Ana içeriğe atla

Key Vault fiyatlandırma

Anahtarlarınızı ve diğer gizli dizileri koruyun ve denetimini elinizde tutun

Azure Key Vault, Azure abonelerinin, bulut uygulamaları ve hizmetleri tarafından kullanılan şifreleme anahtarlarını ve diğer gizli anahtarlarını koruyup denetlemelerini sağlar. Azure Key Vault iki tür kapsayıcı sağlar:

 • Şifreleme anahtarlarını, gizli dizileri, sertifikaları ve depolama hesabı anahtarlarını depolamak ve yönetmek için kasalar.
 • HSM destekli şifreleme anahtarlarını depolamak ve yönetmek için yönetilen HSM havuzu

Fiyatlandırma seçeneklerini keşfetme

Fiyatlandırma seçeneklerini gereksinimlerinize göre özelleştirmek için filtre uygulayın.

Fiyatlar yalnızca tahmini olup gerçek fiyat teklifi değildir. Gerçek fiyatlandırma, Microsoft ile girilen sözleşmenin türüne, satın alma tarihine ve döviz kuruna göre değişebilir. Fiyatlar ABD doları olarak hesaplanıp önceki ayın son iş gününden önceki iki iş gününde alınan Londra spot oranları kullanılarak dönüştürülür. Büyük pazarlarda, ay sonundan önceki iki iş günü resmi tatile denk gelirse fiyat ayarlama günü, genellikle iki iş gününden hemen önceki gün olur. Bu oran, gelecek ay boyunca tüm işlemlerde geçerlidir. Microsoft ile geçerli programınıza/teklifinize göre fiyatlandırmayı görmek için Azure fiyatlandırma hesaplayıcısı’nda oturum açın. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi istemek için Azure satış uzmanı ile görüşün. Azure fiyatlandırması hakkında bilgi için sık sorulan sorular bölümüne bakın.

Kasalar

Kasalar, standart ve premium olmak üzere iki hizmet katmanında sunulur.

Standart Premium
Gizli dizi işlemleri $-/10.000 işlem $-/10.000 işlem
Sertifika işlemleri1 Yenileme işlemleri—Yenileme isteği başına $-.
Tüm diğer işlemler—$-/10.000 işlem
Yenileme işlemleri—Yenileme isteği başına $-.
Tüm diğer işlemler—$-/10.000 işlem
Yönetilen Azure Depolama hesabı anahtar rotasyonu (önizlemede) Önizleme süresince ücretsiz.
Genel kullanım fiyatı — Yenileme başına $-2
Önizleme süresince ücretsiz.
Genel kullanım fiyatı — Yenileme başına $-2
1Key Vault, sertifika vermez veya sertifika yetkilileri tarafından sunulan sertifikaları satmaz. Key Vault, Genel CA’lardan satın aldığınız sertifikalarla ilgili kaydetme ve yenileme gibi belirli görevleri basitleştirme ve otomatikleştirme olanağı sunar.

2Depolama hesabı anahtarları Key Vault’ta ‘gizli diziler’ olarak depolanır ve bu nedenle, yenileme dahil bu anahtarlar üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler için işlem ücretleri (yukarıdaki ‘Gizli Dizi İşlemleri’ satırına bakın) uygulanır. İşlemlerin nasıl tanımlandığı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki SSS bölümüne bakın.

Yazılım korumalı anahtarlar

Standart Premium
RSA 2048 bit anahtarlar $-/10.000 işlem $-/10.000 işlem
Gelişmiş anahtar türleri

RSA 3072 bit, RSA 4096 bit ve Elliptic-Curve Cryptography (ECC) anahtarları
$-/10.000 işlem $-/10.000 işlem

HSM korumalı anahtarlar

Standart Premium
RSA 2048 bit anahtarlar Yok Anahtar başına aylık $-1 + $-/10.000 işlem
Gelişmiş anahtar türleri1

RSA 3072 bit, RSA 4096 bit ve Elliptic-Curve Cryptography (ECC) anahtarları
Yok
İlk 250 anahtar Anahtar başına aylık $-
251-1500 arası anahtar Anahtar başına aylık $-
1501-4000 arası anahtar Anahtar başına aylık $-
4001+ anahtar Anahtar başına aylık $-
+ $-/10.000 işlem
1Yalnızca etkin olarak kullanılan HSM korumalı anahtarlar (son 30 günlük dönem içinde kullanılan anahtarlar) ücretlendirilir ve HSM korumalı bir anahtarın her sürümü ayrı bir anahtar olarak hesaplanır. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için aşağıdaki SSS bölümüne bakın. Faturanın başlangıç tarihi 1 Kasım 2018'dir.

Anahtar Döndürme

Standart Premium
Otomatik anahtar döndürme Zamanlanan düzenli değiştirme başına $- Zamanlanan düzenli değiştirme başına $-

Yönetilen HSM Havuzları

HSM havuzu başına saatlik kullanım ücreti
Standart B1 $-

Azure için fiyatlandırma ve satın alma seçenekleri

Doğrudan bize bağlanın

Azure fiyatlandırması kılavuzluğu alın. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın, maliyet iyileştirmesi hakkında bilgi edinin ve özel bir teklif isteyin.

Bir satış uzmanıyla görüşün

Satın alma yollarını görme

Azure web sitesi, bir Microsoft temsilcisi veya bir Azure iş ortağı aracılığıyla Azure hizmetlerini satın alın.

Seçenekleri keşfetme

Ek kaynaklar

Key Vault

Key Vault özellikleri ve becerileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ücretlendirme hesaplayıcı

Çeşitli Azure ürünlerini bir arada kullandığınızda ortaya çıkması beklenen aylık maliyetleri tahmin edin.

SLA

Key Vault için Hizmet Düzeyi Sözleşmesini gözden geçirin.

Belgeler

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla Key Vault kaynağını gözden geçirin.

 • Key Vault’ta aşağıdaki anahtar ve gizli dizi türlerini depolayabilirsiniz:

  • Anahtarlar, HSM'lerde içeri aktarılabilir veya oluşturulabilir ve her zaman HSM sınırları içinde kilitli kalır. Key Vault hizmetinden anahtarla şifre çözmesini veya imza atmasını istediğinizde bu işlem bir HSM'nin içinde gerçekleştirilir.
  • Ayrıca HSM'lerdeki anahtarları kullanarak şifreleme de yapabilirsiniz. Bu durumda, şifreleme işlemleri HSM içinde değil, yazılım içinde gerçekleştirilir. Bu hesaplamalar Azure bilgi işlem rollerinde gerçekleştirilir.
  • Gizli diziler, uygulamanızın düz metin formatında depolayabileceği ve alabileceği, parolalar veya .PFX dosyaları gibi verilerdir (10 KB'tan küçük). Key Vault hizmeti, HSM destekli bir anahtarla şifrelenmiş gizli dizileri sürdürür ve bunlar üzerinde bir erişim denetimi katmanı sağlar.

  Anahtarlara ve gizli dizilere ek olarak, genel CA’lardan satın aldığınız SSL/TLS sertifikalarını da depolayıp yönetebilirsiniz. Ayrıca, genel CA şu anda Key Vault tarafından destekleniyorsa bu sertifikaları Key Vault aracılığıyla otomatik olarak kaydedebilir veya yenileyebilirsiniz.

 • Kimlik doğrulaması başarılı olan her REST API çağrısı, bir işlem olarak sayılır.

  Anahtar işlemlerine örnekler: oluşturma, içeri aktarma, alma, listeleme, yedekleme, geri yükleme, silme, güncelleştirme, imzalama, doğrulama, sarmalama, çözme, şifreleme ve şifre çözme. Fiyatın, anahtar türüne göre farklılık gösterebileceğini unutmayın. Örneğin, 2048 bit RSA anahtarında gerçekleştirilen işlemler ile 4096 bit RSA anahtarında gerçekleştirilen işlemler, yukarıdaki fiyatlandırma bölümünde açıklandığı şekilde farklı ölçümlere göre farklı fiyatlarla faturalandırılır.

  Gizli dizi işlemlerine örnekler: oluşturma/güncelleştirme, alma, listeleme.

  Sertifika işlemlerine örnekler: oluşturma, ilke güncelleştirme, kişiler, içeri aktarma, sertifikaları yenileme veya güncelleştirme. Sertifika yenileme işleminin sertifikalarla ilgili diğer tüm işlemlerden ayrı bir maliyeti olduğunu unutmayın.

 • Tüm anahtarlara (yazılım korumalı anahtarlar ve HSM korumalı anahtarlar), gizli anahtarlara ve sertifikalara yönelik işlemler, yenileme başına $- üzerinden faturalandırılan sertifika yenileme istekleri dışında 10.000 işlem başına $- sabit ücret üzerinden faturalandırılır. Örnekler: A) Bir fatura dönemi süresince HSM korumalı anahtarlarla 2.000, yazılım korumalı anahtarlarla 1.000 ve gizli dizilerle 500 işlem yaptığınızı varsayalım. Söz konusu fatura döneminde 3.500 işlem için ücretlendirilirsiniz. B) Belirli bir faturalandırma döngüsünde 20 sertifika üzerinde 500 işlem gerçekleştirdiniz ve bu sertifikaların 2 tanesi aynı zamanda Key Vault tarafından yenilendi diyelim. 500 işlem ve 2 sertifika yenileme isteği için faturalandırılırsınız.

 • Azure Key Vault HSM’de oluşturduğunuz veya içeri aktardığınız her anahtar ayrı bir anahtar olarak ücretlendirilir. Yalnızca son 30 gün içinde (anahtarın oluşturulduğu tarihin yıldönümü temel alınır) en az bir kere kullanılan anahtarlar için ücret ödersiniz. Belirli bir anahtarın birden çok (geçmişe ait) sürümünü depolarsanız faturalandırma sırasında her bir sürüm ayrı bir anahtar olarak hesaplanır.

  Örnekler:

  • Anahtar kasanıza üç adet HSM korumalı anahtar eklediğinizi varsayalım. Sonraki 30 gün boyunca ilk anahtarı 10.000 kez ikinci anahtarı bir kez kullandınız ve üçüncü anahtarı hiç kullanmadınız. Bu 30 günlük dönem için 2 HSM anahtarı birimi karşılığında faturalandırılırsınız. Örneğin, bu anahtarlar 2048 bit RSA anahtarlarıysa faturanız 2 x $-/anahtar/ay = $- tutarında; 3072 bit RSA anahtarlarıysa faturanız 2 x $-/anahtar/ay = $- tutarında olur.
  • Anahtar kasanızda HSM korumalı 1 anahtarınız olduğunu varsayalım. Anahtar değerini dört kez değiştirdiğiniz için bu anahtarınızın 5 adet geçmiş sürümü bulunuyor. Son 30 gün içinde bu sürümlerden ikisini kullandınız ve diğer üçünü hiç kullanmadınız. Bu örnekte, 2048 bit RSA anahtarı için faturanız $- tutarında, gelişmiş bir anahtar türü için ise $- tutarında olur.
  • HSM korumalı anahtarlar üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemler ayrı olarak ücretlendirilir ve HSM anahtarı ücretlerine eklenir.
 • Hayır, Azure Key Vault için kurulum ücreti ödenmez.

 • HSM anahtarı ücretleri, etkinleştirme süresinin uzunluğuna eşit olarak dağıtılmaz. Yalnızca son 30 gün içinde (anahtarın oluşturulduğu tarihin yıldönümü temel alınır) en az bir kez kullanılan HSM anahtarları ücretlendirilir.

 • Evet, herhangi bir yerde (Microsoft Azure, üçüncü taraf bulut, şirket içi) barındırılan her türlü uygulamaya Key Vault’ta depolanan anahtarları kullanma izni verebilirsiniz.

 • Hayır. Yalnızca anahtar sahibi faturalandırılır.

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın