Blok blobu fiyatlandırması

Ücretsiz Azure hesabınızı başlatın ve 12 ay boyunca ücretsiz Depolama Hesapları erişimine ek olarak 30 günlüğüne $200 kredi edinin.

Blok blobu; belgeleri, videoları, resimleri, yedeklemeleri ve yapılandırılmamış diğer metin verilerini veya ikili verileri depolamak ve bunları akışla aktarmak için kullanılır.

Blok blobu depolamanın toplam maliyeti şunlara bağlıdır:

 • Aylık depolanan veri hacmi.
 • Gerçekleştirilen işlemlerin sayısına ve türüne ek olarak veri aktarımı ücretleri.
 • Seçilen veri yedekliliği seçeneği.

Depolama seçeneklerini keşfedin

Hesap türleri ve yedeklilik dahil olmak üzere Azure blok blobu depolama seçeneklerini keşfedin. Depolama hesabı türleri ve yedeklilik hakkında daha fazla bilgi edinin.

Diğer özellikler

Değişiklik akışı, Blob verilerinde gerçekleşen değişikliklere ait düzenli bir günlük sağlar. Özellik, varsayılan olarak devre dışıdır ve Depolama hesabında etkinleştirilebilir. Değişiklik akışı, etkinleştirildikten sonra her bir blog değişikliğini izler ve değişiklik olayını değişiklik akışına depolar. Özellik hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyat
Blob Değişiklikleri (10.000 değişiklik başına) $-

Şifreleme kapsamları, Key Vault’ta müşteri tarafından yönetilen bir anahtarla veya Microsoft tarafından yönetilen bir anahtarla şifrelemeyi kapsayıcı ya da ayrı bir blob düzeyinde isteğe bağlı olarak yönetmenizi sağlar. Şifreleme kapsamları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sık Erişimli Seyrek Erişimli
Şifreleme Kapsamları (aylık) $- $-
Sık Erişimli Seyrek Erişimli
Şifreleme Kapsamları (aylık) $- $-
Sık Erişimli Seyrek Erişimli
Şifreleme Kapsamları (aylık) $- $-
Sık Erişimli Seyrek Erişimli
Şifreleme Kapsamları (aylık) $- $-
Sık Erişimli Seyrek Erişimli
Şifreleme Kapsamları (aylık) $- $-
Sık Erişimli Seyrek Erişimli
Şifreleme Kapsamları (aylık) $- $-

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği.
 • Ayda $29 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Plan satın alın.
 • En az %99,9 kullanılabilirlik garanti edilir (önizleme hizmetleri hariç). SLA'yı okuyun.

Sık sorulan sorular

Blob depolaması

 • Blob Depolama hesabı, verilerin bloblar halinde depolanması için özel olarak tasarlanmıştır ve kullanıcıların, hesaptaki verilere erişim sıklığına göre erişim katmanı belirlemesine olanak tanır. Genel Amaçlı hesaplar, blobların yanı sıra dosya, disk, tablo ve kuyruk depolamak için de kullanılabilir.

 • Hayır. Genel amaçlı depolama hesaplarında blok blobu fiyatları değişmedi.

 • Kaynak adında “Sık Erişimli”, “Seyrek Erişimli” ya da “Arşiv” ifadelerinin bulunması, ücretin Blob Depolama hesapları ile ilişkili olduğu anlamına gelir. Örneğin, “Standart GÇ – Seyrek Erişimli Blok Blobu (GB)” ifadesini görmeniz, Blob depolama veya genel amaçlı v2 hesaplarını kullandığınız ve bunlar için ücretlendirildiğiniz anlamına gelir. “Standart GÇ – Blok Blobu (GB)”, genel amaçlı depolama hesaplarında blok blobu kullanımıyla ilişkili ölçümdür.

 • Premium* Blob depolama yalnızca premium blok blobu depolama hesabı türünün kullanımına sunulmuştur ve en çok düşük ve tutarlı depolama gecikme süresi gerektiren GÇ açısından yoğun iş yükleri için uygundur.

  Depolama GB fiyatlandırması Arşiv’den Seyrek Erişimli’ye, Seyrek Erişimli’den Sık Erişimli’ye ve Sık Erişimli’den Premium’a doğru artar. Zıt bir şekilde işlem maliyetleri Premium’dan Sık Erişimli’ye, Sık Erişimli’den Seyrek Erişimli’ye ve Seyrek Erişimli’den Arşiv’e doğru artar. Nadiren ya da düşük sıklıkta erişilen veriler için sırasıyla Arşiv ve Seyrek Erişimli katmanları kullanılmalıdır. Seyrek Erişimli katmanının SLA’sı, Sık Erişimli katmanının SLA’sından düşüktür.

  Blob Depolama ve Genel Amaçlı v2 hesaplarında bir blobun erişim katmanını Sık Erişimli, Seyrek Erişimli veya Arşiv Erişimli olarak ayarlayabileceğinizi lütfen unutmayın. Şu anda verileri Premium’dan Sık Erişim, Seyrek Erişim veya Arşiv Erişimine katmanlayamaz ve verileri Sık Erişim, Seyrek Erişim veya Arşiv Erişiminden Premium’a katmanlayamazsınız. Gelecekte Premium için nesne katmanlamayı destekleme üzerinde çalışıyoruz.

 • Blob depolama veya genel amaçlı v2 hesabınızı Seyrek Erişimli’den Sık Erişimli’ye geçirdiğinizde 10,000 blob başına okuma işlemleri ve GB başına veri alımı için ücretlendirilirsiniz. Örneğin, bir Blob Depolama veya Genel Amaçlı v2 hesabında 100 GB veriye denk gelen 10,000 blobunuz varsa ve bu hesabı Seyrek Erişimli’den Sık Erişimli’ye geçirirseniz, veri alımı için 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- ücret ödersiniz.

 • Genel amaçlı v2 hesaplarında yalnızca yazma işlemleri (10.000 işlem başına) için ücretlendirilirsiniz. Blob depolama hesaplarında Yazma işlemleri için ücret alınmaz.

 • GRS hesaplarına veri yazdığınızda bu veriler, başka bir Azure bölgesine çoğaltılır. Coğrafi Çoğaltma Veri Aktarımı ücreti, verileri başka bir Azure bölgesine çoğaltmak için gereken bant genişliği maliyetini ifade eder. Bir hesabı RA-GRS’den GRS veya LRS’ye (ya da RA-GZRS’den GZRS veya ZRS’ye) geçirdiğinizde, hesap dönüştürme tarihinden sonra 30 gün daha RA-GRS (veya RA-GZRS) olarak faturalandırılır.

 • Bir blob doğrudan Arşiv katmanından okunamaz. Arşiv katmanında bir blobun okunabilmesi için önce kullanıcının katmanı Sık Erişimli veya Seyrek Erişimli olarak değiştirmesi gerekir. Örneğin, 90 gündür Arşiv katmanında bulunan 1,000 GB’lık tek bir arşivlenmiş blobun alınıp okunması halinde aşağıdaki ücretler uygulanır:

  Arşiv katmanından veri alma (GB başına): $-/GB-ay x 1.000 GB = $-

  Yeniden doldurma işlemi (SetBlobTier Arşiv’den Sık Erişimli’ye): $-/10k = $-

  Erken silme ücreti: (180 - 90 gün)/30 gün x $-/GB ay x 1.000 = $-

  Sık Erişimli’den blob okuma işlemi = $-/10k = $-

  Toplam = $- + $- + $- + $- = $-

 • Blob Depolama hesapları ile genel amaçlı v2 hesaplarının fiyatlandırması, Seyrek Erişimli katmanındaki veri yazma (GB başına) ve erken silme ücretleri dışında Blok Blobu depolamayla aynıdır. Blob depolama hesaplarında Seyrek Erişimli veri yazma işlemleri (GB başına) için ücret uygulansa da Seyrek Erişimli erken silme için uygulanmaz. Ancak genel amaçlı v2 hesaplarında Seyrek Erişimli erken silme için ücret uygulanırken Seyrek Erişimli veri yazma işlemleri (GB başına) için uygulanmaz.

 • Tüm verilerin toplam miktarı ile birincil bölgedeki coğrafi çoğaltma ücretinin çarpılmasıyla hesaplanan tek seferlik bir ücret alınır. Arşiv katmanında depolanan veriler için ayrıca tüm verilerin birincil bölgeden okunmasına (10,000 blob başına okuma işlemleri ve GB başına veri alımı) ve tüm verilerin ikincil bölgeye yazılmasına (10,000 başına yazma işlemleri) ilişkin bir ücret olacaktır.

 • Şu anda verileri Premium’dan Sık Erişim, Seyrek Erişim veya Arşiv Erişimine katmanlayamaz ve verileri Sık Erişim, Seyrek Erişim veya Arşiv Erişiminden Premium’a katmanlayamazsınız. Gelecekte Premium için nesne katmanlamayı destekleme üzerinde çalışıyoruz.

  Verileri taşımak için yeni URL’den Blok Yerleştir API’si (kod örneği)veya bu API’yi destekleyen bir AzCopy sürümünü kullanarak blobları eşzamanlı olarak kopyalayabilirsiniz. URL’den Blok Yerleştirme, sunucu tarafında verileri eşzamanlı olarak kopyalar. Yani çağrı tamamlandığında verilerin kopyalanması tamamlanır ve tüm veri hareketleri Azure Depolama’nın içinde gerçekleşir.

Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi Hakkında SSS

 • Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi, Blok Blobu veya Azure Data Lake Storage 2. Nesil için bir veya üç yıllık Azure Depolama kapasitesi satın alarak veri depolama maliyetinizi düşürmeye yardımcı olur.

 • Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi, bir veya üç yıl için aylık 100 TB ve 1 PB standart depolama kapasitesi satın alma seçeneği sunar. Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi satın almak için belirli bir bölgede (ABD Batı 2 gibi) kullanılan yedeklilik seçeneklerinden (LRS, ZRS, GRS gibi) birinde istediğiniz sayıda Sık, Seyrek veya Arşiv depolama katmanı birimi seçebilirsiniz. Ayrıca peşin ödeme, ön ödeme veya aylık ödeme seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

  Azure portaldan kullanmaya başlayın.

 • Şu an için 100 TB veya 1 PB boyutunda bloklar ayrılabilir ve 1 PB bloklarda daha fazla indirim sunulmaktadır. Azure portalından gerçekleştirilen ayırma satın alma deneyiminde Microsoft, satın almanız gereken boyutlar konusunda yardımcı olmak için önceki kullanımlarınıza göre önerilerde bulunabilir.
 • Kurumsal Anlaşma (EA) müşterileri, Azure Ön Ödemesini kullanarak Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi satın alabilir. EA müşterilerinin Azure Ön Ödemesini tükettiği durumlarda da Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi satın alınabilir ve bu satın alma işlemleri, bir sonraki fazla kullanım faturasındaki tek ön ödemeye dahil edilir.

  Azure.com aracılığıyla satın alan müşteriler için satın alma sırasında Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi ön ödemesinin (veya aylık sabit ödemelerin) tamamı kayıtlı kredi kartına yansıtılır.

 • Hesaplama, satın alma işleminin tamamlandığı andan itibaren başlar. Satın alma işlemi ay ortasında yapıldıysa ayrılan tutar o aya göre hesaplanır.

 • Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi tek bir abonelik veya paylaşılan kaynak grubu kapsamında satın alınır. Bu nedenle ayırma işlemi satın alınan kapsam toplamına uygulanır ve abonelik içindeki belirli bir depolama hesabına, kapsayıcıya veya nesneye özgü olacak şekilde sınırlanamaz.

 • Hayır, tüm satın alma işlemleri yalnızca abonelik düzeyinde toplanır. Satın alma işlemleri farklı aboneliklere dağıtılamaz.

 • Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi, Standart (GPv2) depolama ve Blob Depolama hesapları için veri depolama kapasitesi satın almanızı sağlar. Satın alınan kapasite, Blok Blobları ve Azure Data Lake Storage 2. Nesil için kullanılabilir. Mevcut Premium Depolama, diğer depolama türleri (Yönetilen Diskler, Dosyalar, Kuyruklar, Sayfa Blobları ve Tablolar), erken silme ücretleri, işlemler ve veri aktarımı, Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesine dahil değildir.

 • Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi, belirli bir bölge (ABD Batı 2 veya tercih ettiğiniz başka bir bölge), depolama katmanı (Sık, Seyrek veya Arşiv) ve yedeklilik (LRS, GRS veya ZRS) için satın alınır ve bu yapıların dışında kullanılamaz. Farklı bölgelerde veya yedeklilik durumlarında veri depolama ihtiyaçlarınız için ek Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi satın alabilirsiniz.

 • Hesabınızla ilişkili tüm Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi ayrıntılarını görüntülemek için Azure portalın sol tarafındaki “Ayırmalar” menüsünü seçin. Satın almış olduğunuz tüm Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi ile ilgili ayrıntıların tamamı sağ tarafta gösterilir.

 • Değiştirme işlemi, kullanılmamış miktara göre günlere eşit olarak dağıtılmış para iadesi almanıza imkan tanır. Bu da yeni bir Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi satın alma fiyatına tam olarak uygulanır. İptal işlemi, Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesini sonlandırır. Bunun sonucunda, Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesinin kalan süresinden yüzde 12 oranında erken sonlandırma ücreti çıkarıldığında elde edilen miktarda eşit dağıtılmış bir geri ödeme alırsınız.

 • Gerçekleştirebileceğiniz değiştirme işlemlerinin sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Değiştirme işlemi için ek ücret de uygulanmaz. Ancak yeni satın alınan Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesinin özgün Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesinden kalan krediye eşit veya ondan yüksek olması gerekir. Ayrıca bir Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi ancak başka bir Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi ile değiştirilebilir.

 • Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesini dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz (yılda en fazla $50000 kez). İptal seçeneği, kalan Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi aylarını yüzde 12 tutarındaki bir erken sonlandırma ücreti karşılığında Microsoft’a iade etmenize olanak tanır. Günlere eşit olarak dağıtılmış kalan bakiye, sonlandırma ücreti düşülerek satın alma için kullandığınız kanala iade edilir.

 • Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi planınızı değiştirmek isterseniz (100 TB boyutunda 7 blok yerine 1 PB boyutunda 1 blok) yönetim portalından değiştirme işlemini başlatabilir ve Azure Ayrılmış Kapasitelerinin envanter durumunu görüntüleyebilirsiniz. Satın alınan bir kapasiteye tıkladığınızda, komut çubuğunda “para iadesi” veya “değişim” olmak üzere iki düğme görünür. Seçim yapıldığında, Azure Depolama Ayrılmış Kapasitesi ayrıntıları önceden doldurulmuş olan bir destek bileti açılır. İstek gönderildikten sonra işlenir ve isteğin tamamlandığını onaylamak için size bir e-posta gönderilir.

 • Sona erme tarihinden 30 gün önce ve sona erme tarihinde e-posta bildirimleri alırsınız. Ayırma süresi sona erdiğinde, dağıtılan kapasite çalışmaya devam eder ve o anda geçerli olan kullandıkça öde ücreti üzerinden faturalandırılır.

 • ABD Batı 2 bölgesinde LRS Sık Erişim Katmanı Depolama için 1 yıllık 100 TB ayrılmış kapasite satın aldığınızı düşünelim.

  ABD Batı 2 bölgesinde LRS Sık Erişim Katmanı Depolama için 100 TB ayrılmış kapasite = $18540.

  Tutarın tamamını peşin ödeyebilir veya 12 ay boyunca aylık $- tutarında eşit taksitler halinde ödeme yapabilirsiniz. Aylık ayırma ödeme planına kaydolduğunuzu düşünelim.

  1. Senaryo - Ayırma dönemindeki belirli bir ayın içinde 101 TB kullanım gerçekleştirirseniz faturanıza 100 TB ayrılmış kapasite için $- ve 1 TB kullanım fiyatı üzerinden hesaplanan $19 eklenir. Belirtilen ayda toplam veri depolama faturanız $1564 olur.

  2. Senaryo - Ayırma dönemindeki belirli bir ayın içinde 80 TB kullanım gerçekleştirirseniz faturanıza 100 TB ayrılmış kapasite için $- eklenir.

 • Depolama hesabınızı RA-GRS’den GRS/LRS’ye dönüştürürseniz ilgili hesap dönüştürüldüğü tarihten sonraki 30 gün boyunca RA-GRS olarak faturalandırılmaya devam eder. Depolama hesabınızı RA-GZRS’den GZRS/ZRS’ye dönüştürürseniz ilgili hesap dönüştürüldüğü tarihten sonraki 30 gün boyunca RA-GZRS olarak faturalandırılmaya devam eder.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinin: Depolama Hesapları

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.