Automation fiyatlandırma

Süreç otomasyonu ve yapılandırma sayesinde bulut yönetimini basitleştirin

Otomasyon ile zaman kazanabilir, hataları azaltabilir ve işletimsel maliyetlerinizi düşürürken verimliliği artırabilirsiniz. Sık yapmanız gereken, zaman alan ve hataya açık tüm BT yönetimi görevlerinizi bulutta veya şirket içinde otomatikleştirin ve zamanınızın çoğunu kurumsal değer kazandıran işlere ayırın. Otomasyon, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm Azure hizmetlerinin yanı sıra şirket içindeki ve diğer bulutlardaki sistemlerle de çalışır. Otomasyonu, API içeren herhangi bir çevrimiçi hizmete bağlanmak ve bu hizmeti yönetmek için de kullanabilirsiniz.

Azure otomasyonunun sunduğu özellikler, süreç otomasyonu, güncelleştirme yönetimi, istenen durum yapılandırması, değişiklik izleme ve envanter verisi toplama işlemlerinin yapılabilmesini sağlar.

Süreç otomasyonu, iş yürütme dakikasına göre fiyatlandırılır. Yapılandırma yönetimi ise yönetilen düğüme göre fiyatlandırılır.

Fiyatlandırma ayrıntıları

Process automation

Process automation includes runbook jobs. Billing for jobs is based on the number of job run time minutes used in the month. Charges for process automation are incurred whenever a job runs. Job minutes are aggregated across geographies.

Dahil edilen ücretsiz birimler (aylık) Fiyat
İş Çalıştırma Zamanı 500 dakika $- / dakika

Configuration management

Configuration management includes the configuration pull service and change tracking capabilities. Billing is based on the number of nodes that are registered with the service and the log data stored in the Azure Log Analytics service.

Charges for configuration management start when a node is registered with the service and stop when the node is unregistered from the service. A node is any machine whose configuration is managed by configuration management. This could be an Azure virtual machine (VM), on-premises VM, physical host, or a VM in another public cloud. Billing for nodes is pro-rated hourly.

Dahil edilen ücretsiz birimler (aylık) Fiyat
Azure düğümü Yok Ücretsiz
Azure dışı düğüm 5 düğüm $- / düğüm

Update management

Update management includes visibility and deployment of updates in your environment. There are no charges for the service, you only pay for log data stored in the Azure Log Analytics service.

Dahil edilen ücretsiz birimler (aylık) Fiyat
Herhangi bir düğüm Yok Ücretsiz

Destek ve SLA

  • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği
  • Ayda $29 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Plan satın alın
  • Planlanan işlerin %99,9'unun 30 dakika içinde başlayacağını garanti ediyoruz. SLA'yı okuyun

SSS

  • Dahil edilen ücretsiz birimleri aşan kullanımlar faturalandırılır. Otomasyon ve yapılandırma yönetimi faturalandırması, süreç otomasyonu için iş çalıştırma dakika sayısına, otomasyon izleyicilerinin saat sayısına ya da yapılandırma yönetiminin düğüm sayısına dayalı olarak belirlenir. Aboneliğinizle ilişkili olan tüm Otomasyon hesaplarındaki kullanımlar toplanır. Örneğin, ayda 5.500 dakikalık kullanım, $- tutarında ücretlendirilir.

  • Dahil edilen ücretsiz birimler, herhangi bir ödeme yapmadan kullanabileceğiniz birimlerdir ve her ay yenilenir. Ay içinde dahil edilen ücretsiz birimleri aşan tüm kullanımlar, ilgili çözüme yönelik standart tarife üzerinden faturalandırılır.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Automation

Review technical tutorials, videos, and more resources

Otomatikleştirmeye başlamaya hazır mısınız? 500 ücretsiz iş dakikası alın

Free account