Azure Dosyaları Fiyatlandırması

Büyük ve küçük veriler için güvenilir, ekonomik bulut depolama

Start your Azure free account and get a $200 credit for 30 days. Plus now get 12 months of free access to Storage.

Azure’da beş tür depolama vardır: Blob, Dosya, Disk, Tablo ve Kuyruk. Nasıl çalıştıklarına bakın

Toplam maliyetiniz ne kadar veri depoladığınıza; depolama işlemleri ile giden veri aktarımlarının hacmine ve türüne; hangi veri yedekliliği seçeneğini kullandığınıza bağlıdır. "Veri Yedekliliği Seçenekleri" bölümüne giderek bu hizmetlerin karşılaştırmasına bakın.

Dosya Depolama

Azure Dosyaları bulutta tamamen yönetilen dosya paylaşımları sunar. Bu dosyalara sektör standardı olan Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolü aracılığıyla erişilebilir. Azure Dosya paylaşımları Windows, macOS ve Linux’un bulut ve şirket içi dağıtımları tarafından aynı anda bağlanabilir. Azure Dosyaları, tanıdık Windows API'lerini veya Dosya REST API'sini kullanarak sanal makinelerinizde çalıştırılan uygulamalar arasında dosya paylaşımına olanak tanır. Azure Dosya Eşitleme ayrıca, Azure Dosya paylaşımlarını yerel erişim için Windows sunucularında ön belleğe alma ve eşitleme olanağı sunar.

Daha fazla bilgi edinin

Depolama fiyatları

Verilerinizi Azure Dosya paylaşımlarında depolamanın maliyetleri aşağıda sunulmuştur. Aşağıda gösterilen fiyatlar, depolanan her GB veri için alınan aylık ücretlerdir. Bu ücretler tercih ettiğiniz yedeklilik seçeneklerine göre değişir.

LRS GRS
$-/GB $-/GB

Erişim fiyatları

Azure Dosya paylaşımınızdaki SMB ve REST işlemlerinin her ikisi için de işlem ücreti uygulanır. Bu ücretler, bir Azure Dosya paylaşımında depoladığınız veriler üzerinde yapılan dizin listeleme veya dosya okuma gibi işlemlerin ücretleridir. Bu ücretler tercih ettiğiniz yedeklilik seçeneklerine göre değişir.

LRS GRS
Yerleştirme, Kapsayıcı Oluşturma İşlemleri (10.000 başına) $- $-
Listeleme İşlemleri (10.000 başına) $- $-
Ücretsiz olan Silme dışındaki tüm işlemler (10.000 başına) $- $-
Azure Dosyaları, şu anda ZRS ve RA-GRS’yi desteklememektedir. RA-GRS depolama hesabındaki dosya paylaşımlarına GRS fiyatları uygulanır.
Not: Azure veri merkezi dışına veri aktarılmasını gerektiren dosya işlemleri için ek giden veri aktarımı ücretleri uygulanır.

Dosya Eşitleme Fiyatları*Önizleme

Dosyalarınızı Windows sunucularından buluttaki Azure dosya paylaşımlarına eşitlemenin maliyetleri aşağıda sunulmuştur. Azure Dosya Eşitleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Azure Dosya Eşitleme (AFS) hizmetlerinin toplam maliyeti, bulut uç noktasına (Azure Dosya Paylaşımı) bağlanan sunucu sayısına göre belirlenir. Buna Dosya depolama (depolama ve erişim maliyetleri dahil) ve giden veri aktarımı temel maliyetleri de eklenir.

Sunucu başına sabit aylık ücret aşağıda belirtilmiştir.

Aylık önizleme fiyatı (%50 indirimli)
Eşitleme Sunucusu* $-
*Depolama eşitleme hizmeti başına bir adet ücretsiz eşitleme sunucusu. Eşitleme, verilerinizi bulutla ve diğer sunucularla eşitlemek için dosya işlemlerinden yararlanır ve eşitleme sürecinde ortaya çıkan tüm işlemler için ücret ödersiniz. Ortaya çıkan Dosya işlemi sayısının ve erişim maliyetlerinin ölçeği, sunucudaki dosya değişiklikleri sayısına ve eşit tutulması gereken sunucu sayısına göre belirlenir.

İçeri/Dışarı Aktarma

Sabit disk sürücülerini kullanarak büyük miktardaki verileri Azure'a veya Azure'dan aktarın. Daha fazla bilgi edinin

Veri yedekliği seçenekleri

yerel olarak yedekli depolama Tek bir veri merkezi içinde verilerinizin birden çok zaman uyumlu kopyasını alır.
bölgede yedekli depolama Bölge içinde veya bölgeler arasındaki birden çok veri merkezinde verilerin üç kopyasını depolar. Yalnızca blok blobları için.
coğrafi olarak yedekli depolama Yerel olarak yedekli depolamada sunulan seçeneklerin tamamına ek olarak, yüzlerce kilometre uzaktaki ikinci bir veri merkezinde birden çok zaman uyumsuz kopya seçeneği.
okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama Coğrafi olarak yedekli depolamada sunulan seçeneklerin tamamına ek olarak, ikincil veri merkezine okuma erişimi.

Yedeklilik seçenekleri ve bu seçenekleri yüksek kullanılabilirlik için kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen bkz. Azure Depolama çoğaltma. Bazı yedeklilik türleri, tüm depolama türlerinde kullanılamayabilir.

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği.
 • Ayda $29 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Plan satın alın
 • En az %99,9 kullanılabilirlik garanti edilir (önizleme hizmetleri hariç). SLA'yı okuyun

SSS

Genel

 • Evet. Depolama kapasitesi, gigabayt (GB) cinsinden bir aylık bir dönemde depolanan günlük ortalama veri miktarı birimi üzerinden faturalandırılır. Örneğin, ayın ilk yarısında kesintisiz olarak 10 GB'lık depolama kullandıysanız ve ikinci yarısında hiç kullanmadıysanız, ortalama 5 GB'lık depolama kullanımı üzerinden faturalandırılırsınız.

 • Depolama hesapları varsayılan olarak, coğrafi olarak yedekli seçeneğine ayarlanır. Bu ayarları klasik Microsoft Azure portalı üzerinden ya da Hizmet Yönetim API'sinden okuma erişimli coğrafi olarak yedekli ya da yerel olarak yedekli şeklinde değiştirebilirsiniz. Ayrıca hizmet yönetimi API'sini kullanarak portaldaki durumu denetleyebilirsiniz.

 • Depolama hesapları, hizmetin etkinleştirildiği tarihten itibaren en az 30 gün için ücretlendirilir. Örneğin, okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama 1 Mayıs’ta açılıp 5 Mayıs’ta kapatılırsa, depolama hesabına 30 Mayıs’a kadar okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama ücreti uygulanır. Bu tarihten sonra, coğrafi olarak yedekli depolama fiyatlandırması başlar.

  Okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolamanın 1 Mayıs’ta açılıp 14 Haziran’da kapatılması durumunda, okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama ücreti 14 Hazirana kadar uygulanır. 15 Haziran’dan itibaren, coğrafi olarak yedekli depolama fiyatlandırması geçerli olur.

Blob depolaması

 • Blob depolama hesabı, verilerin bloblar halinde depolanması için özel olarak tasarlanan ve kullanıcıların, hesaptaki verilere erişim sıklığına göre erişim katmanı belirlemesine olanak tanıyan bir depolama hesabıdır. Genel amaçlı depolama hesapları, blobların yanı sıra dosya, disk, tablo ve kuyrukları depolamak için de kullanılabilir.

 • Hayır. Genel amaçlı depolama hesaplarında blok blobu fiyatları değişmedi. Fiyatlara bakın.

 • Kaynak adında “Sık Erişimli”, “Seyrek Erişimli” ya da “Arşiv” ifadelerinin bulunması, fiyatın blob depolama hesapları ile ilişkili olduğu anlamına gelir. Örneğin, faturanızda “Standart GÇ – Seyrek Erişimli Blok Blobu (GB)” ifadesini görmeniz, blob depolama hesapları kullandığınız ve buna göre ücretlendirildiğiniz anlamına gelir. “Standart GÇ – Blok Blobu (GB)” ise genel amaçlı depolama hesaplarında blok bloblarının kullanılmasıyla ilişkili ölçümdür.

 • Blob depolama hesaplarında, bir blobun erişim katmanını Seyrek erişimli, Sık erişimli veya Arşiv olarak ayarlayabilirsiniz. Depolama GB fiyatlandırması Arşiv-Seyrek erişimli-Sık erişimli katmanlar yönünde artarken, veri erişimi maliyeti Sık Erişimli-Seyrek Erişimli-Arşiv katmanları yönünde artar. Nadiren ya da düşük sıklıkta erişilen ve buna uygun olarak kullanılabilirlik SLA’sı gereksinimleri daha düşük olan veriler için Arşiv ve Seyrek Erişimli katmanları kullanılmalıdır. Verilerinizin erişim modelini bilmiyorsanız, en az bir aylığına Sık Erişimli katmanı kullanarak başlamanızı öneririz. Sonrasında kullanımınıza bağlı olarak, Seyrek erişimli ve Arşiv depolamaya geçerek maliyet tasarrufu yapıp yapamayacağınızı belirleyebilirsiniz.

 • Seyrek Erişimli blob depolama hesabınızı Sık Erişimli olarak değiştirme işlemi için veri alma ücreti uygulanır. Örneğin, blob depolama hesabınızda 100 GB veri varsa ve Seyrek Erişimli olan bu hesabı Sık Erişimli olarak değiştirirseniz, veri alma işlemi için 100 * $0.01 = $1 tutarında ücretlendirilirsiniz.

 • Hayır. Seyrek Erişimli olan Blob Depolama Hesabınızı Sık Erişimli olarak değiştirdiğinizde veri yazma ücreti alınmaz. Yalnızca Seyrek Erişimli katmanlardaki blob depolama hesabınıza doğrudan veri yazdığınızda ücretlendirilirsiniz.

 • GRS hesaplarına veri yazdığınızda bu veriler, başka bir Azure bölgesine çoğaltılır. Coğrafi Çoğaltma Veri Aktarımı ücreti, verileri başka bir Azure bölgesine çoğaltmak için gereken bant genişliği maliyetini ifade eder.

Disk depolama

 • 100 GB boyutlu boş disk bir Premium Depolama hesabı ile destekleniyorsa, P0 (128 GB) disk üzerinden ücretlendirilirsiniz. Başka bir depolama hesabı türü kullanılıyorsa ayrılan disk boyutundan bağımsız olarak, yalnızca diske yazılan verileri depolamak için kullanılan depolama alanı üzerinden faturalandırılırsınız.

 • Evet. %99,9 okuma/yazma kullanımı, Premium Depolama hesapları için de geçerlidir.

Dosya depolama

 • Kota kümesi için değil, yalnızca kullanılan depolama alanı için ücretlendirilirsiniz.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Storage

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account