DevOps çözümleri

Yazılımları daha hızlı ve daha güvenilir şekilde sunmanıza olanak tanıyacak araçları ve teknolojileri keşfedin

Azure’da DevOps araçları

Ekipler Azure’daki uçtan uca çözümler ile uygulama yaşam döngüsünün planlama, geliştirme, teslim ve çalıştırma aşamalarının her birinde DevOps yöntemlerini uygulayabilir. Bu DevOps teknolojileri insanlar ve süreçler ile bir araya geldiğinde ekiplerin müşterilere sürekli olarak değer sunmasına olanak tanır.

Plan

Ekiplerin işlerini ürünler ve projeler üzerinde çeviklik ve tam görünürlükle yönetmesini sağlayın. Azure Boards’u kullanarak Kanban panoları, kapsam özel panoları ve raporlama özellikleri ile işleri tanımlayın, izleyin ve düzenleyin. Geliştirme çalışmalarının şeffaf ve GitHub zamanlamasına uygun halde kalmasını sağlayın. Power BI’ı kullanarak analizleri görsellerle araştırın ve verileri içgörülere dönüştürün.

Geliştirin

Visual Studio ve Visual Studio Code ile daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde kodlama yapın. GitHub üzerinde sizinle aynı düşünce yapısına sahip geliştiricilerle kod paylaşın ve işbirliği yapın. Azure Pipelines ile bulutta test sürecini otomatikleştirin ve sürekli tümleştirme gerçekleştirin. GitHub Actions ile otomatik iş akışlarını fikir olmaktan çıkarıp üretim sürecine geçirin. Hatta Jenkins iş yüklerinizi Azure’a taşıyın. Azure DevTest Labs ile geliştiriciler için gerekli ortamları dakikalar içinde sağlayın.

Sunma

Müşterilere sürekli olarak değer sunmak için uygulamanızı istediğiniz Azure hizmetine otomatik olarak ve tam denetimle dağıtın. Azure Resource Manager veya HashiCorp Terraform ile birden fazla bulut ortamı tanımlayıp bunları çalıştırın, daha sonra Azure Pipelines’ı ya da Jenkins ve Spinnaker gibi araçları kullanarak bu ortamlara yönelik sürekli teslim işlem hatları oluşturun.

İşletin

Azure İzleyici ile tam yığın izleme çözümünü uygulayın, eyleme dönüştürülebilir uyarılar alın ve günlüklerin yanı sıra telemetri verilerinden içgörüler elde edin. Azure Otomasyonu ve Ansible, Chef veya Puppet gibi araçlar ile bulut ortamınızı yönetin.

Sağlanan altyapıyı ve uygulamaları Azure Blueprints veya Chef Automate ile uyumlu halde tutun. Azure Güvenlik Merkezi ile birlikte kullanırsanız, tehdit risklerinin sınırlı kalmasını sağlamanın yanı sıra güvenlik açıklarını hızla bulup giderebilirsiniz.

Microsoft ekiplerinin DevOps çözümlerini nasıl kullandığını görün

Daha fazla bilgi edinin

GitHub özellikli DevOps

GitHub’ın Azure ile tümleştirilen basit araçları ve özellikleriyle DevOps süreçlerini ve yöntemlerini bulutta iyileştirmenin yeni yollarını keşfedin.

GitHub ve Azure’da DevOps iş akışınızı oluşturun

Azure Boards özellikli GitHub ile Azure Pipelines arasındaki kapsamlı tümleştirmeyi kullanarak daha iyi kod incelemelerine olanak tanıyın ve geliştirme ekiplerinin koordinasyonunu sağlayın. GitHub ve Azure Active Directory ile daha sorunsuz işbirliği için kimlikleri ve izinleri yönetin. Azure ve Azure DevOps’ta mevcut GitHub kimlik bilgilerinizle oturum açarak tüm ek Azure çözümlerine daha hızlı erişim elde edin.

Açık kaynak avantajlarını kurumsal düzeyde güvenlik ile birleştirin

Açık işbirliği, kodu paylaşma ve yeniden kullanma, şeffaflığı artırma gibi geniş ölçekli açık kaynak projelerinin en iyi yöntemlerini innersource adı verilen bir geliştirme metodolojisinde kullanarak kuruluşunuzun kendine özel yazılımını oluşturun.

Innersource’un GitHub üzerinden uygulanması ekip çalışmasını, katılımı ve üretkenliği artırırken süreçler daha açık hale geldikçe ortaya çıkan, kurumsal düzeydeki güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini de karşılar.

DevOps yöntemlerine ilişkin çözümler

Azure DevOps gibi Azure hizmetleriyle gereksinimlerinizi karşılayan DevOps çözümü. Aynı şekilde, kendi iş akışınıza uyan açık kaynak DevOps araçlarını bir araya getirip bunları Azure’da sorunsuz bir şekilde tümleştirin. Uygulamanız ister sanal makineleri ister web uygulamalarını isterse Kubernetes’i kullanıyor olsun Azure ile sürekli tümleştirme ve sürekli teslim (CI/CD), kod olarak altyapı ve sürekli izleme gibi DevOps yöntemlerini ve tercih ettiğiniz DevOps araç zincirini uygulayın.

DevOps sürecinin koddan buluta kadar her parçasını sürekli tümleştirme ve sürekli teslimin yanı sıra tercih ettiğiniz araçlarla otomatikleştirin:

 • Azure Pipelines’ı kullanarak bir CI/CD işlem hattı tanımlayın ve birden fazla ortam ile sürümleri yönetin.
 • Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Sanal Makineleri veya Azure İşlevleri de dahil olmak üzere Azure’daki tüm hizmetleri hedefleyin.
 • GitHub Actions ile iş akışlarını otomatikleştirin.
 • Jenkins iş yükleri barındırın, mevcut yapılandırmaları genişletin veya Azure için Jenkins ile CI/CD’yi basitleştirin.
 • Spinnaker ile Azure’da hızlı ve tekrarlanabilir dağıtımlar oluşturun.
 • Sürekli teslim ve sürekli dağıtım hakkında bilgi edinin ve bunların kuruluşunuzun gereksinimlerini nasıl karşılayabileceğini öğrenin.

Daha kısa sürüm döngüleri ve yazılım geliştirme sürecinizde tam görünürlük için planlama, izleme ve raporlama ile Çevik yazılım geliştirme yöntemlerini benimseyin. GitHub ile projeleri yönetin. Ayrıca Azure Boards’u kullanarak:

 • İş öğelerini tanımlayın, atayın ve izleyin.
 • Kapsamları yönetin.
 • İlerlemeyi izlemek için özel panolar oluşturun.
 • Gelişmiş analiz ve raporlama alın.

GitHub ile git depolarını yönetin, paylaşımda bulunun ve işbirliği yapın. Şu özelliklerle ekibiniz için güvenilir bir kod iş akışı oluşturun:

Ortamların sürümünün oluşturulabilmesi ve uygulama koduyla depolara yönelik olarak birlikte işlenebilmesi için bulut kaynaklarını açıklayıcı bir şekilde tanımlayın. Altyapıyı kod olarak değerlendirmek, bulut kaynaklarını tekrarlanabilir ve güvenilir bir şekilde dağıtmanızı, böylece bulut ortamlarının tam anlamıyla yönetilebilmesini sağlar.

İstenen durumları uygulamak, yapılandırma güncelleştirmelerini kullanıma sunmak ve beklenmeyen değişikliklerin yanı sıra sorunların çözümünü otomatikleştirmek için tüm sisteminiz üzerinde kaynak yapılandırmasını yönetin. Azure Ansible, Chef, Puppet ve Azure Otomasyonu da dahil olmak üzere yapılandırma yönetimi için birden fazla DevOps aracı sunar.

Azure İzleyici ile altyapının sistem durumunu izleyin ve Grafana, Kibana ya da Azure portal gibi mevcut panolarla tümleştirin.

 • Tam yığın ile sürekli izleme yöntemini uygulayın.
 • Azure hizmetlerinde eyleme dönüştürülebilir uyarıları yapılandırın.
 • İçgörü elde etmek ve sorunları en aza indirmek için günlükleri toplayın, sorgulayın ve analiz edin.
 • Azure Kubernetes Service (AKS) için yerleşik kapsayıcı izleme özelliğini kullanın.

DevOps çözüm mimarileri

Sık karşılaşılan bu DevOps senaryolarında araçların ve teknolojilerin Azure ile nasıl bir araya getirildiğini görün.

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Kapsayıcılar için CI/CD

Genel Bakış

Kapsayıcılar, uygulamalarınızı sürekli derleyip dağıtmanızı çok kolay hale getirir. Azure Kubernetes Service’te (AKS) Kubernetes kullanıp bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.

Azure DevOps, kapsayıcı görüntülerinizi oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik bir sürekli derleme ayarlayarak dağıtımınızın hızını ve güvenilirliğini artırır.

Akış

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
 2. 2 Uygulama Kodu İşleme
 3. 3 Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme, kapsayıcı görüntüsü derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir
 4. 4 Azure Container Registry’ye gönderilen kapsayıcı görüntüsü
 5. 5 Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler
 6. 6 Azure Kubernetes Hizmetine (AKS) dağıtma
 7. 7 Kapsayıcı, Azure Container Registry’den Kapsayıcı Görüntüsü kullanılarak başlatılır
 8. 8 Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder
 9. 9 Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin
 10. 10 Kapsam öğesini güncelleştirin
Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Jenkins ve Azure Web Apps kullanan Java CI/CD

Genel Bakış

Java, Node, PHP veya ASP.NET kullanarak web uygulamaları oluşturmanın hızlı ve basit bir yolu olan Azure App Service, Docker kullanan özel dil çalışma zamanlarını da destekler. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Azure uygulama hizmetlerine gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunabilirsiniz.

Akış

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
 2. 2 Kodu GitHub’a işleyin
 3. 3 Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi
 4. 4 Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Container Instances kullanarak bir derleme işi tetikler
 5. 5 Jenkins, yapıtı derleyip Azure Depolama’da depolar
 6. 6 Jenkins, MySQL için Azure Veritabanı ile desteklenen Azure Web Apps’e Java uygulaması dağıtır
 7. 7 Azure App Insights, uygulama performansına ilişkin ölçümler sağlar
 8. 8 Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın
Container CI/CD using Jenkins and Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS)Containers make it easy for you to continuously build and deploy applications. By orchestrating the deployment of those containers using Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.123456778
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Azure Kubernetes Service’te (AKS) Jenkins ve Kubernetes kullanarak kapsayıcı CI/CD işlemleri

Genel Bakış

Kapsayıcılar, sürekli uygulama derleyip dağıtmanızı kolaylaştırır. Azure Kubernetes Service (AKS) ile bu kapsayıcıların dağıtımını düzenleyerek çoğaltılabilir ve yönetilebilir kapsayıcı kümeleri elde edebilirsiniz.

Kapsayıcı görüntülerinizi oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik bir sürekli derleme ayarlayarak dağıtımınızın hızını ve güvenilirliğini artırabilirsiniz.

Akış

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin.
 2. 2 Kodu GitHub’a işleyin.
 3. 3 Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi.
 4. 4 Jenkins, dinamik bir derleme aracısı olarak Azure Kubernetes Service’i (AKS) kullanarak bir derleme işi tetikler.
 5. 5 Jenkins, Docker kapsayıcısını oluşturup Azure Container Registry’ye gönderir.
 6. 6 Jenkins, yeni kapsayıcılı uygulamanızı Azure üzerinde Kubernetes’e dağıtır.
 7. 7 Azure Cosmos DB destekli Container Service (AKS).
 8. 8 Grafana, Azure İzleyici aracılığıyla altyapı ve uygulama ölçümlerinin görselleştirmesini görüntüler.
 9. 9 Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın.
Immutable Infrastructure CI/CD using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Architecture overviewAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use Java, Node.js, Go, or PHP to develop your applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Azure Sanal Mimarisinde Jenkins ve Terraform kullanarak Sabit Altyapı CI/CD işlemlerine genel bakış

Genel Bakış

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulamalarınızı geliştirmek için Java, Node.js, Go veya PHP’den hangisini kullanırsanız kullanın, değişikliklerin otomatik olarak bu sanal makinelere gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Akış

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin.
 2. 2 Kodu GitHub’a işleyin.
 3. 3 Jenkins’e Sürekli Tümleştirme Tetikleyicisi.
 4. 4 Jenkins, Packer görüntü derlemesi tetikleyerek bir VM oluşturur ve Azure Yönetilen Diskler’i kullanarak bunu bir VM görüntüsü olarak depolar.
 5. 5 Jenkins, Terraform’u Azure Yönetilen Diskler VM görüntüsünü kullanarak yeni bir Sanal Makine Ölçek Kümesi sağlayacak şekilde tetikler.
 6. 6 Azure Log Analytics, günlük toplayıp analiz eder.
 7. 7 Uygulamayı izleyin ve iyileştirme yapın.
CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Azure VM’ler için CI/CD

Genel Bakış

Azure, Windows veya Linux çalıştıran sanal makinelerin barındırılması için birinci sınıf bir buluttur. Uygulama geliştirmek için ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanıyor olmanız fark etmeksizin, değişikliklerin bu sanal makinelere otomatik olarak gönderilmesi için bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı gereklidir.

Azure DevOps, uygulamanızın kaynak kodunu ve altyapı kodunu (ARM şablonları) yönetmeye yönelik bir Git deposunun yanı sıra paketlerin ve diğer derleme yapıtlarının üretilmesine yönelik bir Derleme sistemi ve değişikliklerinizi geliştirme, test ve üretim ortamlarına dağıtmak için bir işlem hattı ayarlamaya yönelik bir Release Management sisteminden oluşan CI/CD işlem hattını sağlar. İşlem hattı, her bir ortamda ARM şablonlarını kullanarak altyapınızı gerekli olduğu gibi sağlar veya güncelleştirir, sonra güncelleştirilmiş derlemeyi dağıtır. Ayrıca, Azure Dev/Test Labs ile kullanımda olmayan test kaynaklarını otomatik olarak kaldırabilirsiniz.

Akış

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin
 2. 2 Uygulama Kodunu İşleme ve Azure Resource Manager (ARM) Şablonu
 3. 3 Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir
 4. 4 Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler
 5. 5 QA ortamına dağıtım
 6. 6 Hazırlık ortamına dağıtım
 7. 7 Üretim ortamına dağıtım
 8. 8 Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder
 9. 9 Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin
 10. 10 Kapsam öğesini güncelleştirin
CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678
 1. Genel Bakış
 2. Akış

Azure Web Apps için CI/CD

Genel Bakış

Azure Web Apps ile ASP.NET, Java, Node.js veya PHP kullanarak hızlı ve basit bir şekilde web uygulaması oluşturabilirsiniz. Yaptığınız her değişikliği otomatik olarak Web Apps’e gönderen bir sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hattı ile müşterilerinize daha hızlı değer sunun.

Akış

 1. 1 Uygulama kaynak kodunu değiştirin.
 2. 2 Uygulama kodunu ve Web Apps web.config dosyasını işleyin.
 3. 3 Sürekli tümleştirme tarafından uygulama derleme ve birim testi işlemleri tetiklenir.
 4. 4 Sürekli dağıtım tetikleyicisi, uygulama yapıtlarının ortama özgü parametrelerle dağıtılmasını düzenler.
 5. 5 Web Apps’e dağıtım.
 6. 6 Azure Application Insights, durum, performans ve kullanım verilerini toplayıp analiz eder.
 7. 7 Durum, performans ve kullanım bilgilerini gözden geçirin.
 8. 8 Kapsam öğesini güncelleştirin.
DevTest image factoryCreate, maintain, and distribute custom images with the DevTest Image Factory, an automated image development and management solution from Azure Dev Test Labs.