Azure Queues Storage Pricing

Büyük ve küçük veriler için güvenilir, ekonomik bulut depolama

Azure’da beş tür depolama vardır: Blob, Dosya, Disk, Tablo ve Kuyruk. Nasıl çalıştıklarına bakın.

Toplam maliyetiniz ne kadar veri depoladığınıza; depolama işlemleri ile giden veri aktarımlarının hacmine ve türüne; hangi veri yedekliliği seçeneğini kullandığınıza bağlıdır. "Veri Yedekliliği Seçenekleri" bölümüne giderek bu hizmetlerin karşılaştırmasına bakın.

Queues

Queues provide a reliable messaging solution for your apps.

Daha fazla bilgi edinin

Depolama fiyatları

Depolama Kapasitesi LRS GRS RA-GRS
İlk 1 terabayt (TB) / ay $-/GB $-/GB $-/GB
Sonraki 49 TB (1 - 50 TB) / ay $-/GB $-/GB $-/GB
Sonraki 450 TB (50 - 500 TB) / ay $-/GB $-/GB $-/GB
Sonraki 500 TB (500 - 1.000 TB) / ay $-/GB $-/GB $-/GB
Sonraki 4.000 TB (1.000 - 5.000 TB) / ay $-/GB $-/GB $-/GB
5.000 TB / Ay Üzerinde Bizimle iletişim kurun Bizimle iletişim kurun Bizimle iletişim kurun

Erişim fiyatları

We charge $- per 10.000 transactions for Queues. Any type of operation against the storage is counted as a transaction, including reads, writes and deletes.

İçeri/Dışarı Aktarma

Sabit disk sürücülerini kullanarak büyük miktardaki verileri Azure'a veya Azure'dan aktarın. Daha fazla bilgi edinin.

Veri yedekliği seçenekleri

yerel olarak yedekli depolama Tek bir veri merkezi içinde verilerinizin birden çok zaman uyumlu kopyasını alır.
bölgede yedekli depolama Bölge içinde veya bölgeler arasındaki birden çok veri merkezinde verilerin üç kopyasını depolar. Yalnızca blok blobları için.
coğrafi olarak yedekli depolama Yerel olarak yedekli depolamada sunulan seçeneklerin tamamına ek olarak, yüzlerce kilometre uzaktaki ikinci bir veri merkezinde birden çok zaman uyumsuz kopya seçeneği.
okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama Coğrafi olarak yedekli depolamada sunulan seçeneklerin tamamına ek olarak, ikincil veri merkezine okuma erişimi.

Yedeklilik seçenekleri ve bu seçenekleri yüksek kullanılabilirlik için kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen bkz. Azure Depolama çoğaltma. Bazı yedeklilik türleri, tüm depolama türlerinde kullanılamayabilir.

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği.
 • Ayda $29 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Plan satın alın.
 • En az %99,9 kullanılabilirlik garanti edilir (önizleme hizmetleri hariç). SLA'yı okuyun.

SSS

Genel

 • Evet. Depolama kapasitesi, gigabayt (GB) cinsinden bir aylık bir dönemde depolanan günlük ortalama veri miktarı birimi üzerinden faturalandırılır. Örneğin, ayın ilk yarısında kesintisiz olarak 10 GB'lık depolama kullandıysanız ve ikinci yarısında hiç kullanmadıysanız, ortalama 5 GB'lık depolama kullanımı üzerinden faturalandırılırsınız.

 • Depolama hesapları varsayılan olarak, coğrafi olarak yedekli seçeneğine ayarlanır. Bu ayarları klasik Microsoft Azure portalı üzerinden ya da Hizmet Yönetim API'sinden okuma erişimli coğrafi olarak yedekli ya da yerel olarak yedekli şeklinde değiştirebilirsiniz. Ayrıca hizmet yönetimi API'sini kullanarak portaldaki durumu denetleyebilirsiniz.

 • Depolama hesapları, hizmetin etkinleştirildiği tarihten itibaren en az 30 gün için ücretlendirilir. Örneğin, okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama 1 Mayıs’ta açılıp 5 Mayıs’ta kapatılırsa, depolama hesabına 30 Mayıs’a kadar okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama ücreti uygulanır. Bu tarihten sonra, coğrafi olarak yedekli depolama fiyatlandırması başlar.

  Okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolamanın 1 Mayıs’ta açılıp 14 Haziran’da kapatılması durumunda, okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama ücreti 14 Hazirana kadar uygulanır. 15 Haziran’dan itibaren, coğrafi olarak yedekli depolama fiyatlandırması geçerli olur.

Blob depolaması

 • Blob depolama hesabı, verilerin bloblar halinde depolanması için özel olarak tasarlanan ve kullanıcıların, hesaptaki verilere erişim sıklığına göre erişim katmanı belirlemesine olanak tanıyan bir depolama hesabıdır. Genel amaçlı depolama hesapları, blobların yanı sıra dosya, disk, tablo ve kuyrukları depolamak için de kullanılabilir.

 • Hayır. Genel amaçlı depolama hesaplarında blok blobu fiyatları değişmedi. Fiyatlara bakın.

 • Kaynak adında “Sık Erişimli”, “Seyrek Erişimli” ya da “Arşiv” ifadelerinin bulunması, fiyatın blob depolama hesapları ile ilişkili olduğu anlamına gelir. Örneğin, faturanızda “Standart GÇ – Seyrek Erişimli Blok Blobu (GB)” ifadesini görmeniz, blob depolama hesapları kullandığınız ve buna göre ücretlendirildiğiniz anlamına gelir. “Standart GÇ – Blok Blobu (GB)” ise genel amaçlı depolama hesaplarında blok bloblarının kullanılmasıyla ilişkili ölçümdür.

 • Blob depolama hesaplarında, bir blobun erişim katmanını seyrek erişimli, sık erişimli veya arşiv olarak ayarlayabilirsiniz. Depolama GB fiyatlandırması arşiv-seyrek erişimli-sık erişimli katmanlar yönünde artarken veri erişimi maliyeti sık erişimli-seyrek erişimli-arşiv katmanları yönünde artar. Nadiren ya da düşük sıklıkta erişilen ve buna uygun olarak kullanılabilirlik SLA’sı gereksinimleri daha düşük olan veriler için arşiv ve seyrek erişimli katmanları kullanılmalıdır. Verilerinizin erişim modelini bilmiyorsanız, en az bir aylığına sık erişimli katmanı kullanarak başlamanızı öneririz. Sonrasında kullanımınıza bağlı olarak, seyrek erişimli ve arşiv depolamaya geçerek maliyet tasarrufu yapıp yapamayacağınızı belirleyebilirsiniz.

 • Seyrek erişimli blob depolama hesabınızı sık erişimli olarak değiştirme işlemi için veri alma ücreti uygulanır. Örneğin, blob depolama hesabınızda 100 GB veri varsa ve seyrek erişimli olan bu hesabı sık erişimli olarak değiştirirseniz, veri alma işlemi için 100 * $0.01 = $1 tutarında ücretlendirilirsiniz.

 • Hayır. Seyrek erişimli olan blob depolama hesabınızı sık erişimli olarak değiştirdiğinizde veri yazma ücreti alınmaz. Yalnızca seyrek erişimli katmanlardaki blob depolama hesabınıza doğrudan veri yazdığınızda ücretlendirilirsiniz.

 • GRS hesaplarına veri yazdığınızda bu veriler, başka bir Azure bölgesine çoğaltılır. Coğrafi Çoğaltma Veri Aktarımı ücreti, verileri başka bir Azure bölgesine çoğaltmak için gereken bant genişliği maliyetini ifade eder.

Disk depolama

 • 100 GB boyutlu boş disk bir Premium Depolama hesabı ile destekleniyorsa, P0 (128 GB) disk üzerinden ücretlendirilirsiniz. Başka bir depolama hesabı türü kullanılıyorsa ayrılan disk boyutundan bağımsız olarak, yalnızca diske yazılan verileri depolamak için kullanılan depolama alanı üzerinden faturalandırılırsınız.

 • Evet. %99,9 okuma/yazma kullanımı, Premium Depolama hesapları için de geçerlidir.

Dosya depolama

 • Kota kümesi için değil, yalnızca kullanılan depolama alanı için ücretlendirilirsiniz.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Daha fazla bilgi edinin:Depolama

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın Hesaplayıcıda görüntüle

$200 krediyle öğrenip oluşturun ve ücretsiz olarak devam edin

Ücretsiz hesap