Azure sunucusuz

Sunucusuz kullanmaya başlayın: altyapıyı yönetmeden uygulamaları daha hızlı derleyin

Uçtan uca platform üzerinde sunucusuz uygulamalar derleme, dağıtma ve çalıştırma

Altyapı ile ilgili gerekliliklere harcadığınız süre ve kaynakları en aza indirerek işinize daha fazla değer katın. Geliştirici üretkenliğini artırmak, kaynakları iyileştirmek ve yenilik temposunu hızlandırmak için tam olarak yönetilen, uçtan uca Azure sunucusuz çözümlerini kullanın.

Neden Azure sunucusuz çözümleri seçilmelidir?

Geliştirici hızını artırın

Geliştiricilerin altyapı sağlama ve yönetim yükünü ortadan kaldırarak iş için zorunlu olmayan görevlere harcanan süreyi azaltın. Geliştirici dostu API’ler, düşük kodlu/kodsuz hizmetler ve kullanıma hazır makine öğrenmesi modelleri ile bilişsel modeller kullanarak daha hızlı derleyip dağıtın.

Takım performansını artırın

Uygulamaları derlemek, dağıtmak ve çalıştırmak için tam olarak yönetilen bir platform kullanarak takım çevikliğini ve performansını artırın. Herhangi bir uygulama deseni ve ortamı için derleyin: karma, bulut ve uç. Akıllı izleme ve analiz araçları ile uygulamaları proaktif olarak yönetin.

Kurumsal etkiyi iyileştirin

Kuruluşunuzun yenilik yolunu ve yeni gelir fırsatlarını açmasına yardımcı olan Azure sunucusuz çözümleri ile pazarlama süresini kısaltın. Altyapınızın toplam sahip olma maliyetini azaltın ve akıllı güvenlik yönetimi ile gelişmiş tehdit korumaso sayesinde riski en aza indirin.

Uçtan uca Azure sunucusuz çözümleri ile derleme

Hangi tür uygulama oluşturuyor veya teknoloji kullanıyor olursanız olun, altyapı yönetiminden kurtulmanın keyfini yaşayın. Uygulamanızı derlemek için çeşitli sunucusuz yürütme ortamları, tam olarak yönetilen hizmetler ve kapsamlı bir geliştirici araçları ve hizmetleri kümesi arasından seçim yapın.

Azure sunucusuz işlemi

Kodunuzu ve kapsayıcılarınızı çalıştıran altyapıyı yönetme gereksinimini ortadan kaldırarak uygulamaları daha hızlı derleyin

 • Sunucusuz Kubernetes

  Ek işlem kaynaklarını yönetmeye gerek olmadan saniyeler içinde başlayan kapsayıcı örnekleri içinde elastik biçimde podlar sağlayın. Açık kaynak Virtual Kubelet projesi temel alınarak derlenen Azure Kubernetes Service (AKS) ve AKS sanal düğümlerinin düzenleme özelliklerini kullanarak sunucusuz, Kubernetes tabanlı uygulamalar oluşturun. AKS kümenize KEDA olay temelli otomatik ölçeklendirme ekleyerek olay temelli bir yaklaşımdan en iyi şekilde yararlanın. KEDA, kapsayıcıların olayları doğrudan olay kaynaklarından işlemesini sağlayan bir açık kaynak bileşenidir ve sıfıra ölçeklendirme olanağı sağlar.

 • Sunucusuz işlevler

  Olay temelli bir bilgi işlem deneyimi olan Azure İşlevleri ile, tercih ettiğiniz dilde yazılmış kodları yürütün. İsteğe bağlı olarak ölçeklendirin ve yalnızca kodunuzun yürütüldüğü süre için ödeme yapın. Azure ve Azure Stack'de yönetilen bir hizmet olarak sağlanan açık kaynak İşlevler çalıştırma zamanı, Kubernetes, Azure IoT Edge, şirket içi, hatta diğer bulutlar gibi birden çok hedefte de çalışır.

 • Sunucusuz uygulama ortamları

  App Service ile yüksek üretkenliğe sahip, tam olarak yönetilen bir ortamda, tercih ettiğiniz platform üzerinde web, mobil ve API uygulamalarını çalıştırın ve ölçeklendirin.

Relativity
"When we can develop a solution in a week using Azure Functions versus four months using traditional methods, that represents a drastic improvement in our ability to solve business-critical problems and focus our developer talent wherever it's most needed."
Hristo Papazov, Kıdemli Yazılım Mühendisi

Azure sunucusuz iş akışları ve tümleştirmesi

Olay temelli sunucusuz mimarileri düzenleyerek yeni uygulamalar oluşturun. API uygulama karmaşıklığını azaltan basit bir API cephesi kullanarak bağlı hizmetleri daha kolay bir şekilde derleyin.

 • Sunucusuz iş akışı düzenleme

  Birbirinden tamamen farklı sistemler arasında karmaşık tutkal kod yazmak yerine veri ve uygulamaları tümleştirin. Azure Logic Apps ile görsel olarak sunucusuz iş akışları oluşturun ve kendi API’lerinizi, sunucusuz işlevlerinizi veya Salesforce, Microsoft Office 365 ve Dropbox gibi hazır hizmet olarak yazılım (SaaS) bağlayıcılarını kullanın.

 • Sunucusuz API yönetimi

  Sunucusuz uygulamalarla yapısal uyum için tasarlanıp uygulanan bir kullanım modeli sunan, tam olarak yönetilen bir hizmet olarak Azure API Management ile API’ler yayımlayın, güvenli hale getirin, dönüştürün, bakımını yapın ve izleyin.

 • Sunucusuz mesajlaşma

  Azure Event Grid ile olay temelli uygulama senaryolarını basitleştirin. CloudEvents şemasını kullanarak, sunucusuz mantığı birden fazla Azure hizmetinden ve dış kaynaklardan gelen olaylara bağlayın. Azure Service Bus mesajlaşma altyapısı ile özel ve genel bulut ortamlarında bağlantılarla dağıtımlı ve ölçeklenebilir bulut çözümleri oluşturun.

Clasquin
"We can deliver exactly what we had in mind with Azure Logic Apps because it is a flexible and high-performance platform. It offers monitoring of a quality that we have never seen before, and which allows us, for example, to detect anomalies even before they impact our customers. And the pay-per-use economic model is much more advantageous."
Laurent Guillen, Bilişim Sorumlusu

Sunucusuz için DevOps ve geliştirici araçları

Kendi geliştirici ortamınızdan ve en sevdiğiniz işletim sisteminde bildiğiniz araçları kullanarak sunucusuz uygulamalar oluşturun. İşlevleri, kapsayıcıları ve Kubernetes tabanlı uygulamaları derlemek, test etmek ve dağıtmak için birinci sınıf hizmetleri alın

 • Sunucusuz için CI/CD

  Azure DevOps ile sınırsız, bulutta barındırılan özel git depoları edinin. Sürekli tümleştirme/sürekli teslimi (CI/CD) kolayca ayarlayın, otomatik paket yönetimi ekleyin, derlemeleri otomatik olarak tetikleyin ve Kubernetes’e, Azure İşlevleri’ne, Azure Web Apps’e ya da herhangi bir buluta dağıtın.

 • Uygulama geliştirme araçları

  Kapsamlı bir geliştirici araçları kümesi sunucusuz uygulamalar derleyin, çalıştırın ve hatalarını ayıklayın. İşlevler ve Kubernetes gibi ileri düzey senaryolar için uygulamalarınızı yerel olarak geliştirmek amacıyla öykünücüler kullanın, sonra dağıtmaya hazır olduğunuzda Azure’da kolayca hedefleyin.

Sunucusuz için yapay zeka ve makine öğrenmesi

Sunucusuz uygulamalarınızı kullanıma hazır AI ve makine öğrenmesi algoritmaları ile doldurun. Makine öğrenmesi için otomatik ölçeklendirme bilgi işlemi ve DevOps ile üretkenliği artırıp maliyetleri düşürün.

 • Bilişsel bilgi işlem

  Bir API aracılığıyla veya Kubernetes üzerinde kapsayıcı olarak dağıtılmış halde Azure Bilişsel Hizmetler’i kullanarak doğal iletişim yöntemleriyle kullanıcı gereksinimlerinizi görmek, duymak, konuşmak, anlamak ve yorumlamak için sunucusuz uygulamalarınızı etkinleştirin.

 • Konuşma robotları

  Azure Bot Hizmeti’ni kullanarak, metin/SMS, Skype, Microsoft Teams, Office 365 ve Twitter gibi kanallar üzerinden kullanıcılarınızla etkileşim kuran akıllı robotlar oluşturun.

 • Makine öğrenmesi modelleri

  Modelleri Azure Machine Learning üzerinde derleyin, eğitin ve buluttan uca dağıtın.

Wolford
"Azure Cognitive Services and the easy integration offered by Azure help us build solutions and onboard new customers in just four to six weeks."
Sanjoy Roy, AskSid.ai Kurucu Ortağı

İlişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanları ile sunucusuz uygulamalar derleyin

 • Azure SQL Veritabanı sunucusuz

  Azure SQL Veritabanı sunucusuz modelini kullanarak daha hızlı uygulama derleyin, fiyat-performans dengesini iyileştirin ve ilişkisel veritabanlarında performans yönetimini basitleştirin. İş yükü talebine göre işlemi otomatik olarak ölçeklendirin ve yalnızca saniye başına kullanılan işlem için ödeme yapın. Maliyetten daha fazla tasarruf etmek için sunucusuz veritabanlarını otomatik olarak duraklatarak, depolama için yalnızca etkin olmayan dönemlere yönelik ödeme yapın. İş yükü etkinliği başladığında ise otomatik olarak devam ettirin. Sunucusuz modeli kullananlar dahil olmak üzere Azure SQL Veritabanı’ndaki tüm veritabanları otomatik olarak güncelleştirilir, yerleşik olarak yüksek kullanılabilirlik içerir ve ek güvenlik ile performans için yerleşik makine öğrenmesi özelliğine sahiptir.

 • Azure Cosmos DB

  Veritabanı tetiklemeleri, giriş bağlamaları ve çıkış bağlamaları oluşturmak için küresel olarak dağıtılmış, büyük oranda ölçeklenebilir, çoklu model veritabanı hizmeti Azure Cosmos DB’yi kullanın.

Campbrain
"Azure SQL Database serverless totally fits our business. We don't have to worry about scaling up for peak loads, and we pay only for what we use. We have capacity without the high 'just in case' cost."
Michael Aird, Teknoloji Direktörü

Azure sunucusuz depolama

Azure Blob depolama üzerinde statik web uygulamaları derleyin veya yapılandırılmamış veriler için büyük oranda ölçeklenebilir depolama alanı olarak kullanın. Birden fazla sunucusuz mimari ile bloblar üzerindeki işlemlere yanıt vermek için depolama olaylarından yararlanın. Blob olayları İşlevler, Logic Apps veya kendi özel HTTP dinleyiciniz kullanılarak Event Grid üzerinden abonelere gönderilir.

Transport for London

Ölçeklenebilir bir mimari kullanılarak, kamera kareleri Blob depolama alanına yüklenir. Bu işlem Azure İşlevlerini tetikler, görüntüdeki kişi sayısını döndürür ve Azure Event Hubs’a gönderir.

Azure sunucusuz izleme

Sunucusuz seçeneği geleneksel altyapı yönetim görevlerini ortadan kaldırdığı için, geliştiricilerin sunucusuz uygulama hatalarını ayıklamasına yardımcı olacak doğru araçları kullanması artık çok daha önemlidir. Uygulamalarınızı izlemeye yönelik kapsamlı bir uygulama performans yönetimi hizmeti olan Azure İzleyici’yi kullanarak sunucusuz uygulamalarınızı tam olarak gözlemleyin. Uygulamalarınızın kullanılabilirliğini ve performansını en üst düzeye çıkarmak için bulutunuzda ve şirket içi ortamlarınızda telemetri toplayın, analiz edin ve üzerinde işlem yapın.

Hafslund
"By running containerized software in Azure, we have a standard way to create, monitor, scale, and manage our applications. We move and respond to customer needs faster. That's what agility is all about."
Ståle Heitmann, Teknoloji Sorumlusu

Azure sunucusuz analizi

Azure Stream Analytics kullanarak, IoT dahil birden çok veri akışı üzerinde çok büyük ölçekte paralel ve gerçek zamanlı analizleri kolayca geliştirip çalıştırın. Yönetilecek herhangi bir altyapı olmadığından, verileri isteğe bağlı olarak işleyebilir, anında ölçeklendirebilir ve yalnızca iş başına ödeme yaparsınız. Microsoft Power BI ile hızlıca gerçek zamanlı panolar oluşturarak canlı komut ve denetim görünümüne sahip olun.

Kolibri Games
"Our Azure-based analytics pipeline can handle the billion events a month we're throwing at it, and with it, we're improving our games at an even faster cadence."
Oliver Löffler: Kurucu ve Teknoloji Sorumlusu

Azure sunucusuz çözüm mimarileri

Architect scalable e-commerce web appThe e-commerce website includes simple order processing workflows with the help of Azure services. Using Azure Functions and Web Apps, developers can focus on building personalized experiences and let Azure take care of the infrastructure.217896543

Ölçeklenebilir e-ticaret web uygulaması mimarisi oluşturma

Genel Bakış

E-ticaret web sitesi, Azure hizmetlerinin yardımıyla sunulan basit sipariş işleme iş akışları içerir. Azure İşlevleri ve Web Apps’i kullanan geliştiriciler, altyapı bakımını Azure’a bırakarak kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmaya odaklanabilir.

Akış

 1. 1 Kullanıcı tarayıcıdan web uygulamasına erişir ve oturum açar.
 2. 2 Tarayıcı, Azure Content Delivery Network’ten görüntüler gibi statik kaynakları çeker.
 3. 3 Kullanıcı ürün arar ve SQL veritabanını sorgular.
 4. 4 Web sitesi veritabanından ürün kataloğunu çeker.
 5. 5 Web uygulaması Blob Depolamadan ürün görüntülerini çeker.
 6. 6 Sayfa çıktısı daha iyi performans elde etmek amacıyla Redis için Azure Cache’te önbelleğe alınır.
 7. 7 Kullanıcı siparişi gönderir ve sipariş kuyruğa alınır.
 8. 8 Azure İşlevleri sipariş ödemesini işler.
 9. 9 Azure İşlevleri üçüncü tarafa ödeme yapar ve ödemeyi SQL veritabanına kaydeder.
Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321

Genel Bakış

Azure Container Instances’ın içinde bulunan ve saniyeler içinde başlatılan pod’lar sağlamak için AKS sanal düğümünü kullanın. AKS, bu sayede ortalama iş yükünüze tam uygun kapasitede çalıştırılabilir. AKS düğümünüzde kapasiteniz yetersiz kaldığında, yönetilmesi gereken sunucular eklemeden Azure Container Instances’da ek pod’larla ölçeği genişletin.

Akış

 1. 1 Kapsayıcınızı Azure Container Registry'ye kaydedin
 2. 2 Kapsayıcı görüntüleri Azure Container Registry’den çekilir
 3. 3 Bir Sanal Kubelet uygulaması olan AKS sanal düğümü, trafik ani artışlarla geldiğinde AKS’den Azure Container Instances içine pod sağlar
 4. 4 AKS ile Azure Container Instances kapsayıcıları aynı veri deposuna yazar
CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910

Kapsayıcılar için CI/CD

Genel Bakış

Kapsayıcılar, uygulamalarınızı sürekli derleyip dağıtmanızı çok kolay hale getirir. Azure Kubernetes Service’te (AKS) Kubernetes kullanıp bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.

Azure DevOps, kapsayıcı görüntülerinizi oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik bir sürekli derleme ayarlayarak dağıtımınızın hızını ve güvenilirliğini artırır.

Akış

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
 2. 2 Uygulama Kodu İşleme
 3. 3 Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme, kapsayıcı görüntüsü derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir
 4. 4 Azure Container Registry’ye gönderilen kapsayıcı görüntüsü
 5. 5 Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler
 6. 6 Azure Kubernetes Hizmetine (AKS) dağıtma
 7. 7 Kapsayıcı, Azure Container Registry’den Kapsayıcı Görüntüsü kullanılarak başlatılır
 8. 8 Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder
 9. 9 Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin
 10. 10 Kapsam öğesini güncelleştirin

Sunucusuz çözümlere yönelik kaynaklar

Azure Sunucusuz Bilgi İşlem Kılavuzu, İkinci Sürüm

Dağıtılmış Sistemler Tasarlama

Azure API Management: Günümüzün API Ekonomisinde Dijital Dönüşüme Öncülük Etme

En yeni Azure sunucusuz blogları

Azure sunucusuz çözümleri ile derlemeye başlayın

12 aylığına ücretsiz sunulan hizmetlerle çalışmaya başlayın.