Ana içeriğe atla

Azure İzleyici fiyatlandırma

Uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam gözlem olanağı

Azure İzleyici, bulut ve şirket içi ortamlardaki telemetriyi toplamak, analiz etmek ve bunlarda eylem gerçekleştirmek için kapsamlı bir çözüm sunarak uygulama ve hizmetlerinizin kullanılabilirliğini ve performansını en üst düzeye çıkarır. Uygulamalarınızın performansını anlayıp uygulamaları ve bağlı oldukları kaynakları etkileyen sorunları önceden tespit etmenize yardımcı olur.

Fiyatlandırma seçeneklerini keşfetme

Fiyatlandırma seçeneklerini gereksinimlerinize göre özelleştirmek için filtre uygulayın.

Fiyatlar yalnızca tahmini olup gerçek fiyat teklifi değildir. Gerçek fiyatlandırma, Microsoft ile girilen sözleşmenin türüne, satın alma tarihine ve döviz kuruna göre değişebilir. Fiyatlar ABD doları olarak hesaplanıp önceki ayın son iş gününden önceki iki iş gününde alınan Londra spot oranları kullanılarak dönüştürülür. Büyük pazarlarda, ay sonundan önceki iki iş günü resmi tatile denk gelirse fiyat ayarlama günü, genellikle iki iş gününden hemen önceki gün olur. Bu oran, gelecek ay boyunca tüm işlemlerde geçerlidir. Microsoft ile geçerli programınıza/teklifinize göre fiyatlandırmayı görmek için Azure fiyatlandırma hesaplayıcısı’nda oturum açın. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi istemek için Azure satış uzmanı ile görüşün. Azure fiyatlandırması hakkında bilgi için sık sorulan sorular bölümüne bakın.

Azure İzleyici; günlük verilerinin toplanması ve analiz edilmesi (veri alımı, saklama ve dışarı aktarmaya göre faturalandırılır), web testleri aracılığıyla kullanılabilirliğin izlenmesi, Azure kaynaklarındaki platform günlüklerinin verilerinin dışarı aktarılması, ölçümlerin toplanması, uyarılar ve bildirimlere yönelik işlevler sunar. Standart ölçümlerin ve etkinlik günlüklerinin toplanması gibi otomatik olarak etkinleştirilen Azure İzleyici özellikleri ücretsiz olarak sunulur. Alınmış verilerinizin kullanıldığı gelişmiş izleme özellikleri de aynı şekilde ek ücret ödemeden kullanılabilir. (Bkz. İçgörüler ve çekirdek çözümler)

Alım

Alınan veriler için Azure İzleyici günlük analizi ve uygulama içgörüleri ücreti Şu anda 2 günlük alım planı sunuyoruz. Bunlar Temel Günlükler ve Analiz Günlükleri. Bunlarla ilgili ayrıntıları aşağıda görebilirsiniz. Tipik bir müşteri, sorun giderme için kullanılan yüksek hacimli ayrıntılı günlükler için Temel Günlükler planı ve derinlemesine ve ayrıntılı analiz gerektiren günlükler için Analiz Günlükleri planı olmak üzere her iki planın bir kombinasyonunu kullanır. Bu 2 plan şunlardır:

 1. Temel günlükler: Bu, hata ayıklama ve sorun giderme için sorgu özelliklerine sahip düşük maliyetli planlarımızdır.
 2. Analiz günlükleri: Bu, son derece gelişmiş analizler ve güçlü içgörüler sağlayan premium planımızdır. Verileri Analiz Günlükleri olarak almak için ödemenin iki yolu vardır: Kullandıkça Öde ve Taahhüt Katmanları:
  • Kullandıkça Öde, alınan veri hacmi için ücretlendirerek esnek kullandıkça öde fiyatlandırması sunar. Bu katmandaki ödeme hesabı başına 5 GB ücretsizdir.
  • Taahhüt Katmanları, günde 100 GB ile 50.000 GB/gün arasında değişen miktarlar için indirimli sabit öngörülebilir bir ücret sunar. Seçili Taahhüt Katmanınız dışında alınan veriler, geçerli katmanla aynı GB başına fiyatla faturalandırılır. Taahhüt katmanlarının 31 günlük taahhüt süresi vardır (daha fazla bilgi edinin).
Kullanılamıyor Plan Yetenekler Fiyatlandırma Katmanı Fiyat GB Başına Geçerli Fiyat1 Kullandıkça Öde Yöntemine Göre Tasarruf
Temel Günlükler
 • Etkileşimli saklamaya dahil edilen 30 gün
 • Tek bir tabloda tam KQL ve Analiz tablosunda arama
 • Günlük araması2 sorguları
 • 12 yıla kadar veri arşivleme2
Kullandıkça Öde $-/GB $-/GB Yok
Analiz Günlükleri
 • Etkileşimli saklamaya dahil edilen 31/90 gün*
 • Güçlü analize olanak tanıyan tüm desteklenen sorgular
 • Analiz günlüklerini temel alan kullanıma hazır izleme içgörüleri
 • Çalışma kitaplarını ve panoları destekler
 • 2 yıla kadar etkileşimli saklama2
 • 12 yıla kadar arşivleme2
 • Uyarı verme2
Kullandıkça Öde $-/GB $-/GB Yok
Günlük 100 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 200 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 300 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 400 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 500 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 1.000 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 2.000 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 5.000 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 10.000 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 25.000 GB Günlük $- $-/GB $-
Günlük 50.000 GB Günlük $- $-/GB $-

1Veri boyutu GB (10^9 bayt) cinsinden ölçülür. Bu hesaplamanın ayrıntıları Log Analytics ve Application Insights için sağlanır.
2Bu fiyatlandırma sayfasındaki gelecek bölümlerde ek maliyetle ilgili ayrıntılar bulunmaktadır

Arşivleme ve Geri Yükleme

Log Analytics’e alınan veriler ayrıca arşivlenebilirve böylece normal analiz saklama maliyetinden daha düşük maliyetlerle depolanabilir. Arşivlenen günlüklerin aranması, zaman uyumsuz arama işleri kullanılarak yapılır; bu, aramayı1 yürütürken taranan veriler ve arama sonuçlarını alma maliyeti (normal Günlük Verisi Alımı fiyatlarına göre) için bir maliyet oluşturur. Arşivlenen günlükler ayrıca tam etkileşimli analitik sorgu yetenekleri sağlamak için geri yüklenebilir. Geri yüklenen günlüklerin bakımı, verilerin geri yüklendiği süreye ve geri yüklenen veri miktarına (minimum geri yükleme süresine ve veri hacmine tabidir) bağlı olarak gün ve GB başına orantılı bir maliyete neden olur. Geri yüklenen günlükleri sorgulamak için herhangi bir ücret alınmaz. Veri arşivi, geri yükleme ve arama işleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özellik Fiyat
Veri Arşivi $- GB başına aylık
İş Ara Taranan 1 GB veri başına $-1
Veri Geri Yükleme günlük 1 GB başına $- (en az 2 TB, 12 saat)2

1Temel tablolar için taranan veriler aramanın tamamındaki taranan GB miktarını içerirken, Analiz tabloları için yalnızca Arşiv dönemindeki aramanın taranan GB miktarını içerir (Analiz dönemi, ilk 31/90 gün ve uzatılmış etkileşimli saklama hariç).
2Bir geri yükleme 12 saatten az bir süre saklanırsa, bu geri yükleme 12 saatlik minimum süre üzerinden faturalandırılır. 2 TB’tan daha az veri yüklenirse, faturalanan geri yüklenen veri hacmi geri yüklemenin saklandığı her gün (veya kısmi gün) için 2 TB’a yuvarlanır.

Etkileşimli Saklama

Log Analytics çalışma alanınıza alınan veriler ilk 31 gün (veya çalışma alanında Microsoft Sentinel etkinse 90 gün) boyunca ücretsiz olarak saklanır. Klasik veya çalışma alanı tabanlı Application Insights’a alınan veriler 90 gün boyunca ücretsiz olarak saklanır.

Bu ücretsiz dönemlerin ötesinde saklanan veriler GB miktarına göre aylık olarak (günlere eşit olarak dağıtılarak) ücretlendirilir.

Özellik Dahil Edilen Saklama Günü Fiyat
Veri Saklama 31 gün (veya Sentinel etkinse 90 gün) ve Application Insights verileri için 90 gün $- GB başına aylık

Temel Günlük Sorguları

Azure İzleyici’de Temel Günlükleri Sorgulama aşağıdaki şekilde ücretlendirilebilir.

Özellik Fiyat
Temel günlük sorgusu Taranan 1 GB veri başına $-

Dışarı Aktar

Log Analytics Veri Dışarı Aktarma özelliği, Log Analytics çalışma alanınızdan Azure Depolama ve Olay Hub’ı gibi hedeflere günlüklerin sürekli akışla aktarılmasını sağlar. Log Analytics Çalışma Alanından dışarı aktarılan veriler için GB başına faturalandırılırsınız. Tanılama Ayarları aracılığıyla verilerin dışarı aktarılması, bu sayfanın devamındaki platform günlükleri bölümünde ele alınmıştır.

Özellik Fiyat
Log Analytics Verilerini Dışarı Aktarma $-/GB1

1Log Analytics Veri Dışa Aktarma tarafından dışa aktarılan verilerin boyutu, dışa aktarılan JSON biçimli verilerdeki bayt sayısıdır. 1 GB = 10^9 bayt.

Günlük İşleme

Azure İzleyici'ye alınan günlükler, güçlü, müşteri tanımlı veri toplama dönüştürmeleriyle işlenebilir. Bunlar, verileri alırken değiştirme olanağı sağlar.

Faturalama başlangıç tarihiyle ilgili ayrıntılar Azure Güncelleştirmeleri’nde duyurulur. Özelliğin geçerli kullanıcıları için, faturalama başlamadan önce bildirim gönderilir.

Özellik Dahil Edilen Tutarlar Fiyat
Günlük İşleme Veri toplama dönüştürmeleri tarafından verilerin %50'den fazlası kaldırılmadığı veya filtrelenmediği sürece en az bir Log Analytics çalışma alanına yayılan veriler için alım ve dönüştürme ücreti alınmaz.1 Veriler, Azure Sentinel içeren en az bir Log Analytics çalışma alanına yayıldığında da ücret alınmaz. Her Veri Toplama Kuralı için GB başına $-

1Günlüklerin %50’den fazlası müşteri tanımlı veri toplama dönüştürmeleri tarafından filtrelendiğinde, yalnızca %50 eşiğinin üzerinde filtrelenen günlükler faturalandırılır. Veri alma ve dönüştürme GB'ları 24 saatlik zaman diliminde (UTC saat diliminde) toplanır. Daha fazla ayrıntı ve örnek için belgelerimize bakın.

Platform Günlükleri

Platform günlükleri Azure kaynakları ve bağlı oldukları Azure platformu için ayrıntılı tanılama ve denetim bilgileri sağlar ve tanılama ayarları aracılığıyla yapılandırılırlar. Platform günlükleri için işlenen ve her hedefe gönderilen veri hacmi için aşağıda listelenen fiyatlara göre ödeme yaparsınız.

Özellik Hedef Fiyat
Platform günlükleri akışı için işlenen veriler Günlük Analizleri çalışma alanı Log Analytics veri alımı ücretlerine dahildir
Depolama veya Olay Hub'ı6 $-/GB7
Market İş Ortakları $-/GB7

6Belirli bir dizi platform günlüğü ücretsiz olarak Depolama hizmetine veya Olay Hub'ına aktarılabilir. Ücretsiz olarak dışarı aktarılabilen platform günlüklerinin listesine bakın.

7Platform günlüklerinin akışının faturalandırılmasına 1 Şubat 2022'de başlandı. Akışı yapılan Platform Günlüklerinin boyutu, dışarı aktarılan JSON biçimli verideki bayt sayısıdır. 1 GB = 10^9 bayt.

Çalışma Alanı Çoğaltması

Log Analytics Çalışma Alanı Çoğaltması, çalışma alanınızın bölgesel sorun dayanıklılığını artırır. Çalışma alanınıza (ve kullanılıyorsa ayrılmış kümeye) yönelik yapılandırmayı başka bir bölgeye kopyalar ve yeni alınan günlükleri ikincil çalışma alanınıza çoğaltır. Daha sonra birincil çalışma alanınız iyi durumda değilse ikincil çalışma alanınıza geçebilirsiniz.

Çalışma Alanı Çoğaltması çoğaltılan veri hacmine göre faturalanır.

Özellik Fiyat
Log Analytics Çalışma Alanı Çoğaltması $-/GB

Web Testleri

Application Insights, uygulamanızın kullanılabilirliğini doğrulamanızı sağlayan Standart web testleri, URL Ping testleri ve Çok adımlı web testleri içerir.

Özellik Fiyat
Standart web testleri Zamanlanan test yürütmesi başına $-
Ping web testleri Ücretsiz
Çok adımlı web testleri1 aylık $-/test

1Çok adımlı web testleri, testin kaç konumdan çalıştırıldığından veya test yürütme sıklığından bağımsız olarak etkin olan her test için günlere eşit olarak dağıtılır. Uyarı kuralları ve bildirim ücretleri ayrıdır ve aşağıdaki fiyatlandırmaya göre uygulanır.

Yerel Ölçümler

Yerel ölçümler, platform ölçümlerini ve özel ölçümleri içerir. Özel ölçümlerin maliyetleri, alınan örneklerin sayısına ve sorgu için yapılan API çağrılarının sayısına bağlıdır. Platform ölçümleri ve özel ölçümler 90 gün boyunca saklanır. Faturalama henüz özel ölçümler için etkinleştirilmedi.

Özellik Dahil edilen ücretsiz birimler Fiyat
Platform Ölçümleri Alımı8 İş çalışma zamanında Ücretsiz
Özel ölçüm alımı (önizleme)8 Hiçbiri $- / alınan 10 milyon örnek
Platform ölçümü ve özel ölçüm sorguları (önizleme) Aylık ilk 1.000.000 API çağrısı $-/1.000 API çağrısı

8Platform ölçümleri her ödeme hesabı için ücretsiz olarak alınır ve çıkış noktası Azure kaynakları, hizmetleri ve birinci taraf çözümleri olan belirli ölçümleri içerir. Standart ölçümler listesine bakın.

Prometheus Ölçümleri için yönetilen hizmet

Prometheus ölçümlerinin maliyetleri, sorgular için alınan ve işlenen örneklerin sayısına bağlıdır. Ölçüm alımı maliyetine 18 aylık veri saklama dahildir.

Özellik Fiyat
Ölçüm alımı $- / alınan 10 milyon örnek
Ölçüm sorguları10 $- / işlenen 10 milyon örnek

10İşlenen örnekler, belirli bir zaman aralığı için Prometheus Sorgu Dili (PromQL) kullanılarak sorgulanan toplam veri noktası sayısıdır. Prometheus ölçümleri uyarı fiyatlandırması yalnızca ölçüm önizleme fiyatlandırmasına dayalıdır.

Uyarı kuralları

Uyarı kuralı, izlediği sinyal türüne ve sayısına göre ücretlendirilir. Sinyal bir kaynak ölçümü, günlük veya etkinlik günlüğü olabilir. Birden çok sinyali izleyen bir uyarı kuralının maliyeti, her sinyali ve etkinleştirilmiş özellikleri izleme maliyetinin toplamıdır. Ölçüm uyarı kuralları, izlenen her zaman serisi başına faturalandırılır. Günlük uyarısı kuralları, sorgunun yürütüldüğü zaman aralığına göre faturalandırılır. Sorgu birden çok boyutla sonuçlanırsa (büyük ölçekte günlük izlemesi), değerlendirilen her boyut (zaman serisi) için ek bir ücret alınır. Devre dışı bırakıldıklarında Etkinlik Günlüğü uyarı kuralları veya diğer uyarı kuralları için ücret alınmaz. Uyarı kuralı faturalandırması hakkında daha fazla ayrıntı için aşağıdaki SSS’nin Uyarılar bölümüne bakın.

Uyarı Türü Dahil edilen ücretsiz birimler Uyarı kuralı fiyatı
(Aylık)
Zaman Serisi Fiyatı
(Aylık)
Dinamik eşikli ölçüm uyarısı için ek maliyet14
Etkinlik Günlüğü Uyarısı Abonelik başına 100 kural ile sınırlıdır Yok Yok Yok
Yerel Ölçümler11, 12 Aylık 10 izlenen ölçüm zaman serisi13 Yok $- $-
Prometheus Ölçümleri için yönetilen hizmet Prometheus Ölçümleri uyarıları yalnızca Prometheus Ölçümleri sorgusu için ücretlendirilir (yukarıya bakın). Yok Yok Yok
Günlük Uyarısı (15 dakikalık sıklık) İlk zaman serisi günlük uyarısı kuralına dahildir $- $- Yok
Günlük Uyarısı (10 dakikalık sıklık) İlk zaman serisi günlük uyarısı kuralına dahildir $- $- Yok
Günlük Uyarısı (5 dakikalık sıklık) İlk zaman serisi günlük uyarısı kuralına dahildir $- $- Yok
Günlük Uyarısı (1 dakikalık sıklık) İlk zaman serisi günlük uyarısı kuralına dahildir $- $- Yok

11Burada listelenen fiyat, çıkış noktası tek bir kaynak olan tek bir ölçüm zaman serisini izleyen bir uyarı kuralının fiyatını temsil eder.

12Fiyatlandırma, Uyarılar bölümünden ulaşılabilen yeni nesil ölçüm uyarı kuralları için geçerlidir ve önceki nesle ait uyarı kuralları (Klasik Uyarılar) ücretsiz olarak sunulmaya devam edilecektir

 • Etkinlik günlükleri, 90 günlük süre boyunca ücretsiz olarak kullanılabilir. 90 günlük sürenin ardından saklamak için etkinlik günlüğü verileri bir depolama hesabına veya olay hub’larına yönlendirilebilir. Depolama ve olay hub’ları için her birine yönelik ilgili ücretler uygulanır. Etkinlik günlüğü verilerini çekmeye yönelik API çağrılarına ücret uygulanmaz.
 • Azure Güvenlik Merkezi (ASC) kapsamında sunulan uyarılar şu an ücretsizdir.

13Zamanlanmış Sorgu Kuralları API’si sürüm 2021-02-01 kullanıma sunulduğunda, büyük ölçekte günlük izleme fiyatlandırması buradan uygulanabilir

14Dinamik uyarı, dinamik eşik özelliğine ve temel alınan ölçüm uyarısına göre faturalandırılır.

Bildirimler

Bildirimler, bir Uyarı kuralının ne zaman tetiklendiğine göre gönderilir. Göndermeyi tercih ettiğiniz bildirimlerin türüne ve sayısına göre faturalandırılırsınız.

Özellik Dahil edilen ücretsiz birimler Fiyat
ITSM bağlayıcısı oluşturma veya güncelleştirme etkinliği Aylık 1.000 olay $-/1.000 etkinlik
E-postalar Aylık 1.000 e-posta $-/100.000 e-posta
Anında iletme bildirimi (Azure Mobil Uygulaması’na) Aylık 1.000 bildirim $-/100.000 bildirim
Güvenli web kancaları 1 güvenli web kancası $-/1.000.000 güvenli web kancaları
Web kancaları Aylık 100.000 web kancası $-/1.000.000 web kancası

SMS ve Sesli çağrılar SMS fiyatlandırması için bir sonraki tabloya bakın

Ülke Kodu Sesli Arama Fiyatı SMS Fiyatı
Amerika Birleşik Devletleri (+1)
Avustralya (+61) $-/SMS
Avusturya (+43) $-/SMS
Belçika (+32) $-/SMS
Brezilya (+55) $-/SMS

SCOM yönetilen örneği

Azure İzleyici SCOM yönetilen örneği için maliyetler uç nokta sayısına göredir.

Not: SCOM MI çalıştırmak için Azure kaynaklarının tüketimiyle ilişkili tüm ücretler, aşağıda belirtilen SCOM MI fiyatına ek olarak Kullandıkça Öde temelinde ayrı olarak faturalandırılır. Azure’da barındırılan SCOM MI hizmetinin mimarisi için buraya bakın.

Özellik Fiyat
SCOM MI ile izlenen uç noktalar $- uç nokta / ay

Azure için fiyatlandırma ve satın alma seçenekleri

Doğrudan bize bağlanın

Azure fiyatlandırması kılavuzluğu alın. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın, maliyet iyileştirmesi hakkında bilgi edinin ve özel bir teklif isteyin.

Bir satış uzmanıyla görüşün

Satın alma yollarını görme

Azure web sitesi, bir Microsoft temsilcisi veya bir Azure iş ortağı aracılığıyla Azure hizmetlerini satın alın.

Seçenekleri keşfetme

Ek kaynaklar

Azure İzleyici

Azure İzleyici özellikleri ve becerileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ücretlendirme hesaplayıcı

Çeşitli Azure ürünlerini bir arada kullandığınızda ortaya çıkması beklenen aylık maliyetleri tahmin edin.

SLA

Azure İzleyici için Hizmet Düzeyi Sözleşmesini gözden geçirin.

Belgeler

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla Azure İzleyici kaynağını gözden geçirin.

Genel

 • Önizleme aşamasında olan ve fiyatlandırma sayfasında listelenmeyen Azure İzleyici özellikleri için ek ücret alınmaz. Önizleme aşamasındaki özelliklerin fiyatlandırması ileride duyurulacak ve faturalama başlamadan önce bir bildirim gönderilecektir. Bildirim döneminden sonra önizleme özelliklerini kullanmaya devam etmeyi tercih etmeniz durumunda geçerli fiyat üzerinden faturalandırılırsınız.
 • Faturalanabilir veri hacmimiz, yalnızca depolanacak verilerin boyutu olarak tanımlanır, bir dizi standart sütunu ve alınan verilerin parçası olan herhangi bir JSON sarmalayıcısını hariç tutar. Bu nedenle faturalanabilir veri hacmi, JSON ile paketlenen tüm olayın boyutundan çok daha küçüktür ve genellikle %50’sinden azdır. Maliyetleri tahmini yaparken bu faturalandırılmış veri boyutu hesaplamasını anlamak için buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
 • Evet; Azure Etkinlik Günlükleri, alım ücretlerinden muaf bir veri türü örneğidir. Daha fazla bilgi edinmek için burayı okuyun.

Log Analytics

 • Taahhüt Katmanları sabit, öngörülebilir bir günlük ücret karşılığında Azure İzleyici ve Azure Sentinel için sabit bir miktarda veri alımı kapasitesi ayırmanıza olanak tanır. İstediğiniz katman düzeyini dilediğiniz zaman yükseltebilirsiniz. Ancak, vazgeçebilmeniz veya kapasite rezervasyonunuzu azaltabilmeniz için minimum taahhüt süresi 31 gündür.

  • Daha büyük bir katman düzeyine geçme: İstediğiniz zaman düzeyinizi yükseltebilirsiniz. Yeni katmanınız ertesi gün saat 00:01 UST’de yürürlüğe girer.
  • Seçtiğiniz kapasite rezervasyonunu düşürme: İlk 31 günün ardından katman düzeyinizi düşürebilir veya Taahhüt Katmanı modelinden tamamen vazgeçebilirsiniz. Bu 31 günlük süre, seçili katman düzeyinizde herhangi bir değişiklik (artış veya azalma) yaptığınızda sıfırlanır. Yeni fiyatlandırma katmanı seçiminiz ertesi gün saat 00:01 UST’de yürürlüğe girer.
  • Log Analytics fiyatlandırma modelleri ve Taahhüt Katmanları hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Evet. Log Analytics Ayrılmış Kümeler kullanarak, birden çok çalışma alanını bir kümeye taşıyarak büyük bir Taahhüt Katmanından faydalanabilir ve GB başına maliyeti düşürebilirsiniz. Log Analytics Ayrılmış Kümeler için faturalandırma seçenekleri ve gereksinimler hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • 730 güne kadar bir saklama süresi seçebilirsiniz. Application Insights verileri ve Azure Sentinel’in etkinleştirildiği çalışma alanları haricinde, bekletme maliyeti, ücretsiz bekletme süresi (31 gün) dışında depolanan GB başına aylık fiyat üzerinden günlük ayrıntı düzeyinde hesaplanır. Veri bekletmesini yönetmeye yönelik seçenekler hakkında bilgi edinin.

 • 2 Nisan 2018’de bir Log Analytics çalışma alanı veya Application Insights kaynağı içeren ya da 1 Şubat 2019’dan önce başlayıp hala etkin olan bir Kurumsal Anlaşmayla bağlantılı abonelikler, eski Bağımsız (GB Başına) ve Düğüm Başına (OMS) fiyatlandırma katmanlarını kullanmaya devam edeceklerdir. Ücretsiz Deneme fiyatlandırma katmanında 1 Temmuz 2022 tarihine kadar yeni çalışma alanları oluşturulabilir (veya mevcut çalışma alanları bu katmana taşınabilir). Ücretsiz Deneme fiyatlandırma katmanındaki çalışma alanlarında günlük veri alımı 500 MB ile (Microsoft Defender for Servers tarafından harmanlanan güvenlik veri türleri hariç), veri saklama süresi ise yedi günle sınırlıdır. Ücretsiz Deneme fiyatlandırma katmanı yalnızca değerlendirme amacına yöneliktir ve Hizmet Düzeyi Sözleşmesi yoktur. Bağımsız veya Düğüm Başına fiyatlandırma katmanlarındaki çalışma alanlarında kullanıcı tarafından yapılandırılabilen 30 - 730 günlük bir saklama süresi vardır. Eski fiyatlandırma katmanları hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • eski Düğüm Başına fiyatlandırma katmanına erişimi olan çalışma alanlarının bu katmanda kalmasının mı yoksa mevcut bir Kullandıkça Öde modeline ya da Taahhüt Katmanına geçmesinin mi daha iyi olacağına karar vermek müşterileri zorlayabilir. Bu kararı vermek için Düğüm Başına fiyatlandırma katmanındaki izlenen düğüm başına sabit maliyet ve 500 MB/düğüm/gün veri ayırması ile Kullandıkça Öde (GB Başına) katmanında yalnızca alınan verilerin maliyetini ödeme arasındaki farkın anlaşılması gerekir. Bunu değerlendirmek için fiyatlandırma katmanı öneri sorgusunu kullanın.

 • Evet, 1 Ekim 2016’dan önce oluşturulan çalışma alanları Standart veya Premium katmanları kullanmaya devam edebilir ancak daha yeni bir üst katmana her zaman geçiş yapabilir. Aşağıdaki fiyatlandırma katmanı, 1 Ekim 2016’dan sonra oluşturulan yeni çalışma alanlarında kullanılamıyordu.

  Kullanılamıyor Standart Premium
  Günlük limit Hiçbiri Hiçbiri
  Bekletme dönemi 1 ay 12 ay
  Daha uzun saklama dönemleri özelleştirin Kullanılamıyor Kullanılamıyor
  Fiyat $2.3/GB $3.5/GB

Application Insights

 • Eski fiyatlandırma modelinde iki katman sunuluyordu: Temel ve Kurumsal.

  Kurumsal katman müşterileri eski fiyatlandırma modelinde kalabilir veya yukarıdaki fiyatlandırma modeline diledikleri zaman geçiş yapabilir. 2 Nisan 2018 tarihinden önce etkinleştirilen tüm Application Insights müşteri abonelikleri, Application Insights tarafından alınan tüm veriler için GB başına $- olarak faturalandırılır. Ancak bu yalnızca OMS Suite’i satın aldıysanız avantajlıdır. Bu durumda Operations Management Suite E1 ve E2 planlarındaki satın alınan her birim ile Application Insights’ın Kurumsal katmanında bir düğüm hakkı elde edilir. Her bir Application Insights Kurumsal düğümüne, hiçbir ek ücret ödemeden günde 200 MB’a kadar Application Insights verisi alma ve 90 gün süreyle veri saklama olanağı dahildir.

  Kullanılamıyor Kurumsal
  Aylık taban fiyat $-/düğüm
  Dahil edilen veri her gün 200 MB/düğüm
  Ek veriler $-/GB
 • Hayır. Application Insights’ı 2 Nisan 2018 tarihinden önce kullanmaya başlayan müşteriler Application Insights tarafından alınan tüm veriler için GB başına $- olarak faturalandırılmaya devam eder.

 • Application Insights’ın uygulamanızdan kabul edeceği veri miktarı için bir günlük üst sınır ayarlayarak masraflarınızı denetim altında tutabilirsiniz. Günlük üst sınıra ulaşıldıktan sonra günün geri kalanında (UTC saat dilimine göre) sınırı aşan veriler yoksayılır ve veri alımı sonraki günün başlangıcından itibaren normal olarak devam eder.

  Ayrıca, uygulamanızdan Application Insights'a gönderdiğiniz veri miktarını azaltmak için örnekleme kullanabilirsiniz.

  Application Insights'ta fiyatlandırmayı ve veri hacmini yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Evet, telemetrinin geldiği bölgeye ve nereye gittiğine bağlı olarak değişen ek ağ maliyetlerine maruz kalabilirsiniz. Ayrıntılar için ">Azure Bant Genişliği fiyatlandırma bakın.

Ölçümler

 • Azure Metrics API sorguları için faturalandırma, Azure kaynaklarından metrik verileri almak için kullanılan ayrı API isteklerine dayalıdır. İstenen ölçümlerin miktarı, her API çağrısının maliyetine katkıda bulunur.

  Metrik Veri Düzlemi API'si, bu Azure İzleyici fiyatlandırma sayfasındabelirtilen fiyatlandırmaya faturalandırılan tahsisatın ötesindeki tüm ek çağrılarla birlikte, aylık abonelik başına belirli sayıda ücretsiz API (1 milyon çağrı) sağlar.

  Veri düzlemi toplu uç noktası için, tek bir API çağrısında aynı bölgede ve aynı abonelikte aynı kaynak türünden en fazla 50 kaynak kimliğini sorgulayabilirsiniz..

 • Azure Platform Ölçümleri: 93 gün. Daha uzun süre saklamak için müşterilerin, verileri daha uzun süre saklamanın yapılandırılabileceği bir LA çalışma alanına veya Olay Hub'ına veya Depolama hesabına aktarmak üzere Tanılama Ayarlarını kullanmaları önerilir.

  Azure İzleyici Çalışma Alanı ölçümler: 18 ay.

Uyarılar

 • 10 VM için CPU kullanımını ve RAM kullanımını (yani 2 metrik zaman serisi) izleyen ve dinamik eşiği etkinleştiren bir uyarı kuralının fiyatı, Uyarı kuralının fiyatı + Dinamik eşiğin fiyatı olarak hesaplanabilir. Bu örnekte, fiyat şu şekilde hesaplanır:

  Toplam aylık fiyat = (10 VM * VM başına 2 metrik zaman serisi – 10 ücretsiz birim) *metrik zaman serisi başına aylık fiyat + [(10 VM * VM başına 2 metrik zaman serisi) *dinamik eşik başına aylık fiyat ]

 • Her 15 dakikada 1 kaynak olayını sorgulayan bir uyarı kuralının fiyatı şu şekilde hesaplanabilir:

  Toplam aylık fiyat = 1 kaynak * 1 günlük uyarı kuralı *15 dakikalık dahili günlük uyarı kuralı başına aylık fiyat

 • Kaynak merkezli günlük izleme kullanarak 1 dakikalık sıklıkta 10 VM kaynağını izleyen bir uyarı kuralının fiyatı, Uyarı kuralının fiyatı + Boyut sayısının fiyatı olarak hesaplanabilir.

  Toplam aylık fiyat = 1 dakikalık günlük uyarı kuralı başına aylık fiyat + (10 zaman serisi - 1 ücretsiz zaman serisi dahil) * aylık izlenen 1 dakikalık aralık başına fiyat

  Ölçekli günlük izleme fiyatlandırması, Zamanlanmış Sorgu Kuralları API’sinin 01.02.2021 tarihli sürümünden itibaren geçerlidir

 • Geçirilen uyarı kuralları ve bunlara karşılık gelen geçirilen eylem grupları (e-posta, web kancası veya LogicApp) ücretsiz olarak sunulmaya devam eder. Eşiği, toplama türünü ve toplama tanecikliğini düzenleme olanağı da dahil olmak üzere, klasik uyarılarda kullandığınız işlevsellik geçirilen uyarı kuralınızda ücretsiz olarak sunulmaya devam eder. Ancak geçirilen uyarı kuralını, yeni uyarı platformu özelliklerinden birini, bildirimleri veya eylem türlerini kullanması için düzenlerseniz karşılığında bir ücret alınır. Aşağıdakiler, uyarı kuralınız için ücret uygulanan durumlara örnek gösterilebilir:

  • Yeni Azure İzleyici platformunda, ücretsiz birimlerin ötesinde oluşturulan her yeni (geçirilmemiş) uyarı kuralı
  • Azure İzleyici’nin kapsadığı ücretsiz birimlerin ötesinde alınan ve tutulan her veri
  • Application Insights tarafından gerçekleştirilen her çok testli web testi
  • Azure İzleyici’nin kapsadığı ücretsiz birimlerin ötesinde tutulan her özel ölçüm
  • Frekans, çoklu kaynaklar/boyutlar gibi yeni ölçüm uyarı özelliklerini kullanmak üzere düzenlenen geçirilmiş uyarı kuralları, Dinamik Eşikler, kaynak/sinyal değiştirme ve benzerleri
  • Yeni bildirimleri veya SMS, Sesli Arama ve/veya ITSM tümleştirmesi gibi uyarı türlerini kullanmak üzere düzenlenen geçirilmiş eylem grupları
 • Etkinlik günlüğü, hizmet durumu ve kaynak durumu uyarı kuralları ücretsiz olarak sunulmaya devam edilecektir.

 • Uyarı bildirimleri, kullanılan bildirim türüne bağlı olarak ayrıca ücretlendirilir.

 • Yukarıdaki tarihlerde geçerli olan Kurumsal Anlaşmanızın süresi boyunca en az 5 dakikalık sıklığı olan ilk 250 günlük uyarı kuralı için ücretlendirilmezsiniz. 250 günlük uyarı kuralı sınırının üzerindeki veya sıklığı 5 dakikadan az olan tüm uyarı kuralları, yukarıda listelenen fiyatlara göre faturalandırılır.

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın
; ;