Gezintiyi Atla

DevOps

İnsanları, süreçleri ve teknolojiyi bir araya getiren DevOps, yazılım teslimini otomatikleştirerek kullanıcılarınıza sürekli değer sağlamanızı mümkün kılar. BT departmanınızın ne kadar büyük olduğundan veya hangi araçları kullandığınızdan bağımsız olarak, Azure DevOps çözümleriyle yazılımlarınızı daha hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim edebilirsiniz.

Bulut geliştirme sürecini basitleştirin, hızlandırın ve geliştirin

Sürekli tümleştirme (CI)

Sürekli tümleştirmeden yararlanarak yazılım geliştirme sürecinin kalitesini ve hızını artırın. Bulutta uygulama oluşturup Azure’da dağıtmak için Visual Studio Team Services veya Jenkins’i kullanırsanız her kod işlediğinizde bu kod otomatik olarak derlenir ve test edilir. Böylece hatalar daha hızlı tespit edilir.

Sürekli teslim (CD)

Sürekli teslim ile kod ve altyapının her zaman üretimde dağıtılabilecek bir durumda olmasını sağlayın. Sürekli tümleştirme ve kod olarak altyapıyı (IaC) birlikte kullanarak birbirinin aynı dağıtımlar elde edersiniz ve dilediğiniz zaman üretimde el ile dağıtım yapmaktan çekinmezsiniz.

CI/CD ile sürekli dağıtım

Sürekli dağıtım sayesinde, CI/CD testleriniz başarılıysa kodun işlenmesinden üretime kadar tüm süreci otomatik hale getirebilirsiniz. CI/CD uygulamalarını ve izleme araçlarını kullanarak yeni özellikleri hazır olur olmaz müşterilerinizin kullanımına sunabilirsiniz.

Güvenilirliği ve yinelenebilirliği artırın

IaC’yi kullanarak ortam sağlamayı ve yapılandırmayı otomatik hale getirin. Ortam tanımlarını JSON veya YAML gibi bildirim temelli bir kod olarak yakalayın. Ardından Azure Resource Manager, Terraform veya Ansible gibi DevOps araçlarıyla özdeş bir ortamı güvenilir bir şekilde sağlayın.

Eyleme dönüştürülebilir öngörüler elde edin

Azure Log Analytics ve Azure İzleyici ile altyapının sistem durumunu izleyin ve Grafana veya Kibana gibi mevcut panolarla tümleştirme sağlayın. Azure Application Insights, uygulama performansı yönetimi ve anında analiz aracılığıyla, eyleme dönüştürülebilir öngörüler sunar.

Uyumluluk ve güvenliği iyileştirin

Chef Automate veya Azure İlkesi gibi DevOps araçlarını kullanarak, sağlanmış altyapı ve uygulamaları yönetebilir ve böylece uyumluluğu sağlayabilirsiniz. Azure Güvenlik Merkezi ile birlikte kullanarak tehditlere açık olan varlıklarınızı sınırlayabilir, güvenlik açıklarını hızla bulup giderebilirsiniz.

Çözüm mimarileri

Azure VM’ler için CI/CD

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulama geliştirmek için ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanıyor olmanız fark etmeksizin, değişikliklerin bu sanal makinelere otomatik olarak gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Visual Studio Team Services, uygulamanızın kaynak kodunu ve altyapı kodunu (ARM şablonları) yönetmeye yönelik bir Git deposunun yanı sıra paketlerin ve diğer derleme yapıtlarının üretilmesine yönelik bir Derleme sistemi ve değişikliklerinizi geliştirme, test ve üretim ortamlarına dağıtmak için bir işlem hattı ayarlamaya yönelik bir Release Management sisteminden oluşan CI/CD işlem hattını sağlar. İşlem hattı, her bir ortamda ARM şablonlarını kullanarak altyapınızı gerekli olduğu gibi sağlar veya güncelleştirir, sonra güncelleştirilmiş derlemeyi dağıtır. Ayrıca, Azure Dev/Test Labs ile kullanımda olmayan test kaynaklarını otomatik olarak kaldırabilirsiniz.

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
 2. 2 Uygulama Kodunu İşleme ve Azure Resource Manager (ARM) Şablonu
 3. 3 Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir
 4. 4 Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler
 5. 5 QA ortamına dağıtım
 6. 6 Hazırlık ortamına dağıtım
 7. 7 Üretim ortamına dağıtım
 8. 8 Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder
 9. 9 Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin
 10. 10 Kapsam öğesini güncelleştirin

Kapsayıcılar için CI/CD

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services CD Azure Container Service(Managed Kubernetes) Azure ContainerRegistry 3 5 4 7 6 Engineer Visual Studio Azure ApplicationInsights 1 9 8 Visual StudioTeam Services Backlog 2 10
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Kapsayıcılar, uygulamalarınızı sürekli derleyip dağıtmanızı çok kolay hale getirir. Azure Container Service’te Kubernetes kullanıp bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.

Visual Studio Team Services, kapsayıcı görüntülerinizi oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik bir sürekli derleme ayarlayarak dağıtımınızın hızını ve güvenilirliğini artırır.

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
 2. 2 Uygulama Kodu İşleme
 3. 3 Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme, kapsayıcı görüntüsü derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir
 4. 4 Azure Container Registry’ye gönderilen kapsayıcı görüntüsü
 5. 5 Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler
 6. 6 Azure Container Service’e dağıtım
 7. 7 Kapsayıcı, Azure Container Registry’den Kapsayıcı Görüntüsü kullanılarak başlatılır
 8. 8 Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder
 9. 9 Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin
 10. 10 Kapsam öğesini güncelleştirin

Jenkins ve Azure Web Apps kullanan Java CI/CD

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Java, Node, PHP veya ASP.NET kullanarak web uygulamaları oluşturmanın hızlı ve basit bir yolu olan Azure App Service, Docker kullanan özel dil çalışma zamanlarını da destekler. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Azure uygulama hizmetlerine gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunabilirsiniz.

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
 2. 2 Kodu GitHub’a işleyin
 3. 3 Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi
 4. 4 Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Container Instances kullanarak bir derleme işi tetikler
 5. 5 Jenkins, yapıtı derleyip Azure Depolama’da depolar
 6. 6 Jenkins, MySQL için Azure Veritabanı ile desteklenen Azure Web Apps’e Java uygulaması dağıtır
 7. 7 Azure App Insights, uygulama performansına ilişkin ölçümler sağlar
 8. 8 Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın

Müşteriler DevOps ve Azure ile harika işler yapıyor

Geliştirme ve teslimi basitleştirme

Gözünü en yükseğe diken e-ticaret girişimcileri Microsoft bulutunda çalışıyor

"Being able to leverage so many off-the-shelf services and tools from Azure enabled us to go from zero to a full- fledged e-commerce marketplace in just about 12 months."
Mike Hanrahan, CTO

Kapalı kalma süresini ortadan kaldırma ve güvenilirliği artırma

Geico, buluttan yararlanarak sigorta alanında büyük yenilikler yapıyor

"With DevOps and Azure, we’re able to reduce our new-feature release cycle down to one week, and we think we can even speed that up."
Fikri Larguet, Director of Cloud Services

Açık kaynakla otomasyon elde etme

Enerji şirketi inovasyon ve genişleme hızını büyük ölçüde artırdı

"Azure support for Docker, Kubernetes, Puppet, Terraform, Cassandra, and other open source tools has become very important to us and has really accelerated our move into Azure."
Robert Rudduck, Director of Architecture and DevOps

Kuruluşunuzun DevOps için ne derece hazır olduğunu öğrenin

DevOps’a yönelik kendi kendini değerlendirme sorularını yanıtlayarak süreç, teknoloji, kültür, ölçüm ve sonuçlar alanlarında ne derece hazır olduğunuzu belirleyin.

Kuruluşunuzda DevOps’a hızlı bir başlangıç yapın

Satış birimiyle iletişime geçin

Azure’da DevOps çözümleri kullanmaya başlamanıza yardımcı olabiliriz. Bize biraz kendinizden bahsederseniz Azure ekibi üyelerinden biri sizinle iletişime geçecektir.

Microsoft, Microsoft Azure hakkında güncelleştirmeler ve özel teklifler sunmak üzere iletişim bilgilerinizi kullanabilir. İstediğiniz zaman aboneliğinizi kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için gizlilik bildirimini okuyun.

İlgili çözümler

Geliştirme ve test

Tüm platformlarda uygulama oluşturma ve test etme sürecini basitleştirin ve hızlandırın

Daha fazla bilgi

İzleme

Uygulamalarınızın, iş yüklerinizin ve altyapınızın durumu, performansı ve kullanımı üzerinde görünürlük elde edin

Daha fazla bilgi

Cep Telefonu

Tek bir mobil uygulama derlemesiyle, farklı cihazlar kullanan tüm müşterilere ulaşın

Daha fazla bilgi

Mikro hizmet uygulamaları

Mikro hizmet uygulamaları

Müşterilerin sürekli değişen taleplerini karşılamak üzere ölçeklenebilir ve güvenilir uygulamaları daha hızlı bir şekilde sunun

Daha fazla bilgi