Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Azure

Visual Studio Code

Kodunuzu Azure kolayca dağıtabilmenizi sağlayan tümleşik araçlarıyla güçlü, basit ve ücretsiz bir kod düzenleyicisi.

Koddan buluta, tek düzenleyici

Araçlar arasında geçiş yapmaya daha az zaman harcayıp kodlamaya daha fazla zaman ayırın. Geliştirme, hata ayıklama ve dağıtma işlemlerinin tümünü aynı yerden yapmak için Azure ve GitHub ile tümleştirilen özellikleri ve uzantıları kullanın.

Visual Studio Code

Bulut uygulamalarını doğrudan düzenleyiciden oluşturmak, çalıştırmak ve hatalarını ayıklamak için yerel öykünücüler ve uzantılar sağlar

Azure Cosmos DB, MongoDB ve diğer hizmetleri destekleyerek yerel veya uzak veritabanları için verileri içeri aktarır ve yönetir

Sürekli tümleştirme oluşturmak ve yapılandırmak için GitHub Actions ve Azure Pipelines’a yönelik kılavuzlu iş akışları vardır

Statik web uygulamaları, sunucusuz Azure İşlevleri ve Kubernetes kümeleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm dilleri ve uygulama türlerini destekler

Bulut uygulamalarını dağıtmadan önce yerel olarak geliştirin

Hızla prototip oluşturabilmek için bulut projelerinizi yerel olarak oluşturun, çalıştırın ve hatalarını ayıklayın. Yeni özellikleri dağıtmadan önce bulutta verimli çalışıp çalışmadıklarını test ederek maliyetleri iyileştirin. Azure uzantıları Azure DepolamaAzure Cosmos DB ve Azure İşlevleri’ne yönelik öykünücüler içerir.

Visual Studio’da yerel olarak geliştirilen bir bulut uygulamasını gösteren GIF
Visual Studio’da kullanılan Azure'a Dağıtma uzantısını gösteren GIF

Buluta otomatik dağıtımlar ayarlayın

 Azure’a Dağıtma  uzantısından yararlanarak GitHub Actions veya Azure Pipelines’ı kullanıp uygulamalarınızdan buluta sürekli tümleştirme ve sürekli teslim (CI/CD) ayarlayın. Uzantının yerleşik otomatik iş akışlarını kullanın ve Azure App Service, Azure İşlevleri veya Azure Kubernetes Service’i (AKS) hedefleyen CI/CD işlem hattını kolayca oluşturun.

Verileri ekleyin ve yönetin

Yerleşik MongoDB ve IntelliSense desteğini kullanarak uygulamanızın verilerini kolayca yönetin. Azure Cosmos DB ücretsiz katmanıyla yerel veya uzak MongoDB sunucularınıza bağlanın; veritabanlarını, koleksiyonları ve belgeleri yönetin veya bunları bulutta barındırın.

: Veritabanının bağlanmasını ve verinin Visual Studio’ya eklenmesini gösteren GIF
Visual Studio’da aynı anda işbirliği yapan ve çalışan iki kullanıcıyı gösteren GIF

Kolayca işbirliği yapın

İster aynı odadaki ekip arkadaşlarınız ister dünyanın her yanındaki açık kaynaklı projeler üzerinde çalışan geliştiriciler olsun, diğer kişilerle çalışma şeklinizde değişiklik yapmanız gerekmez. GitHub Çekme İstekleri ve Sorunları uzantısıyla GitHub’daki çekme isteklerini ve sorunlarını düzenleyiciye taşıyın. Live Share Uzantısı ile eşli programlama veya kod incelemeleri için düzenleme, hata ayıklama ve uygulama paylaşımı konusunda gerçek zamanlı işbirliği yapın.

Yerleşik, kapsamlı güvenlik ve uyumluluk

Azure’da ilke ve uyumluluk verileri ile kaynak güvenlik hijyenini gösteren bir güvenlik merkezine genel bakış
Azure'da bir öneri listesini gösteren güvenlik merkezi işlem ve uygulamalar sekmesi

Ücretsiz Azure hesabını kullanmaya başlayın

1

Ücretsiz kullanmaya başlayın. 30 gün içinde kullanmak üzere USD200 kredi alın. Krediniz varken, en popüler hizmetlerimizin birçoğundan ve her zaman ücretsiz olan 55’ten fazla diğer hizmetten ücretsiz olarak yararlanın.

2

Krediniz sona erdiğinde aynı ücretsiz hizmetlerle oluşturmaya devam etmek için kullandıkça öde yöntemine geçin. Yalnızca ücretsiz aylık tutarlarınızdan daha fazlasını kullanırsanız ödeme yapın.

3

12 aydan sonra, her zaman ücretsiz olan 55’ten fazla hizmeti almaya devam edersiniz ve yalnızca aylık ücretsiz tutarınızı aşan kullanımlarınız için ödeme yaparsınız.

Kapsayıcılar

Docker uzantısını kullanarak kapsayıcılı uygulamalar oluşturun, bunları yönetin ve dağıtın. Mevcut deponuzdan Docker dosyaları oluşturun ve Visual Studio Code’un içinden kapsayıcılarınızı, görüntülerinizi ve kayıt defterlerinizi yönetin.

Kubernetes

Kubernetes uzantısıyla tam olarak tümleşik Kubernetes deneyiminden yararlanın. Kapsayıcılı uygulamaları yerel olarak veya bulutta barındırılan Kubernetes kümelerine dağıtın ve Visual Studio Code’da canlı uygulamalarınızın hatalarını ayıklayın.

Ön uç web geliştirme

 VS Code için Microsoft Edge DevTools uzantısını kullanarak JavaScript hata ayıklama işleminin kapsamını ön uç geliştirmeye kadar genişletin. Sorunları hızla çözmek için kesme noktaları ayarlayın ve ön uç JavaScript kodunda adım adım ilerleyin. Çok hedefli hata ayıklama özelliği sayesinde ön uç ve arka uç kodunun hatalarını aynı anda ayıklayın.

Hazırsanız başlayabiliriz. Ücretsiz Azure hesabınızı hemen ayarlayalım