Azure Digital Twins fiyatlandırma

Ücretsiz Azure hesabınızı başlatın ve 12 ay boyunca ücretsiz Azure Digital Twins erişimine ek olarak 30 günlüğüne $200 kredi edinin.

Azure Digital Twins, tüm ortamların dijital modellerini temel alan bilgi grafikleri oluşturmaya olanak tanıyan bir hizmet olarak platform (PaaS) sunumudur. Bu ortamlar binalar, fabrikalar, çiftlikler, enerji ağları, demiryolları, stadyumlar ve daha fazlası, hatta bütün bir şehir olabilir.

Fiyatlandırma ayrıntıları

Fiyat
İleti Bir milyon ileti için $-
İşlem $- milyon işlem başına
Sorgu birimi Milyon sorgu birimi başına $-

Destek ve SLA

  • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği.
  • $29/ay düzeyinden başlayan esnek destek planları. Bir plan bulun.
  • %99,9 hizmet çalışma süresi garantisi. SLA'yı okuyun.

Frequently asked questions

  • Azure Digital Twins ile ön maliyet veya sonlandırma ücreti yoktur. Müşteriler yalnızca tükettikleri kadar öder. Azure Digital Twins’te faturalandırma için üç fiyatlandırma boyutu vardır: İşlemler, İletiler ve Sorgu Birimleri. Azure Digital Twins tüketimi, tüketilen İşlem, İleti ve Sorgu Birimi sayısıyla ölçülür. Faturalandırma aylık olarak oluşturulur ve müşteriler, ay içinde tüketilen İşlem, İleti ve Sorgu Birimi sayısı üzerinden faturalandırılır.
  • Azure Digital Twins API’sine yapılan bir API çağrısı, bir İşlem olarak sayılır. İşlemler, yanıt gövdesi boyutunun 1 KB’lık artışına göre ölçülür. Örneğin, gövde boyutu 0,5 KB ise 1 işlem olarak sayılır, gövde boyutu 1,5 KB ise 2 işlem olarak sayılır. Gerçekleştirilen işlem sayısı faturalandırma için hesaplanır.
  • Azure Digital Twins’in olay yolu özelliği kullanılarak Azure Digital Twins dışındaki bir hedefe gönderilen Event Grid, Olay Hub’ı ve Service Bus gibi tüm iletiler faturalama için hesaplanır. İletiler, ileti yükü boyutundaki 1 KB’lık artışlarla ölçülür. Örneğin, ileti yükü boyutu 0,5 KB ise 1 ileti olarak sayılır, yük boyutu 1,5 KB ise 2 ileti olarak sayılır. Gönderilen ileti sayısı faturalandırma için hesaplanır.
  • Sorgu birimleri, Azure Digital Twins’te sorgu yürütme için para birimidir. Azure Digital Twins’te her sorgu yürütme CPU, bellek ve IOPS kaynaklarını kullanır. Bu kaynaklar, Sorgu Birimleri (QUs) cinsinden ifade edilen ücretlere tabidir. Sorgu tarafından tüketilen QU sayısını izlemek için Sorgu API yanıtında “sorgu ücreti”ni arayın. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Azure Digital Twins’te Sorgu Birimleri sayfasını ziyaret edin.
  • Müşteriler, Azure Digital Twins Sorgu API’sini kullanarak bilgi için ikiz grafikte sorgular yürütebilir. Yürütülecek bir sorgu, Sorgu API’sinin istek gövdesinde gönderilebilir. Sorgu API’sini çağırmak için gerçekleştirilen işlem sayısı ve sorguyu yürütmek için tüketilen sorgu birimlerinin sayısı faturalama için hesaplanır. Örneğin, yürütmek için 2,45 QU tüketen ve 2,3 KB’lik bir yanıt gövdesi ile sonuçlanan bir sorgu, faturalandırma için 2,45 QU ücreti ve 3 İşlem ücreti ile sonuçlanacaktır.
  • Hayır. Yalnızca faturalandırma dönemi boyunca tüketilen İşlem, İleti ve Sorgu Birimlerinin sayısı için faturalandırılırsınız.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinin: Azure Digital Twins

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.