Gezintiyi Atla

Microsoft Purview fiyatlandırma

Verilerinizin iş değerini en üst seviyeye çıkaran birleşik veri idaresi çözümü

Microsoft Purview, hibrit verilerin iş değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olan birleşik bir veri idaresi hizmetidir. Microsoft Purview Veri Haritası, büyük ölçekte verileri tarama ve sınıflandırmayı otomatikleştirmenize olanak sağlar. Microsoft Purview Veri Kataloğu, BI, Analytics, AI ve ML’yi hızlandırmak için kendi kendine veri bulmayı sağlar.

Fiyatlandırma seçeneklerini keşfetme

Fiyatlandırma seçeneklerini gereksinimlerinize göre özelleştirmek için filtre uygulayın.

Fiyatlar yalnızca tahminidir ve gerçek fiyat teklifi olma amacını taşımaz. Gerçek fiyatlar Microsoft ile yapılan sözleşmenin türüne, satın alma tarihine ve döviz kuruna göre değişebilir. Fiyatlar ABD dolarına üzerinden hesaplanır ve her takvim ayının ilk gününde yenilenen Thomson Reuters karşılaştırma oranları kullanılarak çevrilir. Microsoft ile mevcut programınıza/teklifinize göre belirlenen fiyatları görmek için Azure fiyat hesaplayıcısında oturum açın. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek veya fiyat teklifi istemek için bir Azure satış uzmanı ile iletişime geçin. Azure fiyatlandırmasıyla ilgili sık sorulan sorulara bakın.

Microsoft Purview Veri Haritası

Microsoft Purview Veri Haritası, bulut ölçeğinde veri idaresi yönetiminin temelidir. Veri Haritası veri varlıklarıyla ilişkili meta verileri, kökenleri, sınıflandırmaları ve diğer ek açıklamaları depolar, bu bilgiler için Apache Atlas API'leri veya Veri Kataloğu gibi Veri Haritası üzerinde oluşturulan uygulamalar aracılığıyla yapılan istekleri yerine getirir. Hassas olarak etiketlenen veri varlıklarına yönelik arama isteği veya Veri Kataloğunda bir köken grafiğinin işlenmesi Veri Haritası tarafından yapılan isteğe bir örnektir.

Veri Haritası, bulut ölçeğinde otomatik olarak doldurulabilir ve Microsoft Purview hesabına kayıtlı veri kaynaklarının taranmasıyla güncel tutulabilir. Taramalar, verileri meta verilere ve içerik incelemesine göre sınıflandıracak şekilde de yapılandırılabilir. Veri Haritası, veri varlıklarının depolama alanını iyileştirmek için yerleşik özelliklerle (ör. Kaynak Kümeleri) birlikte gelir.

Esnek Veri Haritası

Varsayılan olarak, en az 1 Kapasite Birimine sahip Veri Haritası ile bir Microsoft Purview hesabı sağlanır. 1 Kapasite Birimi, saniyede 25 adede kadar veri haritası işlemi isteğini destekler ve veri varlıkları hakkında 10 GB'a kadar meta veri için depolama alanı içerir.

Veri Haritası, kapasiteyi istek yüküne göre elastik olarak ölçeklendirebilir. İstek yükü, saniye başına veri haritası işlemleri yönünden ölçülür. Veri Haritası, maliyet denetimi ölçüsü olarak varsayılan şekilde elastiklik penceresinde ölçeklendirilecek şekilde yapılandırılır.

Veri haritası işlemi, Veri Haritası’ndaki bir varlığın oluşturulması, okunması, güncelleştirilmesi veya silinmesidir. Varlık örnekleri arasında bir veri varlığı veya iki veri varlığı arasındaki köken ilişkisi bulunur. Arama isteği, döndürülen varlıklara ve isteğin karmaşıklığına bağlı olarak birden çok işlem gerektirebilir. Varlığın depolama boyutu, varlığın türüne ve varlıkla ilişkili ek açıklamalara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Veri Haritası, gereken her 10 GB meta veri depolama alanı için ek bir Kapasite Birimi gerektirir. Örneğin, 10 GB’lık meta veri depolama alanına sahip Veri Haritası, saatte 1 Kapasite Birimi üzerinden faturalandırılır. Yeni veri varlıklarının eklenmesi boyutu 10.1 GB'a çıkarırsa Veri Haritası saatte 2 Kapasite Birimi üzerinden faturalandırılır.

Kullanılamıyor Fiyat
Kapasite Birimi 1 Kapasite Birimi Saati başına $-

Not: Esnek Veri Haritası’nın deneme sürümünün kullanımını teşvik etmek için tüm müşterilere 16 Ağustos 2021’den 31 Ekim 2021'e kadar ücretsiz kullanma imkanı sunuyoruz. Veri Haritası kapasite birimi tüketimi için faturalama 1 Kasım 2021'de başlayacaktır.


Otomatik Tarama ve Sınıflandırma

Veri Haritasının otomatik doldurulması için faturalandırma sunucusuzdur ve taramaların veya alım işlerinin süresine bağlıdır. Bu işlerin süresi, taranan sistem sayısına, taranan sistemlerde bulunan veri varlıklarına, seçilen sınıflandırma sayısına, verilerin şekline ve taranan sistemin performansına göre değişebilir.

Tarama veya alım işleri arasında meta verilerin taranması, köken ayıklaması, meta verilere göre sınıflandırma veya içerik incelemesi, Microsoft Purview istemcisinden (Azure Data Factory) varlıkların otomatik alımı bulunur. Bu, Apache Atlas kullanan varlıkların eklenmesini veya değiştirilmesini içermez. Bu varlıklar, bunun yerine işlem/saniye açısından istek yükü tarafından yönlendirilen Kapasite Birimlerine göre faturalandırılır.

Kullanılamıyor Fiyat
Çevrimiçi Power BI için Sınırlı bir süre için ücretsiz
Şirket için SQL Server için Sınırlı bir süre için ücretsiz
Diğer veri kaynakları için 1 vCore Saati başına $-

Not: Microsoft Purview, Microsoft Purview hesabının sağlandığı abonelikte yönetilen kaynak olarak depolama hesabı ve Azure Event Hubs hesabı sağlar. Bu, tarama sırasında artırılmış güvenlik özelliklerini desteklemek için gereklidir. Bu, çoğu durumda tarama ücretlerinin %2'sini geçmeyecek farklı ücretlere neden olabilir. Microsoft Purview Kaynak JSON’sinde bulunan Azure portalda Yönetilen Kaynaklar bölümüne bakın.

Not: Diğer bulutlardaki (örneğin AWS, GCP) verileri yönetmek için Microsoft Purview kullanan müşteriler, meta verilerin Microsoft Purview Veri Haritasında yayınlanmasıyla ilişkili veri aktarımları ve API çağrıları nedeniyle ek ücrete tabi olabilir. Bu ücret bölgeye göre değişiklik gösterir. AWS’deki verilerin taranması için bu ücretleri görüntülemek üzere AWS Yönetim Konsolundaki Faturalandırma ve Yönetim konsoluna bakın.


Diğer özellikler

Kaynak kümeleri, veri göllerindeki bölümlenmiş dosyalarla ilişkili veri varlıklarının depolanmasını ve aranmasını iyileştirmek için kullanılan Veri Haritası'nın yerleşik bir özelliğidir. Müşteri, kaynak kümesi veri kümesi özelliklerini daha fazla zenginleştirmek ve Microsoft Purview’ın bu varlıkları nasıl grupladığını özelleştirmek için Gelişmiş Kaynak Kümeleri’ni açabilir.

Gelişmiş Kaynak Kümeleri etkinleştirildiğinde, kaynak kümesi veri varlıklarının işlenmesi için faturalandırma sunucusuzdur ve bölümlenmiş dosyalardaki ve yapılandırılan kaynak kümesi profilindeki değişikliğe göre farklılık gösteren işleme süresine göre değişebilir. Gelişmiş Kaynak Kümeleri özelliği devre dışı bırakılırsa kaynak kümesi varlıkları için ek ücret alınmaz.

Kullanılamıyor Fiyat
Kaynak Kümesi 1 vCore Saati başına $-

Not: Gelişmiş Kaynak Kümeleri seçeneği etkinleştirilmiş olarak taranacak biçimde tüm sistemler için kaynak kümesi işleme her 12 saatte bir çalıştırılır. “Gelişmiş Kaynak Kümeleri”nin açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın, veri kataloğunda bölümlenmiş verileri temsil eden kaynak kümesi varlıkları olacaktır.

Not: Gelişmiş Kaynak Kümeleri ile zenginleştirilmiş işleme özelliğinin denenmesini teşvik etmek için tüm müşterilerimize 16 Ağustos2021’den 31 Ekim 2021’e kadar ücretsiz kullanım sağlıyoruz. Faturalama 1 Kasım 2021’de başlayacaktır.

Microsoft Purview Veri Kataloğu

Microsoft Purview Veri Kataloğu; verileri keşfetmek, köken ilişkilerini belirlemek, iş bağlamını hızlı ve kolay bir şekilde atamak için iş verisi kullanıcıları, veri mühendisleri ve veri görevlileri tarafından kullanılmak üzere Veri Haritası’nda oluşturulan bir uygulamadır.

Kullanılamıyor Özellikler Fiyat
C0
 • Veri varlıklarını arama ve göz atma
 • İş sözlüğü, köken görselleştirme
Veri Haritasına dahildir
C1
 • İşletme iş akışları
Önizleme aşamasında ücretsiz
Kullanılamıyor
 • Self Servis Veri Erişimi
Önizleme aşamasında ücretsiz

Microsoft Purview Veri İçgörüleri

Microsoft Purview Veri İçgörüleri, Veri Görevlileri ve Veri Memurları tarafından Microsoft Purview deneyimlerinin içinden veri varlığındaki anomalileri anlamak, yönetmek ve ele almak için kataloglarında tek bir pencere görünümü olarak kullanılmak üzere Veri Haritası üzerinde oluşturulmuş bir uygulamadır.

Kullanılamıyor Özellikler Fiyat
Katalog İçgörüleri
 • Varlık İçgörüleri
 • Sözlük İçgörüleri
 • Tarama İçgörüleri
 • Sınıflandırma İçgörüleri
 • Duyarlılık Etiketi İçgörüleri
Önizleme aşamasında ücretsiz

Örnek Senaryo:

Yukarıdakilere ek olarak, maliyetleri tahmin etmeye yardımcı olmak için genel kullanılabilirlik aşamasında fiyatlandırmanın nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Veri Haritası, istek yüküne göre kapasiteyi esnek olarak ölçeklendirebilir. İstek yükü, saniyedeki veri haritası işlemleri cinsinden ölçülür. Bir maliyet kontrol önlemi olarak, Veri Haritası esneklik penceresi içinde esnek bir şekilde ölçeklendirilmek üzere varsayılan olarak yapılandırılır.

Geliştirme/deneme kullanımı için:

Veri Haritası (Her zaman açık): 1 kapasite birimi x saatte $- kapasite birimi başına x 730 saat

Tarama (Kullandıkça öde): Bir ayda yapılan tüm taramaların dakika [M] olarak toplam süresi / saatte 60 dakika x tarama başına 32 sanal çekirdek x saatte sanal çekirdek başına $-

Kaynak Kümesi: Bir ayda yapılan Gelişmiş Kaynak Kümesi veri varlıklarını işlemelerinin saat [H] olarak toplam süresi * $- saatlik sanal çekirdek başına fiyat

Azure için fiyatlandırma ve satın alma seçenekleri

Doğrudan bize bağlanın

Azure fiyatlandırması hakkında bilgi edinin. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın, maliyet iyileştirmesi hakkında bilgi edinin ve özel teklif isteyin.

Bir satış uzmanıyla görüşün

Satın alma yollarını görme

Azure web sitesi, bir Microsoft temsilcisi veya bir Azure iş ortağı aracılığıyla Azure hizmetlerini satın alın.

Seçenekleri keşfetme

Ek kaynaklar

Microsoft Purview ayrıntıları

Microsoft Purview özellikleri ve becerileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ücretlendirme hesaplayıcı

Çeşitli Azure ürünlerini bir arada kullandığınızda ortaya çıkması beklenen aylık maliyetleri tahmin edin.

SLA

Bu ürünün Hizmet Düzeyi Sözleşmesini gözden geçirin.

Belgeler

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla Microsoft Purview kaynağını gözden geçirin.

 • Microsoft Purview Veri Haritası kapasite birimleri ve tarama için ücretlendirilirsiniz. Microsoft Purview'ı kullanmaya başlamak için Veri Haritası’nı sağlamanız gerekir. Veri Haritası kapasite birimi (aktarım hızı ve meta veri depolama alanı) başına ücretlendirilir. Veri Haritası’nı sağladığınızda Microsoft Purview örneğinizin sağlamasını kaldırana kadar Veri Haritası için ücretlendirilirsiniz. Otomatik tarama ve sınıflandırma, sunucusuz sanal çekirdek saati başına ücretlendirilir. Seçili Power BI ve SQL Server varlıklarının taranması sınırlı bir süre için ücretsizdir. Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki SSS'lere bakın. Veri Kataloğu C0 ücretsizdir ve Veri Haritası’na dahildir. Veri Kataloğu C1 önizleme sırasında ücretsizdir.
 • Yalnızca vCore ile kaç saat tarama yaptığınıza göre ücret ödersiniz. Tüketim, en yakın dakikaya yuvarlanır. Power BI ve SQL Server varlıklarının taranması şu anda sınırlı bir süre için ücretsizdir. Diğer ayrıntılar için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın. Farklı veri depolarına bağlanan bağlayıcılar için artımlı ücret alınmaz.
 • Sınırlı bir süre için Microsoft Purview, şirket içinde barındırılan tarama ve sınıflandırma çalışma zamanı aracılığıyla Microsoft Purview’e bağlanabilen şirket içi SQL Server için ücretsiz tarama ve sınıflandırmaya sahip olacaktır. Bulut çalışma zamanını kullanan diğer tüm SQL Server’lar bu ücretsiz tarama kapsamının dışındadır.
 • Sınırlı bir süre için Microsoft Purview tarafından kullanılmak üzere etkinleştirilmiş yönetim API’leri ile Power BI çevrimiçi kiracıları için ücretsiz tarama ve sınıflandırma sunulur. Bu sürede şirket içinde Power BI Premium desteklenmez.
 • Veri Haritası; veri varlıklarının, ilişkili meta verilerin ve veri varlıklarını bağlayan kökenin bir haritasıdır. Kapasite birimi, Veri Haritanızı çalışır durumda tutmak için sağlanan bir dizi kaynaktır. Tek bir kapasite birimi saniyede yaklaşık 25 işlemi destekleyebilir ve 10 GB’lık meta veri depolama alanına sahiptir. Bu kapasite, Microsoft Purview Studio’da veya Apache Atlas API’lerinde kullanıcı deneyimleri tarafından kullanılır.
 • Veri Haritası, veri varlıklarıyla ilişkili iş ve teknik meta veriler ile kökeni aranabilir bir grafik biçiminde depolar. Aranabilir grafik depolama alanı (GB) meta veri depolama alanıdır. Tek bir Veri Haritası kapasite birimine 10 GB meta veri depolama alanı dahildir.
 • 1 veya daha fazla kapasite birimine sahip bir Veri Haritası sağlayabilirsiniz. Veri Haritası meta veri depolama alanı, sağlanan Kapasite Birimi başına 10 GB'lık artışlarla doğrusal olarak ölçeklendirilir. Veri Haritası’nın kapasitesi sağlamadan sonra değiştirilemez. Veri Haritası, maliyet denetimi ölçüsü olarak varsayılan şekilde elastiklik penceresinde ölçeklendirilecek şekilde yapılandırılır.

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın