Event Hubs fiyatlandırma

Web sitelerinden, uygulamalardan ve cihazlardan bulut ölçekli telemetri içe alma

Event Hubs, saniyede milyonlarca olay alacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece bağlı cihaz ve uygulamalardan gelen çok büyük miktarda veriyi işleyebilir ve analiz edebilirsiniz. Başka neler yapabileceğinize göz atın

Temel Standart Dedicated*
Giriş olayları Milyon olay başına $- Milyon olay başına $- Var
Üretilen iş birimi (1 MB/sn giriş, 2 MB/sn çıkış) $- $- Var
İleti Boyutu 256 KB 256 KB 1 MB
Yayımcı ilkeleri
Tüketici grupları 1 - Varsayılan 20 20
İleti yeniden yürütme
En fazla üretilen iş birimi 20 20** 1 CU≈200
Aracılı bağlantılar 100 dahil 1.000 dahil 100 bin adet dahil
Ek Aracılı bağlantılar
İleti Saklama 1 gün dahil 1 gün dahil*** 7 gün dahil
Yakalama $- Var
*Ayrılmış Event Hubs, yalnızca EA müşterilerine sağlanır ve 1 Kapasite Birimi için günde $- tutarından satılır. Son fiyat için lütfen Microsoft temsilcinizle Kurumsal Anlaşmanızı gözden geçirin. Bu teklifle ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen Event Hubs Dedicated’a Genel Bakış konusunu okuyun. Sizin için uygun bir adanmış teklif kurulumuyla ilgili fiyatlandırma ayrıntıları ve sorularınız için lütfen fatura desteği ile ya da Microsoft temsilcinizle iletişim kurun.

**Standart Event Hubs işleme birimi sayınızı 20’nin üzerine çıkarmaya yönelik istekleriniz için lütfen fatura desteği ile iletişim kurun.

***Standart katmanda İletiler 7 güne kadar saklanabilir ancak 1 günden fazla ileti saklama için fazla kullanım ücreti alınır.

Fiyat tahminleri, bir ay içindeki 744 saatlik kullanım üzerinden hesaplanır.

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği.
 • Ayda $29 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Plan satın alın
 • %99,9 veya daha yüksek kullanılabilirlik garantisi. SLA'yı okuyun

SSS

 • Bir giriş olayı 64 KB veya daha küçük bir veri birimidir. Her biri faturalanabilir bir olaydır. Daha büyük iletiler 64 KB'ın katları şeklinde faturalandırılır. Örneğin, 8 KB bir olay olarak faturalandırılır ancak 96 KB ileti iki olay şeklinde faturalandırılır.

  Bir Olay Hub'ından tüketilen olayların yanı sıra yönetim işlemleri ve denetim noktaları gibi "denetim çağrıları" faturalanabilir giriş olayları olarak kabul edilmez ancak üretilen iş birimi kullanım sınırından düşülür.

 • Üretilen iş birimleri Azure portalı ya da Olay Hub'ı yönetim API'leri aracılığıyla müşteri tarafından özel olarak seçilir. İşleme birimleri, bir ad alanındaki tüm olay hub’ları için geçerlidir ve her bir işleme birimi, ad alanına aşağıdaki özellikleri sağlar:

  1. Saniyede 1 MB'a kadar giriş olayı (= bir Olay Hub'ına gönderilen olaylar) ve saniye başına en fazla 1000 giriş olayı, yönetim işlemi veya denetim API çağrısı.
  2. Saniyede 2 MB'a kadar çıkış olayı (= bir Olay Hub'ınden tüketilen olaylar).
  3. 84 GB'ye kadar olay depolama (varsayılan 24 saatlik saklama süresi için yeterlidir).

  Üretilen iş birimleri, bir saatte seçilen en fazla birim sayısına göre saat başı faturalandırılır.

 • Bir ad alanındaki tüm Event Hubs üzerinde toplam giriş üretilen işi veya toplam giriş olayı oranı toplam üretilen iş birimi kullanım sınırlarını aşıyorsa, gönderenler kısıtlanır ve giriş kotasının aşıldığını belirten hatalar alır.

  Bir ad alanındaki tüm Event Hubs üzerinde toplam çıkış üretilen işi veya toplam çıkış olayı oranı toplam üretilen iş birimi kullanım sınırlarını aşıyorsa, alıcılar kısıtlanır ve çıkış kotasının aşıldığını belirten hatalar alır. Giriş ve çıkış kotaları ayrı ayrı uygulanır; böylece hiçbir gönderen olay tüketiminin yavaşlamasına neden olmaz ya da hiçbir alıcı Olay Hub'ına olayların gönderilmesini engellemez.

  Üretilen iş birimi seçiminin, Olay Hub'ı Bölümleri'nin (benzer sistemlerde bazen parçalar olarak adlandırılır) sayısından bağımsız olduğunu unutmayın. Her Bölüm, giriş için saniyede en fazla 1 MB (saniyede 1000 olay için) ve çıkış için saniyede en fazla 2 MB üretilen iş sunarken, bölümlerin kendisi için sabit bir ücret yoktur. Ücretlendirme, ad alanında bulunan tüm olay hub’ları üzerindeki toplam işleme birimine göre yapılır. Böylece müşteriler, sistemdeki Olay yükü gerçekten daha yüksek üretilen iş sayısı gerektirene kadar herhangi bir Üretilen İş Birimi ücreti olmadan ve sistemdeki yük arttıkça sistemlerinin yapısını ve mimarisini değiştirmek zorunda kalmadan, sistemleri için öngörülen en fazla yükü desteklemeye yetecek kadar Bölüm oluşturabilirler.

  Örnek: Bir ad alanında 8 üretilen iş birimi seçtiğinizi ve 32 bölümlü tek bir Olay Hub'ı oluşturduğunuzu varsayalım. Bu Olay Hub'ındaki tüm bölümler eşit yük görürse her bölüm toplam 8 MB/saniyelik üretilen iş için yaklaşık 0,25 MB/sn üretilen iş girişi alır. Tek bir bölüm 1 MB/saniyeye çıkan ani kullanım değişikliği yaşarken diğer 8 bölüm en büyük yükün yalnızca yarısını görürse (0,125 MB/sn) herhangi bir kısıtlama oluşmaz. Öte yandan, bu tek bölüm 1 MB/saniyenin ötesine geçerse, tüm bölümlerin toplam üretilen işi 8 MB/saniyenin altında olsa bile bölüm başına sınır nedeniyle kısıtlanır.

 • Evet. Temel ve Standart katmanlı Ad Alanları en fazla 20 Üretilen İş Birimi'ne sahip olabilir. Destek bileti düzenleyerek, Standart katman için daha çok sayıda Üretilen İş Birimi isteyebilirsiniz. Azure Aboneliği başına 20 Üretilen İş Birimi'nin üzerinde anında ek kapasite kullanılabilirliğinin garanti edilmediğini unutmayın. 20 Üretilen İş Birimi'ne sahip Olay Hub'ı kapasitesinden daha fazla ihtiyaç bekleyen müşterilerin, gereksinimleri görüşmek üzere planlama döngüsü dahilinde vakit geçirmeden bize başvurmalarını öneriyoruz. Ek üretilen iş birimleri, taahhüt edilen satın almaya göre yirmilik bloklar halinde kullanılabilir.

 • Genel kullanılabilirlik üzerine en fazla 7 günlük saklama süresi sağlamaktayız. Event Hubs’ın kalıcı veri depoları olarak kullanılmak üzere tasarlanmadığını unutmayın. 24 saatten uzun saklama süreleri, bir olay akışını aynı sistemlerde yeniden yürütmenin kullanışlı olduğu senaryolara (örneğin, var olan veriler üzerinde yeni bir makine öğrenme modelinin denenmesi veya doğrulanması için) yöneliktir.

 • Birçok durumda, evet. Depolanan toplam olay miktarının boyutu, seçili üretilen iş birimlerinin sayısı için izin verilen kullanımı (üretilen iş birimi başına 84 GB) aşıyorsa, izin verilen kullanımı aşan boyut normal Azure Blob depolama fiyatlarına göre ücretlendirilir. Üretilen İş Birimi en büyük Giriş kullanım sınırında kullanıldığında bile, her bir Üretilen İş Birimindeki depolama alanı kullanım sınırı, 24 saatlik (varsayılan) saklama süreleri için tüm depolama maliyetlerini kapsar.

 • Olay üst bilgileri için dahili ek yükler veya bir ad alanındaki tüm Event Hubs’daki disk depolama yapıları dahil olmak üzere, depolanmış tüm olayların toplam boyutu gün boyunca ölçülür. Günün sonunda en büyük depolama boyutu hesaplanır. Günlük depolama alanı kullanım sınırı, gün boyunca seçilen en az Üretilen İş Birimi sayısına göre hesaplanır (her bir Üretilen İş Birimi 84 GB'lik kullanım sınırı sağlar). Toplam boyut günlük depolama sınırını aşarsa, fazla depolama, Azure blob depolama fiyatları kullanılarak faturalandırılır (Yerel Olarak Yedekli Depolama fiyatından).

 • Gönderen sistemlerin/aygıtların sayısı ne olursa olsun, HTTP kullanarak olay göndermeye ilişkin herhangi bir bağlantı ücreti yoktur. AMQP bağlantıları tarifelidir, ancak her Temel Event Hubs ad alanı için ilk 100 eşzamanlı bağlantı ve Standart Event Hubs için abonelik başına ilk 1000 eşzamanlı bağlantı ücretsizdir. Bu kullanım sınırları çoğu alım senaryosunu ve birçok hizmetten hizmete senaryoyu kapsar. Aracılı Bağlantı ücretleri genellikle, örneğin daha verimli olay akışı elde etmek veya iki yönlü iletişim sağlamak amacıyla, yalnızca AMQP'yi çok sayıda istemcide kullanmayı planlıyorsanız önemli hale gelir (Nesnelerin İnternet'i Komut ve Denetim senaryoları). Aracılı Bağlantının nelerden oluştuğu ve nasıl ölçüldüğü hakkında ayrıntılar için lütfen Hizmet Veri Yolu Bağlantılarını fiyatlandırma bilgilerine bakın.

 • Ad alanındaki herhangi bir olay hub’ında Yakalama özelliği etkinse Event Hubs Yakalama etkinleştirilir. Yakalama, satın alınan İşleme Birimi başına saatlik olarak faturalandırılır. İşleme Birimi sayısı arttıkça veya azaldıkça, Event Hubs Yakalama faturalandırması bu değişiklikleri tam saatlik adımlar olarak yansıtır.

 • Event Hubs Yakalama, Event Hubs İşleme Birimleri çıkış hızlarını etkilemez. Saniyede 2.000 olay / İşleme Birimi başına 2 MB/sn tam İşleme Birimi hızında okuma yapmaya devam edebilirsiniz.

 • Event Hubs Yakalama, sağladığınız depolama hesabını sizin belirlediğiniz zamanlamaya göre kullanır. Bu, sizin depolama hesabınız olduğu için bu depolama hesabına yönelik tüm kullanım ücretleri Azure aboneliğinize faturalandırılır. Yakalama Pencereniz ne kadar kısaysa depolama işlemleriniz o kadar sık gerçekleşir.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Event Hubs

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account