Ana içeriğe atla

Microsoft Purview fiyatlandırma

Veri mülkünüzü idare edin, koruyun ve yönetin

Microsoft Purview, hibrit verilerin iş değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olan birleşik bir veri idaresi hizmetidir. Microsoft Purview Veri Haritası, büyük ölçekte verileri tarama ve sınıflandırmayı otomatikleştirmenize olanak sağlar. Microsoft Purview Veri Kataloğu, BI, Analytics, AI ve ML’yi hızlandırmak için kendi kendine veri bulmayı sağlar.

Fiyatlandırma seçeneklerini keşfetme

Fiyatlandırma seçeneklerini gereksinimlerinize göre özelleştirmek için filtre uygulayın.

Fiyatlar yalnızca tahmini olup gerçek fiyat teklifi değildir. Gerçek fiyatlandırma, Microsoft ile girilen sözleşmenin türüne, satın alma tarihine ve döviz kuruna göre değişebilir. Fiyatlar ABD doları olarak hesaplanıp önceki ayın son iş gününden önceki iki iş gününde alınan Londra spot oranları kullanılarak dönüştürülür. Büyük pazarlarda, ay sonundan önceki iki iş günü resmi tatile denk gelirse fiyat ayarlama günü, genellikle iki iş gününden hemen önceki gün olur. Bu oran, gelecek ay boyunca tüm işlemlerde geçerlidir. Microsoft ile geçerli programınıza/teklifinize göre fiyatlandırmayı görmek için Azure fiyatlandırma hesaplayıcısı’nda oturum açın. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi istemek için Azure satış uzmanı ile görüşün. Azure fiyatlandırması hakkında bilgi için sık sorulan sorular bölümüne bakın.

Microsoft Purview Veri Haritası

Microsoft Purview Veri Haritası, veri varlıklarıyla ilişkili meta verileri, ek açıklamaları ve ilişkileri aranabilir bir bilgi grafiğinde depolar.

Son kullanıcılar Veri Kataloğu, Veri Varlığı İçgörüleri ve daha fazlası gibi özel olarak oluşturulmuş uygulamalar aracılığıyla Veri Haritası’ndaki teknik meta verileri, kökeni, sınıflandırmayı ve diğer bilgileri kullanır.

Veri Haritası bulut ölçeğinde doldurulur ve bir Microsoft Purview hesabıyla keşif için yapılandırılan buluttaki ve şirket içi veri sistemlerinden gönderilen otomatik tarama, sınıflandırma ve güncelleştirmeler aracılığıyla güncel tutulur.

Veri Haritası, aramayı basitleştirmek, içgörüler oluşturmak, veri varlıklarının depolamasını iyileştirmek ve daha fazlası için Veri Haritası’nda bulunan bilgiler işlenerek zenginleştirilebilir.

Geliştiriciler ayrıca Apache Atlas, tarama API'leri ve daha fazlası gibi açık API'leri kullanarak Microsoft Purview Veri Haritası tarafından desteklenen kendi uygulamalarını da geliştirebilir.

Veri Haritası üç etkinlik türünde faturalandırılır:

 • Veri Haritası Popülasyonu– örnekler arasında meta veri ve içerik incelemesini temel alan meta veri ve köken ayıklama ya da sınıflandırma bulunur.
 • Veri Haritası Zenginleştirme– örnekler arasında veri gölü varlıklarının depolanmasını iyileştirmek için kaynak kümelerinin kullanımı veya içgörü oluşturmak için sınıflandırmaların kümelenmesi bulunur.
 • Veri Haritası Tüketimi- örnekler arasında arama sonuçlarına hizmet verme veya köken grafik işleme bulunur. Bu, aynı zamanda Veri Haritası’nda uygulama oluşturmak için Apache Atlas API’sinin kullanımını da içerir.

Örnek Senaryo:

Yukarıdakilere ek olarak, maliyetleri tahmin etmeye yardımcı olmak için genel kullanılabilirlik aşamasında fiyatlandırmanın nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Veri Haritası, istek yüküne göre kapasiteyi esnek olarak ölçeklendirebilir. İstek yükü, saniyedeki veri haritası işlemleri cinsinden ölçülür. Bir maliyet kontrol önlemi olarak, Veri Haritası esneklik penceresi içinde esnek bir şekilde ölçeklendirilmek üzere varsayılan olarak yapılandırılır.

Veri Haritası (Her zaman açık): Saniyede 10 GB meta veri depolama alanına ve 25 işleme kadar 1 kapasite birimi x saatte kapasite birimi başına $- x 730 saat

Tarama (Kullandıkça öde): Bir ayda yapılan tüm taramaların dakika [M] olarak toplam süresi / saatte 60 dakika x tarama başına 32 sanal çekirdek x saatte sanal çekirdek başına $-

Kaynak Kümesi: Bir ayda yapılan Gelişmiş Kaynak Kümesi veri varlıklarını işlemenin saat [H] olarak toplam süresi * $- saatlik sanal çekirdek başına fiyat

Veri Haritası Popülasyonu

Otomatik Tarama, Alım ve Sınıflandırma

Veri Haritası popülasyonu sunucusuzdur ve tarama süresine (meta veri ayıklama ve sınıflandırma dahil) ve alım işlerine göre faturalandırılır. Yerel bağlayıcıları kullanan otomatik taramalar hem tarama hem de alım işlerini tetikler. Bir Microsoft Purview istemcisindeki (örneğin, Azure Data Factory’den köken gönderme) gönderme tabanlı güncelleştirmeler yalnızca alım işlerini tetikler.

Bu işlerin süresi, taranan sistem veya gönderilen güncelleştirme sayısına, taranan sistemlerde bulunan veri varlıklarına, seçilen sınıflandırma sayısına, verilerin şekline ve taranan sistemin performansına göre değişebilir.

Kullanılamıyor Fiyat
Çevrimiçi Power BI için Sınırlı bir süre için ücretsiz
Şirket için SQL Server için Sınırlı bir süre için ücretsiz
Diğer veri kaynakları için 1 vCore Saati başına $-

Not: Tarama ve alım işleri, Apache Atlas kullanan varlıkların eklenmesini veya değiştirilmesini içermez. Bunun yerine, işlem/saniye cinsinden istek yükü tarafından yönlendirilen Kapasite Birimlerine göre Veri Haritası Tüketimi olarak faturalandırılır.

Not: Microsoft Purview, Microsoft Purview hesabının sağlandığı abonelikte yönetilen kaynak olarak depolama hesabı ve Azure Event Hubs hesabı sağlar. Bu, tarama sırasında artırılmış güvenlik özelliklerini desteklemek için gereklidir. Bu, çoğu durumda tarama ücretlerinin %2'sini geçmeyecek farklı ücretlere neden olabilir. Azure Purview Kaynak JSON’sinde bulunan Azure portalda Yönetilen Kaynaklar bölümüne bakın.

Not: Microsoft Purview Yönetilen Sanal Ağının en son sürümünü kullanan müşterilere, tarama ve veri alım işlerine ilişkin ücretlerin yanı sıra Yönetilen Sanal Ağ Tümleştirme Çalışma Zamanı çalıştırılan süre için 1/8 sanal çekirdek saati üzerinden ücret uygulanır. Belgelerden daha fazla bilgi edinin.

Not: Diğer bulutlardaki (örneğin AWS, GCP) verileri yönetmek için Microsoft Purview kullanan müşteriler, meta verilerin Microsoft Purview Veri Haritasında yayınlanmasıyla ilişkili veri aktarımları ve API çağrıları nedeniyle ek ücrete tabi olabilir. Bu ücret bölgeye göre değişiklik gösterir. AWS’deki verilerin taranması için bu ücretleri görüntülemek üzere AWS Yönetim Konsolundaki Faturalandırma ve Yönetim konsoluna bakın.

Veri Haritası Zenginleştirme

Gelişmiş Kaynak Kümesi

Gelişmiş Kaynak Kümesi, veri göllerindeki bölümlenmiş dosyalarla ilişkili veri varlıklarının depolanmasını ve aranmasını iyileştirmek için kullanılan yerleşik bir Veri Haritası özelliğidir. Kaynak kümesi veri varlıklarını işlemeye yönelik faturalama sunucusuzdur ve işleme süresini temel alır. Bu, bölümlenmiş dosyalardaki değişikliklere ve yapılandırılan kaynak kümesi profiline bağlı olarak değişebilir.

Kullanılamıyor Fiyat
Gelişmiş Kaynak Kümesi 1 vCore Saati başına $-

Not: Varsayılan olarak gelişmiş kaynak kümesi işleme, kaynak kümesi iki durumlu düğmesi etkinken tarama için yapılandırılan tüm sistemler için 12 saatte bir çalıştırılır.

İçgörü Oluşturma

İçgörü Oluşturma, ham Veri haritasındaki meta verileri ve sınıflandırmaları, Veri Varlığı İçgörüleri uygulamasında görselleştirilebilen zenginleştirilmiş, yönetime hazır raporlar ve dışarı aktarılabilen iş dostu biçimdeki ayrıntılı varlık düzeyi bilgileri olarak kümeler. Rapor görselleştirme ve dışarı aktarma işlemleri, Veri Varlığı İçgörüleri uygulamasındaki İçgörü Raporu Tüketimi'nden ücret oluşturulmasına neden olur.

Kullanılamıyor Fiyat
Rapor Oluşturma 1 vCore Saati başına $-

Not: İçgörü Oluşturma varsayılan olarak sağlamada etkindir ve Microsoft Purview yönetim portalının Yönetim merkezinde kapatılabilir. İçgörü Oluşturma'nın devre dışı bırakılması, Veri Varlığı İçgörüleri uygulamasındaki raporların yenilenmesini durdurur. Varsayılan olarak İçgörü Oluşturma, Veri Haritası güncelleştirmelerine göre otomatik olarak çalıştırılır.

Veri Haritası Tüketimi

Esnek Veri Haritası

Varsayılan olarak, en az 1 Kapasite Birimine sahip Veri Haritası ile bir Microsoft Purview hesabı sağlanır. 1 Kapasite Birimi, saniyede 25 adede kadar veri haritası işlemi isteğini destekler ve veri varlıkları hakkında 10 GB'a kadar meta veri için depolama alanı içerir. Veri Haritası meta veri depolama alanının ilk 1 MB’ı tüm müşteriler için ücretsizdir.

Veri Haritası, kapasiteyi istek yüküne göre elastik olarak ölçeklendirebilir. İstek yükü, saniye başına veri haritası işlemleri yönünden ölçülür. Veri Haritası, maliyet denetimi ölçüsü olarak varsayılan şekilde elastiklik penceresinde ölçeklendirilecek şekilde yapılandırılır.

Veri haritası işlemi, Veri Haritası’ndaki bir varlığın oluşturulması, okunması, güncelleştirilmesi veya silinmesidir. Varlık örnekleri arasında bir veri varlığı veya iki veri varlığı arasındaki köken ilişkisi bulunur. Arama isteği, döndürülen varlıklara ve isteğin karmaşıklığına bağlı olarak birden çok işlem gerektirebilir. Varlığın depolama boyutu, varlığın türüne ve varlıkla ilişkili ek açıklamalara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Veri Haritası, gereken her 10 GB meta veri depolama alanı için ek bir Kapasite Birimi gerektirir. Örneğin, 10 GB’lık meta veri depolama alanına sahip Veri Haritası, saatte 1 Kapasite Birimi üzerinden faturalandırılır. Yeni veri varlıklarının eklenmesi boyutu 10.1 GB'a çıkarırsa Veri Haritası saatte 2 Kapasite Birimi üzerinden faturalandırılır.

Kullanılamıyor Fiyat Dahili Miktar
Kapasite Birimi Saatlik Kapasite Birimi Başına $- 1 MB Veri Haritası meta veri depolama alanı

Microsoft Purview Uygulamaları

Microsoft Purview Uygulamaları; Veri Kataloğu, Veri Varlığı İçgörüleri ve daha fazlası dahil olmak üzere Veri Haritası’nda geliştirilmiş bağımsız olarak benimsenebilir, ancak yüksek oranda tümleşik bir kullanıcı deneyimleri kümesidir. Bu uygulamalar, kuruluşların verilerin kolay bulunabilir, anlaşılır ve yüksek kalitede olduğundan ve tüm kullanımların kurumsal ve yönetmelik gereksinimlerine uygun olduğundan emin olmasını sağlayan veri tüketicileri, üreticileri, veri görevlileri ve sorumluları tarafından kullanılır.

Veri Kataloğu

Veri Kataloğu, verileri keşfetmek, köken ilişkilerini belirlemek ve iş bağlamını hızlı ve kolay bir şekilde atamak için işletme kullanıcıları, veri mühendisleri ve görevliler tarafından kullanılmak üzere Veri Haritası üzerinde oluşturulmuş bir uygulamadır.

Veri Haritası dahil olarak işaretlenen özellikler, Veri Haritası Kapasite Biriminin tüketimi olarak faturalandırılır.

Özellikler Fiyat
Veri varlıklarını arama ve göz atma Veri Haritasına dahildir
İş Sözlükleri Veri Haritasına dahildir
Köken Görselleştirmesi Veri Haritasına dahildir
Self Servis Veri Erişimi Önizleme aşamasında ücretsiz

İş akışları

Veri sahipleri ve görevlileri, iş akışı yönetimi kullanarak sözlük seçkisi ve onay izleme gibi iş süreçleriyle ilişkili sık kullanılan yinelenen görevleri otomatikleştirebilir.

Özellikler Fiyat
İşletme İş Akışları Önizleme aşamasında ücretsiz

Veri Varlığı İçgörüleri

Veri Varlığı İçgörüleri, veri varlığı durumunu ve farklı veri varlıklarının yönetim duruşunu anlamak ve boşlukları kapatmak üzere düzeltme eylemlerine yön vermek için Veri Sorumluları ve Görevlileri tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulan bir uygulamadır. Veri Varlığı İçgörüleri, İçgörü Oluşturma aracılığıyla oluşturulan zenginleştirilmiş verilere hizmet sunar. Bu, Veri Haritası Zenginleştirme – İçgörü Oluşturma bölümünde yukarıda belirtildiği gibi ayrı olarak ücretlendirilir.

İçgörü tüketimi, API çağrısı başına faturalandırılır. Bir API çağrısı en fazla 10.000 satırlık tablo sonucu döndürür.

Kullanılamıyor Fiyat
İçgörü Tüketimi API çağrısı başına $-

Veri İlkesi

Veri sahipleri, performans izleyicileri, güvenlik denetçileri ve veri kullanıcıları için Veri Haritasında eşlenen veri varlıklarına hızlı ve kolay erişim sağlamak için binlerce SQL Sunucusunu ve veri gölünü merkezi olarak yönetebilir.

Özellikler Fiyat
DevOps ilkeleri $0.003 ilke saati
Veri politikaları (veri varlığı erişimi) Önizleme modunda ek ücret uygulanmaz

Veri Paylaşımı

Yerinde Veri Paylaşımı, kullanıcıların verileri hem kuruluşlar içinde hem de kuruluşlar arasında kolayca paylaşmasına olanak tanır ve verilere çoğaltma olmadan neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar.

Özellikler Fiyat
Azure Blob Depolama ve Azure Data Lake Storage (ADLS 2. Nesil) depolama hesapları için yerinde paylaşım Önizleme aşamasında ücretsiz

Azure için fiyatlandırma ve satın alma seçenekleri

Doğrudan bize bağlanın

Azure fiyatlandırması kılavuzluğu alın. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın, maliyet iyileştirmesi hakkında bilgi edinin ve özel bir teklif isteyin.

Bir satış uzmanıyla görüşün

Satın alma yollarını görme

Azure web sitesi, bir Microsoft temsilcisi veya bir Azure iş ortağı aracılığıyla Azure hizmetlerini satın alın.

Seçenekleri keşfetme

Ek kaynaklar

Microsoft Purview

Microsoft Purview özellikleri ve becerileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ücretlendirme hesaplayıcı

Çeşitli Azure ürünlerini bir arada kullandığınızda ortaya çıkması beklenen aylık maliyetleri tahmin edin.

SLA

Microsoft Purview için Hizmet Düzeyi Sözleşmesini gözden geçirin.

Belgeler

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla Microsoft Purview kaynağını gözden geçirin.

 • Yalnızca Veri Haritası Popülasyonunun parçası olarak sanal çekirdek ile kaç saat tarama yaptığınıza göre ücret ödersiniz. Tüketim, en yakın dakikaya yuvarlanır. Power BI ve SQL Server varlıklarının taranması şu anda sınırlı bir süre için ücretsizdir. Farklı veri depolarına bağlanan bağlayıcılar için artımlı ücret alınmaz.
 • Sınırlı bir süre için Microsoft Purview, şirket içinde barındırılan tarama ve sınıflandırma çalışma zamanı aracılığıyla Microsoft Purview’e bağlanabilen şirket içi SQL Server için ücretsiz tarama ve sınıflandırmaya sahip olacaktır. Bulut çalışma zamanını kullanan diğer tüm SQL Server’lar bu ücretsiz tarama kapsamının dışındadır.
 • Sınırlı bir süre için Microsoft Purview tarafından kullanılmak üzere etkinleştirilmiş yönetim API’leri ile Power BI çevrimiçi kiracıları için ücretsiz tarama ve sınıflandırma sunulur. Bu sürede şirket içinde Power BI Premium desteklenmez.
 • Veri Haritası; veri varlıklarının, ilişkili meta verilerin ve veri varlıklarını bağlayan kökenin bir haritasıdır. Kapasite birimi, Veri Haritanızı çalışır durumda tutmak için sağlanan bir dizi kaynaktır. Tek bir kapasite birimi saniyede yaklaşık 25 işlemi destekleyebilir ve 10 GB’lık meta veri depolama alanına sahiptir. Bu kapasite, Microsoft Purview Studio’da veya Apache Atlas API’lerinde kullanıcı deneyimleri tarafından kullanılır.
 • Veri Haritası, veri varlıklarıyla ilişkili iş ve teknik meta verileri ile kökeni aranabilir bir grafik biçiminde depolar. Veri Haritası’nın her kapasite birimi 10 GB meta veri depolama alanı içerir. Azure portalda Microsoft Purview hesabı tarafından kullanılan meta veri depolama alanını izleyebilirsiniz.
 • Meta veri depolama alanının ilk 1 MB’ı Microsoft Purview hesabınızın bir parçası olarak ücretsizdir. Bu, küçük bir veri kaynağını (1 MB’tan az meta veri ile) taramanızı ve Microsoft Purview'u denemenizi sağlayarak Veri Haritası özelliklerini denemenize yardımcı olur.
 • 1 veya daha fazla kapasite birimine sahip bir Veri Haritası sağlayabilirsiniz. Veri Haritası meta veri depolama alanı, sağlanan Kapasite Birimi başına 10 GB'lık artışlarla doğrusal olarak ölçeklendirilir. Veri Haritası’nın kapasitesi sağlamadan sonra değiştirilemez. Veri Haritası, maliyet denetimi önlemi olarak varsayılan şekilde elastiklik penceresinde esnek olarak ölçeklendirilecek şekilde yapılandırılır. Esnek pencereyle ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen burada bulunan belgelere bakın.
 • Veri Varlığı İçgörüleri, yönetim kullanıcılarının veri varlıklarında zengin ve eyleme dönüştürülebilir içgörüleri deneyimlemesini sağlamak için Veri Haritası ile varsayılan olarak etkinleştirilir. Veri Varlığı İçgörüleri ile faturanıza eklenen iki satırlık öğe görüntülenir. İlk olarak yönetim ölçümlerini işlemek ve yönetim ile iş tüketimine yönelik Veri Haritanızı tablolaştırmak için Veri Haritası Zenginleştirme - Veri İçgörüleri Oluşturma. İkinci olarak, Veri Varlığı İçgörüleri uygulamasındaki raporlardan herhangi birini tüketirken yapılan API çağrıları olan Veri İçgörüleri Tüketimi.
 • Veri Varlığı İçgörüleri API çağrıları, kullanıcılara varlık, sözlük, sınıflandırma, hassas etiketler vb. genelinde kümelenen ve ayrıntılı veriler sunar. 1 İçgörü API çağrısı, kullanıcılar ana panodan veya ayrıntı sayfalarından İçgörü tüketirken 10.000'e kadar okuma işlemi içerir. Her okuma, uygulamadaki bir tablo verisi satırına eşittir.
 • Evet, zaten oluşturulmuş İçgörüleri kullanmaya devam edebilirsiniz. İçgörü Oluşturma olmadan, bu içgörülerin daha sonra Veri Haritası’ndaki değişikliklerle güncelleştirilmeyeceğine dikkat edin.
 • Evet, Veri Varlığı İçgörüleri’ni Yönetim Merkezi'nden iki durumlu düğmeyi çevirerek kapatabilirsiniz, böylece rapor tüketiminin yanı sıra rapor oluşturmadan ölçüm çıkmasını durdurabilirsiniz.

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın