Gezintiyi Atla

Azure İzleyici fiyatlandırma

Uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam gözlem olanağı

Azure İzleyici, bulut ve şirket içi ortamlardaki telemetriyi toplamak, analiz etmek ve bunlarda eylem gerçekleştirmek için kapsamlı bir çözüm sunarak uygulama ve hizmetlerinizin kullanılabilirliğini ve performansını en üst düzeye çıkarır. Uygulamalarınızın performansını anlayıp uygulamaları ve bağlı oldukları kaynakları etkileyen sorunları önceden tespit etmenize yardımcı olur.

Fiyatlandırma seçeneklerini keşfetme

Fiyatlandırma seçeneklerini gereksinimlerinize göre özelleştirmek için filtre uygulayın.

Fiyatlar yalnızca tahminidir ve gerçek fiyat teklifleri olarak hazırlanmamıştır. Gerçek fiyatlandırma, Microsoft ile girilen sözleşmenin türüne, satın alma tarihine ve döviz kuruna göre değişebilir. Fiyatlar ABD dolarına üzerinden hesaplanır ve her takvim ayının ilk gününde yenilenen Thomson Reuters karşılaştırma oranları kullanılarak dönüştürülür. Microsoft ile mevcut programınıza/teklifinize göre fiyatlandırmayı görmek için Azure fiyat hesaplayıcısında oturum açın. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek veya fiyat teklifi istemek için bir Azure satış uzmanı ile iletişime geçin. Azure fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi için sık sorulan sorulara bakın.

Azure İzleyici; günlük verilerinin toplanması ve analiz edilmesi (veri alımı, saklama ve dışarı aktarmaya göre faturalandırılır), web testleri aracılığıyla kullanılabilirliğin izlenmesi, Azure kaynaklarındaki platform günlüklerinin verilerinin dışarı aktarılması, ölçümlerin toplanması, uyarılar ve bildirimlere yönelik işlevler sunar. Standart ölçümlerin ve etkinlik günlüklerinin toplanması gibi otomatik olarak etkinleştirilen Azure İzleyici özellikleri ücretsiz olarak sunulur. Alınmış verilerinizin kullanıldığı gelişmiş izleme özellikleri de aynı şekilde ek ücret ödemeden kullanılabilir. (Bkz. İçgörüler ve çekirdek çözümler)

Günlük Verisi Alımı

Log Analytics ve Application Insights aldıkları veriler için ücret alır. Log Analytics ve çalışma alanı tabanlı Application Insights için, veriler iki farklı günlük türü olarak alınabilir: Analytics Logs ve Temel Günlükler. Analiz Günlükleri, verilerinizi 2 yıla kadar saklama seçenekleri ve 7 yıla kadar veri arşivleme seçenekleriyle güçlü analiz sorguları için kullanıma sunar. Temel Günlükler, verilerinizi 8 güne kadar etkileşimli olarak aramanızı sağlar ve bu veriler 7 yıla kadar arşivlenebilir. Temel Günlükler, ayrıntılı analiz ve uyarılar hariç hata ayıklama, sorun giderme ve denetim için kullandığınız yüksek hacimli ayrıntılı günlüklerin depolanma maliyetini azaltmak için kullanılabilir.

Faturalanabilir veri hacmi; müşteri dostu ve düşük maliyetli bir yöntem kullanılarak hesaplanır. Faturalanan veri hacmi yalnızca depolanacak verilerin boyutu olarak tanımlanır ve bir dizi standart sütunu ve alınan verilerin parçası olan herhangi bir JSON sarmalayıcısını hariç tutar. Bu nedenle faturalanabilir veri hacmi, JSON ile paketlenen tüm olayın boyutundan çok daha küçüktür ve genellikle %50’den azdır. Maliyetler tahmin edilirken faturalanmış veri boyutunun bu hesaplamasını anlamak önemlidir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Günlükleri

Analiz Günlükleri olarak veri alma için ödeme yapmanın iki yolu vardır: Kullandıkça Öde ve Taahhüt Katmanları. Kullandıkça Öde fiyatlandırması, yalnızca alınan veri hacmi için ücret uygulayarak esnek kullandıkça öde fiyatlandırması sunar. Taahhüt Katmanları ile günlük 100 GB düzeyinden başlayan sabit bir tahmin edilebilir ücretle faturalandırılırsınız. Taahhüt Katmanının üzerinde alınan veriler, geçerli katmanla aynı GB başına fiyatla faturalandırılır. Taahhüt Katmanları, seçtiğiniz taahhüt katmanına göre veri alımında indirim sağlar. Taahhüt katmanlarının 31 günlük taahhüt süresi vardır (daha fazla bilgi edinin). Application Insights kullanıcılarının Taahhüt Katmanlarından yararlanması için kaynağın çalışma alanı tabanlı olması gerekir. Azure Etkinlik Günlükleri dahil bazı veri türlerine veri alımı ücretleri uygulanmaz. Temel Günlükler olarak alınan veriler (aşağıya bakın) Kullandıkça Öde şeklinde veya Taahhüt Katmanına göre analiz olarak faturalandırılmaz.

Kullanılamıyor Fiyatlandırma Katmanı Fiyat GB Başına Geçerli Fiyat1 Kullandıkça Öde Yöntemine Göre Tasarruf
Kullandıkça Öde $-/GB
(Faturalama hesabı başına aylık 5 GB dahil)
$-/GB Yok
Günlük 100 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 200 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 300 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 400 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 500 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 1.000 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 2.000 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 5.000 GB Günlük $- $-/GB $-

1Veri boyutu GB (10^9 bayt) cinsinden ölçülür. Bu hesaplamanın ayrıntıları Log Analytics ve Application Insights için sağlanır.

Temel Günlükler

Tam analiz özellikleri kümesi olmadan yönetilebilen belirli yüksek hacimli veri türleri Log Analytics’e Temel Günlükler olarak alınabilir. Temel Günlükler yalnızca 8 günlük saklama süresi içerir ve 7 yıla kadar arşivlenebilir. Temel Günlüklerde veri arama ek olarak faturalandırılır. Temel Günlük araması için faturalandırma henüz etkinleştirilmedi. Arama faturalandırması başlamadan önce ön bildirim sağlanır.

Özellik Fiyat
Temel Günlük veri alımı Alınan 1 GB veri başına $-
Temel Günlük araması Taranan 1 GB veri başına $-

Günlük Verisi Saklama

Log Analytics çalışma alanınıza alınan veriler ilk 31 gün (veya çalışma alanında Microsoft Sentinel etkinse 90 gün) boyunca ücretsiz olarak saklanır. Klasik veya çalışma alanı tabanlı Application Insights’a alınan veriler 90 gün boyunca ücretsiz olarak saklanır.

Bu ücretsiz dönemlerin ötesinde saklanan veriler GB miktarına göre aylık olarak (günlere eşit olarak dağıtılarak) ücretlendirilir.

Özellik Dahil Edilen Saklama Günü Fiyat
Veri Saklama 31 gün (veya Sentinel etkinse 90 gün) ve Application Insights verileri için 90 gün $- GB başına aylık

Günlük Verileri Arşivi ve Geri Yükleme

Data ingested into Log Analytics can also be archived and thus stored at costs lower than normal analytics retention. Searching archived logs is done using asynchronous search jobs which incur a cost for the data scanned executing the search plus the cost of ingesting the search results (per the normal Log Data Ingestion prices). Archived logs can also be restored to enable full interactive analytics query capabilities. Maintaining restored logs incurs a pro-rated cost per day and per GB based on the time the data is kept restored and the amount of data restored (subject to the minimal restore duration and data volume). There is no charge for querying against restored logs. Advance notice will be provided before search job and restore billing starts (sometime early 2023). Learn more about data archive, restore and search jobs.

Özellik Fiyat
Veri Arşivi $- GB başına aylık
İş Ara Taranan 1 GB veri başına $-
Veri Geri Yükleme günlük 1 GB başına $- (en az 2 TB, 12 saat)1

1Bir geri yükleme 12 saatten az bir süre saklanırsa, bu geri yükleme 12 saatlik minimum süre üzerinden faturalandırılır. 2 TB’tan daha az veri yüklenirse, faturalanan geri yüklenen veri hacmi geri yüklemenin saklandığı her gün (veya kısmi gün) için 2 TB’a yuvarlanır.

Günlük Verisi Dışarı Aktarma

Log Analytics Veri Dışarı Aktarma özelliği, Log Analytics çalışma alanınızdan Azure Depolama ve Olay Hub’ı gibi hedeflere günlüklerin sürekli akışla aktarılmasını sağlar. Log Analytics Çalışma Alanından dışarı aktarılan veriler için GB başına faturalandırılırsınız. Tanılama Ayarları aracılığıyla verilerin dışarı aktarılması, bu sayfanın altındaki Platform Günlükleri bölümünde ele alınmıştır. Veri Dışarı Aktarma faturalandırması 3 Ekim 2022'de başlayacak.

Özellik Fiyat
Log Analytics Verilerini Dışarı Aktarma $-/GB1

1Log Analytics Veri Dışa Aktarma tarafından dışa aktarılan verilerin boyutu, dışa aktarılan JSON biçimli verilerdeki bayt sayısıdır. 1 GB = 10^9 bayt.

Web Testleri

Application Insights, uygulamanızın kullanılabilirliğini doğrulamanızı sağlayan Standart web testleri, URL Ping testleri ve Çok adımlı web testleri içerir.

Özellik Fiyat
Standart web testleri Zamanlanan test yürütmesi başına $-
Ping web testleri Ücretsiz
Çok adımlı web testleri1 aylık $-/test

1Çok adımlı web testleri, testin kaç konumdan çalıştırıldığından veya test yürütme sıklığından bağımsız olarak etkin olan her test için günlere eşit olarak dağıtılır. Uyarı kuralları ve bildirim ücretleri ayrıdır ve aşağıdaki fiyatlandırmaya göre uygulanır.

Log data processing

Log data ingested into Azure Monitor can be processed with powerful, customer-defined Log Analytics data collection transformations. These provide the ability to modify data as it is ingested.

Advanced notice will be given before billing starts for Log data processing.

Özellik Included Amounts Fiyat
Log data ingestion and transformation There is no charge for data which is emitted to at least one Log Analytics workspace unless more than 50% of the data is removed by data collection transformations.1 There is also no charge when the data is emitted to at least one Log Analytics workspace that has Azure Sentinel. $- per GB per Data Collection Rule

1When more than 50% of the data is removed by customer-defined data collection transformations, that amount removed above the 50% threshold will be billed at the standard Log data ingestion and transformation rate. Data ingestion and emission is aggregated on a daily UTC basis, and this threshold is applied to the aggregation.

Platform Günlükleri

Platform günlükleri Azure kaynakları ve bağlı oldukları Azure platformu için ayrıntılı tanılama ve denetim bilgileri sağlar ve tanılama ayarları aracılığıyla yapılandırılırlar. Platform günlükleri için işlenen ve her hedefe gönderilen veri hacmi için aşağıda listelenen fiyatlara göre ödeme yaparsınız.

Özellik Hedef Fiyat
Platform günlükleri akışı için işlenen veriler Log Analytics Log Analytics veri alımı ücretlerine dahildir
Depolama veya Olay Hub'ı6 $-/GB7
Market İş Ortakları $-/GB7

6Belirli bir dizi platform günlüğü ücretsiz olarak Depolama hizmetine veya Olay Hub'ına aktarılabilir. Ücretsiz olarak dışarı aktarılabilen platform günlüklerinin listesine bakın.

7Platform günlüklerinin akışının faturalandırılmasına 1 Şubat 2022'de başlandı. Akışı yapılan Platform Günlüklerinin boyutu, dışarı aktarılan JSON biçimli verideki bayt sayısıdır. 1 GB = 10^9 bayt.

Standart ve Özel Ölçümler

Özel ölçümlerin maliyetleri, alınan örneklerin sayısına ve sorgu için yapılan API çağrılarının sayısına bağlıdır. Standart ve özel ölçümler 90 gün boyunca saklanır. Faturalama henüz özel ölçümler için etkinleştirilmemiştir.

Özellik Dahil edilen ücretsiz birimler Fiyat
Standart Ölçümler8 İş çalışma zamanında Ücretsiz
Ölçüm alımı (önizleme)8 Hiçbiri $- / alınan 10 milyon örnek
Ölçüm sorguları (önizleme)9 Aylık 1.000.000 standart API çağrısı $-/1.000 standart API çağrısı

8Ücretsiz olarak sunulan standart ölçümler, çıkış noktası Azure kaynakları, hizmetleri ve birinci taraf uygulamalar olan belirli ölçümleri içerir. Bkz. Standart ölçümlerin listesi.

9Ölçüm sorguları, standart API çağrılarının sayısına göre ücretlendirilir. Standart API çağrısı, 1.440 veri noktasını analiz eden bir çağrıdır (1.440, aynı zamanda bir günde ölçüm başına depolanabilecek veri noktalarının toplam sayısıdır).

Prometheus Ölçümleri

Prometheus ölçümlerinin maliyetleri, sorgular için alınan ve işlenen örneklerin sayısına bağlıdır. Ölçüm alımı maliyetine 18 aylık veri saklama dahildir. Prometheus ölçümleri için faturalama henüz etkinleştirilmemiştir.

Özellik Fiyat
Ölçüm alımı (önizleme) $- / alınan 10 milyon örnek
Ölçüm sorguları (önizleme)10 $- / işlenen 1 milyar örnek

10İşlenen örnekler, belirli bir zaman aralığı için Prometheus Sorgu Dili (PromQL) kullanılarak sorgulanan toplam veri noktası sayısıdır. Prometheus ölçümleri uyarı fiyatlandırması yalnızca ölçüm önizleme fiyatlandırmasına dayalıdır.

Uyarı kuralları

An alert rule is charged based on the type and number of signals it monitors. A signal can be a resource metric, a log, or an activity log. The cost of an alert rule that monitors multiple signals is the sum of the cost of monitoring each signal and any enabled features. Metric alert rules are billed per each time series monitored. Log alert rules are billed by the interval at which the query is executed. If the query results in multiple dimensions (at-scale log monitoring), there is an additional charge for each dimension (time series) that is evaluated. There is no charge for Activity Log alert rules or other alert rules when they are disabled. For more details on alert rule billing, see the Alerts section of the FAQ below.

Uyarı Türü Dahil edilen ücretsiz birimler Uyarı kuralı fiyatı
(Aylık)
Zaman Serisi Fiyatı
(Aylık)
Dinamik eşikli ölçüm uyarısı için ek maliyet14
Etkinlik Günlüğü Uyarısı Abonelik başına 100 kural ile sınırlıdır Yok Yok Yok
Standart ve Özel Ölçümler11, 12 Aylık 10 izlenen ölçüm zaman serisi13 Yok $- $-
Prometheus Ölçümleri Prometheus Ölçümleri uyarıları yalnızca Prometheus Ölçümleri sorgusu için ücretlendirilir (yukarıya bakın). Yok Yok Yok
Günlük Uyarısı (15 dakikalık sıklık) İlk zaman serisi günlük uyarısı kuralına dahildir $- $- Yok
Günlük Uyarısı (10 dakikalık sıklık) İlk zaman serisi günlük uyarısı kuralına dahildir $- $- Yok
Günlük Uyarısı (5 dakikalık sıklık) İlk zaman serisi günlük uyarısı kuralına dahildir $- $- Yok
Günlük Uyarısı (1 dakikalık sıklık) İlk zaman serisi günlük uyarısı kuralına dahildir $- $- Yok

11Burada listelenen fiyat, çıkış noktası tek bir kaynak olan tek bir ölçüm zaman serisini izleyen bir uyarı kuralının fiyatını temsil eder.

12Fiyatlandırma, Uyarılar bölümünden ulaşılabilen yeni nesil ölçüm uyarı kuralları için geçerlidir ve önceki nesle ait uyarı kuralları (Klasik Uyarılar) ücretsiz olarak sunulmaya devam edilecektir

 • Etkinlik günlükleri, 90 günlük süre boyunca ücretsiz olarak kullanılabilir. 90 günlük sürenin ardından saklamak için etkinlik günlüğü verileri bir depolama hesabına veya olay hub’larına yönlendirilebilir. Depolama ve olay hub’ları için her birine yönelik ilgili ücretler uygulanır. Etkinlik günlüğü verilerini çekmeye yönelik API çağrılarına ücret uygulanmaz.
 • Azure Güvenlik Merkezi (ASC) kapsamında sunulan uyarılar şu an ücretsizdir.

13Zamanlanmış Sorgu Kuralları API’si sürüm 2021-02-01 kullanıma sunulduğunda, büyük ölçekte günlük izleme fiyatlandırması buradan uygulanabilir

14Dinamik uyarı, dinamik eşik özelliğine ve temel alınan ölçüm uyarısına göre faturalandırılır.

Bildirimler

Bildirimler, bir Uyarı kuralının ne zaman tetiklendiğine göre gönderilir. Göndermeyi tercih ettiğiniz bildirimlerin türüne ve sayısına göre faturalandırılırsınız.

Özellik Dahil edilen ücretsiz birimler Fiyat
ITSM bağlayıcısı oluşturma veya güncelleştirme etkinliği Aylık 1.000 olay $-/1.000 etkinlik
E-postalar Aylık 1.000 e-posta $-/100.000 e-posta
Anında iletme bildirimi (Azure Mobil Uygulaması’na) Aylık 1.000 bildirim $-/100.000 bildirim
Güvenli web kancaları 1 güvenli web kancası $-/1.000.000 güvenli web kancaları
Web kancaları Aylık 100.000 web kancası $-/1.000.000 web kancası

SMS ve Sesli çağrılar SMS fiyatlandırması için bir sonraki tabloya bakın

Ülke Kodu Sesli çağrılar - dahil edilen ücretsiz birimler Fiyat SMS - dahil edilen ücretsiz birimler Fiyat
Amerika Birleşik Devletleri (+1) Aylık 10 sesli çağrı $-/çağrı Aylık 100 SMS $-/SMS
Avustralya (+61) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Avusturya (+43) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Belçika (+32) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Brezilya (+55) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Şili (+56) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Çin (+86) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Çek Cumhuriyeti (+420) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Danimarka (+45) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Estonya (+372) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Finlandiya (+358) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Fransa (+33) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Almanya (+49) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Hong Kong (+852) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Hindistan (+91) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
İrlanda (+353) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
İsrail (+972) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
İtalya (+39) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Japonya (+81) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Ürdün (+962) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Lüksemburg (+352) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Malezya (+60) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Meksika (+52) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Hollanda (+31) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Yeni Zelanda (+64) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Norveç (+47) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Portekiz (+351) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Romanya (+40) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Rusya (+7) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Singapur (+65) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Güney Afrika (+27) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Güney Kore (+82) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
İspanya (+34) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
İsviçre (+41) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Tayvan (+886) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Birleşik Arap Emirlikleri (+971) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Birleşik Krallık (+44) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS

Azure için fiyatlandırma ve satın alma seçenekleri

Doğrudan bize bağlanın

Azure fiyatlandırması kılavuzluğu alın. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın, maliyet iyileştirmesi hakkında bilgi edinin ve özel bir teklif isteyin.

Bir satış uzmanıyla görüşün

Satın alma yollarını görme

Azure web sitesi, bir Microsoft temsilcisi veya bir Azure iş ortağı aracılığıyla Azure hizmetlerini satın alın.

Seçenekleri keşfetme

Ek kaynaklar

Azure İzleyici

Azure İzleyici özellikleri ve becerileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ücretlendirme hesaplayıcı

Çeşitli Azure ürünlerini bir arada kullandığınızda ortaya çıkması beklenen aylık maliyetleri tahmin edin.

SLA

Azure İzleyici için Hizmet Düzeyi Sözleşmesini gözden geçirin.

Belgeler

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla Azure İzleyici kaynağını gözden geçirin.

Genel

 • Önizleme aşamasında olan ve fiyatlandırma sayfasında listelenmeyen Azure İzleyici özellikleri için ek ücret alınmaz. Önizleme aşamasındaki özelliklerin fiyatlandırması ileride duyurulacak ve faturalama başlamadan önce bir bildirim gönderilecektir. Bildirim döneminden sonra önizleme özelliklerini kullanmaya devam etmeyi tercih etmeniz durumunda geçerli fiyat üzerinden faturalandırılırsınız.

Log Analytics

 • Taahhüt Katmanları sabit, öngörülebilir bir günlük ücret karşılığında Azure İzleyici ve Azure Sentinel için sabit bir miktarda veri alımı kapasitesi ayırmanıza olanak tanır. İstediğiniz katman düzeyini dilediğiniz zaman yükseltebilirsiniz. Ancak, vazgeçebilmeniz veya kapasite rezervasyonunuzu azaltabilmeniz için minimum taahhüt süresi 31 gündür.

  • Daha büyük bir katman düzeyine geçme: İstediğiniz zaman düzeyinizi yükseltebilirsiniz. Yeni katmanınız ertesi gün saat 00:01 UST’de yürürlüğe girer.
  • Seçtiğiniz kapasite rezervasyonunu düşürme: İlk 31 günün ardından katman düzeyinizi düşürebilir veya Taahhüt Katmanı modelinden tamamen vazgeçebilirsiniz. Bu 31 günlük süre, seçili katman düzeyinizde herhangi bir değişiklik (artış veya azalma) yaptığınızda sıfırlanır. Yeni fiyatlandırma katmanı seçiminiz ertesi gün saat 00:01 UST’de yürürlüğe girer.
  • Log Analytics fiyatlandırma modelleri ve Taahhüt Katmanları hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Evet. Log Analytics Ayrılmış Kümeler kullanarak, birden çok çalışma alanını bir kümeye taşıyarak büyük bir Taahhüt Katmanından faydalanabilir ve GB başına maliyeti düşürebilirsiniz. Log Analytics Ayrılmış Kümeler için faturalandırma seçenekleri ve gereksinimler hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • 730 güne kadar bir saklama süresi seçebilirsiniz. Application Insights verileri ve Azure Sentinel’in etkinleştirildiği çalışma alanları haricinde, bekletme maliyeti, ücretsiz bekletme süresi (31 gün) dışında depolanan GB başına aylık fiyat üzerinden günlük ayrıntı düzeyinde hesaplanır. Veri bekletmesini yönetmeye yönelik seçenekler hakkında bilgi edinin.

 • 2 Nisan 2018’de bir Log Analytics çalışma alanı veya Application Insights kaynağı içeren ya da 1 Şubat 2019’dan önce başlayıp hala etkin olan bir Kurumsal Anlaşmayla bağlantılı abonelikler, eski Bağımsız (GB Başına) ve Düğüm Başına (OMS) fiyatlandırma katmanlarını kullanmaya devam edeceklerdir. Ücretsiz Deneme fiyatlandırma katmanında 1 Temmuz 2022 tarihine kadar yeni çalışma alanları oluşturulabilir (veya mevcut çalışma alanları bu katmana taşınabilir). Ücretsiz Deneme fiyatlandırma katmanındaki çalışma alanlarında günlük veri alımı 500 MB ile (Microsoft Defender for Servers tarafından harmanlanan güvenlik veri türleri hariç), veri saklama süresi ise yedi günle sınırlıdır. Ücretsiz Deneme fiyatlandırma katmanı yalnızca değerlendirme amacına yöneliktir ve Hizmet Düzeyi Sözleşmesi yoktur. Bağımsız veya Düğüm Başına fiyatlandırma katmanlarındaki çalışma alanlarında kullanıcı tarafından yapılandırılabilen 30 - 730 günlük bir saklama süresi vardır. Eski fiyatlandırma katmanları hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • eski Düğüm Başına fiyatlandırma katmanına erişimi olan çalışma alanlarının bu katmanda kalmasının mı yoksa mevcut bir Kullandıkça Öde modeline ya da Taahhüt Katmanına geçmesinin mi daha iyi olacağına karar vermek müşterileri zorlayabilir. Bu kararı vermek için Düğüm Başına fiyatlandırma katmanındaki izlenen düğüm başına sabit maliyet ve 500 MB/düğüm/gün veri ayırması ile Kullandıkça Öde (GB Başına) katmanında yalnızca alınan verilerin maliyetini ödeme arasındaki farkın anlaşılması gerekir. Bunu değerlendirmek için fiyatlandırma katmanı öneri sorgusunu kullanın.

 • Evet, 1 Ekim 2016’dan önce oluşturulan çalışma alanları Standart veya Premium katmanları kullanmaya devam edebilir ancak daha yeni bir üst katmana her zaman geçiş yapabilir. Aşağıdaki fiyatlandırma katmanı, 1 Ekim 2016’dan sonra oluşturulan yeni çalışma alanlarında kullanılamıyordu.

  Kullanılamıyor Standart Premium
  Günlük limit Hiçbiri Hiçbiri
  Bekletme dönemi 1 ay 12 ay
  Daha uzun saklama dönemleri özelleştirin Kullanılamıyor Kullanılamıyor
  Fiyat $2.3/GB $3.5/GB

Application Insights

 • Eski fiyatlandırma modelinde iki katman sunuluyordu: Temel ve Kurumsal.

  Kurumsal katman müşterileri eski fiyatlandırma modelinde kalabilir veya yukarıdaki fiyatlandırma modeline diledikleri zaman geçiş yapabilir. 2 Nisan 2018 tarihinden önce etkinleştirilen tüm Application Insights müşteri abonelikleri, Application Insights tarafından alınan tüm veriler için GB başına $- olarak faturalandırılır. Ancak bu yalnızca OMS Suite’i satın aldıysanız avantajlıdır. Bu durumda Operations Management Suite E1 ve E2 planlarındaki satın alınan her birim ile Application Insights’ın Kurumsal katmanında bir düğüm hakkı elde edilir. Her bir Application Insights Kurumsal düğümüne, hiçbir ek ücret ödemeden günde 200 MB’a kadar Application Insights verisi alma ve 90 gün süreyle veri saklama olanağı dahildir.

  Kullanılamıyor Kurumsal
  Aylık taban fiyat $-/düğüm
  Dahil edilen veri her gün 200 MB/düğüm
  Ek veriler $-/GB
 • Hayır. Application Insights’ı 2 Nisan 2018 tarihinden önce kullanmaya başlayan müşteriler Application Insights tarafından alınan tüm veriler için GB başına $- olarak faturalandırılmaya devam eder.

 • Application Insights’ın uygulamanızdan kabul edeceği veri miktarı için günlük üst limit ayarlayabilir ve böylece masraflarınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Günlük üst limite ulaşıldıktan sonra, günün geri kalanında (UTC saat dilimine göre) limiti aşan veriler yoksayılır ve veri alımı, sonraki günün başlangıcından itibaren normal olarak devam eder.

  Ayrıca, uygulamanızdan Application Insights’a gönderdiğiniz veri miktarını azaltmak için örnekleme kullanabilirsiniz.

  Fiyatlandırma ve Application Insights’ta veri hacmi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ölçümler

 • Ölçüm sorguları, standart API çağrılarının sayısına göre ücretlendirilir. Standart API çağrısı, 1.440 veri noktası analiz eden bir çağrıdır (bir günde ölçüm başına depolanabilecek veri noktalarının toplam sayısı da 1.440’tır). API çağrısında en az 1.440 veri noktası analiz edilirse bu çağrı birden çok standart API çağrısı olarak sayılır. API çağrısında en fazla 1.440 veri noktası analiz edilirse bu çağrı birden az standart API çağrısı olarak sayılır. Standart API çağrılarının sayısı günlük olarak, gün başına analiz edilen toplam veri noktası sayısının 1.440 ile bölünmesiyle hesaplanır.

  Örnekler

  1. 2.000 veri noktası analiz eden API çağrısı , 2.000/1.440 = 1,4 standart API çağrısı olarak hesaplanır.
  2. 200 veri noktası analiz eden API çağrısı , 200/1.440 = 0,1 standart API çağrısı olarak hesaplanır.
  3. Günde 100 VM’den, bir dakikalık ayrıntı düzeyiyle beş ölçümün izlendiği bir senaryonun sonucunda 720.000 veri noktası elde edilir ve bu da günde (720.000/1.440) 500 standart API çağrısı anlamına gelir.
 • Ölçümler, 93 günlük süre boyunca ücretsiz olarak kullanılabilir. 93 günlük sürenin sonunda saklanması istenirse ölçüm verileri bir depolama hesabına, Azure Log Analytics çalışma alanına veya olay hub’ına yönlendirilebilir. Depolama, Log Analytics ve olay hub’ı için her birine yönelik ilgili ücretler uygulanır. Buna ek olarak, ölçüm sorguları, verileri yönlendirmek için gereken ilgili API çağrılarına göre ücretlendirilir.

Uyarılar

 • 10 VM için CPU kullanımını ve RAM kullanımını (yani 2 metrik zaman serisi) izleyen ve dinamik eşiği etkinleştiren bir uyarı kuralının fiyatı, Uyarı kuralının fiyatı + Dinamik eşiğin fiyatı olarak hesaplanabilir. Bu örnekte, fiyat şu şekilde hesaplanır:

  Toplam aylık fiyat = (10 VM * VM başına 2 metrik zaman serisi – 10 ücretsiz birim) *metrik zaman serisi başına aylık fiyat + [(10 VM * VM başına 2 metrik zaman serisi) *dinamik eşik başına aylık fiyat ]

 • Her 15 dakikada 1 kaynak olayını sorgulayan bir uyarı kuralının fiyatı şu şekilde hesaplanabilir:

  Toplam aylık fiyat = 1 kaynak * 1 günlük uyarı kuralı *15 dakikalık dahili günlük uyarı kuralı başına aylık fiyat

 • Kaynak merkezli günlük izleme kullanarak 1 dakikalık sıklıkta 10 VM kaynağını izleyen bir uyarı kuralının fiyatı, Uyarı kuralının fiyatı + Boyut sayısının fiyatı olarak hesaplanabilir.

  Toplam aylık fiyat = 1 dakikalık günlük uyarı kuralı başına aylık fiyat + (10 zaman serisi - 1 ücretsiz zaman serisi dahil) * aylık izlenen 1 dakikalık aralık başına fiyat

  Ölçekli günlük izleme fiyatlandırması, Zamanlanmış Sorgu Kuralları API’sinin 01.02.2021 tarihli sürümünden itibaren geçerlidir

 • Geçirilen uyarı kuralları ve bunlara karşılık gelen geçirilen eylem grupları (e-posta, web kancası veya LogicApp) ücretsiz olarak sunulmaya devam eder. Eşiği, toplama türünü ve toplama tanecikliğini düzenleme olanağı da dahil olmak üzere, klasik uyarılarda kullandığınız işlevsellik geçirilen uyarı kuralınızda ücretsiz olarak sunulmaya devam eder. Ancak geçirilen uyarı kuralını, yeni uyarı platformu özelliklerinden birini, bildirimleri veya eylem türlerini kullanması için düzenlerseniz karşılığında bir ücret alınır. Aşağıdakiler, uyarı kuralınız için ücret uygulanan durumlara örnek gösterilebilir:

  • Yeni Azure İzleyici platformunda, ücretsiz birimlerin ötesinde oluşturulan her yeni (geçirilmemiş) uyarı kuralı
  • Azure İzleyici’nin kapsadığı ücretsiz birimlerin ötesinde alınan ve tutulan her veri
  • Application Insights tarafından gerçekleştirilen her çok testli web testi
  • Azure İzleyici’nin kapsadığı ücretsiz birimlerin ötesinde tutulan her özel ölçüm
  • Frekans, çoklu kaynaklar/boyutlar gibi yeni ölçüm uyarı özelliklerini kullanmak üzere düzenlenen geçirilmiş uyarı kuralları, Dinamik Eşikler, kaynak/sinyal değiştirme ve benzerleri
  • Yeni bildirimleri veya SMS, Sesli Arama ve/veya ITSM tümleştirmesi gibi uyarı türlerini kullanmak üzere düzenlenen geçirilmiş eylem grupları
 • Etkinlik günlüğü, hizmet durumu ve kaynak durumu uyarı kuralları ücretsiz olarak sunulmaya devam edilecektir.

 • Uyarı bildirimleri, kullanılan bildirim türüne bağlı olarak ayrıca ücretlendirilir.

 • Arasında 5 dakika veya daha uzun süre olan ilk 250 günlük uyarı kuralı için ücret yansıtılmaz. 250 günlük uyarı kuralı sınırının üzerindeki veya sıklığı 5 dakikadan az olan tüm uyarı kuralları, yukarıda listelenen fiyatlara göre faturalandırılır.

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın