Visual Studio Code

Kodunuzu Azure kolayca dağıtabilmenizi sağlayan tümleşik araçlarıyla güçlü, basit ve ücretsiz bir kod düzenleyicisi

Koddan buluta, tek düzenleyici

Araçlar arasında geçiş yapmaya daha az zaman harcayıp kodlamaya daha fazla zaman ayırın. Geliştirme, hata ayıklama ve dağıtma işlemlerinin tümünü aynı yerden yapmak için Azure ve GitHub ile tümleştirilen özellikleri ve uzantıları kullanın.

Bulut uygulamalarını doğrudan düzenleyiciden oluşturmak, çalıştırmak ve hatalarını ayıklamak için yerel öykünücüler ve uzantılar sağlar

Azure Cosmos DB, MongoDB ve diğer hizmetleri destekleyerek yerel veya uzak veritabanları için verileri içeri aktarır ve yönetir

Sürekli tümleştirme oluşturmak ve yapılandırmak için GitHub Actions ve Azure Pipelines’a yönelik kılavuzlu iş akışları vardır

Statik web uygulamaları, sunucusuz Azure İşlevleri ve Kubernetes kümeleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm dilleri ve uygulama türlerini destekler

Bulut uygulamalarını dağıtmadan önce yerel olarak geliştirin

Hızla prototip oluşturabilmek için bulut projelerinizi yerel olarak oluşturun, çalıştırın ve hatalarını ayıklayın. Yeni özellikleri dağıtmadan önce bulutta verimli çalışıp çalışmadıklarını test ederek maliyetleri iyileştirin. Azure uzantıları Azure Depolama, Azure Cosmos DB ve Azure İşlevleri’ne yönelik öykünücüler içerir.

Bulut uygulamalarını dağıtmadan önce yerel olarak geliştirin
Buluta otomatik dağıtımlar ayarlayın

Buluta otomatik dağıtımlar ayarlayın

Azure’a Dağıtma uzantısından yararlanarak GitHub Actions veya Azure Pipelines’ı kullanıp uygulamalarınızdan buluta sürekli tümleştirme ve sürekli teslim (CI/CD) ayarlayın. Uzantının yerleşik otomatik iş akışlarını kullanın ve Azure App Service, Azure İşlevleri veya Azure Kubernetes Service’i (AKS) hedefleyen CI/CD işlem hattını kolayca oluşturun.

Öğreticiyi okuyun

Verileri ekleyin ve yönetin

Yerleşik MongoDB ve IntelliSense desteğini kullanarak uygulamanızın verilerini kolayca yönetin. Azure Cosmos DB ücretsiz katmanıyla yerel veya uzak MongoDB sunucularınıza bağlanın; veritabanlarını, koleksiyonları ve belgeleri yönetin veya bunları bulutta barındırın.

Read the documentation
Verileri ekleyin ve yönetin
Kolayca işbirliği yapın

Kolayca işbirliği yapın

İster aynı odadaki ekip arkadaşlarınız ister dünyanın her yanındaki açık kaynaklı projeler üzerinde çalışan geliştiriciler olsun, diğer kişilerle çalışma şeklinizde değişiklik yapmanız gerekmez. GitHub Çekme İstekleri ve Sorunları uzantısıyla GitHub’daki çekme isteklerini ve sorunlarını düzenleyiciye taşıyın. Live Share Uzantısı ile eşli programlama veya kod incelemeleri için düzenleme, hata ayıklama ve uygulama paylaşımı konusunda gerçek zamanlı işbirliği yapın.

GitHub ve VS Code hakkında daha fazla bilgi edinin

Kapsayıcılar

Docker uzantısını kullanarak kapsayıcılı uygulamalar oluşturun, bunları yönetin ve dağıtın. Mevcut deponuzdan Docker dosyaları oluşturun ve Visual Studio Code’un içinden kapsayıcılarınızı, görüntülerinizi ve kayıt defterlerinizi yönetin.

Learn more

Kubernetes

Kubernetes uzantısıyla tam olarak tümleşik Kubernetes deneyiminden yararlanın. Kapsayıcılı uygulamaları yerel olarak veya bulutta barındırılan Kubernetes kümelerine dağıtın ve Visual Studio Code’da canlı uygulamalarınızın hatalarını ayıklayın.

Learn more

Ön uç web geliştirme

Microsoft Edge için Hata Ayıklayıcısı uzantısını kullanarak JavaScript hata ayıklama işleminin kapsamını ön uç geliştirmeye kadar genişletin. Sorunları hızla çözmek için kesme noktaları ayarlayın ve ön uç JavaScript kodunda adım adım ilerleyin. Çok hedefli hata ayıklama özelliği sayesinde ön uç ve arka uç kodunun hatalarını aynı anda ayıklayın.

Visual Studio Code’u kullanmaya başlayın

Download now