DevOps

İnsanları, süreçleri ve teknolojiyi bir araya getiren DevOps, yazılım teslimini otomatikleştirerek kullanıcılarınıza sürekli değer sağlamanızı mümkün kılar. BT departmanınızın ne kadar büyük olduğundan veya hangi araçları kullandığınızdan bağımsız olarak, Azure DevOps çözümleriyle yazılımlarınızı daha hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim edebilirsiniz.

Bulut için geliştirme sürecini basitleştirin, hızlandırın ve geliştirin

Sürekli tümleştirme (CI)

Sürekli tümleştirmeden yararlanarak yazılım geliştirme sürecinin kalitesini ve hızını artırın. Bulutta uygulama oluşturup Azure’da dağıtmak için Azure DevOps veya Jenkins’i kullanırsanız her kod işlediğinizde bu kod otomatik olarak derlenir ve test edilir. Böylece hatalar daha hızlı tespit edilir.

Sürekli teslim (CD)

Sürekli teslim ile kod ve altyapının her zaman üretimde dağıtılabilecek bir durumda olmasını sağlayın. Sürekli tümleştirme ve kod olarak altyapıyı (IaC) birlikte kullanarak birbirinin aynı dağıtımlar elde edersiniz ve dilediğiniz zaman üretimde el ile dağıtım yapmaktan çekinmezsiniz.

CI/CD ile sürekli dağıtım

Sürekli dağıtım sayesinde, CI/CD testleriniz başarılıysa kodun işlenmesinden üretime kadar tüm süreci otomatik hale getirebilirsiniz. CI/CD uygulamalarını ve izleme araçlarını kullanarak yeni özellikleri hazır olur olmaz müşterilerinizin kullanımına sunabilirsiniz.

Güvenilirliği ve yinelenebilirliği artırın

IaC’yi kullanarak ortam sağlamayı ve yapılandırmayı otomatik hale getirin. Ortam tanımlarını JSON veya YAML gibi bildirim temelli bir kod olarak yakalayın. Ardından Azure Resource Manager, Terraform veya Ansible gibi DevOps araçlarıyla özdeş bir ortamı güvenilir bir şekilde sağlayın.

Eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde edin

Azure Log Analytics ve Azure İzleyici ile altyapının sistem durumunu izleyin ve Grafana veya Kibana gibi mevcut panolarla tümleştirme sağlayın. Azure Application Insights, uygulama performansı yönetimi ve anında analiz aracılığıyla, eyleme dönüştürülebilir içgörüler sunar.

Uyumluluk ve güvenliği iyileştirin

Chef Automate veya Azure İlkesi gibi DevOps araçlarını kullanarak, sağlanmış altyapı ve uygulamaları yönetebilir ve böylece uyumluluğu sağlayabilirsiniz. Azure Güvenlik Merkezi ile birlikte kullanarak tehditlere açık olan varlıklarınızı sınırlayabilir, güvenlik açıklarını hızla bulup giderebilirsiniz.

Çözüm mimarileri

Jenkins ve Azure Web Apps kullanan Java CI/CD

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Genel Bakış

Java, Node, PHP veya ASP.NET kullanarak web uygulamaları oluşturmanın hızlı ve basit bir yolu olan Azure App Service, Docker kullanan özel dil çalışma zamanlarını da destekler. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Azure uygulama hizmetlerine gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunabilirsiniz.

Akış

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
 2. 2 Kodu GitHub’a işleyin
 3. 3 Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi
 4. 4 Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Container Instances kullanarak bir derleme işi tetikler
 5. 5 Jenkins, yapıtı derleyip Azure Depolama’da depolar
 6. 6 Jenkins, MySQL için Azure Veritabanı ile desteklenen Azure Web Apps’e Java uygulaması dağıtır
 7. 7 Azure App Insights, uygulama performansına ilişkin ölçümler sağlar
 8. 8 Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın

Azure Sanal Mimarisinde Jenkins ve Terraform kullanarak Sabit Altyapı CI/CD işlemlerine genel bakış

Immutable Infrastructure CI/CD using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Architecture overviewAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use Java, Node.js, Go, or PHP to develop your applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Genel Bakış

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulamalarınızı geliştirmek için Java, Node.js, Go veya PHP’den hangisini kullanırsanız kullanın, değişikliklerin otomatik olarak bu sanal makinelere gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Akış

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin.
 2. 2 Kodu GitHub’a işleyin.
 3. 3 Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi.
 4. 4 Jenkins, Packer görüntü derlemesi tetikleyerek bir VM oluşturur ve Azure Yönetilen Diskler’i kullanarak bunu bir VM görüntüsü olarak depolar.
 5. 5 Jenkins, Terraform’u Azure Yönetilen Diskler VM görüntüsünü kullanarak yeni bir Sanal Makine Ölçek Kümesi sağlayacak şekilde tetikler.
 6. 6 Azure Log Analytics, günlük toplayıp analiz eder.
 7. 7 Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın.

Azure Kubernetes Service’te (AKS) Jenkins ve Kubernetes kullanarak kapsayıcı CI/CD işlemleri

Container CI/CD using Jenkins and Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS)Containers make it easy for you to continuously build and deploy applications. By orchestrating the deployment of those containers using Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.123456778
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Genel Bakış

Kapsayıcılar, sürekli uygulama derleyip dağıtmanızı kolaylaştırır. Azure Kubernetes Service (AKS) ile bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.

Kapsayıcı görüntülerinizi oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik bir sürekli derleme ayarlayarak dağıtımınızın hızını ve güvenilirliğini artırabilirsiniz.

Akış

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin.
 2. 2 Kodu GitHub’a işleyin.
 3. 3 Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi.
 4. 4 Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Kubernetes Service’i (AKS) kullanarak bir derleme işi tetikler.
 5. 5 Jenkins, Docker kapsayıcısını oluşturup Azure Container Registry’ye gönderir.
 6. 6 Jenkins, yeni kapsayıcılı uygulamanızı Azure üzerinde Kubernetes’e dağıtır.
 7. 7 Azure Cosmos DB destekli Container Service (AKS).
 8. 8 Grafana, Azure İzleyici aracılığıyla altyapı ve uygulama ölçümlerinin görselleştirmesini görüntüler.
 9. 9 Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın.

Müşteriler DevOps ve Azure ile harika işler yapıyor

DevOps’u etkili bir şekilde kullanmaya başlayın

DevOps düşünce biçiminden faydalanarak kuruluşunuzda etkili değişiklikler yaparak elde edebileceğiniz sonuçları öğrenin.

Kuruluşunuzda DevOps’a hızlı bir başlangıç yapın

Satış birimiyle iletişime geçin

Azure’da DevOps çözümleri kullanmaya başlamanıza yardımcı olabiliriz. Bize biraz kendinizden bahsederseniz Azure ekibi üyelerinden biri sizinle iletişime geçecektir.

Microsoft, Microsoft Azure ile diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında güncelleştirmeler ve özel teklifler sunmak üzere iletişim bilgilerinizi kullanabilir. İstediğiniz zaman aboneliğinizi kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için gizlilik bildirimini okuyun.

İlgili çözümler

Geliştirme ve test

Tüm platformlarda uygulama oluşturma ve test etme sürecini basitleştirin ve hızlandırın

Daha fazla bilgi

Cep Telefonu

Tek bir mobil uygulama derlemesiyle, farklı cihazlar kullanan tüm müşterilere ulaşın

Daha fazla bilgi

Mikro hizmet uygulamaları

Müşterilerin sürekli değişen taleplerini karşılamak üzere ölçeklenebilir ve güvenilir uygulamaları daha hızlı bir şekilde sunun

Daha fazla bilgi