Azure İzleyici fiyatlandırma

Uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam gözlem olanağı

Azure İzleyici, bulut ve şirket içi ortamlardaki telemetriyi toplamak, analiz etmek ve bunlarda eylem gerçekleştirmek için kapsamlı bir çözüm sunarak uygulama ve hizmetlerinizin kullanılabilirliğini ve performansını en üst düzeye çıkarır. Uygulamalarınızın performansını anlayıp uygulamaları ve bağlı oldukları kaynakları etkileyen sorunları önceden tespit etmenize yardımcı olur.

Fiyatlandırma seçeneklerini keşfetme

Fiyatlandırma seçeneklerini gereksinimlerinize göre özelleştirmek için filtre uygulayın.

Log Analytics

Azure İzleyici Log Analytics için, veri alımı ve veri saklama için ödeme yaparsınız.

Veri Alımı

Azure İzleyici Log Analytics hizmetine veri alma için iki şekilde ödeme yapabilirsiniz: Kapasite Rezervasyonları ve Kullandıkça Öde.

Kapasite Rezervasyonları

Kapasite Rezervasyonları ile veri almak için seçtiğiniz kapasite rezervasyonuna göre sabit ve öngörülebilir bir fiyat fatura edilir. Kapasite Rezervasyonları, Kullandıkça Öde fiyatlandırmasına kıyasla seçili kapasite rezervasyonunuzun veri alımında bir indirim (%25’e kadar) sağlar. Taahhütün ilk 31 gününden sonra dilediğiniz zaman kapasite katmanından vazgeçme esnekliğiniz vardır.

Kapasite1 Fiyat Kullandıkça öde yöntemine göre indirim
Günlük 100 GB Günlük $- %15
Günlük 200 GB Günlük $- %20
Günlük 300 GB Günlük $- %22
Günlük 400 GB Günlük $- %23
Günlük 500 GB Günlük $- %25
Şundan fazla: Günlük 500 GB Günlük $- + Günlük $- Günlük kapasitede 500 GB’tan sonraki her 100 GB artış %25
1Çalışma alanınıza alınan veri miktarı, seçtiğiniz günlük kapasite rezervasyonunu aşarsa ek veriler aşağıda listelenen Kullandıkça Öde fiyatlarından ücretlendirilir.

Kullandıkça Öde

Kullandıkça Öde fiyatlandırmasında, Log Analytics çalışma alanına alınan her gigabayt (GB) veri faturalandırılır.

Özellik Dahil Edilen Ücretsiz Birimler Fiyat
Veri Alımı faturalama hesabı başına aylık 5 GB $-/GB

Veri Saklama

Azure İzleyici Log Analytics çalışma alanınıza alınan her GB veri, ilk 31 güne kadar ek ücret olmaksızın tutulur. İlk 31 günden sonra tutulan veriler aşağıda listelenen veri saklama fiyatlarına göre ücretlendirilir.

Özellik Dahil Edilen Ücretsiz Birimler Fiyat
Veri Saklama 31 gün2 $- GB başına aylık
2Azure Sentinel’in etkin olduğu çalışma alanları için veriler 90 gün boyunca ücretsiz olarak bekletilir.

Veri Dışarı Aktarma

Log Analytics Veri Dışarı Aktarma özelliği, Log Analytics çalışma alanınızdan Azure Depolama ve Olay Hub’ı gibi hedeflere günlüklerin sürekli akışla aktarılmasını sağlar. Log Analytics Çalışma Alanından dışarı aktarılan veriler için gigabayt (GB) başına faturalandırılırsınız.

Şu anda Veri Dışarı Aktarma özelliği için ücret alınmaz. Bu özellik için faturalandırma etkinleştirilmeden önce bir ön bildirim sunulacaktır.

Özellik Dahil Edilen Ücretsiz Birimler Fiyat
Veri Dışarı Aktarma Hiçbiri $-/GB

Application Insights

Application Insights, uygulamanızın gönderdiği telemetri verilerinin hacmine ve çalıştırmayı seçtiğiniz web testlerinin sayısına göre faturalandırılır. Telemetri verileri, Azure Log Analytics veri alımı ücretlerine göre faturalandırılır.

Tanılama Ayarları aracılığıyla yapılan Veri dışarı aktarma için ücret alınmaz. Bu özellik için faturalandırma etkinleştirilmeden önce bir ön bildirim sunulacaktır.

Özellik Dahil Edilen Ücretsiz Birimler Fiyat
Veri Alımı faturalama hesabı başına aylık 5 GB1 $-/GB
Veri Saklama 90 gün3 $- GB başına aylık
Çok adımlı web testleri 4, 5 Hiçbiri aylık $-/test
Ping web testleri5 İş çalışma zamanında Ücretsiz
Tanılama Ayarları aracılığıyla veri dışa aktarma** Hiçbiri $-/GB

3Application Insights tarafından alınan her GB veri, ücretsiz olarak 90 gün boyunca tutulur.

4Çok adımlı web testleri, testin kaç konumdan çalıştırıldığından veya test yürütme sıklığından bağımsız olarak etkin olan her test için günlere eşit olarak dağıtılır.

5Uyarı kuralları ve bildirim ücretleri ayrıdır ve aşağıdaki fiyatlandırmaya göre uygulanır.

**Bir Log Analytics çalışma alanına veri göndermek için veri dışa aktarma ücreti alınmaz. Log Analytics veri alımı ücretleri halen geçerli olacaktır.

Platform Günlükleri

Platform günlükleri, Azure kaynakları ve bağlı oldukları Azure platformuyla ilgili ayrıntılı tanılama ve denetim bilgileri sunar. Bu günlükler, tanılama ayarları kullanılarak yapılandırılır. Platform günlükleri için, her bir hedefe gönderilen günlük hacmine göre aşağıda listelenen fiyatlar üzerinden ödeme yaparsınız.

Özellik Hedef Fiyat
Akış Platformu Günlükleri Log Analytics Var
Depolama veya Olay Hub'ı6 $-/GB7
Market İş Ortakları $-/GB7

6Belirli bir dizi platform günlüğü ücretsiz olarak Depolama hizmetine veya Olay Hub'ına aktarılabilir. Ücretsiz olarak dışarı aktarılabilen platform günlüklerinin listesine bakın.

7Billing for streaming platform logs will start on September 30, 2021.

Ölçümler

Ölçüm, bir zaman serisi dizisini ifade eder. İzlenen zaman serilerinin ve yapılan API çağrılarının sayısına göre faturalandırılırsınız.

Özellik Dahil edilen ücretsiz birimler Fiyat
Standart Ölçümler8 İş çalışma zamanında Ücretsiz
Özel Ölçümler9 Aylık 150 MB $0.258/MB: 150-100.000 MB
$0.151/MB: 100.000-250.000 MB
$0.061/MB: 250.000 MB’ın üzerinde
Ölçüm sorguları10 Aylık 1.000.000 standart API çağrısı $-/1.000 standart API çağrısı

8Ücretsiz olarak sunulan standart ölçümler, çıkış noktası Azure kaynakları, hizmetleri ve birinci taraf uygulamalar olan belirli ölçümleri içerir. Bkz. Standart ölçümlerin listesi.

9Yazılan her Özel Ölçüm veri noktasının 8 bayt boyutunda olduğu kabul edilir.

10Ölçüm sorguları, standart API çağrılarının sayısına göre ücretlendirilir. Standart API çağrısı, 1.440 veri noktasını analiz eden bir çağrıdır (1.440, aynı zamanda bir günde ölçüm başına depolanabilecek veri noktalarının toplam sayısıdır). API çağrısında en az 1.440 veri noktası analiz edilirse bu çağrı birden çok standart API çağrısı olarak sayılır. API çağrısında en fazla 1.440 veri noktası analiz edilirse bu çağrı birden az standart API çağrısı olarak sayılır. Standart API çağrılarının sayısı günlük olarak, gün başına analiz edilen toplam veri noktası sayısının 1.440 ile bölünmesiyle hesaplanır.

 • Ölçümler, 93 günlük süre boyunca ücretsiz olarak kullanılabilir. 93 günlük sürenin sonunda saklanması istenirse ölçüm verileri bir depolama hesabına, Azure Log Analytics çalışma alanına veya olay hub’ına yönlendirilebilir. Depolama, Log Analytics ve olay hub’ı için her birine yönelik ilgili ücretler uygulanır. Buna ek olarak, ölçüm sorguları, verileri yönlendirmek için gereken ilgili API çağrılarına göre ücretlendirilir.

Örnekler

 1. 2.000 veri noktasını analiz eden bir API çağrısı, 2.000/1.440 = 1,4 standart API çağrısı olarak hesaplanır.
 2. 200 veri noktasını analiz eden bir API çağrısı, 200/1.440 = 0,1 standart API çağrısı olarak hesaplanır.
 3. Günde 100 VM’den, bir dakikalık ayrıntı düzeyiyle beş ölçümün izlendiği bir senaryonun sonucunda 720.000 veri noktası elde edilir ve bu da günde (720.000/1.440) 500 standart API çağrısı anlamına gelir.

Durum İzleme

Durum izleme, bir Azure kaynağı için işlevsel durum ölçütleri kullanılarak izlenen ölçüm zaman serisi sayısına göre faturalandırılır.

Sistem durumu izleme önizleme aşamasındayken ücret uygulanmaz. Sistem durumu izleme genel kullanıma sunulduğunda fiyatlandırma planı uygulanacak.

Özellik Dahil edilen ücretsiz birimler Fiyat
Durum Ölçütleri Hiçbiri Aylık izlenen ölçüm zaman serisi başına $-

Uyarı kuralları

Bir uyarı kuralı, izlediği sinyallerin türüne ve sayısına göre ücretlendirilir. Bu sinyal bir kaynak ölçümü, günlük veya etkinlik günlüğü olabilir. Birden çok sinyali izleyen bir uyarı kuralının maliyeti, her bir sinyali izlemeye ve etkinleştirilen özelliklere ilişkin maliyetlerin toplamıdır.

Uyarı Sinyali Dahil edilen ücretsiz birimler Fiyat
Ölçümler11, 12 Aylık 10 izlenen ölçüm zaman serisi Aylık izlenen ölçüm zaman serisi başına $-
Günlük Hiçbiri 15 dakika (veya daha uzun) aralık: Aylık izlenen günlük başına $-
10 dakika aralık: Aylık izlenen günlük başına $-
5 dakika aralık: Aylık izlenen günlük başına $-
Etkinlik Günlüğü Abonelik başına 100 kural ile sınırlıdır Ücretsiz
Dinamik eşik13 Hiçbiri Aylık dinamik eşik başına $-

11Burada listelenen fiyat, çıkış noktası tek bir kaynak olan tek bir ölçüm zaman serisini izleyen bir uyarı kuralının fiyatını temsil eder.

12Fiyatlandırma, Uyarılar bölümünden ulaşılabilen yeni nesil ölçüm uyarı kuralları için geçerlidir ve önceki nesle ait uyarı kuralları (Klasik Uyarılar) ücretsiz olarak sunulmaya devam edilecektir

 • Activity logs are available for a 90-day period at no charge. To retain activity log data beyond the 90-day period, activity log data can be routed to a storage account or event hubs. Corresponding charges will apply for storage and event hubs, respectively. No charges are incurred for API calls to pull activity log data.
 • Alerts offered as part of Azure Security Center (ASC) are not currently charged.
 • Alerts created for a health criteria are not charged.

13Dinamik uyarı, dinamik eşik özelliğine ve temel alınan ölçüm uyarısına göre faturalandırılır.

Örnekler

 1. 2 VM için CPU ve RAM kullanımını izleyen, dinamik eşiğin etkinleştirildiği bir uyarı kuralının (ör. 10 ölçüm zaman serisi) fiyatı şu şekilde hesaplanabilir:
  • Uyarı kuralının fiyatı + Dinamik eşik fiyatı.
  • (10 VM * VM başına 2 ölçüm zaman serisi – 10 ücretsiz birim) * aylık ölçüm zaman serisi uyarı kuralı başına $- + [(10 VM * VM başına 2 ölçüm zaman serisi) * aylık dinamik eşik başına $-] = aylık $-.
 2. 1 Log Analytics çalışma alanını ‘404-error’ olayı için 15 dakikada bir sorgulayan bir uyarı kuralının fiyatı şu şekilde hesaplanabilir:
  • 1 çalışma alanı * 1 günlük uyarı sorgusu * aylık günlük uyarı kuralı başına $- = aylık $-.

Bildirimler

Bildirimler, bir Uyarı kuralının ne zaman tetiklendiğine göre gönderilir. Göndermeyi tercih ettiğiniz bildirimlerin türüne ve sayısına göre faturalandırılırsınız.

Özellik Dahil edilen ücretsiz birimler Fiyat
ITSM bağlayıcısı oluşturma veya güncelleştirme etkinliği Aylık 1.000 olay $-/1.000 etkinlik
E-postalar Aylık 1.000 e-posta $-/100.000 e-posta
Anında iletme bildirimi (Azure Mobil Uygulaması’na) Aylık 1.000 bildirim $-/100.000 bildirim
Güvenli web kancaları 1 güvenli web kancası $-/1.000.000 güvenli web kancaları
Web kancaları Aylık 100.000 web kancası $-/1.000.000 web kancası

SMS ve Sesli çağrılar SMS fiyatlandırması için bir sonraki tabloya bakın

Ülke Kodu Sesli çağrılar - dahil edilen ücretsiz birimler Fiyat SMS - dahil edilen ücretsiz birimler Fiyat
Amerika Birleşik Devletleri (+1) Aylık 10 sesli çağrı $-/çağrı Aylık 100 SMS $-/SMS
Avustralya (+61) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Avusturya (+43) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Belçika (+32) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Brezilya (+55) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Şili (+56) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Çin (+86) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Çek Cumhuriyeti (+420) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Danimarka (+45) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Estonya (+372) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Finlandiya (+358) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Fransa (+33) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Almanya (+49) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Hong Kong (+852) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Hindistan (+91) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
İrlanda (+353) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
İsrail (+972) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
İtalya (+39) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Japonya (+81) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Ürdün (+962) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Lüksemburg (+352) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Malezya (+60) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Meksika (+52) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Hollanda (+31) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Yeni Zelanda (+64) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Norveç (+47) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Portekiz (+351) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Romanya (+40) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Rusya (+7) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Singapur (+65) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Güney Afrika (+27) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Güney Kore (+82) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
İspanya (+34) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
İsviçre (+41) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Tayvan (+886) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Birleşik Arap Emirlikleri (+971) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS
Birleşik Krallık (+44) Sesli arama desteklenmez $-/çağrı - $-/SMS

Tanılama Günlükleri

Tanılama günlükleri bir depolama hesabına, Log Analytics çalışma alanına veya olay hub’ına yönlendirilebilir. Depolama, Log Analytics ve olay hub’ları için her birine yönelik ilgili ücretler uygulanır.

Azure için fiyatlandırma ve satın alma seçenekleri

Doğrudan bize bağlanın

Azure fiyatlandırması hakkında bilgi edinin. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın, maliyet iyileştirmesi hakkında bilgi edinin ve özel teklif isteyin.

Bir satış uzmanıyla görüşün

Satın alma yollarını görme

Azure web sitesi, bir Microsoft temsilcisi veya bir Azure iş ortağı aracılığıyla Azure hizmetlerini satın alın.

Seçenekleri keşfetme

Ek kaynaklar

Azure İzleyici ayrıntıları

Azure İzleyici özellikleri ve becerileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ücretlendirme hesaplayıcı

Çeşitli Azure ürünlerini bir arada kullandığınızda ortaya çıkması beklenen aylık maliyetleri tahmin edin.

SLA

Bu ürünün Hizmet Düzeyi Sözleşmesini gözden geçirin.

Belgeler

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla Azure İzleyici kaynağını gözden geçirin.

Sık sorulan sorular

Genel

 • Önizleme aşamasında olan ve fiyatlandırma sayfasında listelenmeyen Azure İzleyici özellikleri için ek ücret alınmaz. Önizleme aşamasındaki özelliklerin fiyatlandırması ileride duyurulacak ve faturalama başlamadan önce bir bildirim gönderilecektir. Bildirim döneminden sonra önizleme özelliklerini kullanmaya devam etmeyi tercih etmeniz durumunda geçerli fiyat üzerinden faturalandırılırsınız.

Log Analytics

 • 2 Nisan 2018 tarihinden önce ücretsiz katmanda Log Analytics’i kullanmaya başlayan müşteriler eski ücretsiz katmanda kalabilir. Eski ücretsiz katmanda günlük olarak toplanan veri miktarı için 500 MB sınırı vardır ve bu katman, 7 günden uzun veri saklama sürelerine izin vermez. Yeni fiyatlandırma modelinin günlük olarak toplanan veri miktarı üzerinden herhangi bir sınırlaması yoktur ve bu model günlük verilerinizi iki yıla kadar süreyle saklamanıza izin verir. Eski fiyatlandırma modelini kullanan müşteriler yukarıdaki yeni fiyatlandırma modeline dilediği zaman geçiş yapabilir.

 • Evet. Log Analytics’i kullanmak için İçgörü ve Analiz düğüm başına fiyatlandırma modelinde kalabilirsiniz.

 • GB başına fiyatlandırma modelinin etkilerine ilişkin tahmin oluşturmak için Kullanım ve Tahmini maliyetler sayfasındaki belgelerimizi ziyaret edin. Yeni fiyatlandırma modelinde veri alımı ve veri saklama işlevlerinin her ikisinin de Log Analytics çalışma alanınızın bulunduğu bölgeye göre farklı şekilde fiyatlandırıldığını unutmayın. Tahmini maliyet karşılaştırması yaparken bu noktayı mutlaka göz önünde bulundurun. Ayrıca OMS Suite’i satın aldıysanız herhangi bir değişikliğin etkisini tam olarak anlamak için hesap temsilcinizle görüştüğünüzden emin olun.

 • Yeni fiyatlandırma modeline geçmek için lütfen belge sayfasında listelenen adımları izleyin.

 • Evet, İçgörü ve Analiz düğüm başına fiyatlandırma modelini kullanan Kurumsal Anlaşma (EA) müşterileri mevcut EA’larına bağlamak istedikleri tüm yeni aboneliklerde düğüm başına fiyatlandırma planlarına erişmeye devam edebilir.

 • Evet, Log Analytics’i 1 Ekim 2016’dan önce kullanmaya başlayan müşteriler hala eski bir fiyatlandırma modeli kapsamındadır ve dilediği zaman yukarıdaki yeni modellere geçebilir. Aşağıdaki fiyatlandırma modelleri, 1 Ekim 2016’dan sonra oluşturulan yeni çalışma alanlarında kullanılamıyordu.

  Standart Premium
  Günlük limit Hiçbiri Hiçbiri
  Bekletme dönemi 1 ay 12 ay
  Daha uzun saklama dönemleri özelleştirin Kullanılamıyor Kullanılamıyor
  Fiyat $2.3/GB $3.5/GB
 • 30 ila 730 gün arasında bir saklama süresi seçebilirsiniz. Saklama maliyeti hesaplaması, sunulan 31 günlük saklama süresinden uzun süre boyunca depolanan her GB için aylık fiyata göre günlük ayrıntı düzeyi temelinde gerçekleştirilir.

 • Kapasite rezervasyonları, sabit, öngörülebilir bir günlük ücret karşılığında Azure İzleyici ve Azure Sentinel için sabit bir miktarda veri alımı kapasitesi ayırmanıza olanak tanır. İstediğiniz kapasiteyi dilediğiniz zaman yükseltebilirsiniz. Ancak, vazgeçebilmeniz veya kapasite rezervasyonunuzu azaltabilmeniz için minimum taahhüt süresi 31 gündür.

  • Rezervasyonunuza daha fazla kapasite ekleme – İstediğiniz kapasiteyi dilediğiniz zaman yükseltebilirsiniz. Yeni kapasite rezervasyonunuz ertesi gün saat 00:01 UST’de yürürlüğe girer.
  • Seçtiğiniz kapasite rezervasyonunu azaltma - İlk 31 günün ardından kapasite rezervasyonunuzu azaltabilir veya kapasite rezervasyonu modelinden tamamen vazgeçebilirsiniz. Bu 31 günlük süre, seçili kapasite rezervasyonunuzda herhangi bir değişiklik (artış veya azalma) yaptığınızda sıfırlanır. Yeni kapasite rezervasyonunuz veya iş modeli seçiminiz ertesi gün saat 00:01 UST’de yürürlüğe girer.
 • Bir kapasite rezervasyonundan dilediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Kullanmayı seçtiğinizde, farklı bir fiyatlandırma modeline geçmeye veya kapasite rezervasyonunuzu yükseltmeye ya da düşürmeye karar vermediğiniz sürece seçtiğiniz kapasite katmanında olmaya devam edeceksiniz.
 • Kapasite rezervasyonları, çalışma alanı düzeyinde geçerlidir ve çalışma alanları ya da abonelikler arasında gruplandırılamaz.

Application Insights

 • Eski fiyatlandırma modelinde iki katman sunuluyordu: Temel ve Kurumsal. 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren, Temel katmanı kullanan müşteriler ücret artışı olmadan daha fazla özellik sunan yukarıdaki fiyatlandırma modeli kullanılarak faturalandırılacaktır. Temel katmanı kullanan müşteriler, Azure Log Analytics hizmetiyle sunulan, her ay abonelik başına 5 GB ücretsiz veri hakkına ek olarak her ay kaynak başına 1 GB ücretsiz veri hakkından yararlanmaya devam edecektir. 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren, Temel katmanı kullanan müşteriler ayrıca Sürekli Dışarı Aktarma’ya ve Operations Management Suite Log Analytics Application Insights Bağlayıcısı’na da erişebilecektir. Ayrıca yeni planda, bir Visual Studio abonesi olarak size sağlanan aylık kredileri Application Insights ödemelerinde kullanabileceğinizi unutmayın.

  Kurumsal katman müşterileri eski fiyatlandırma modelinde kalabilir veya yukarıdaki fiyatlandırma modeline diledikleri zaman geçiş yapabilir. 2 Nisan 2018 tarihinden önce etkinleştirilen tüm Application Insights müşteri abonelikleri, Application Insights tarafından alınan tüm veriler için GB başına $- olarak faturalandırılır. Ancak bu yalnızca OMS Suite’i satın aldıysanız avantajlıdır. Bu durumda Operations Management Suite E1 ve E2 planlarındaki satın alınan her birim ile Application Insights’ın Kurumsal katmanında bir düğüm hakkı elde edilir. Her bir Application Insights Kurumsal düğümüne, hiçbir ek ücret ödemeden günde 200 MB’a kadar Application Insights verisi alma ve 90 gün süreyle veri saklama olanağı dahildir.

  Kurumsal
  Aylık taban fiyat $-/düğüm
  Dahil edilen veri her gün 200 MB/düğüm
  Ek veriler $-/GB
  Veri saklama (ham ve toplu veriler) 90 gün
  Application Performance Management (APM) ve Analiz özellikleri Var
  Sürekli dışarı aktarma İş çalışma zamanında
  Çok adımlı web testleri aylık $-/test
 • Hayır. Application Insights’ı 2 Nisan 2018 tarihinden önce kullanmaya başlayan müşteriler Application Insights tarafından alınan tüm veriler için GB başına $- olarak faturalandırılmaya devam eder.

 • Application Insights’ın uygulamanızdan kabul edeceği veri miktarı için günlük üst limit ayarlayabilir ve böylece masraflarınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Günlük üst limite ulaşıldıktan sonra, günün geri kalanında (UTC saat dilimine göre) limiti aşan veriler yoksayılır ve veri alımı, sonraki günün başlangıcından itibaren normal olarak devam eder.

  Ayrıca, uygulamanızdan Application Insights’a gönderdiğiniz veri miktarını azaltmak için örnekleme kullanabilirsiniz.

  Fiyatlandırma ve Application Insights’ta veri hacmi hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Düğüm, uygulamanızı barındıran bir fiziksel veya sanal makine ya da Hizmet Olarak Platform (PaaS) örneğidir. Örneğin, uygulamanız üç Azure App Service örneği ve bir sanal makine üzerinde çalışıyorsa, uygulamanızı barındıran dört düğümünüz vardır. Her saat için, telemetri verisi gönderen düğümleri sayarız. Bir düğüm, belirli bir saat boyunca hiç telemetri göndermezse hesaba katılmaz. Yukarıda düğüm başına belirtilen aylık fiyatlandırmada, düğümün ay boyunca her saat telemetri gönderdiği varsayılır. Dolayısıyla, ay sırasında uygulamanızın etkin olmadığı dönemler varsa ödeyeceğiniz ücret daha düşük olacaktır.

  Yoğun etkinlik dönemlerinde ek web sunucuları eklenmesi gibi uygulamanızın ölçeğinin arttığı veya azaldığı durumlarda, Application Insights Kurumsal ücretlerinin ölçeği de artar veya azalır.

  Düğüm sayımına dahil edilmeyen birkaç durum vardır (ancak veri hacmi her zaman sayılır):

  • Hata ayıklama sırasında bir uygulama çalıştıran geliştirici iş istasyonları, düğüm olarak sayılmaz.
  • JavaScript tarayıcı istemci SDK’sı (veya “roleInstance” raporlamayan diğer SDK’lar) kullanıldığında son kullanıcılarınızın makineleri düğüm olarak sayılmaz.
  • HockeyApp köprüsü uygulaması kullanıldığında, HockeyApp tarafından izlenen tüm mobil cihazlar düğüm olarak sayılmaz.

  İzlediğim birden çok uygulama için aynı düğümü kullanırsam ne olur? Sorun olmaz. Yalnızca Azure aboneliğinizde (faturalama hesabınızda) telemetri verileri gönderen benzersiz düğümleri sayarız. Örneğin, aynı fiziksel sunucuda çalışan beş ayrı web siteniz varsa ve her web sitesi Application Insights Kurumsal (düğüm başına ücretlendirilir) ile yapılandırıldıysa, bunlar topluca bir düğüm olarak sayılır.

  Aynı Azure aboneliğinde Application Insights Temel (GB başına ücretlendirilir) kullanan uygulamalar bulundurabilirsiniz. Bu durum Application Insights Kurumsal kullanan uygulamalar için düğüm sayımını etkilemez.

  Application Insights Kurumsal planındaki günlük 200 MB veri ölçümü nasıl çalışır? Kurumsal fiyatlandırma seçeneğini tercih ettiğinizde uygulamanıza, telemetri gönderen düğüm sayısına göre belirlenen günlük bir veri kullanım hakkı verilir. Dolayısıyla, veri gönderen beş düğümünüz varsa, uygulamanız için günlük toplam 1 GB’lık kullanım hakkı havuzunuz olur (ayarladığınız Application Insights kaynağı tarafından tanımlanır). Dahil edilen veri miktarı, belirli bir Azure aboneliğindeki tüm düğümler arasında paylaşıldığından, bazı düğümlerin diğerlerine göre daha fazla veri göndermesi önemli değildir. Günlük veri havuzunuza dahil edilmiş miktardan daha fazla veri gönderdiğiniz günlerde, verilerin fazladan kullanımı için GB başına ücret uygulanır. Günlük havuzunuzda kalan kullanılmamış veri hakkı sonraki güne aktarılmaz.

  Günlük veri hakkı havuzunu hesaplamak için, gün içinde her bir düğümün telemetri gönderdiği toplam saat sayısı 24’e bölünür ve çıkan sonuç 200 MB ile çarpılır. Örneğin, 24 saatlik bir günün 15 saati boyunca telemetri gönderen dört düğümünüz varsa, söz konusu gün için dahil edilen veri miktarı ((4 x 15) / 24) x 200 MB = 500 MB olur.

  Aynı Azure aboneliğindeki birden fazla uygulama için Kurumsal fiyatlandırma seçeneğini tercih ederseniz, günlük kullanım hakkı bu uygulamalar arasında paylaştırılır. Bu günlük kullanım hakkı, Temel fiyatlandırma seçeneğini tercih ettiğiniz uygulamalarla paylaşılmaz.

 • Evet. Bugün kullanılabilen Geliştirme/Test teklifleri aşağıdadır:

 • Application Insights fiyatlandırması hakkında sorularınız varsa,sorularınızı forumumuza gönderebilirsiniz.

Uyarılar

 • Geçirilen uyarı kuralları ve bunlara karşılık gelen geçirilen eylem grupları (e-posta, web kancası veya LogicApp) ücretsiz olarak sunulmaya devam eder. Eşiği, toplama türünü ve toplama tanecikliğini düzenleme olanağı da dahil olmak üzere, klasik uyarılarda kullandığınız işlevsellik geçirilen uyarı kuralınızda ücretsiz olarak sunulmaya devam eder. Ancak geçirilen uyarı kuralını, yeni uyarı platformu özelliklerinden birini, bildirimleri veya eylem türlerini kullanması için düzenlerseniz karşılığında bir ücret alınır. Aşağıdakiler, uyarı kuralınız için ücret uygulanan durumlara örnek gösterilebilir:

  • Yeni Azure İzleyici platformunda, ücretsiz birimlerin ötesinde oluşturulan her yeni (geçirilmemiş) uyarı kuralı
  • Azure İzleyici’nin kapsadığı ücretsiz birimlerin ötesinde alınan ve tutulan her veri
  • Application Insights tarafından gerçekleştirilen her çok testli web testi
  • Azure İzleyici’nin kapsadığı ücretsiz birimlerin ötesinde tutulan her özel ölçüm
  • Frekans, çoklu kaynaklar/boyutlar gibi yeni ölçüm uyarı özelliklerini kullanmak üzere düzenlenen geçirilmiş uyarı kuralları, Dinamik Eşikler, kaynak/sinyal değiştirme ve benzerleri
  • Yeni bildirimleri veya SMS, Sesli Arama ve/veya ITSM tümleştirmesi gibi uyarı türlerini kullanmak üzere düzenlenen geçirilmiş eylem grupları
 • Etkinlik günlüğü, hizmet durumu ve kaynak durumu uyarı kuralları ücretsiz olarak sunulmaya devam edilecektir.

 • Uyarı bildirimleri, kullanılan bildirim türüne bağlı olarak ayrıca ücretlendirilir.

 • Yukarıda belirtilen fiyatlandırma, yeni Uyarılar platformu için geçerlidir. Mevcut uyarı kurallarınızı Klasik Uyarılar platformundan yeni platforma geçirirseniz yukarıdaki fiyatlandırma geçerli olur.

 • Mevcut OMS Günlük Uyarıları müşterileri ilk 250 günlük uyarısı kuralı için ücretlendirilmez. 250 günlük uyarı kuralı limitinin üzerindeki uyarı kuralları yukarıda belirtilen fiyatlara göre faturalandırılır.

 • Mevcut OMS günlük uyarısı müşterileri, 250 günlük uyarı kuralı limitine kadar herhangi bir sıklıkta Azure günlük uyarı kuralları oluşturabilir. 250 günlük uyarı kuralı limitini aşacak şekilde oluşturulan uyarı kuralları yukarıda belirtilen fiyatlara göre faturalandırılır.

 • Şu an bir Application Insights müşterisiyseniz, yeni uyarılar platformuna geçirilen tüm mevcut ölçüm ve web testi uyarı kuralları ücretsiz olmaya devam edecektir. Tüm yeni ölçüm ve web testi uyarıları, bir ölçüm uyarı kuralı için uygulanan fiyatlar üzerinden ücretlendirilecektir. Application Insights günlük uyarı kuralları yukarıdaki fiyatlandırmaya göre ücretlendirilecektir.

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.