Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Azure

Azure Blueprints ÖNİZLEME

Yönetilen ortamların hızla, yinelenebilir şekilde oluşturulmasını mümkün kılma

Uyumlu ortamları kolayca oluşturma, dağıtma ve güncelleştirme

Azure Resource Manager şablonları, rol temelli erişim denetimleri ve ilkeler gibi önemli ortam yapıtlarını tek bir şema tanımında paketleyerek geniş ölçekli Azure dağıtımlarını basitleştirin. Şemayı yeni aboneliklere ve ortamlara kolayca uygulayıp sürüm oluşturma ile denetim ve yönetim üzerinde hassas ayarlamalar yapın.

Şema oluşturmaya yönelik ilkeler, kullanıcılar ve kaynak şablonları

Dağıtım, sürüm oluşturma ve güncelleştirme dahil olmak üzere ortamınızı yönetmek için merkezi konum

Uyumluluk sertifikasyonu dahil olmak üzere en yaygın senaryolar için yerleşik örnekler

İstenmeyen değişiklikleri önlemek için kaynak kilitleme

Ortam oluşturma sürecini sorunsuz hale getirin

Ortamları yapılandırmaya hazır hale getirmek için bulut idaresi şablonlarınızı, erişim denetimlerini ve ilkeleri tek bir uyumlu paket olarak kolayca oluşturun. Tek tıklamayla şemaları birden fazla aboneliğe dağıtın. Merkezi bir konumdan şemaları yönetmek ve güncelleştirmeleri göndermek için şema sürümlerini izleyin.

Azure'da en son yapıtların listesini içeren bir AppNetwork şeması
Şema tanımlarının listesi

Uyumlu geliştirmeyi mümkün kılın

Self servis modeliyle uyumlu uygulamaların üretime dağıtılmasını hızlandırıp üretim standartlarıyla eşleşen uyumlu ortamları kolayca dağıtın. Özel şemalar için boş şablonları kullanın veya ISO 27001 gibi dış yönetmeliklerle uyumluluk için yerleşik şablonları kullanın.

Temel kaynakları kilitleyin

Birden fazla uygulamayı etkileyebilen, (abonelik sahiplerinin yaptığı değişiklikler de dahil olmak üzere) istenmeyen değişikliklerden ve yanlış yapılandırmalardan kaçının. Kaynak kilitleme ile aboneliklerle paylaşılan önemli altyapıya erişimi sınırlandırabilirsiniz. Şemanın yönettiği kaynakları koruyup özel durumları belirli ihtiyaçlarınızla eşleşecek şekilde yapılandırın.

Atanmış bir plan için kilit durumuna göre sıralanmış kaynak listesi
Azure Blueprints’e genel bakış

Azure’a geçmeye yönelik giriş bölgenizi oluşturma

Tam olarak yönetilen giriş bölgesini dış bulut mimarlarına veya etkileşimlere ihtiyaç duymadan dağıtarak geçişi hızlandırın. Sonraki ortamlarda bulut tabanlı şemaları yeniden kullanın veya ISO uyumlu temel mimarileri ayarlamak için yerleşik şemalardan faydalanın.

Yerleşik, kapsamlı güvenlik ve uyumluluk

Azure’da ilke ve uyumluluk verileri ile kaynak güvenlik hijyenini gösteren bir güvenlik merkezine genel bakış
Azure'da bir öneri listesini gösteren güvenlik merkezi işlem ve uygulamalar sekmesi

Ücretsiz Azure hesabını kullanmaya başlayın

1

Ücretsiz kullanmaya başlayın. 30 gün içinde kullanmak üzere 200 ABD Doları kredi alın. Krediniz varken, en popüler hizmetlerimizin birçoğundan ve her zaman ücretsiz olan 55’ten fazla diğer hizmetten ücretsiz olarak yararlanın.

2

Krediniz sona erdiğinde aynı ücretsiz hizmetlerle oluşturmaya devam etmek için kullandıkça öde yöntemine geçin. Yalnızca ücretsiz aylık tutarlarınızdan daha fazlasını kullanırsanız ödeme yapın.

3

12 aydan sonra, her zaman ücretsiz olan 55’ten fazla hizmeti almaya devam edersiniz ve yalnızca aylık ücretsiz tutarınızı aşan kullanımlarınız için ödeme yaparsınız.

Başlamaya yönelik kaynaklar

Bir şemanın yaşam döngüsünü anlama

Yapıt ekleme, sürüm oluşturma ve atamaya yönelik adımları da içeren şema tanımlama ve atama aşamalarını keşfedin.

Kaynaklarda değişiklik yapılmasını engelleyin

Uygulama sahiplerinin içerikleri değiştirmesini engellemek için bir Azure aboneliği kaynaklarını kilitlemeyi öğrenin.

Azure'a geçiş yapma

Uygulamaları, verilerini ve altyapıyı dilediğiniz hızda geçirmek için gerekli kaynakları edinin. Şirket içi iş yüklerinizi Azure VM'lerine geçirirken ücretsiz değerlendirme, geçiş ve maliyet yönetimi araçlarından yararlanın.

Azure üzerinde daha az ödeyin: Amazon Web Services (AWS), Windows Server ve SQL Server için Azure’dan beş kat daha pahalıdır.

Şemalar hakkında sık sorulan sorular

  • Resource Manager şablonu, bir şema tanımının önemli bir yapı taşıdır (yapıt). Mevcut olan tüm Resource Manager şablonlarınız yeni şemalarda kullanılabilir. Resource Manager şablonları sadece dağıtım esnasında kullanılır ve dağıtılan kaynaklar ile ilişkiler korunmaz. Azure Blueprints bu ilişkileri korur ve dağıtımların gelişmiş bir şekilde izlenip denetlenmesini ve aynı şemanın idare etiği aboneliklerin yükseltilmesini destekler. Daha fazla bilgi edinin.

  • Evet, her şemanın bir API’si bulunur. Böylelikle, şema tanımları kod olarak depolanabilir ve sürekli olarak Azure’a gönderilebilir.  Şemaları kod olarak yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

  • Şemalar ayrı aboneliklere atanır. Ancak, aboneliklerdeki kaynak gruplarını ayarlamak için de şemalar kullanılabilir. Buna ek olarak, aynı paylaşılan ortamda birden fazla ortam oluşturmanıza olanak tanımak amacıyla bir şema aboneliğe tekrar tekrar atanabilir.

Hazırsanız başlayabiliriz. Ücretsiz Azure hesabınızı hemen ayarlayalım