşit olarak dağıtılmış bir biçimde etkin olmayan süreleri için faturalandırılır. Örneğin, başlangıç tarihi ve saati 01.01.2016, 00:00, bitiş tarihi ve saati ise 20.01.2016, 00:00 olan bir işlem hattını ele alalım. İşlem hattı, söz konusu 20 gün boyunca etkin olarak kabul edilir. Kalan 11 gün için işlem hattı etkin olarak kabul edilmez. Etkin olmayan işlem hattının ücreti ($-) 11 güne eşit olarak dağıtılır.

Bir işlem hattında etkin bir veri işleme süresi (başlangıç ve bitiş zamanı) belirtilmemişse, bu işlem hattının etkin olmadığı kabul edilir.

Yeniden çalıştırma etkinlikleri

Etkinlikler, gerektiğinde (örneğin, zamanlanan çalıştırma sırasında veri kaynağı kullanılamıyorsa) yeniden çalıştırılabilir. Etkinlikleri yeniden çalıştırmanın maliyeti, etkinliğin çalıştırıldığı konuma göre değişir. Etkinlikleri bulutta yeniden çalıştırma işlemi 1.000 yeniden çalıştırma başına $- olarak ücretlendirilir. Etkinlikleri şirket içinde yeniden çalıştırma işlemi, $- yeniden çalıştırma başına 1.000 olarak ücretlendirilir.

Örnek

Günde bir kez (düşük sıklıkta) çalışan iki etkinliğin bulunduğu bir veri işlem hattınız olduğunu varsayalım:

 1. Şirket için SQL Server veritabanını bir Azure blobuna kopyalayan bir Kopyalama etkinliği.
 2. Bir Azure HDInsight kümesinde Hive betiği çalıştıran bir Hive etkinliği.

Verileri şirket içi SQL Server veritabanından Azure blob depolamaya taşımanın günde 2 saat sürdüğünü varsayalım. Bu işlem hattıyla ilişkili maliyetler, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olacaktır:

İlk etkinlik (verileri şirket içinden Azure’a kopyalama)
Veri Taşıma Ücreti (aylık) Ayda 30 gün
Günde 2 saat
$-
$-
Etkinlikleri Düzenleme Ücreti (aylık) $-
Ara toplam (aylık) $-
İkinci etkinlik (Azure HDInsight’ta çalışan bir Hive betiği)
Veri Taşıma Ücreti (aylık) $-
Etkinlikleri Düzenleme Ücreti (aylık) $-
Ara toplam (aylık) $-
Toplam etkinlik (aylık) $-

Bu senaryonun ücretlerini hesaplamak için Data Factory Fiyatlandırma Hesaplayıcısı’nı da kullanabilirsiniz.

Notlar:

 • İlk beş bulut ve şirket içi etkinlik için ücret ödemezsiniz. Yukarıda belirtilen ücretler, zaten ayda beş bulut ve beş şirket içi etkinlik (diğer işlem hatlarında) kullandığınız varsayılarak hesaplanmıştır.
 • Azure Depolama ve HDInsight hizmetleri, hizmet başına fiyatlarından ayrı olarak hesaplanır.

Azure için fiyatlandırma ve satın alma seçenekleri

Doğrudan bize bağlanın

Azure fiyatlandırması kılavuzluğu alın. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın, maliyet iyileştirmesi hakkında bilgi edinin ve özel bir teklif isteyin.

Bir satış uzmanıyla görüşün

Satın alma yollarını görme

Azure web sitesi, bir Microsoft temsilcisi veya bir Azure iş ortağı aracılığıyla Azure hizmetlerini satın alın.

Seçenekleri keşfetme

Ek kaynaklar

Azure Data Factory

Azure Data Factory özellikleri ve becerileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ücretlendirme hesaplayıcı

Çeşitli Azure ürünlerini bir arada kullandığınızda ortaya çıkması beklenen aylık maliyetleri tahmin edin.

SLA

Azure Data Factory için Hizmet Düzeyi Sözleşmesini gözden geçirin.

Belgeler

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla Azure Data Factory kaynağını gözden geçirin.

Azure Data Factory V2

 • Okuma/yazma işlemlerine Azure Data Factory varlıklarını oluşturma, okuma, güncelleştirme ve silme işlemleri dahildir. Varlıklar; veri kümeleri, bağlı hizmetler, ardışık düzenler, tümleştirme çalışma zamanı ve tetikleyicilerdir.
 • İzleme işlemlerine ardışık düzen, etkinlik, tetikleyici ve hata ayıklama çalıştırmaları için alma ve listeleme işlemleri dahildir.
 • Etkinlik, işlem hattı içerisinde bir adımdır. Her bir etkinlik yürütmesi, birer çalıştırma olarak adlandırılır.
 • Tümleştirme çalışma zamanı, Azure Data Factory tarafından farklı ağ ortamlarında aşağıdaki veri tümleştirme özelliklerini sunmak için kullanılan işlem altyapısıdır:

  • Veri taşıma: Genel ve özel (şirket içi veya sanal ortamda özel) ağlardaki veri depoları arasında veri aktarımı, yerleşik bağlayıcılar, biçim dönüştürme, sütun eşleme, iyi performanslı ve ölçeklenebilir veri aktarımı desteği.
  • Etkinlik dağıtma: Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Veritabanı, SQL Server ve diğer bazı işlem hizmetlerinde çalıştırılan dönüştürme etkinliklerinin dağıtılması ve izlenmesi.
  • SQL Server Integration Services paketi yürütme: SQL Server Integration Services paketlerinin yönetilen bir Azure işlem ortamında yerel olarak yürütülmesi.
 • Tetikleyiciler, bir işlem hattı çalıştırmasının başlatılması gereken zamanı belirleyen işlem birimidir. Tetikleyici çalıştırması, koşulların karşılanması halinde etkinlik çalıştırması üretebilecek bir tetikleyici yürütme işlemidir.
 • Hata ayıklama çalıştırması, kullanıcının değişiklikler Data Factory'de yayımlanmadan önce ardışık düzendeki adımların planlanan şekilde çalıştığından emin olmak için yinelemeli geliştirme sırasında gerçekleştirebileceği bir test çalıştırmasıdır.
 • Etkin olmayan ardışık düzen, bir tetikleyici ile ilişkilendirilmiş olmayan ve bir ay içinde sıfır çalıştırmaya sahip olan ardışık düzendir. Bir ay boyunca sıfır çalıştırma gerçekleştirildiğinde ücret tahsil edilir.
 • İşlem hattı yürütme etkinlikleri (Azure tümleştirme çalışma zamanı veri taşıma, işlem hattı etkinlikleri, şirket dışı ve şirket içinde barındırılan tümleştirme çalışma zamanı veri taşıma, işlem hattı etkinlikleri ve şirket dışı) yukarıda gösterilen saatlik ücret üzerinden faturalandırılır. İşlem hattı yürütme ücretleri, dakikalara eşit olarak dağıtılır ve dakika değerine yuvarlanır.

  Örneğin: 2 dakika 20 saniye süren bir işlem çalıştırırsanız 3 dakika üzerinden faturalandırılırsınız.

 • Senaryo tabanlı fiyatlandırma örnekleri için Azure Data Factory Belgeleri sayfasına bakabilirsiniz.
 • Azure Data Factory yönetim sayfasında ADF maliyetlerini planlama ve yönetme konusundaki yönergeleri gözden geçirin.

Azure Data Factory V1

 • Etkinlikler, verileriniz üzerinde gerçekleştirebileceğiniz eylemleri tanımlar. Her bir etkinlik, giriş olarak sıfır veya daha fazla veri kümesi alır ve çıkış olarak bir veya daha fazla veri kümesi üretir. Etkinlik, Azure Data Factory’deki bir düzenleme birimidir.

  Örneğin, verileri bir veri kümesinden diğerine kopyalama işlemini düzenlemek için bir Kopyalama etkinliği kullanabilirsiniz. Benzer bir şekilde, bir Azure HDInsight kümesinde Hive sorgusu çalıştırarak verilerinizi dönüştürmek veya çözümlemek için Hive etkinliği kullanabilirsiniz. Azure Data Factory, çeşitli veri dönüştürme ve veri taşıma etkinlikleri sağlar. Ayrıca, kendi kodunuzu çalıştırmak için özel bir .NET etkinliği oluşturmayı da seçebilirsiniz.

 • İşlem hattı, etkinliklerin mantıksal olarak guruplandırılmasıyla oluşturulur. İşlem hatları, kullanıcı tarafından belirlenen bir süre (başlangıç ve bitiş zamanı) boyunca etkin olabilir. Geri kalan zamanlarda etkin olmazlar.
 • Evet. Etkinlikte HDInsight gibi Azure hizmetleri kullanılıyorsa, bunlar hizmet tarifelerine göre ayrıca faturalandırılır.

 • Veri kopyalama gerçekleştirdiğinizde iki ayrı ücret uygulanır. İlk olarak, kopyalamayı gerçekleştirmek için kullanılan işlem kaynakları, veri taşıma ölçümü tarafından temsil edilir. Veri taşıma ölçümünün bulut ve şirket içi olmak üzere iki ayrı türü vardır. Kopyalama işlemiyle ilişkili işlemin bir bölümü kendi şirket içi kaynaklarınız tarafından gerçekleştirildiğinden, şirket içi veri taşıma daha ucuzdur. Veri taşıma ücretleri, dakikalara eşit olarak dağıtılır ve en yakın dakikaya yuvarlanır. (Örneğin, 41 dakika 23 saniye süren bir veri kopyalama işlemi için 42 dakika fiyatlandırması uygulanır).

  Ek olarak, faturanıza veri aktarım ücretleri yansıtılabilir. Bu ücretler faturanızda ayrı bir giden veri aktarımı satırı olarak görünür. Giden veri aktarımı ücretleri, veriler Azure veri merkezlerinin dışına taşındığında uygulanır. Daha fazla bilgi için edinmek Veri Aktarımları Fiyatlandırma Ayrıntılarını inceleyin.

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın