Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Azure

Azure ürünleri

Azure ürünlerine göz atın.

Yapay zeka ve makine öğrenmesi

Her geliştiricinin dilediği senaryoda kullanabileceği yapay zeka özellikleriyle yeni nesil uygulamalar oluşturun.

AI Anomali Algılayıcısı

Uygulamalarınıza kolayca anomali algılama özellikleri ekleyin.

Azure Yapay Zeka Bot Hizmeti

Kendi botlarınızı oluşturup çeşitli kanallara dağıtın.

Azure Yapay Zeka Arama

Uygulama geliştirme için kurumsal ölçekte arama.

Azure Databricks

Apache Spark™ temelli analizle yapay zekayı tasarlayın.

Azure Machine Learning

Makine öğrenmesinin uçtan uca yaşam döngüsü için kurumsal düzeyde bir hizmet kullanın.

Azure Açık Veri Kümeleri

Makine öğrenmesi modellerini geliştirme sürecini hızlandırmak amacıyla seçki olarak sunulan açık veri kümelerini barındırıp paylaşmaya yönelik bulut platformu.

Azure Yapay Zeka Hizmetleri

API’leri ve yapay zeka hizmetlerini kullanarak uygulamalara bilişsel özellikler ekleyin.

Azure Yapay Zeka Video Indexer

Medya yapay zekasını kullanarak ses ve video dosyalarından anlamlı içgörüleri kolayca ayıklayın.

Azure Yapay Zeka Özel Görüntü İşleme

Kendinize özgü kullanım durumu için son teknolojiye sahip görüntü işleme modellerinizi kolayca özelleştirin.

Veri Bilimi Sanal Makineleri

Yapay zekayı geliştirmeye yönelik zengin ve önceden yapılandırılmış ortam.

Language Understanding (LUIS)

Uygulamalarınıza kullanıcı komutlarını anlamayı öğretin.

Konuşmacı tanıma

Kullanıcıların sesinden kimliğini belirleyen ve doğrulayan bir Konuşma hizmeti.

Konuşmayı metne dönüştürme

Konuşmaları doğru bir şekilde metne dönüştüren Konuşma hizmeti özelliği.

Konuşma çevirisi

Gerçek zamanlı konuşma çevirisi özelliğini uygulamanızla kolayca tümleştirin.

Azure Yapay Zeka Dil

Tek bir API çağrısıyla doğal dil özellikleri ekleyin.

Metin okuma

Metni gerçeğe yakın bir konuşmaya dönüştüren Konuşma hizmeti özelliği.

Azure Yapay Zeka Çevirmen

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca makine çevirisi yapın.

Azure Yapay Zeka Ölçüm Danışmanı

Ölçümleri izleyen ve sorunları tanılayan bir yapay zeka hizmeti.

Azure OpenAI Service

Gelişmiş kodlama ve dil modellerini çeşitli kullanım örneklerine uygulayın.

Azure Yapay Zeka Kişiselleştirme

Kullanıcılarınızın her birine kişiselleştirilmiş, kullanıcıya hitap eden deneyimler sunun.

Azure Yapay Zeka İçerik Güvenliği

Otomatik görüntü, metin ve video moderasyonu.

Health Bot

Sanal sağlık hizmeti yardımcılarının geliştirilmesi için özel olarak oluşturulmuş bir yönetilen hizmet.

Azure Yapay Zeka Akıllı Belge

Sanal sağlık hizmeti yardımcılarının geliştirilmesi için özel olarak oluşturulmuş bir yönetilen hizmet.

Azure Yapay Zeka Stüdyosu

Üretici AI çözümleri ve özel yardımcı pilotlar geliştirmeye yönelik platformunuz.

Azure Operatör Çağrı Koruması

Akıllı yapay zeka çözümleriyle tüketicilerin olası sahtekarlıklardan ve telefon dolandırıcılıklarından korunmasına yardımcı olun.

Güvenlik için Microsoft Copilot

Üretici AI destekli yardımcı ile yapay zeka hızında ve ölçeğinde koruma sağlayın.

Azure Yapay Zeka Immersive Reader

Her yaş ve beceri grubundan kullanıcılara metinleri okuyup anlama konusunda destek olun.

Phi-3 açık modelleri

Düşük maliyet ve düşük gecikme süresiyle çığır açan bir performansa sahip güçlü, küçük dil modelleri (SLM) ailesi.

Analiz

Tür, hacim veya hızdan bağımsız olarak her tür veriyi toplayın, depolayın, işleyin, analiz edin ve görselleştirin.

Azure Analysis Services

Kurumsal düzeyde hizmet olarak analiz altyapısı.

Azure Veri Gezgini

Hızlı ve yüksek oranda ölçeklenebilir veri keşfetme hizmeti.

Azure Data Factory

Kurumsal ölçekte karma veri entegrasyonu kolaylaştırıldı.

Azure Data Lake Storage

Yüksek performanslı analiz için ölçeklenebilir ve güvenli bir veri gölü.

Azure Veri Paylaşımı

Başka kuruluşlarla büyük veri paylaşmaya yönelik kolay ve güvenli bir hizmet.

Azure Databricks

Apache Spark™ temelli analizle yapay zekayı tasarlayın.

Azure Stream Analytics

Yüksek akış hızına sahip veriler üzerinde gerçek zamanlı analiz.

Azure Synapse Analytics

İçgörülere ulaşma hızı konusunda rakip tanımayan sınırsız analiz hizmeti.

Veri Kataloğu

Kurumsal veri varlıklarınızdan daha fazla değer elde edin.

Data Lake Analytics

Büyük verilerle çalışmayı kolaylaştıran dağıtılmış analiz hizmeti.

Event Hubs

Milyonlarca cihazdan telemetri alın.

HDInsight

Bulut Hadoop, Spark, R Server, HBase ve Storm kümeleri sağlayın.

Power BI Embedded

Kendi uygulamalarınızda hızla ve kolayca müşterilere dönük etkileyici panolar ve analiz seçenekleri sunmanıza olanak tanıyan beyaz etiketli Power BI.

Microsoft Graph Veri Bağlantısı ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Belirli Microsoft 365 üretkenlik veri kümelerini Azure kiracınıza kopyalamak için tasarlanmış güvenli, yüksek aktarım hızına sahip bir bağlayıcı.

Azure Chaos Studio

Hata ekleme yoluyla kesintilerin ve diğer aksaklıkların simülasyonunu yaparak uygulama dayanıklılığını geliştirin.

Microsoft Fabric

Tüm veri kaynağı ve analiz hizmetlerini yapay zeka destekli tek bir platform üzerinde bir araya getirerek herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve kullanma yöntemlerini yeniden şekillendirin.

Microsoft Purview

Veri varlıklarınızı idare edin, koruyun ve yönetin.

Azure HDInsight on Azure Kubernetes Service (AKS)ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Açık kaynak analiz iş yüklerini dağıtın ve bulutta kapsayıcı yönetimini basitleştirin.

Azure Operator İçgörüleri

Veri silolarını kaldırın ve çok büyük veri kümelerinden analitik içgörüler ve iş içgörüleri sağlayın.

İşlem

Bulutun işlem kapasitesine erişin ve istediğinizde ölçeklendirin. Üstelik yalnızca kullandığınız kaynaklar için ücret ödersiniz.

App Service

Web ve mobil cihazlar için güçlü bulut uygulamalarını hızla oluşturun.

Azure Compute Fleet ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Azure işlem kapasitesini büyük ölçekte kolayca sağlayın ve yönetin.

Azure Quantum

Atlayın ve günümüzün kuantum donanım, yazılım ve çözümlerinden oluşan çeşitli seçenekleri keşfedin.

Azure Spot Sanal Makineleri

Kesintiye uğraması sorun yaratmayan iş yüklerinizi, boşta olduğu için çok büyük indirimlerle sunulan işlem kapasitesi sağlayarak çalıştırın.

Azure Spring Apps

Microsoft ve VMware’in sunduğu tam olarak yönetilen bir hizmetle Spring Boot uygulamaları oluşturun ve dağıtın.

Azure VMware Çözümü

VMware iş yüklerinizi Azure'da yerel olarak çalıştırın.

Batch

Bulut ölçekli iş zamanlaması ve işlem yönetimi.

Cloud Services

Yüksek oranda kullanılabilir, sonsuz ölçeklenebilir bulut uygulamaları ve API'ler oluşturun.

Linux Sanal Makineleri

Ubuntu, Red Hat ve daha fazlası için sanal makineler sağlayın.

Azure Sanal Makineler’de SQL Server

SQL Server iş yüklerini daha düşük bir toplam sahip olma maliyetiyle (TCO) buluta geçirin.

Static Web Apps

Kaynak koddan genel yüksek kullanılabilirliğe kadar tüm özellikleri sorunsuz geliştirme.

Microsoft Azure Sanal Makine Ölçek Kümeleri

Binlerce Linux ve Windows VM’sini yönetin ve ölçeklerini artırın.

Sanal Makineler

Windows ve Linux sanal makinelerini saniyeler içinde sağlayın.

Azure Sanal Masaüstü

Her yerden güvenli, uzak masaüstü deneyimi sağlayın.

Windows Sanal Makineleri

SQL Server, SharePoint ve daha fazlası için sanal makineler sağlayın.

Azure Ayrılmış Konak

Windows ve Linux için Azure VM'lerinizi barındırmak üzere ayrılmış bir fiziksel sunucu.

Azure Sanal Makine Görüntüsü Oluşturucu

Kullanımı kolay bir araçla görüntü oluşturma sürecinizi basitleştirin.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Yönetilen Kubernetes’te kapsayıcıları dağıtın ve ölçeklendirin.

Azure İşlevleri

Uçtan uca bir geliştirme deneyimiyle olay odaklı sunucusuz kod işlevlerini yürütün.

Azure Container Instances

Hiper yönetici yalıtımıyla kapsayıcıları başlatın.

Azure Service Fabric

Her zaman açık, ölçeklenebilir, dağıtılmış uygulamalar dağıtın ve çalıştırın.

Azure Modelleme ve Simülasyon Çalışma Masası

Araştırma ve mühendislik projeleri için işbirliğine dayalı, isteğe bağlı ve güvenli bir çalışma alanı.

Kapsayıcılar

Bütünleşik araçları kullanarak kapsayıcılı uygulamalarınızı daha hızlı geliştirin ve yönetin.

Uygulama Yapılandırması

Uygulama yapılandırması için hızlı, ölçeklenebilir bir parametre depolama alanı.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Yönetilen Kubernetes’te kapsayıcıları dağıtın ve ölçeklendirin.

Azure Kubernetes Fleet Manager ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Kubernetes kümelerini büyük ölçekte sorunsuzca yönetin.

Azure Red Hat OpenShift

Yönetilen Red Hat OpenShift’te kapsayıcıları dağıtın ve ölçeklendirin.

Azure Container Apps

Sunucusuz kapsayıcıları kullanarak modern uygulamalar ve mikro hizmetler oluşturun ve dağıtın.

Azure İşlevleri

Uçtan uca bir geliştirme deneyimiyle olay odaklı sunucusuz kod işlevlerini yürütün.

Kapsayıcılar için Web App

Windows ve Linux üzerinde kapsayıcılı web uygulamalarını çalıştırın.

Azure Container Instances

Hiper yönetici yalıtımıyla kapsayıcıları başlatın.

Azure Service Fabric

Her zaman açık, ölçeklenebilir, dağıtılmış uygulamalar dağıtın ve çalıştırın.

Azure Container Registry

Kapsayıcı görüntülerini ve yapıtlarını oluşturun, depolayın, güvenli hale getirin ve çoğaltın.

Azure Kapsayıcı Depolama ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Durum bilgisi olan kapsayıcı uygulamaları için kalıcı birimleri yönetin.

Veritabanları

Hızlı büyümeyi desteklemenin yanı sıra güvenli, kurumsal sınıf ve tam olarak yönetilen veritabanı hizmetleriyle daha hızlı bir şekilde yenilik gerçekleştirin.

Redis için Azure Cache

Yüksek aktarım hızı ve düşük gecikme süresiyle verileri önbelleğe alma olanağı sayesinde uygulamaları hızlandırın.

Azure Cosmos DB

Ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uygulamalar derleyin veya bu uygulamaları modernize edin.

Azure Data Factory

Kurumsal ölçekte karma veri entegrasyonu kolaylaştırıldı.

MariaDB için Azure Veritabanı

Kurumsal kullanıma hazır, tam olarak yönetilen topluluk tabanlı MariaDB ile uygulamalarınızı buluta dağıtın.

MySQL için Azure Veritabanı

Tam olarak yönetilen ve ölçeklenebilir MySQL Veritabanı.

PostgreSQL için Azure Veritabanı

Tam olarak yönetilen, akıllı ve ölçeklenebilir PostgreSQL.

Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti

Azure'a veri geçişinizi hızlandırın.

Azure SQL

Modern SQL bulut veritabanı ailesi üzerinde geçiş, modernizasyon ve yeniliklerle ilgili projelerinizi gerçekleştirin.

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen ve akıllı SQL veritabanıyla ölçeklenen uygulamalar oluşturun.

Uç Cihazlar için Azure SQL

Azure Platformunda hizmetleri özel olarak kullanın.

Azure SQL Yönetilen Örneği

Bulutta yönetilen, her zaman güncel bir SQL örneği ile SQL Server uygulamalarını modernleştirin.

Azure Sanal Makineler’de SQL Server

SQL Server iş yüklerini daha düşük bir toplam sahip olma maliyetiyle (TCO) buluta geçirin.

Tablo Depolama

Kısmen yapılandırılmış veri kümeleri kullanan NoSQL anahtar-değer deposu.

Apache Cassandra için Azure Yönetilen Örneği

Buluttaki bir yönetilen örnekle Cassandra veri kümelerini modernleştirin.

Azure gizli kayıt defteri

Güvenilir yürütme ortamlarında (TEE) barındırılan ve şifreli olarak doğrulanabilir kanıtla desteklenen, üzerinde oynamaya karşı dayanıklı ve yapılandırılmamış veri deposu.

Geliştirici araçları

Dilediğiniz platform veya dili kullanarak bulut uygulamaları oluşturup yönetin ve sürekli teslimat gerçekleştirin.

Uygulama Yapılandırması

Uygulama yapılandırması için hızlı, ölçeklenebilir bir parametre depolama alanı.

Azure DevOps

Ekiplerin kod paylaşmasına, işleri izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler.

Azure DevTest Labs

Yeniden kullanılabilen şablonları ve yapıtları kullanarak hızla ortamlar oluşturun.

Azure Pipelines

Sürekli olarak derleyin, test edin ve dilediğiniz platforma ve buluta dağıtın.

SDK'lar

İhtiyaç duyduğunuz SDK'ları ve komut satırı araçlarını edinin.

Visual Studio

Bulutta uygulama geliştirmeye yönelik güçlü ve esnek bir ortam.

Visual Studio Code

Bulutta geliştirme işlemleri için güçlü ve basit bir kod düzenleyicisi.

Azure Yük Test Etme

Büyük ölçekli yük test etme olanağıyla uygulama performansını iyileştirin.

Microsoft Geliştirme Kutusu

Kod yazmaya hazır, güvenli iş istasyonlarıyla bulutta geliştirme işlemlerini basitleştirin.

Azure Geliştirme Ortamları

Proje tabanlı şablonlarla uygulama altyapısı ortamlarını hızla çalıştırın.

Microsoft Playwright Testing

Modern web uygulamaları için ölçeklenebilir, uçtan uca test hizmeti.

Azure Yönetilen Gizli Konsorsiyum Çerçevesi {CCF} ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Ortak bir doğru kaynakla kurumsal sınıf, konsorsiyum stili durum bilgisi olan hizmetler ve merkezi olmayan güven uygulamaları oluşturun

Güvenilir İmzalama

Kod, belge, uygulama ve daha fazlası için tam olarak yönetilen uçtan uca bir imzalama hizmetiyle uygulamalarınızın güvenliğini sağlayın.

DevOps

Sürekli teslimatlar için basit ve güvenilir araçlarla daha hızlı bir şekilde yenilik sunun.

Azure Artifacts

Paketleri oluşturun, barındırın ve ekibinizle paylaşın.

Azure Boards

Ekipleriniz arasında işleri planlayın, izleyin ve tartışın.

Azure DevOps

Ekiplerin kod paylaşmasına, işleri izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler.

Azure DevTest Labs

Yeniden kullanılabilen şablonları ve yapıtları kullanarak hızla ortamlar oluşturun.

Azure İzleyici

Uygulamalarınız, altyapınız ve ağınız için tam gözlemlenebilirlik olanağı sunar.

Azure Pipelines

Sürekli olarak derleyin, test edin ve dilediğiniz platforma ve buluta dağıtın.

Azure Repos

Projeniz için sınırsız ve bulutta barındırılan özel Git depoları alın.

Azure Test Plans

Keşif testi araç seti ile güvenli bir şekilde test edin ve gönderin.

DevOps aracı tümleştirmeleri

Azure’la en sevdiğiniz DevOps araçlarını kullanın.

Azure Yük Test Etme

Büyük ölçekli yük test etme olanağıyla uygulama performansını iyileştirin.

Azure Managed Grafana

Grafana panolarını tam olarak yönetilen bir Azure hizmeti olarak dağıtın.

Microsoft Geliştirme Kutusu

Kod yazmaya hazır, güvenli iş istasyonlarıyla bulutta geliştirme işlemlerini basitleştirin.

Azure Geliştirme Ortamları

Proje tabanlı şablonlarla uygulama altyapısı ortamlarını hızla çalıştırın.

Azure DevOps için GitHub Advanced Security

Başlangıçtan gönderime kadar güvenli bir şekilde geliştirin.

Microsoft Playwright Testing

Modern web uygulamaları için ölçeklenebilir, uçtan uca test hizmeti.

Hibrit + çoklu bulut

Yenilikçi Azure teknolojilerini her yerde kullanın. Bulut bilişimin çevikliğini ve yeniliğini şirket içi iş yüklerinize taşıyın.

Azure Arc

Altyapıyı, uygulamaları ve Azure hizmetlerini her yerde güvenli hale getirin, geliştirin ve çalıştırın.

PostgreSQL için Azure Veritabanı

Tam olarak yönetilen, akıllı ve ölçeklenebilir PostgreSQL.

Azure DevOps

Ekiplerin kod paylaşmasına, işleri izlemesine ve yazılım göndermesine yönelik hizmetler.

Azure ExpressRoute

Azure'a hızlı, güvenilir ve özel bir şekilde bağlanma deneyimini yaşayın.

Azure IoT Edge

Bulut zekasının ve analizinin kapsamını uç cihazlara kadar genişletin.

Microsoft Sentinel

Buluta özel SIEM ve akıllı güvenlik analizi.

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen ve akıllı SQL veritabanıyla ölçeklenen uygulamalar oluşturun.

Uç Cihazlar için Azure SQL

Azure Platformunda hizmetleri özel olarak kullanın.

Azure Stack

Bulut sınırlarını aşan yenilikçi hibrit uygulamalar oluşturun ve çalıştırın.

Bulut için Microsoft Defender

Tehdit korumasını tüm altyapılara kadar genişletin.

Azure Stack HCI

Üretim iş yüklerinizi ve buluta özel uygulamalarınızı her yerde çalıştırın.

Azure Stack Hub

Azure Stack Hub, onaylanmış bir donanıma önceden yüklenen yazılımlarla birlikte bütünleşik bir donanım sistemi halinde satılır.

Azure Stack Edge

Azure’un işlem, depolama ve zeka özelliklerini uç sistemlere getiren Azure yönetilen cihazı.

Azure Modüler Veri Merkezi

Eksiksiz ve dayanıklı bir veri merkezi çözümü.

Azure Kubernetes Service Edge Essentials

Azure Kubernetes Service Edge Essentials, büyük ölçekte kapsayıcılı uygulamaları çalıştırmayı otomatikleştiren bir şirket içi Azure Kubernetes Service (AKS) uygulamasıdır.

Azure Operatör İçgörüleri

Veri silolarını kaldırın ve çok büyük veri kümelerinden iş içgörüleri sağlayın.

Azure Operatör Servis Yöneticisi

Karmaşık operatör hizmetlerinin dağıtımını, yükseltmesini ve yönetimini basitleştirin.

Azure Operator Nexus

Görev açısından kritik mobil ağ uygulamaları için oluşturulmuş ve hem kapsayıcılı hem de sanallaştırılmış ağ işlevlerinin dağıtımını destekleyen hibrit platformumuzu keşfedin.

Azure Programlanabilir Bağlantı

Birleşik bir arabirimle küresel olarak birden fazla operatör ağı genelinde ağ API yönetimini basitleştirin.

Kimlik

Cihazlarda, verilerde, uygulamalarda ve altyapıdaki gelişmiş tehditlere karşı korunmak için kullanıcı kimliklerini ve erişimi yönetin.

Microsoft Entra ID (eski adıyla Azure AD)

Şirket içi dizinleri eşitleyin ve çoklu oturum açmayı etkinleştirin.

Microsoft Entra Etki Alanı Hizmetleri

Bulutta etki alanı denetleyicilerinizi yönetin.

Azure Active Directory B2C

Bulutta tüketici kimliği ve erişim yönetimi.

Microsoft Entra Dış Kimlik

Müşteriler ve iş ortaklarının tüm uygulamalara erişimini kişiselleştirin ve güvenliğini sağlayın.

Tümleştirme

Şirket içi ve bulut tabanlı uygulamalarınızı, verilerinizi ve işlemlerinizi kurumunuzun tamamıyla sorunsuz şekilde bütünleştirin.

API Management başlıklı videoyu izleyin

Geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve büyük ölçekte API yayımlayın.

Azure Sağlık Verisi Hizmetleri

Sağlık verilerini ve korumalı sağlık bilgilerini (PHI) bulutta birleştirip yönetin.

Event Grid

Çok büyük ölçekte ve güvenilir olay teslimi.

Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişimini ve kullanımını otomatikleştirin.

Service Bus

Özel ve genel bulut ortamları arasında bağlantı kurun.

Azure Web PubSub

WebSockets’i ve yayımlama-abone olma modelini kullanarak kolayca gerçek zamanlı mesajlaşma web uygulamaları oluşturun.

Microsoft Enerji Veri Hizmetleri

Enerji verilerini modernleştirme ve dijital dönüşüm yolculuğunuzu hızlandırın.

Tarım için Microsoft Azure Veri Yöneticisi ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Tarım için Azure Veri Yöneticisi, farklı kaynaklardan toplanan tarım verilerini bir araya getiren sektöre özgü veri bağlayıcıları ve özellikleriyle Microsoft Akıllı Veri Platformu’nun kapsamını genişleterek kuruluşların yüksek kaliteli veri kümelerinden faydalanmasına ve dijital tarım çözüm geliştirme sürecini hızlandırmasına olanak tanır.

Nesnelerin İnterneti

Varlıkları veya ortamları birbirine bağlayın, içgörüleri keşfedin ve işletmenizi dönüştürmek için doğru bilgilere dayanan hamleler gerçekleştirin.

API Management başlıklı videoyu izleyin

Geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve büyük ölçekte API yayımlayın.

Azure Cosmos DB

Ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uygulamalar derleyin veya bu uygulamaları modernize edin.

Azure Digital Twins

Fiziksel ortamların modellerini oluşturmak için IoT uzamsal zekasını kullanın.

Azure IoT Central

Kavram kanıtından değer kanıtına geçin.

Azure IoT Edge

Bulut zekasının ve analizinin kapsamını uç cihazlara kadar genişletin.

Azure IoT Hub

Milyarlarca IoT varlığını bağlayın, izleyin ve yönetin.

Azure IoT İşlemleri

Akıllı yerel eylemler ve küresel görünürlük için içgörülerin kilidini açın. Azure Arc tarafından etkinleştirildi.

Azure İşlevleri

Uçtan uca bir geliştirme deneyimiyle olay odaklı sunucusuz kod işlevlerini yürütün.

Azure Machine Learning

Makine öğrenmesinin uçtan uca yaşam döngüsü için kurumsal düzeyde bir hizmet kullanın.

Azure Haritalar

İş uygulamaları ve çözümlerine konum verileri ve harita görselleri ekleyin.

Azure RTOS

Tümleşik IoT geliştirme ve bağlantı kurma süreçlerini kolaylaştırır.

Azure Sphere

Uçtan buluta kadar güvenliği sağlanmış akıllı IoT cihazlarını oluşturun, bağlayın ve sürdürün.

Uç Cihazlar için Azure SQL

Azure Platformunda hizmetleri özel olarak kullanın.

Azure Stream Analytics

Yüksek akış hızına sahip veriler üzerinde gerçek zamanlı analiz.

Azure Time Series Insights

IoT verilerini gerçek zamanlı olarak görselleştirin.

Event Grid

Çok büyük ölçekte ve güvenilir olay teslimi.

Notification Hubs

Dilediğiniz arka uçtan dilediğiniz platforma anında iletme bildirimleri gönderin.

Windows 10 IoT Core Services

Uzun süreli işletim sistemi desteğinin yanı sıra cihaz güncelleştirmelerini yönetme ve cihaz durumunu değerlendirme hizmetleri.

IoT için Windows

Birinci sınıf geliştirici araçları, uzun süreli destek ve kurumsal sınıf güvenlikle akıllı uç çözümleri oluşturun.

Logic Apps

Bulutlardaki verilerin erişimini ve kullanımını otomatikleştirin.

Yönetim ve idare

Bulut kaynaklarınızın yönetimini ve uyumluluğunu basitleştirin, otomatikleştirin ve iyileştirin.

Azure’da Microsoft Copilot ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Yapay zeka eşlikçisi ile buluttan uca işlemleri ve yönetimi basitleştirin.

Otomasyon

Süreç otomasyonu sayesinde bulut yönetimini basitleştirin.

Azure Danışmanı

Azure’daki en iyi deneyimler için kişiselleştirilmiş öneri altyapınız.

Defender Harici Saldırı Yüzeyi Yönetimi

Microsoft Defender Harici Saldırı Yüzeyi Yönetimi (EASM) ile İnternet’e açık tüm kaynakları keşfederek dijital deneyimi koruma altına alın.

Azure Backup

Büyük ölçekte yerleşik yedekleme yönetimi sayesinde veri korumasını basitleştirin.

Azure Blueprints ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Hızla ve tekrarlanabilir yöntemlerle yönetilen ortamlar oluşturmaya olanak tanır.

Azure Lighthouse

Hizmet sağlayıcılarını, müşterileri büyük ölçekte ve hassas bir şekilde yönetme yönünde güçlendirir.

Azure Yönetilen Uygulamalar

Bulut tekliflerinin yönetimini basitleştirin.

Azure Geçişi

Birleştirilmiş bir platformla geçişi ve modernizasyonu kolaylaştırın.

Azure mobil uygulaması

Azure kaynaklarınıza her zaman ve her yerde bağlı kalın.

Azure İzleyici

Uygulamalarınız, altyapınız ve ağınız için tam gözlemlenebilirlik olanağı sunar.

Azure İlkesi

Büyük ölçekte kurumsal idare ve standartlar uygulayın.

Azure Resource Manager

Uygulama kaynaklarınızı yönetme biçiminizi basitleştirin.

Azure Resource Manager şablonları

Resource Manager’ı kullanarak tüm Azure kaynaklarınız için kod olarak altyapı sağlayın.

Azure Hizmet Durumu

Azure hizmetlerindeki sorunlardan etkilendiğinizde kişiselleştirilmiş rehberlik ve destekten yararlanabilirsiniz.

Azure Site Recovery

Yerleşik olağanüstü durum kurtarma hizmeti sayesinde işlerinizi kesintisiz yürütün.

Cloud Shell

Tarayıcı tabanlı bir kabukla Azure yönetimini kolaylaştırın.

Microsoft Maliyet Yönetimi

Bulut maliyetlerini şeffaf, doğru ve verimli bir şekilde izleyin, tahsis edin ve iyileştirin.

Microsoft Azure portal

Tüm Azure ürünlerini tek ve birleşik bir konsol üzerinde oluşturun, yönetin ve izleyin.

Ağ İzleyicisi

Ağ performansını izleme ve tanılama çözümü.

Traffic Manager

Gelen trafiği yüksek performans ve kullanılabilirlik sağlayacak şekilde yönlendirin.

Azure Otomatik Yönetim

Bulut altyapınızın ve şirket içi altyapınızın kolay otomasyonu.

Azure Kaynak Taşıyıcı

Birden çok kaynağı Azure bölgeleri arasında taşımayı kolaylaştırın.

Microsoft Purview

Veri varlıklarınızı idare edin, koruyun ve yönetin.

Azure Chaos Studio

Hataları tanıtarak ve kesinti simülasyonları yaparak uygulama dayanıklılığını geliştirin.

Azure Managed Grafana

Grafana panolarını tam olarak yönetilen bir Azure hizmeti olarak dağıtın.

Güncelleştirme yönetim merkezi ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Güncelleştirmeleri ve uyumluluğu büyük ölçekte merkezi olarak yönetin.

Medya

İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman, istediğiniz cihazda yüksek kaliteli video içerikleri sunun.

Azure Media Player

Tüm oynatma ihtiyaçlarınız için tek oynatıcı.

Content Delivery Network

Dünyanın dört bir yanından erişilebilen hızlı ve güvenilir içerik teslim ağı.

Content Protection

AES, PlayReady, Widevine ve Fairplay kullanarak içerikleri güvenli bir şekilde teslim edin.

Encoding

Bulut ölçeğinde stüdyo düzeyinde kodlama.

Canlı ve İsteğe Bağlı Akış

Ölçeklendirme özelliği ile neredeyse tüm cihazlara içerik sağlayın.

Media Services

Büyük ölçekte video ve ses kodlayın, depolayın ve yayımlayın.

Geçiş

Kılavuz, araç ve kaynaklarımızdan yararlanarak buluta geçişinizi basitleştirin ve hızlandırın.

Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti

Azure'a veri geçişinizi hızlandırın.

Azure Geçişi

Birleştirilmiş bir platformla geçişi ve modernizasyonu kolaylaştırın.

Azure Site Recovery

Yerleşik olağanüstü durum kurtarma hizmeti sayesinde işlerinizi kesintisiz yürütün.

Microsoft Maliyet Yönetimi

Bulut maliyetlerini şeffaf, doğru ve verimli bir şekilde izleyin, tahsis edin ve iyileştirin.

Azure Data Box

Azure’a veri aktarımına ve uç bilişime yönelik uygulamalar ve çözümler.

Karma gerçeklik

Kapsamlı ve işbirliğine dayalı deneyimler oluşturmak için fiziksel ve dijital dünyalarınızı bir araya getirin.

Remote Rendering

3B içerikleri otomatik olarak fiziksel dünyadaki nesnelere hizalayın ve bağlayın.

Azure Digital Twins

Fiziksel ortamların modellerini oluşturmak için IoT uzamsal zekasını kullanın.

Mobil

Tüm mobil cihazlara yönelik platformlar arası ve platforma özel uygulamalar oluşturup dağıtın.

API Management başlıklı videoyu izleyin

Geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve büyük ölçekte API yayımlayın.

Uygulama Yapılandırması

Uygulama yapılandırması için hızlı, ölçeklenebilir bir parametre depolama alanı.

App Service

Web ve mobil cihazlar için güçlü bulut uygulamalarını hızla oluşturun.

Azure Yapay Zeka Arama

Uygulama geliştirme için kurumsal ölçekte arama.

Azure Haritalar

İş uygulamaları ve çözümlerine konum verileri ve harita görselleri ekleyin.

Azure Yapay Zeka Hizmetleri

API’leri ve yapay zeka hizmetlerini kullanarak uygulamalara bilişsel özellikler ekleyin.

App Center

Mobil ve masaüstü uygulamalarınızı derleyin, test edin, kullanıma sunun ve izleyin.

Azure İletişim Hizmetleri

Çok kanallı iletişim deneyimleri oluşturun.

Azure Operator 5G Core

Esnek ve ölçeklenebilir bir 5G teknolojisi mobil paket çekirdeğiyle ağınızı modernleştirin.

Azure Operatör Çağrı Koruması

Akıllı yapay zeka çözümleriyle tüketicilerin olası sahtekarlıklardan ve telefon dolandırıcılıklarından korunmasına yardımcı olun.

Notification Hubs

Dilediğiniz arka uçtan dilediğiniz platforma anında iletme bildirimleri gönderin.

Ağ İletişimi

Buluttaki ve şirket içindeki altyapı ve hizmetler arasında bağlantı kurarak müşterilerinize mümkün olan en iyi deneyimi sunun.

Application Gateway

Azure’da güvenli, ölçeklenebilir, yüksek oranda kullanılabilir web ön uçları oluşturun.

Azure Bastion

Sanal makinelerinize uzaktan erişimi güvenli hale getirmeye yardımcı olan ve tam olarak yönetilen hizmet.

Azure DDoS Koruması

Azure kaynaklarınızı dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırılarına karşı koruyun.

Azure DNS

Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) etki alanınızı Azure’da barındırın.

Azure ExpressRoute

Azure'a hızlı, güvenilir ve özel bir şekilde bağlanma deneyimini yaşayın.

Azure Güvenlik Duvarı

Buluta özel ağ güvenliği ile Azure Sanal Ağ kaynaklarınızı koruyun.

Azure Orbital Yer İstasyonu

Uydu yer istasyonu hizmetiyle verileri hızla uzaydan buluta alın.

Azure Route Server

Ağ gereçlerinin Azure’daki sanal ağlarla dinamik olarak yönlendirme değişimi yapmasına olanak tanıyın.

Azure Private 5G Core

Özel 5G ağlarını kurumsal uçta hızla dağıtın ve yönetin.

Azure İletişim Ağ Geçidi

Operatörlerin sabit ve mobil ağlarıyla Microsoft Teams arasında bağlantı kurar.

Azure Operator 5G Core

Esnek ve ölçeklenebilir bir 5G teknolojisi mobil paket çekirdeğiyle ağınızı modernleştirin.

Azure Front Door

Kullanıcılarınıza her yerde iyileştirilmiş deneyimler sunan modern bulut CDN'si.

Azure Ağ İşlevi Yöneticisi

5G ve SD-WAN ağ işlevlerinin uç cihazlarına dağıtılması için Azure yönetimini genişletin.

Azure Sanal Ağ Yöneticisi

Azure'da sanal ağları tek noktadan merkezi olarak yönetebilirsiniz.

Azure NAT Gateway

Son derece güvenilir, güvenli ve ölçeklenebilir bir giden internet bağlantısı sağlayın.

Azure Programlanabilir Bağlantı

Birleşik bir arabirimle küresel olarak birden fazla operatör ağı genelinde ağ API yönetimini basitleştirin.

Azure Özel Bağlantı

Verilerinizi Microsoft ağında tutarak, Azure platformunda barındırılan hizmetlere özel erişim.

Azure Güvenlik Duvarı Yöneticisi

Küresel olarak dağıtılmış, yazılım tanımlı çevre ağları için merkezi ağ güvenlik ilkesi ve rota yönetimi.

Content Delivery Network

Dünyanın dört bir yanından erişilebilen hızlı ve güvenilir içerik teslim ağı.

Ağ İzleyicisi

Ağ performansını izleme ve tanılama çözümü.

Traffic Manager

Gelen trafiği yüksek performans ve kullanılabilirlik sağlayacak şekilde yönlendirin.

Sanal Ağ

Bulutta kendi özel ağ altyapınızı oluşturun.

Sanal WAN

Azure aracılığıyla şubeler arası bağlantıları iyileştirin ve otomatikleştirin.

VPN Gateway

Şirketler arasında güvenli bağlantılar kurun.

Web Uygulaması Güvenlik Duvarı

Web uygulamaları için güçlü koruma sağlayan, buluta özel bir web uygulaması güvenlik duvarı (WAF) hizmeti.

Güvenlik

Tüm hibrit bulut iş yüklerinde kurumunuzu gelişmiş tehditlere karşı koruyun.

Uygulama Yapılandırması

Uygulama yapılandırması için hızlı, ölçeklenebilir bir parametre depolama alanı.

Application Gateway

Azure’da güvenli, ölçeklenebilir, yüksek oranda kullanılabilir web ön uçları oluşturun.

Microsoft Entra Etki Alanı Hizmetleri

Bulutta etki alanı denetleyicilerinizi yönetin.

Bulut için Microsoft Defender

Çok bulutlu ve hibrit ortamlarınızı koruyun.

Defender Harici Saldırı Yüzeyi Yönetimi

Microsoft Defender Harici Saldırı Yüzeyi Yönetimi (EASM) ile İnternet’e açık tüm kaynakları keşfederek dijital deneyimi koruma altına alın.

Azure Bastion

Sanal makinelerinize uzaktan erişimi güvenli hale getirmeye yardımcı olan ve tam olarak yönetilen hizmet.

Azure DDoS Koruması

Azure kaynaklarınızı dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırılarına karşı koruyun.

Azure Ayrılmış HSM

Bulutta kullandığınız donanım güvenliği modüllerini yönetin.

Azure Güvenlik Duvarı

Buluta özel ağ güvenliği ile Azure Sanal Ağ kaynaklarınızı koruyun.

Azure Güvenlik Duvarı Yöneticisi

Küresel olarak dağıtılmış, yazılım tanımlı çevre ağları için merkezi ağ güvenlik ilkesi ve rota yönetimi.

Azure Front Door

Kullanıcılarınıza her yerde iyileştirilmiş deneyimler sunan modern bulut CDN'si.

Azure Information Protection

Hassas bilgilerinizi her zaman ve her yerde daha iyi koruyun.

Microsoft Sentinel

Buluta özel SIEM ve akıllı güvenlik analizi.

Key Vault

Anahtarlarınızı ve diğer gizli dizilerinizi koruyun ve bunların denetimini elinizde tutun.

Azure gizli kayıt defteri

Güvenilir yürütme ortamlarında (TEE) barındırılan ve şifreli olarak doğrulanabilir kanıtla desteklenen, üzerinde oynamaya karşı dayanıklı ve yapılandırılmamış veri deposu.

VPN Gateway

Şirketler arasında güvenli bağlantılar kurun.

Web Uygulaması Güvenlik Duvarı

Web uygulamaları için güçlü koruma sağlayan, buluta özel bir web uygulaması güvenlik duvarı (WAF) hizmeti.

Microsoft Azure Doğrulama

Platformun güvenilirliğini ve içinde çalışan ikili dosyaların bütünlüğünü uzaktan doğrulama imkanı sağlayan birleşik bir çözüm.

Güvenlik için Microsoft Copilot

Üretici AI destekli yardımcı ile yapay zeka hızında ve ölçeğinde koruma sağlayın.

Güvenilir İmzalama

Kod, belge, uygulama ve daha fazlası için tam olarak yönetilen uçtan uca bir imzalama hizmetiyle uygulamalarınızın güvenliğini sağlayın.

Depolama

Verileriniz, uygulamalarınız ve iş yükleriniz için çok büyük ölçeklere ulaşabilen güvenli bir bulut depolama alanına sahip olun.

Arşiv Depolama

Seyrek erişilen verilerin depolanması için sektör lideri fiyat noktası.

Azure için Avere vFXT

Bulutta yüksek performanslı, dosya tabanlı iş yüklerini çalıştırın.

Azure Backup

Büyük ölçekte yerleşik yedekleme yönetimi sayesinde veri korumasını basitleştirin.

Azure Data Lake Storage

Yüksek performanslı analiz için ölçeklenebilir ve güvenli bir veri gölü.

Azure Veri Paylaşımı

Başka kuruluşlarla büyük veri paylaşmaya yönelik kolay ve güvenli bir hizmet.

Azure Dosyalar

Basit, güvenli ve sunucusuz kurumsal sınıf bulut dosya paylaşımları.

Azure HPC Önbelleği

Yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için dosya önbelleği.

Azure NetApp Files

NetApp ile güçlendirilmiş kurumsal sınıf Azure dosya paylaşımları.

Azure Blob Depolama

Üst düzeyde ölçeklenebilir ve güvenli nesne depolama.

Azure Data Box

Azure’a veri aktarımına ve uç bilişime yönelik uygulamalar ve çözümler.

Azure Disk Depolama

Yüksek performanslı ve son derece dayanıklı blok depolama.

Azure gizli kayıt defteri

Güvenilir yürütme ortamlarında (TEE) barındırılan ve şifreli olarak doğrulanabilir kanıtla desteklenen, üzerinde oynamaya karşı dayanıklı ve yapılandırılmamış veri deposu.

Azure Elastic SAN

Elastic SAN, Azure üzerinde oluşturulmuş, buluta özel bir Depolama Alanı Ağı (SAN) hizmetidir. Şirket içi SAN yapılandırmanız gibi uçtan uca bir deneyime erişim elde edin.

Kuyruk Depolama

Uygulamaları trafiğe göre etkili bir şekilde ölçeklendirin.

Depolama Hesapları

Dayanıklı, yüksek oranda kullanılabilir ve çok büyük ölçeklere çıkabilen bulut depolaması.

Depolama Gezgini

Azure Depolama kaynaklarını görüntüleyip bunlarla etkileşime geçin.

Azure Managed Lustre

Müşterilerin yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) iş yüklerini bulutta çalıştırmasına olanak sağlayan Azure Managed Lustre, tam olarak yönetilen bulut tabanlı bir paralel dosya sistemidir.

Azure Depolama İşlemleri ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Depolama veri yönetimini büyük ölçekte basitleştirin

Sanal masaüstü altyapısı

Bulut tabanlı bir sanal masaüstü altyapısı (VDI) sayesinde çalışanlarınıza her yerden güvenli bir şekilde çalışma olanağı sunun.

Azure Lab Services

Dersler, eğitim, hackathon’lar ve diğer benzeri senaryolar için sanal laboratuvarlar ayarlayın.

Azure Sanal Masaüstü

Her yerden güvenli, uzak masaüstü deneyimi sağlayın.

Microsoft Geliştirme Kutusu ᴾᴿᴱⱽᴵᴱᵂ

Kod yazmaya hazır, güvenli iş istasyonlarıyla bulutta geliştirme işlemlerini basitleştirin.

Web

Hızlı ve verimli bir şekilde güçlü web uygulamaları oluşturun, dağıtın ve ölçeklendirin.

API Management başlıklı videoyu izleyin

Geliştiricilere, iş ortaklarına ve çalışanlara güvenli bir şekilde ve büyük ölçekte API yayımlayın.

Uygulama Yapılandırması

Uygulama yapılandırması için hızlı, ölçeklenebilir bir parametre depolama alanı.

App Service

Web ve mobil cihazlar için güçlü bulut uygulamalarını hızla oluşturun.

Azure Yapay Zeka Arama

Uygulama geliştirme için kurumsal ölçekte arama.

Azure Haritalar

İş uygulamaları ve çözümlerine konum verileri ve harita görselleri ekleyin.

Azure SignalR Hizmeti

Kolayca gerçek zamanlı web işlevleri ekleyin.

Content Delivery Network

Dünyanın dört bir yanından erişilebilen hızlı ve güvenilir içerik teslim ağı.

Notification Hubs

Dilediğiniz arka uçtan dilediğiniz platforma anında iletme bildirimleri gönderin.

Static Web Apps

Kaynak koddan genel yüksek kullanılabilirliğe kadar tüm özellikleri sorunsuz geliştirme.

Azure İletişim Hizmetleri

Çok kanallı iletişim deneyimleri oluşturun.

Azure Web PubSub

WebSockets’i ve yayımlama-abone olma modelini kullanarak kolayca gerçek zamanlı mesajlaşma web uygulamaları oluşturun.

Azure Akıcı Röle

Akıcı Çerçeve ile uygulamalarınıza kolayca gerçek zamanlı birlikte çalışma deneyimleri ekleyin.

Kapsayıcılar için Web App

Windows ve Linux üzerinde kapsayıcılı web uygulamalarını çalıştırın.

Microsoft Playwright Testing

Modern web uygulamaları için ölçeklenebilir, uçtan uca test hizmeti.