Blok blobu fiyatlandırması

Ücretsiz Azure hesabınızı başlatın ve 12 ay boyunca ücretsiz Depolama Hesapları erişimine ek olarak 30 günlüğüne $200 kredi edinin.

Blok blobu; belgeleri, videoları, resimleri, yedeklemeleri ve yapılandırılmamış diğer metin verilerini veya ikili verileri depolamak ve bunları akışla aktarmak için kullanılır.

Blok blobu depolamanın toplam maliyeti şunlara bağlıdır:

 • Aylık depolanan veri hacmi.
 • Gerçekleştirilen işlemlerin sayısına ve türüne ek olarak veri aktarımı ücretleri.
 • Seçilen veri yedekliliği seçeneği.

Depolama seçeneklerini keşfedin

Hesap türleri ve yedeklilik dahil olmak üzere Azure blok blobu depolama seçeneklerini keşfedin. Depolama hesabı türleri ve yedeklilik hakkında daha fazla bilgi edinin.

SSS

 • Blob Depolama hesabı, verilerin bloblar halinde depolanması için özel olarak tasarlanmıştır ve kullanıcıların, hesaptaki verilere erişim sıklığına göre erişim katmanı belirlemesine olanak tanır. Genel Amaçlı hesaplar, blobların yanı sıra dosya, disk, tablo ve kuyruk depolamak için de kullanılabilir.

 • Hayır. Genel amaçlı depolama hesaplarında blok blobu fiyatları değişmedi.

 • Kaynak adında “Sık Erişimli”, “Seyrek Erişimli” ya da “Arşiv” ifadelerinin bulunması, ücretin Blob Depolama hesapları ile ilişkili olduğu anlamına gelir. Örneğin, “Standart GÇ – Seyrek Erişimli Blok Blobu (GB)” ifadesini görmeniz, Blob depolama veya genel amaçlı v2 hesaplarını kullandığınız ve bunlar için ücretlendirildiğiniz anlamına gelir. “Standart GÇ – Blok Blobu (GB)”, genel amaçlı depolama hesaplarında blok blobu kullanımıyla ilişkili ölçümdür.

 • Premium* Blob depolama yalnızca premium blok blobu depolama hesabı türünün kullanımına sunulmuştur ve en çok düşük ve tutarlı depolama gecikme süresi gerektiren GÇ açısından yoğun iş yükleri için uygundur.

  Depolama GB fiyatlandırması Arşiv’den Seyrek Erişimli’ye, Seyrek Erişimli’den Sık Erişimli’ye ve Sık Erişimli’den Premium’a doğru artar. Zıt bir şekilde işlem maliyetleri Premium’dan Sık Erişimli’ye, Sık Erişimli’den Seyrek Erişimli’ye ve Seyrek Erişimli’den Arşiv’e doğru artar. Nadiren ya da düşük sıklıkta erişilen veriler için sırasıyla Arşiv ve Seyrek Erişimli katmanları kullanılmalıdır. Seyrek Erişimli katmanının SLA’sı, Sık Erişimli katmanının SLA’sından düşüktür.

  Blob Depolama ve Genel Amaçlı v2 hesaplarında bir blobun erişim katmanını Sık Erişimli, Seyrek Erişimli veya Arşiv Erişimli olarak ayarlayabileceğinizi lütfen unutmayın. Şu anda verileri Premium’dan Sık Erişim, Seyrek Erişim veya Arşiv Erişimine katmanlayamaz ve verileri Sık Erişim, Seyrek Erişim veya Arşiv Erişiminden Premium’a katmanlayamazsınız. Gelecekte Premium için nesne katmanlamayı destekleme üzerinde çalışıyoruz.

 • Blob depolama veya genel amaçlı v2 hesabınızı Seyrek Erişimli’den Sık Erişimli’ye geçirdiğinizde 10,000 blob başına okuma işlemleri ve GB başına veri alımı için ücretlendirilirsiniz. Örneğin, bir Blob Depolama veya Genel Amaçlı v2 hesabında 100 GB veriye denk gelen 10,000 blobunuz varsa ve bu hesabı Seyrek Erişimli’den Sık Erişimli’ye geçirirseniz, veri alımı için 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- ücret ödersiniz.

 • Genel amaçlı v2 hesaplarında yalnızca yazma işlemleri (10.000 işlem başına) için ücretlendirilirsiniz. Blob depolama hesaplarında Yazma işlemleri için ücret alınmaz.

 • GRS hesaplarına veri yazdığınızda bu veriler, başka bir Azure bölgesine çoğaltılır. Coğrafi Çoğaltma Veri Aktarımı ücreti, verileri başka bir Azure bölgesine çoğaltmak için gereken bant genişliği maliyetini ifade eder. Bir hesabı RA-GRS’den GRS veya LRS’ye (ya da RA-GZRS’den GZRS veya ZRS’ye) geçirdiğinizde, hesap dönüştürme tarihinden sonra 30 gün daha RA-GRS (veya RA-GZRS) olarak faturalandırılır.

 • Bir blob doğrudan Arşiv katmanından okunamaz. Arşiv katmanında bir blobun okunabilmesi için önce kullanıcının katmanı Sık Erişimli veya Seyrek Erişimli olarak değiştirmesi gerekir. Örneğin, 90 gündür Arşiv katmanında bulunan 1,000 GB’lık tek bir arşivlenmiş blobun alınıp okunması halinde aşağıdaki ücretler uygulanır:

  Arşiv katmanından veri alma (GB başına): $-/GB-ay x 1.000 GB = $-

  Yeniden doldurma işlemi (SetBlobTier Arşiv’den Sık Erişimli’ye): $-/10k = $-

  Erken silme ücreti: (180 - 90 gün)/30 gün x $-/GB ay x 1.000 = $-

  Sık Erişimli’den blob okuma işlemi = $-/10k = $-

  Toplam = $- + $- + $- + $- = $-

 • Blob Depolama hesapları ile genel amaçlı v2 hesaplarının fiyatlandırması, Seyrek Erişimli katmanındaki veri yazma (GB başına) ve erken silme ücretleri dışında Blok Blobu depolamayla aynıdır. Blob depolama hesaplarında Seyrek Erişimli veri yazma işlemleri (GB başına) için ücret uygulansa da Seyrek Erişimli erken silme için uygulanmaz. Ancak genel amaçlı v2 hesaplarında Seyrek Erişimli erken silme için ücret uygulanırken Seyrek Erişimli veri yazma işlemleri (GB başına) için uygulanmaz.

 • Tüm verilerin toplam miktarı ile birincil bölgedeki coğrafi çoğaltma ücretinin çarpılmasıyla hesaplanan tek seferlik bir ücret alınır. Arşiv katmanında depolanan veriler için ayrıca tüm verilerin birincil bölgeden okunmasına (10,000 blob başına okuma işlemleri ve GB başına veri alımı) ve tüm verilerin ikincil bölgeye yazılmasına (10,000 başına yazma işlemleri) ilişkin bir ücret olacaktır.

 • Şu anda verileri Premium’dan Sık Erişim, Seyrek Erişim veya Arşiv Erişimine katmanlayamaz ve verileri Sık Erişim, Seyrek Erişim veya Arşiv Erişiminden Premium’a katmanlayamazsınız. Gelecekte Premium için nesne katmanlamayı destekleme üzerinde çalışıyoruz.

  Verileri taşımak için yeni URL’den Blok Yerleştir API’si (kod örneği)veya bu API’yi destekleyen bir AzCopy sürümünü kullanarak blobları eşzamanlı olarak kopyalayabilirsiniz. URL’den Blok Yerleştirme, sunucu tarafında verileri eşzamanlı olarak kopyalar. Yani çağrı tamamlandığında verilerin kopyalanması tamamlanır ve tüm veri hareketleri Azure Depolama’nın içinde gerçekleşir.

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği.
 • Ayda $29 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Plan satın alın.
 • En az %99,9 kullanılabilirlik garanti edilir (önizleme hizmetleri hariç). SLA'yı okuyun.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Daha fazla bilgi edinin:Depolama Hesapları

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın

$200 krediyle öğrenip oluşturun ve ücretsiz olarak devam edin