Trace Id is missing
Ana içeriğe atla
Azure

Çoklu bulut nedir?

Çoklu bulut, iş yükü performansını iyileştirmek, esnekliği artırmak ve herhangi bir satıcıya bağlı olmakla ilgili riskleri azaltmak için birden çok bulut sağlayıcısının hizmetlerini kullanma uygulamasıdır.

Bir çoklu bulut stratejisini benimsemek, benzersiz iş gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılamak ve belirli görevleri gerçekleştirmek için birden fazla bulut sağlayıcısından el ile bulut hizmetleri seçmeyi gerektirir. Bu bulut sağlayıcıları, Microsoft Azure gibi sektör devlerini ve daha küçük bölgesel veya özelleştirilmiş bulut sağlayıcılarını içerebilir.  

Çeşitli bulut platformlarını aynı anda kullanmak, bulut altyapısı ve çözümleri, coğrafi hizmet konumları, fiyatlandırma modelleri ve teknolojik yenilikler için daha fazla seçeneğe erişmenizi sağlar. Bulut portföyünüzü bu şekilde özelleştirmek gelişmiş ölçeklenebilirlik, esneklik, çeviklik ve güvenlik gibi bulut avantajlarınızı en üst düzeye çıkarmak için farklı sağlayıcıların gücünden yararlanmanızı sağlar. 

Buna ek olarak, çoklu bulut yaklaşımı yedeklilik sağlar ve iş yüklerinizi çeşitli sağlayıcıların bulutlarında dağıtarak dayanıklılık sağlar. Bu, tek bir sağlayıcıdan kaynaklanabilecek olası kesintilerin veya hizmet kesintilerinin etkisini azaltmaya yardımcı olur.


Çoklu bulut ve hibrit bulut 

Bulut bilişimde çoklu bulutun hibritten farkını anlamak için, önce genel bulut, özel bulut ve hibrit bulut arasındaki farkın anlaşılması gerekir:

Genel bulutGenel bulut bilişim modelinde bir kuruluş, bulut hizmetlerini İnternet üzerinden, genellikle kullanım başına ödeme temelinde üçüncü taraf bir bulut sağlayıcısından edinir. Üçüncü taraf bulut sağlayıcıları depolama, ağ, veri, analiz, uygulama geliştirme, kapsayıcılar ve yapay zeka çözümleri gibi ürün ve hizmetleri aynı anda birden çok müşteriye sunar. Bulut sağlayıcısının birden çok müşteri tarafından kullanılan kaynakları barındırması nedeniyle bu bulut modeli bazen çok kiracılı bulut olarak da adlandırılır.  

Özel bulut. Özel bulut, özel olarak tek bir kuruluşa teslim edilen ayrılmış bulut kaynak ve altyapısını içerir. Özel bulut bilişim hizmetleri, İnternet üzerinden veya bir kuruluşun özel iç ağı aracılığıyla şirket içinde teslim edilir. Özel bulut, bir kuruluşa genel buluta kıyasla daha fazla denetim, özelleştirme ve güvenlik sağlar. Özel bulutların dezavantajı, bu bulutları yönetmek ve korumak için genel bulutlara göre daha fazla iç BT kaynağı gerektirmeleridir.

Hibrit bulut. Bu bulut bilişim türü, bir kuruluşun şirket içi özel bulutlarını üçüncü taraf bir sağlayıcının genel bulut teklifleri ile birleştirir. Hibrit bulutta bir kuruluşun verileri ve uygulamaları, özel ve genel bulut ortamları arasında tutarlı bir şekilde hareket edebilir. Kuruluşlar genellikle şirket içi BT yatırımlarının performansını ve değerini en üst düzeye çıkarmak için hibrit bulut yaklaşımını tercih eder.

Kısacası hibrit bulutlar, genellikle veri ve uygulamaların bulutlar arasında paylaşılmasını sağlayan özel ve genel bulutların bir birleşimi olan çoklu bulut ortamlarından oluşur. Diğer yandan çoklu bulut ortamları, birden çok genel bulut sağlayıcısının bulut hizmetlerini kullanan bir kuruluşu içerir. 

Örneğin, bir çoklu bulut stratejisi kullanan bir perakende işletmesi, en yüksek satış dönemleri sırasında daha fazla işlem hacmini işlemek için bir bulut sağlayıcısının hizmetlerini, kişiselleştirilmiş müşteri önerileri sağlamak için başka bir sağlayıcının yapay zeka hizmetlerini ve envanteri yönetmek için üçüncü bir sağlayıcının veri analizi araçlarını tercih ediyor olabilir. Perakendeci, birden çok sağlayıcıdan sınıfının en iyisi bulut hizmetlerini seçerek çevikliğini artırır, işlemleri iyileştirir ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunar. 

Bir çoklu bulut yaklaşımında, farklı sağlayıcılar tarafından sunulan bulut hizmetleri, diğer sağlayıcılarla tümleştirilemiyor olabilir ve bu da ek denetimler gerçekleştirmenizi gerektirir. Ancak bir sonraki bölümde de göreceğiniz gibi, farklı sağlayıcılardan özel gereksinimlerinize uygun bulut hizmetlerini tek tek seçmenin avantajları çoklu bulut stratejisini değerli hale getirebilir.

 

Çoklu bulutun avantajları ve zorlukları 

Tüm BT yatırımları gibi, çoklu bulut stratejisini benimsemenin artı ve eksileri vardır. Öncelikle çoklu bulut platformlarını kullanmanın avantajlarına göz atalım:  

 

 • Satıcı kilitlenmesini ortadan kaldırma. Kuruluşlar, BT ortamlarını birden çok sağlayıcı arasında çeşitlendirerek tek bir satıcının hizmetlerine ve fiyatlandırmasına bağımlı kalma riskini azaltır. Bu, bir sağlayıcının tekliflerinin kalitesinin azalması veya artık iş gereksinimlerini veya bütçesini karşılamaması durumda kuruluşlara başka seçenekler sunar.
 • Gelişmiş güvenilirlik ve yedeklilik. İş yüklerinizi birden fazla sağlayıcı tarafından barındırılan bulutlara dağıtmak, bir sağlayıcıda yaşanabilecek kesinti veya hizmet kesintilerinin ağ ve iş operasyonlarınız üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olur. 
 • Sınıfının en iyisi hizmetlere erişim. Çoklu bulut yaklaşımı, kendinizi tek bir bulut satıcısının ürünleri ve hizmetleriyle sınırlamak yerine, sağlayıcıdan bağımsız olarak belirli iş gereksinimlerinize en uygun bulut hizmetlerini, altyapıyı ve çözümleri seçmenizi sağlar. 
 • İyileştirilmiş performans. Çoklu bulut ortamları, otomasyon, gerçek zamanlı veri eşitleme ve yapay zeka destekli hizmet ve özellikleri kullanarak kuruluşların ve BT ekiplerinin muazzam miktarlardaki verileri verimli bir şekilde depolamasına, işlemesine ve analiz etmesine yardımcı olur.
 • Artan esneklik ve ölçeklenebilirlik. Çoklu bulut ile kuruluşlar, önceden belirlenen miktardaki kaynaklara taahhüt etmek ve ihtiyaç duyulandan daha fazlasını ödeme riskini almak yerine, değişen iş gereksinimlerine uygun olarak işlem ve diğer kaynaklar için ölçeği kolayca artırabilir veya azaltabilir. 
 • Coğrafi çeşitlilik ve uyumluluk. Birden çok bulut sağlayıcısı kullanmak, kuruluşların verileri çeşitli coğrafi bölgeler arasında çoğaltmasına ve dağıtmasına yardımcı olur. Ayrıca kuruluşların belirli bölgesel düzenlemelere uymalarını kolaylaştırarak farklı konumlarda veri egemenliği ve uyumluluğu sağlar.  

Bununla birlikte, çoklu bulut mimarisini benimsemek BT stratejinize şu karmaşıklıkları da ekler: 

 • Bulut idaresi ve yönetimi. Birden fazla bulut sağlayıcısını yönetmek farklı arabirimler, API’ler, güvenlik modelleri ve hizmet düzeyleriyle ilgilenmek anlamına gelir. Tüm bunlar düzenlemeyi ve izlemeyi daha karmaşık hale getirebilir.
 • Birlikte çalışabilirlik ve tümleştirme. Teknolojilerde, standartlarda ve mimarilerde yapılan değişiklikler, farklı bulut hizmetleri ve platformları arasında sorunsuz birlikte çalışabilirlik ve uyumluluk sağlamayı zorlaştırabilir. 
 • Veri güvenliği ve uyumluluk. Birden çok bulut genelinde veri şifreleme, erişim denetimleri ve uyumluluk gibi güvenlik önlemlerinin koordine edilmesi, tutarlı güvenlik standartlarını korumak için güçlü stratejiler gerektirir. 
 • Maliyet denetimi ve yönetimi. Fiyatlandırma yapıları ve hizmetler satıcılar arasında farklılık gösterdiğinden birden çok bulut sağlayıcısı arasında maliyetlerin en iyi duruma getirilmesi, beklenmeyen harcamaların önlenmesi için sürekli izleme gerekir. 
 • Olası gecikme süresi sorunları. Çeşitli bulutlarda dağıtılan uygulamalar ve hizmetler arasındaki iletişim ağ gecikmelerine neden olabilir. Bir çoklu bulut kurulumunda veri aktarımlarını koordine etmenin ve en iyi yönlendirmeyi sağlamanın artan karmaşıklığı, tek bulut ortamından daha yüksek gecikme süresine neden olabilir.  
 • İdare ve denetim. Kaynakları ve ilkeleri çeşitli bulut sağlayıcıları genelinde merkezi olarak idare etmek ve denetlemek daha fazla denetim gerektirir ve uyumluluk, denetim ve kaynak ayırma ile ilgili daha fazla soruna yol açabilir.

Çoklu bulut yönetimi

Bir çoklu bulut ortamını yönetmek, ortaya çıkabilecek zorlukları azaltmak için önemli miktarda dikkat ve planlama gerektirir.  Azure Arc  gibi birleşik bir çözüm kullanarak satıcı platformlarında bulut hizmetlerinizi denetlemek, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bu işlemle ilgili birkaç yönü kolaylaştırmanıza yardımcı olur:

idare ve kaynak düzenleme. Bir çoklu bulut ortamında kaynakları yönetmek, iş yüklerini düzenleme, kaynak ayırmayı iyileştirme ve işlemleri kolaylaştırma anlamına gelir. Birleşik bir idare çerçevesi oluşturmak, kuruluşunuzun tüm bulut altyapınızda denetimi, görünürlüğü ve tutarlılığı sürdürmesine yardımcı olabilir.

Maliyet iyileştirmesi. Kuruluşunuzun kaynaklarını farklı bulut platformları arasında ayırmasını sağlamak fazla harcamayı önlemeye yardımcı olur. Gereksiz harcamaları ortadan kaldırmak için, şirketinizin kaynak kullanımını sürekli olarak izleyin ve doğru boyutlandırma, otomatik ölçeklendirme ve ayrılmış örnekleri kullanma gibi iyileştirme tekniklerini kullanın. 

Güvenlik ve uyumluluk. Veriler birden çok buluta dağıtılmışken güçlü güvenlik önlemlerinin korunması çok önemlidir. Bu, tutarlı güvenlik protokolleri, şifreleme standartları ve erişim denetimleri uygulamayı içerir. Ayrıca, tüm bulut platformları genelinde GDPR, HIPAA ve PCI DSS sektör yönetmelikleri ile uyumluluk sağlamak, kuruluşunuzun cezaları ve veri ihlallerini önlemesini sağlar.

Performans izleme. Kuruluşunuzun kaynak kullanımını, uygulama performansı ve ağ gecikme süresini izlemek, performans sorunlarını belirlemeye ve iş akışlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Çoklu bulut altyapınızda yüksek kullanılabilirlik, güvenilirlik ve mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için sürekli, proaktif izleme çok önemlidir. 

Olağanüstü durum kurtarma. İyi yönetilen çoklu bulut, olağanüstü durum kurtarma özelliklerinizi önemli ölçüde geliştirebilir. Birden çok bulut sağlayıcısında yedekliliği sağlamak, tek hata noktası riskini azaltmanıza yardımcı olur. Ayrıca, kapsamlı yedekleme ve kurtarma stratejilerini uygulamak, kritik bir hatanın neden olduğu durumlarda kapalı kalma süresini ve veri kaybını en aza indirerek iş sürekliliği sağlamanıza yardımcı olur.

 

Çoklu bulut ortamını benimsemeye yönelik en iyi yöntemler 

Çoklu bulut benimsemenizin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini ve bulut varlıklarınızın avantajlarını en üst düzeye çıkarmanızı sağlamak için bazı en iyi yöntemler şunlardır: 

İş hedeflerinizle uyumlu hedefleri ve stratejiyi net bir şekilde tanımlayın. Kuruluşunuzun maliyet iyileştirme ve gelişmiş esneklik, ölçeklenebilirlik ve yenilik gibi bir çoklu bulut yaklaşımını benimsemeye yönelik belirli nedenlerini tanımlayın. Bu netlik, benimseme süreci boyunca karar alma sürecinize yol gösterir.

Uygulamaların ve verilerin kullanmayı planladığınız çeşitli bulut platformları arasında birlikte çalışabilirliğini ve taşınabilirliğini dikkate alan kapsamlı bir mimari geliştirin. Çoklu bulut genelinde sorunsuz tümleştirme ve veri aktarımı sağlamak için standartlaştırmayı ve uyumluluğu vurgulayın.

Otomasyon ve düzenleme araçlarından faydalanarak işlemleri kolaylaştırın ve birden çok bulutta iş yüklerini verimli bir şekilde yönetin. Performansı artırmak ve insan hatalarını en aza indirmek için otomatik sağlama, ölçeklendirme ve kaynak yönetimini etkinleştiren araçlar uygulayın. 

Çoklu bulut altyapınızın tüm katmanlarında güçlü güvenlik önlemlerini uygulayın. Tüm bulut ortamlarınızda hassas verileri ve uygulamaları korumak için şifreleme, erişim denetimleri, kimlik yönetimi ve düzenli güvenlik denetimleri kullanın.

Çevikliği ve güvenliği geliştirmek için sürekli izleme ve yönetim uygulamaları gerçekleştirin. Kuruluşunuzun kaynak kullanımını, uygulama performansını ve güvenlik açıklarını düzenli olarak değerlendirin. Proaktif bir yaklaşım benimsemek, bir sorun ortaya çıktığında gerekli ayarlamaları yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca, ekibiniz veya kuruluşunuz tarafından belirtilen performans ölçümlerini karşılamanıza da yardımcı olur.

SSS

 •  

  Hibrit bulut, özel ve genel bulut ortamlarını birlikte kullanmayı içerir. Hibrit bulut stratejisi genellikle bir kuruluşun şirket içi altyapısını üçüncü taraf sağlayıcının bulut hizmetleriyle birleştirir. Bu birleşik platform, bir kuruluşun verilerinin ve uygulamalarının her iki bulut ortamı arasında sorunsuz bir şekilde geçirilmesine olanak tanır. 

  Resmi çoklu bulut tanımı, birden çok genel bulut sağlayıcısından gelen hizmetlerin aynı anda kullanımıdır. Bir çoklu bulut stratejisinde hedef, performansı iyileştirmek, herhangi bir satıcıya bağlı kalmayla ilgili riskleri azaltmak ve daha geniş bir hizmet ve coğrafi bölge yelpazesine erişmektir. 

  Kısacası hibrit bulut, bir kuruluşun şirket içi altyapısını üçüncü taraf bir bulut sağlayıcısının teklifleri ile tümleştirirken çoklu bulut, bir kuruluşun benzersiz bilgi işlem gereksinimlerini karşılamak için seçtiği birden çok sağlayıcıdan gelen bulut hizmetleri koleksiyonudur.

   

 •  

  Azure bir çoklu bulut platformu değildir. Bunun yerine, Microsoft tarafından sunulan ve 200'den fazla ürün ve hizmet içeren tek bir bulut bilişim platformudur. Ancak kuruluşlar, Azure’ın sunduğu bulut hizmetleri, çözümleri ve yeniliklerin yanı sıra diğer bulut sağlayıcılarının ürün ve çözümlerini de içeren bir çoklu bulut stratejisi uygulayabilir.

   

 •  

  Bir çoklu bulut ortamı ayarlamak için birkaç adım gerekir: 

  • Hedeflerinizi, gereksinimlerinizi ve ihtiyacınız olan belirli bulut hizmetlerini açıkça tanımlayın. 
  • Özel gereksinimlerinize en uygun hizmetleri sunan bulut sağlayıcılarını seçin ve fiyatlandırma, güvenlik ve uyumluluk gibi faktörleri göz önünde bulundurun. 
  • Çoklu bulut hizmetinizi denetlemek ve güvenlik, idare ve performansta tutarlılık sağlamak için birleşik bir yönetim ve izleme sistemi uygulayın.
  • Değişen iş gereksinimlerinizi karşıladığından ve en son teknolojik ilerlemelerden yararlandığından emin olmak için çoklu bulutunuzu düzenli olarak gözden geçirin ve iyileştirin.

   

Ücretsiz hesap

Azure bulut bilişim hizmetlerini 30 güne kadar ücretsiz deneyin.

Kullandığın kadar öde

Kullandıkça öde fiyatlandırmasıyla kullanmaya başlayın. Ön taahhütte bulunmadan istediğiniz zaman iptal edin.