Gezintiyi Atla

Azure Synapse Analytics

Benzeri görülmemiş bir sürede içgörü sağlayan sınırsız analiz hizmeti

Yeni bir veri analizi sınıfı deneyimi yaşayın

Azure Synapse Analytics veri tümleştirme, kurumsal veri ambarı özellikleri ve büyük veri analizini bir araya getiren sınırsız bir analiz hizmetidir. Sunucusuz veya ayrılmış seçeneklerini büyük ölçekte kullanarak kendi koşullarınıza göre verileri sorgulama özgürlüğü getirir. Azure Synapse, anlık iş zekası ve makine öğrenmesi ihtiyaçları için verileri almak, keşfetmek, hazırlamak, dönüştürmek, yönetmek ve sunmak için bu dünyaları tek bir deneyimde bir araya getirir.

Azure Synapse veritabanı şablonları

Sektöre özel veritabanı şablonlarının verileri birleştirmeyi ve şekillendirmeyi nasıl kolaylaştırdığını öğrenin.

Azure’da Analytics tam anlamıyla eşsizdir

Diğer bulut sağlayıcılarına göre yüzde 380 daha hızlı ve yüzde 49 daha düşük maliyetli içgörüler elde edin.

Veri Mühendisleri için Azure Synapse

30 günlük videolar, öğreticiler ve eğitim modülleriyle nasıl çalışmaya başlayacağınızı öğrenin.

Sınırsız ölçek

Veri ambarları ve büyük veri analizi sistemlerindeki tüm verilerinizden inanılmaz bir hızda içgörüler sunun.

Güçlü içgörüler

Tüm verilerinizden içgörü elde etme olanaklarını artırın ve akıllı uygulamalarınızın hepsine makine öğrenmesi modelleri uygulayın.

Birleşik deneyim

Uçtan uca analiz çözümü geliştirmeye yönelik birleşik bir deneyimle proje geliştirme süresini ciddi oranda kısaltın.

Yakınsanmış analiz

Azure Synapse Link ile veri bariyerlerini ortadan kaldırın ve veri taşımaya gerek kalmadan operasyonel uygulama ve iş uygulaması verilerinde analiz gerçekleştirin.

Eşsiz güvenlik

Sütun ve satır düzeyinde güvenlik ve dinamik veri maskeleme gibi pazardaki en gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleriyle verilerin güvenliğini sağlayın.

Veri ambarları, veri gölleri, operasyonel veritabanları ve büyük veri analizi sistemlerindeki tüm verilerinizden içgörüler elde edin. Tercih ettiğiniz dili kullanarak hem ilişkisel hem de ilişkisel olmayan verileri sorgulayın. Görev açısından kritik iş yüklerinde akıllı iş yükü yönetimi, iş yükü yalıtımı ve sınırsız eşzamanlılık ile tüm sorguların performansını kolayca iyileştirin.

Daha fazla bilgi

Power BI ve Azure Machine Learning tümleştirmesi aracılığıyla tüm verilerinizden daha fazla içgörü elde edin. Uygulayıcıların, herhangi bir veri taşıma olmadan tüm akıllı uygulamalarınıza makine öğrenmesi modellerini kolayca uygulamasını sağlayın. İş zekası ve makine öğrenmesi projeleri için proje geliştirme süresini önemli ölçüde azaltın. Açık Veri Girişimi’ni destekleyen, Dynamics 365 ve Office 365’ten hizmet olarak yazılım (SaaS) hizmetlerine kadar en önemli verilerinize makine zekasını sorunsuz bir şekilde uygulayın, ardından sadece birkaç tıklamayla verileri paylaşın.

Daha fazla bilgi

Birleşik bir deneyim sunan uçtan uca analiz çözümleri oluşturun. Synapse Studio veri hazırlama, veri yönetimi, veri keşfi, veri ambarı, büyük veri ve yapay zeka görevleri için bir çalışma alanı sağlar. Veri mühendisleri, veri işlem hatlarını yönetmek için kod gerektirmeyen görsel bir ortam kullanabilir. Veritabanı yöneticileri, sorgu iyileştirmesini otomatikleştirin. Veri bilimcileri, birkaç dakika içinde kavram kanıtı oluşturabilir. İş analistleri, veri kümelerine güvenli bir şekilde erişebilir ve Power BI'ı kullanarak birkaç dakika içinde pano oluşturabilir. Üstelik, tüm bunlar için aynı analiz hizmetinden yararlanırlar.

Azure Synapse Link ile veri iş yüklerini birbirine yaklaştırın

Microsoft veri depoları ve Azure Synapse Analytics arasındaki engelleri ortadan kaldırarak olgu sonrası analizden gerçek zamanlıya yakın içgörülere geçin. Azure Synapse Link ile zaman alan ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL) işlemleri olmadan hem işletimsel veritabanlarından hem de iş uygulamalarından verileri otomatik olarak taşıyabilirsiniz. Ayrı sistemleri kolayca bağlayarak işinizin uçtan uca bir görünümünü elde edin ve verilere bağlı her ekibe analiz gücünü sağlayan bir çözümle veri erişimini herkesin kullanımına sunun.

Daha fazla bilgi

Otomatik tehdit algılama ve her zaman açık şifreleme gibi gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleriyle verilerinizi güvende tutun. Hassas verileri gerçek zamanlı, otomatik olarak korumak için sütun ve satır düzeyinde güvenlik, sütun düzeyinde şifreleme ve dinamik veri maskeleme ile ayrıntılı denetim sağlayın.

Daha fazla bilgi

Önemli Hizmet Özellikleri

Birleşik analiz platformu

Tek bir birleşik ortamdan veri tümleştirmesi, veri araştırması, veri ambarı, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi görevlerini gerçekleştirin.

Sunucusuz ve ayrılmış seçenekler

Hem veri gölü hem de veri ambarı kullanım durumlarını destekleyen, her iş yükü için en düşük maliyetli fiyatlandırma seçeneğini belirleyin.

Kurumsal veri ambarı oluşturma

Görev açısından kritik veri ambarınızı, sektörün en yüksek performanslı SQL altyapısının kanıtlanmış temeli üzerinde geliştirin.

Veri göllerini inceleme

Veri ambarı çözümleri geliştirmek için kullandığınız hizmetle ilişkisel ve ilişkisel olmayan verileri bir araya getirin ve veri gölündeki dosyaları kolayca sorgulayın.

Kod yazmayı gerektirmeyen karma veri tümleştirmesi

95’ten fazla yerel bağlayıcıdan verileri kolayca almak için kod yazmayı gerektirmeyen görsel bir ortamda ETL/ELT süreçleri oluşturun.

Gelişmiş Apache Spark ve SQL altyapısı tümleştirmesi

Gelişmiş analiz çözümleri üzerinde çalışan uzmanlar arasındaki iş birliğini artırın. Hem veri ambarınızda hem de Spark altyapılarınızda T-SQL kullanarak kolayca sorgu çalıştırın.

Günlük ve telemetri analizi

Azure Synapse veri gezgini dağıtılmış sorgu altyapısıyla zaman serisi, günlük ve telemetri verilerinden içgörüler elde etmek için endüstri lideri metin dizini oluşturma teknolojisini kullanın.

Dil seçeneği

Hem sunucusuz hem de ayrılmış kaynaklar için T-SQL, KQL, Python, Scala, Spark SQL ve .Net gibi tercih ettiğiniz dili kullanın.

Tümleşik yapay zeka ve iş zekası

Uçtan uca analiz çözümünüzü kapsamlı Azure Machine Learning, Azure Bilişsel Hizmetler ve Power BI tümleştirmesiyle tamamlayın.

Bulutta yerel HTTAP

Tek bir tıklama ile Azure Cosmos DB gibi işletimsel veritabanlarında depolanan gerçek zamanlı işlem verilerinden içgörüler elde edin.

Tüm veri iş yüklerimiz için sınırsız analiz hizmeti

İyileştirilmiş Apache Spark

En son Spark çalışma zamanını kullanarak sunucusuz Spark havuzlarıyla büyük verileri işleyin.

GPU hızlandırma

Nvidia GPU'larıyla veri işleme ve makine öğrenmesi görevlerini üç kat hızlı gerçekleştirin.

Otomatik ölçeklendirme, otomatik duraklatma/sürdürme ve önbelleğe alma

Kümeleri isteğe bağlı olarak başlatın ve dinamik olarak ölçeği daraltın, ölçeği genişletin, duraklatın ve sürdürün.

Basitleştirilmiş ETL

Veri işlem hatlarını veri ambarınızla aynı analiz platformunda yönetin.

Kod içermeyen veri hazırlama

Kod içermeyen etkileşimi veri araştırması yapın ve bunu veri işlem hattınıza ekleyin.

Yerleşik bağlayıcılar

95'ten fazla yerleşik bağlayıcı sayesinde hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarından verileri alın.

Synapse SQL

İş açısından kritik iş yüklerinizi sektörün önde gelen SQL altyapısı üzerinde oluşturun.

SQL havuzu ölçeklenebilirliği

İş yüklerinizi kolayca ölçeklendirin ve gizli ücretlerin olmadığı tahmin edilebilir bir maliyet elde edin.

Altyapı içinde tahmine dayalı analiz

Doğrudan veri ambarınızda saniyeler içinde milyonlarca tahmin oluşturun.

Akıllı iş yükü yönetimi

Kaynakların düzgün kullanıldığından emin olmak için veri ambarı iyileştirin.

SQL kod dönüştürmesi için ücretsiz yardımcı program

Azure Synapse Pathway ile SQL kodunu dakikalar içinde otomatik olarak dönüştürün.

Uyarlamalı önbellekle anında sorgu sonuçları

Hiçbir sorgu ücreti ödemeden karmaşık sorgularda garantili hızlı performans elde edin.

Yerleşik veri gölünü araştırmak özelliği

Yerleşik sunucusuz sorgu uç noktasıyla veri gölünü hemen araştırın.

Delta Lake desteği

Data Lake dosya biçiminde depolanan veriler üzerinde analiz gerçekleştirin ve raporlar oluşturun.

Tüm verilerinizi analiz edin

Parquet, CSV ve JSON gibi çeşitli veri biçimlerini hızla analiz edin.

Geliştirici üretkenliğini artırın

Otomatik şema çıkarımı ile verilerinizi tek tıklamayla analiz edin.

Mevcut becerileri en üst düzeye çıkarın

SQL uzmanlarının T-SQL kullanırken veri gölünü araştırmasını sağlayın.

Sorgu başına ödeme

Her iş yükü için kaynak sağlamak yerine yalnızca yürütülen sorgular için ödeme yapın.

Operasyonel analiz

Verileri kopyalamadan veya taşımadan operasyonel veriler üzerinde analiz gerçekleştirin.

Akış analizi

Azure Synapse'de bağlı bir hizmet olan Event Hubs Premium ile akış işleri oluşturun.

Microsoft Dataverse

Birkaç tıklamayla iş uygulamaları verilerini otomatik olarak alın ve analiz edin.

Günlük ve telemetri içgörüleri

Azure Synapse veri gezginiyle ham telemetri ve zaman serisi verilerini araştırın.

Kod içermeyen makine öğrenmesi

Makine öğrenmesi modellerini hiç kod kullanmadan doğrudan Azure Synapse'de dağıtın.

Yapay zeka eklenmiş veri işlem hatları

Azure Synapse'de veri işlem hatlarınıza doğrudan yapay zeka uygulayın ve içgörüleri otomatikleştirin.

Azure Synapse Pathway ile veri ambarı geçişini hızlandırma

Kaynak sistemi tarama, stok raporu hazırlama ve mevcut kodu çevirme işlemlerini haftalar veya aylar yerine dakikalar içinde yapan bir nokta ve tıklama çözümüyle, veri ambarı geçişine yönelik zorunlu ve kritik adımları otomatikleştirin. El ile yeniden yazmak gerekmeden, 100.000’den fazla SQL kod satırının dakikalar içinde çevrilmesini sağlayın.

Daha fazla bilgi

Sektörler için Azure Synapse Analytics

Sektör lideri özelliklerle verilerin güvenliğini sağlama

Büyük verilerin yönetiminde,veri ambarında, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmada ve müşteri verilerini korumak için etkili uyumluluk ve idare uygulamaları kullanmada modern bir yaklaşımla rakiplerinizin önüne geçin. Finansal hizmetler için Azure hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kişiselleştirilmiş deneyimler sunma

360 derecelik müşteri profilleri oluşturmak ve her noktada kişiselleştirilmiş olağanüstü deneyimler oluşturmak için birbirinden tamamen farklı veri kaynaklarını bağlayın.

Sahtekarlık algılama

Sahtekarlıkları anında algılamak için hesap ve cihazlardaki etkinlikleri günde 24 saat boyunca izlemenizi sağlayan uçtan uca bir analiz çözümü ile müşteri güveni oluşturun.

Riski yönetme

Kurumsal verilerin toplanması ve analiz edilmesinde birleştirilmiş ve esnek bir yaklaşımla riskleri yönetin ve tehditleri azaltın. Risklere hızlı ve eyleme dönüştürülebilir bir şekilde yanıt verilmesini sağlayan uygun maliyetli çözümler geliştirin.

Gerçek zamanlı içgörüler ile tedarik zincirinizi iyileştirme

Azure Synapse Analytics ile büyük ölçekte gerçek zamanlı içgörüler elde edin. Industry 4.0 işlemsel ve analitik teknolojileri birleştirerek yeni ve mevcut verilere gerçek zamanlı erişim sağlar. Üretim için Azure hakkında daha fazla bilgi edinin.

Genel ekipman verimliliğini (OEE) en üst düzeye çıkarma

Kullanılabilirliği, performansı ve kaliteyi en üst düzeye çıkararak fabrika üretkenliğini artırın. Azure'da sınırsız ölçekte gelişmiş analiz kullanarak güçlü içgörüler üretin.

Planlanmamış kesinti sürelerini azaltma

Maliyetli kesinti sürelerini önlemek, bakım maliyetlerini azaltmak ve işlemsel verimliliği artırmak için varlık başarısızlıklarını öngörün. Tahmine dayalı bakımı iyileştirmek için veri taşıma gerekmeden gelişmiş analiz ve makine öğrenimi modellerini uygulayın.

Tedarik zinciri görünürlüğünü geliştirme

İşletmenizin eksiksiz bir görünümünü elde etmek için tedarik zinciri genelindeki veri kaynaklarını bağlayın. Dayanıklılığı artırmak için görünürlüğü artırıp gelişmiş analiz ve makine öğrenimi ile avantaj kazanın.

Müşterilerinizi tanıma ve farklı veri silolarını birleştirme

Müşterileriniz hakkında bilgi edinmenize ve dayanıklı bir tedarik zinciri oluşturmanıza yardımcı olan bir uçtan uca analiz hizmetiyle birden fazla kanaldan gelen verileri birleştirin ve gerçek zamanlı içgörüler keşfedin. Perakende için Azure hakkında daha fazla bilgi edinin.

Önerileri kişiselleştirme

Daha iyi müşteri hizmetleri sağlamanıza yardımcı olan kritik içgörüler oluşturmak için verileri alın, işleyin ve analiz edin. Müşterinizin eksiksiz bir görünümünü elde etmek için farklı müşteri veri kaynaklarını birleştirin ve verileri gerçek zamanlı olarak işleyin.

Çok kanallı iyileştirmeyi kullanma

Birleşik bir deneyim sağlamaya devam ederken müşterilerin platform, cihaz ve kanal değiştirmesini sağlayan çok kanallı iyileştirme ile sorunsuz bir müşteri deneyimi sunun.

Dayanıklı bir tedarik zinciri oluşturma

Ticaret kararları hakkında bilgilenmek için müşterilerin göz atma ve satın alma sonrası davranışlarını inceleyerek eğilimleri tespit edin. Uçtan uca analizle veri silolarını kaldırın ve stok verilerini paylaşarak tedarikçi işbirliğini artırın.

Sektör lideri uyumluluk özellikleriyle verileri güvenli hale getirme

Sağlık sektörü değişen hasta beklentileri, yasal kısıtlamalar ve bakım çalışanlarının yetersizliğinden kaynaklanan baskılarla karşı karşıya. Kişiselleştirilmiş bakım sunun, sağlık bilgilerini koruyun ve bakım ekiplerini güçlendirin. Sağlık hizmetleri için Azure hakkında daha fazla bilgi edinin.

Akıllı, kişiselleştirilmiş bakım

Hastaların doğru zamanda doğru bakımı almak için ihtiyaç duydukları sağlık verilerine erişmesini sağlayarak bakımı kişiselleştirin. Sağlık BT sistemleri genelinde verileri toplayarak ve rutin işlemleri otomatikleştirerek işlemleri iyileştirin.

Klinik analizleri uygulama

Semptomları hastalıklarla ilişkilendirmek için hasta verilerini analiz edin ve tedavi protokolleri önerin. Eğilimleri ve tahminleri tespit ederek, terapilerin ve yeniden hastaneye yatış işlemlerinin puanlamasında bu verilerden faydalanmak için klinik değişkenleri kullanın.

Uyumluluk analizi uygulama

Veri kümeleri genelinde düzenleme risklerini ve iş akışı verimliliklerini belirleyin. Sağlık işlemleri genelinde sorumluluğu güçlendirin ve kaliteli ölçümleri destekleyin. Gizli verileri her zaman güvende ve özel tutun.

Veri güvenliği ve gizliliğinden ödün verilemez

  • Sektör lideri çok sayıda güvenlik ve uyumluluk özelliğiyle veri ve analiz çözümlerinizin güvenliğini sağlayıp bunları izleyin ve yönetin.

  • Çoklu oturum açma ve Azure Active Directory tümleştirmesi özelliklerini kullanarak veri uzmanlarının içgörü keşfetmeye daha fazla zaman ayırabilmesini sağlayın.

  • Azure, diğer tüm bulut sağlayıcılarından daha fazla sertifikaya sahiptir. Kapsamlı listeyi görüntüleyin.

Size esneklik ve kontrol sunan fiyatlandırma

Uçtan uca analiz çözümünüz için kaynakları ve maliyetleri yönetin ve yalnızca kullandığınız yetenekler için ödeme yapın.

Azure Synapse Analytics’i kullanmaya başlama

Bir Azure hesabınız yoksa, anında erişim ve $200 kredi almak için ücretsiz kaydolun.

Bu basit hızlı başlangıcı izleyerek Azure hesabınızda oturum açın ve Azure Synapse Analytics çalışma alanı oluşturun.

Spark ve SQL havuzları oluşturmak veya var olanları kullanmak, Azure Açık Veri Kümeleri’ne bağlanmak ve sorgu oluşturmak, örnek betikleri ve not defterlerini yüklemek, işlem hattı şablonlarına erişmek ve tura katılmak için hemen Synapse Studio’daki bilgi merkezine gidin.

Ücretsiz bir Azure hesabı ayarlayarak, yeni bir çalışma alanı oluşturarak ve Bilgi Merkezi'nde ilk projenize başlayarak Azure Synapse ile hızlı başlangıç yapmayı öğrenin.

Her büyüklükte şirketin Azure Synapse Analytics’i seçme nedenini görün

Walgreens operasyonlarını dönüştürüyor

"With Azure Synapse, we were able to create a platform that is streamlined, scalable, elastic, and cost effective, enabling my business users to make the right decisions for the fast-paced market."

Anne Cruz, Tedarik Zinciri ve Mağazacılık BT Yöneticisi, Walgreens
Walgreens

Co-op, içgörüleri ve yeni uygulama alanlarını açıyor

"The Azure platform has underpinned our agile and experimental approach to evolving the Co-op Data Platform, enabling us to learn on the go and pivot rapidly when needed."

James Bleasby, Veri Platformu Program Yöneticisi, Co-op
Birlikte

Marks & Spencer içgörüleri hızlandırıyor

"We needed a place where they could use self-service to get responses quickly. They're using Azure Synapse to push all that data out to Microsoft Power BI. Now, people who didn't typically have access to data or had to wait for IT to create a dashboard, they're able to figure it out themselves."

James Ferguson, Ürün Yöneticisi, Marks & Spencer
Marks and Spencer

ClearSale, çevrimiçi müşterilerini koruyor

"Not only does Azure Synapse Analytics help us meet demand, [but] we are confident that our users can use direct queries to make sure they're always sharing the latest insights."

Flavio Pega, Veri Mühendisi, ClearSale
ClearSale

NeoGrid, tedarik zincirini eşitliyor

"Azure Synapse naturally facilitates collaboration and brings our data teams together. Working in the same analytics service will enable our teams to develop advanced analytics solutions faster, as well as provide a simplified and fast way to securely access and share data in a compliant manner."

Emerson Tobar, CTO, NeoGrid
Neogrid

CCC Marketing, Oracle Exadata’dan Azure’a geçiyor

"By consolidating a system comprising three DB appliances into Azure Synapse Analytics, we were able to reduce the costs by 30 percent. The costs for data linkage and development were also significantly reduced."

Matsui Taro, BT Kıdemli Müdür, CCC Marketing
CCC Marketing

En son Azure Synapse Analytics haberlerini alın

Sık sorulan sorular

  • Azure Synapse Analytics veri tümleştirme, kurumsal veri ambarı özellikleri ve büyük veri analizini bir araya getiren sınırsız bir analiz hizmetidir. Sunucusuz veya ayrılmış kaynakları geniş ölçekte kullanarak kendi koşullarınıza göre verileri sorgulama özgürlüğü verir. Azure Synapse, anlık iş zekası ve makine öğrenmesi ihtiyaçları için verileri almak, keşfetmek, hazırlamak, dönüştürmek, yönetmek ve sunmak için bu dünyaları tek bir deneyimde bir araya getirir.
  • Azure Synapse Analytics (eski adıyla SQL DW) olarak adlandırılan hizmet, Azure portalda Ayrılmış SQL havuzu (eski adıyla SQL DW) olarak etiketlendi. Mevcut müşteriler, geçerli veri ambarı iş yüklerini şu anda herhangi bir değişiklik yapmadan Ayrılmış SQL Havuzu (eski adıyla SQL DW) ile üretimde çalıştırmaya devam edebilir. Azure Synapse Analytics’teki birleşik deneyimle genel kullanıma sunulan en son yeniliklerden yararlanmak isteyen mevcut müşteriler, var olan veri ambarlarını bir Synapse çalışma alanıyla yönetebilirler. Bu yol, mevcut Azure SQL Veri Ambarı müşterilerinin iş yüklerini etkilemeden geçerli veri ambarlarını çalıştırmaya devam etmelerine ve sunucusuz veri gölü keşfi, tümleşik SQL ve Apache Spark motorları gibi Azure Synapse Analytics’teki en son yenilikleri kolayca kullanmaya başlamasına olanak tanır.

Ücretsiz Azure hesabınızla Azure Synapse Analytics’i deneyin