Service Bus fiyatlandırma

Uygulamaların ve cihazların özel ve genel bulutlara bağlı kalmasını sağlayın

Azure Hizmet Veri Yolu, uygulamalar arasında yer alan bir mesajlaşma altyapısıdır ve gelişmiş ölçek ile esneklik için mesaj alışverişi yapmalarını sağlar. Hizmet Veri Yolu nasıl çalışır?

Hizmet Veri Yolu; Temel, Standart ve Premium katmanlarında sunulur. Şöyle karşılaştırılabilir:

Özellik Temel Standart Premium
Kuyruklar Var Var Var
Zamanlanan mesajlar Var Var Var
Konular Var Var
İşlemler Var Var
Yinelenenleri kaldırma Var Var
Oturumlar Var Var
ForwardTo / SendVia Var Var
İleti Boyutu 256 KB 256 KB 1 MB
Aracılı bağlantılar dahildir 100 1.0001 1.000 /MU
Aracılı bağlantılar (kapasite aşımına izin verilir) (faturalanabilir) En fazla 1.000/MU
Kaynak yalıtımı Var
11.000 adet Aracılı Bağlantı, Standart Mesajlaşma katmanına dahildir (Temel Ücretlendirme üzerinden) ve ilişkili Azure Aboneliği dahilindeki tüm kuyruklarda, konularda/aboneliklerde ve Olay Hub’larında paylaşılabilir. Hizmet Veri Yolu Premium, daha yüksek iş hacmi ve daha tutarlı bir performans sunmak üzere özel olarak ayrılmış kaynaklarda çalışır.

Mesajlaşma işlemleri

İşlem, Hizmet Veri Yolu hizmetine yönelik API çağrılarıdır.

Temel
İşlemler $- milyon işlem başına
Standart
Temel ücretlendirme 1 $-/ay
İlk 13 Milyon İşlem / Ay Var
Sonraki 87 Milyon İşlem (13 Milyon - 100 Milyon İşlem) / Ay $- milyon işlem başına
Sonraki 2,400 Milyon İşlem (100 Milyon - 2,500 Milyon İşlem) / Ay $- milyon işlem başına
2,500 Milyon İşlem Üzeri / Ay $- milyon işlem başına
Premium
Günlük İleti birimi başına $- sabit ücret

Aracılı bağlantılar

Hizmet Veri Yolu'na yönelik AMQP bağlantısı veya HTTP çağrısı sayısı.

Standart katman
İlk 1 Bin / Ay Var
Sonraki 99 Bin (1 Bin – 100 Bin) / Ay Bağlantı başına $-/ay
Sonraki 400 Bin (100 Bin – 500 Bin) / Ay Bağlantı başına $-/ay
500 Bin Üzeri / Ay Bağlantı başına $-/ay
Premium Katman
Aracı bağlantılar Premium katmanda ücretlendirilmez.

Karma Bağlantılar ve WCF Geçişleri

Karma bağlantılar Dinleyici birimi başına ücretlendirilir ve veri kullanımının dahil edilen 5 GB’ı aşması durumunda GB başına ek ücret alınır. WCF Geçişleri, ileti hacmi ve geçiş saatleri üzerinden ücretlendirilir.
Karma Bağlantı Fiyatlandırması
Bağlantı Ücreti (Ayda 5 GB Veri dahil) Dinleyici başına $-
Veri Aktarımı Fazla Kullanımı (Dahil edilen 5 GB/ay limitini aşan veriler)* $-/GB

*5 GB’lık veri aktarım limiti, tüm dinleyici birimlerindeki toplam veri aktarımını kapsar.

WCF Geçişi Fiyatlandırması
Geçiş saatleri Her 100 geçiş saati için $-
Mesajlar Her 10.000 ileti için $-

Aylık fiyatlar, 732 saatlik kullanım üzerinden hesaplanır. Bağlantılar bir saatlik artışlarla ücretlendirilir.

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği
 • Ayda $29 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Plan satın alın
 • %99,9 güvenilirlik garantisi. SLA'yı okuyun

SSS

 • Geçiş; Geçişe gönderilen ve Geçiş tarafından gönderilen her bir iletiyi faturalanabilir olarak sayar. Faturalanabilir ileti, en çok 64 Kbayt boyutlu bir veri çerçevesidir. Görüntü döndüren bir HTTP yanıtında olduğu gibi bir ileti 64 Kbayt’tan büyük olursa, her ek 64 Kbayt ek bir faturalanabilir ileti olarak sayılır. İstek/yanıt şeması uygulayan normal bir geçişli hizmette, istek önce Geçişe gelip daha sonra hizmete geçer ve yanıt da aynı yolu izler. Bu en az dört faturalanabilir iletiye karşılık gelir. 4 dinleyicisi olan bir çok noktaya yayın hizmetinde, Geçişe gönderilen ileti bir ileti olarak; dinleyicilere gönderilen 4 iletinin her biri birer ileti olarak sayılır ve toplamda 5 ileti gönderilir.

 • Aracılı varlıklarda (kuyruklar ve konular/abonelikler) bir işlem, herhangi bir protokolde Hizmet Veri Yolu hizmeti ile gerçekleştirilen herhangi bir API etkileşimidir.

  Boyutu 64 KB veya daha az olan bir mesaj için gönderme, alma ve silme tek bir faturalanabilir işlem olarak kabul edilir. Mesaj 64 KB'tan büyükse, faturalanabilir işlemlerin sayısı 64 KB'ın katlarına göre mesaj boyutu temel alınarak hesaplanır. Örneğin, Hizmet Veri Yolu'na gönderilen 8 KB'lık mesaj tek bir işlem olarak kalır; Hizmet Veri Yolu'na gönderilen 96 KB'lık mesaj iki işlem ücretine göre faturalandırılır. 8 KB'lık kilitli mesajı okumak ve ardından mesajı tamamlamak ya da mesajdan açıkça vazgeçmek iki işlem olarak faturalandırılır. Mesajdaki kilidi yenilemek de bir işleme neden olur.

  Aynı mesajın birden fazla kez gönderilmesi (örn. mesaj birden fazla aboneye gönderilmesi veya gönderilemeyen, geciken ya da geçersiz yazımın ardından gerçekleşen mesaj alımı) bağımsız işlem olarak sayılır. Örneğin, üç abonelikli konularda, gönderilip ardından alınan tek bir 64 KB'lik mesaj, faturalanabilir dört işlem oluşturur (bir “içeri” diğer üçü “dışarı” olmak üzere, tüm mesajların aboneliklerin tamamına gönderildiği ve okuma sırasında silindiği varsayılarak).

  Ek olarak; bir kuyruk, konu veya aboneliği oluşturmak, okumak (listelemek), güncelleştirmek ve silmek işlemlerinin her biri işlem ücretine neden olur.

  İşlemler, kuyruk veya konu/abonelik hizmeti uç noktalarına yapılan API çağrılarıdır. Bu; Yönetim, Gönderme/Alma ve Oturum Durumu İşlemleri'ni içerir.

 • Geçiş saatleri, her bir Service Bus Geçişi’nin "açık" olduğu sırada biriken zaman miktarı için faturalandırılır. Geçiş özellikli bir WCF hizmeti veya "Geçiş dinleyici" belirli bir Hizmet Veri Yolu adresine (hizmet ad alanı URL’si) ilk bağlandığında, Geçiş söz konusu adreste dolaylı olarak oluşturulur ve açılır. Geçiş yalnızca son dinleyicinin adresle bağlantısını kesmesiyle kapatılır. Bu nedenle faturalandırma, ilk Geçiş dinleyicisinin bağlantı kurmasından son Geçiş dinleyicisinin söz konusu Geçişin Hizmet Veri Yolu adresiyle bağlantısını kesmesine kadar geçen sürede Geçişin "açık" olduğu düşünülerek hesaplanır.

 • Bir aracılı bağlantı aşağıdakilerden biri olarak tanımlanır:
  1. Bir istemciden Hizmet Veri Yolu konusu/aboneliği, kuyruk veya Olay Hub'ına gerçekleştirilen AMQP bağlantısı.
  2. Sıfırdan büyük alma zaman aşımı değerine sahip bir Hizmet Veri Yolu konusundan veya kuyruktan mesaj almaya yönelik HTTP çağrısı.

  Microsoft, dahil edilen miktarı (Standart ve Premium katmanında 1000) aşan en yüksek eş zamanlı aracılı bağlantı sayısını ücretlendirir. En yüksek sayılar saatlik olarak ölçülür, ayda 732 saat eşit olarak dağıtılır ve aylık faturalandırma dönemi boyunca toplanır. Dahil edilen miktar (ayda 1.000 aracılı bağlantı), eşit olarak dağıtılan saatlik en yüksek sayıların toplamına göre faturalandırma döneminin sonunda uygulanır.

  Örnekler:
  1. Tek bir AMQP bağlantısı aracılığıyla&5;.000 istemci bağlanır, bir Hizmet Veri Yolu Konusu'ndan komutlar alır ve olayları Kuyruklara gönderir. Tüm istemciler her gün 12 saat boyunca bağlanırsa, aşağıdaki bağlantı ücretlerini görürsünüz (diğer Hizmet Veri Yolu ücretlerine ek olarak): 5.000 bağlantı * 12 saat * 31 gün / 732 = 2.500 aracılı bağlantı. 1.000 aracılı bağlantı içeren aylık kullanım izninin üzerine 1.500 aracılı bağlantı ücreti uygulanır.
  2. 5.000 istemci, sıfır olmayan bir zaman aşımı belirterek HTTP aracılığıyla Hizmet Veri Yolu Kuyruğu'ndan iletiler alır. Tüm cihazlar her gün 12 saat boyunca bağlanırsa, aşağıdaki bağlantı ücretlerini görürsünüz (diğer Hizmet Veri Yolu ücretlerine ek olarak): 5.000 HTTP alma bağlantısı * günde 12 saat * 31 gün / 732 saat = 2.500 aracılı bağlantı.
 • Evet. Gönderen sistemlerin/aygıtların sayısı ne olursa olsun, HTTP kullanarak olay göndermeye ilişkin herhangi bir bağlantı ücreti yoktur. Sıfırdan büyük bir zaman aşımı kullanan HTTP içeren olayların alınması (“uzun yoklama” olarak da adlandırılır), aracılı bağlantı ücretleri alınmasına neden olur. AMQP bağlantıları, bağlantıların gönderme veya alma için kullanılıp kullanılmadığından bağımsız olarak aracılı bağlantı ücretleri alınmasına neden olur. Temel ad alanında 100 aracılı bağlantıya ücretsiz izin verildiğini ve bunun ayrıca Azure Aboneliği için izin verilen en yüksek aracılı bağlantı sayısı olduğunu unutmayın. Azure Aboneliği'ndeki herhangi tüm Standart ad alanları için ilk 1.000 aracılı bağlantı, ek ücret olmadan (taban ücreti hariç) sunulur. Bu izinler birçok hizmetten hizmete mesajlaşma senaryosunu kapsamaya yeterli olduğu için, aracılı bağlantı ücretleri genelde çok sayıda istemci ile AMQP veya HTTP uzun yoklaması kullanmayı planlarsanız uygulanır (örneğin daha verimli olay akışı sağlamak ya da binlerce/milyonlarca cihaz veya uygulama örneği ile iki yönlü iletişimi etkinleştirmek için).

 • Hayır. Standart taban ücreti, Azure aboneliği başına ayda yalnızca bir kez faturalandırılır. Bu, tek bir Standart Katman Hizmet Veri Yolu ad alanı oluşturduktan sonra ek taban ücretler uygulanmadan aynı Azure aboneliği altında istediğiniz kadar ek Standart Katman ad alanı oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

 • Hizmet Veri Yolu Mesajlaşmasının Premium katmanı, Azure Hizmet Veri Yolu kuyrukları ve konularının tüm mesajlaşma özelliklerini öngörülebilir ve tekrarlanabilir bir performans, daha yüksek iş hacmi ve gelişmiş kullanılabilirlik ile birlikte sunar. Premium katman, ayrılmış bir kaynak dağıtımı modeli kullanarak iş yükü yalıtımı ve tutarlı performans sağlar. Premium Katman’daki işlem ve bellek kaynakları ayrılmış olduğundan, diğer katmanlardaki gibi ileti başına işlem ücreti uygulanmaz. İleti birimi ayırmaya tüm işlemler dahildir.

 • Mesajlaşma Birimi, Premium ad alanları için özel olarak ayrılmış olan bir dizi kaynaktır. Bu kaynak dizisi, mesajlaşma iş yükleri için tutarlı ve tekrarlanabilir bir performans sağlayabilir. Her bir Premium ad alanı, 1, 2 veya 4 adet Mesajlaşma Birimi’ne sahip olabilir ve kaynak ayırma doğrusal oranda artar: 2 Mesajlaşma Birimi, 1 Mesajlaşma Birimi’nin iki katı daha fazla kaynak anlamına gelir.

 • Hizmet Veri Yolu Mesajlaşmasının Premium katmanı, satın alınan Mesajlaşma Birimi başına sabit günlük fiyatıdır. Premium olarak oluşturulan ad alanları 1, 2 veya 4 Mesajlaşma Birimi’ne sahip olabilir. Bu birimlerin her biri için ilgili sayıda Mesajlaşma Birimi’ne ait günlük ücret uygulanır. Premium ad alanlarında, satın alınan Mesajlaşma Birimi sayısı herhangi bir zamanda değiştirilebilir; ancak günlük ücret belirli bir zamanda ad alanına atanmış en fazla Mesajlaşma Birimi sayısını temel alır.

 • Evet, Premium katman ve diğer katmanlar arasında yükseltme ve düşürme işlemi gerçekleştirmek teknik olarak mümkündür. Çözümünüzü Standart Mesajlaşma’dan Premium Mesajlaşma’ya nasıl geçireceğiniz hakkında bilgi almak için lütfen bu blog gönderisini okuyun.

 • Karma Bağlantı, ağa bağlı iki uygulama arasında çift yönlü, ikili akış iletişimi oluşturmanıza olanak tanır. Bu iletişimde taraflardan biri veya ikisi, NAT veya Güvenlik Duvar arkasında bulunabilir. Bu “geçişli” bağlantıyı kabul eden “dinleyici” ve bağlantıyı başlatan “gönderen”, temel bir WebSocket özelliğine (çoğu tarayıcıda bulunan WebSocket özelliği dahil) sahip olan tüm platformlarda ve dillerde uygulanabilir.

 • İlk Karma Bağlantı Dinleyicinizi oluşturduğunuzda Dinleyici Birimi başına ücretlendirilirsiniz ve oluşturmaya karar verdiğiniz her Dinleyici için aynı ücretlendirme uygulanır. Hizmete aylık 5 GB ücretsiz veri aktarımı dahildir. 5 GB ücretsiz veri aktarımı hakkınızı tüm dinleyici birimlerinizde kullanabilirsiniz. Tüm dinleyici birimlerindeki veri aktarımlarınızın toplamı 5 GB’ın üstünde olursa fazla veri aktarımı ücreti uygulanır.

  Örnek fiyatlandırma 1:Tek bir dinleyici yüklediyseniz (örneğin, Karma Bağlantılar Yöneticisinin tek bir örneği), bu dinleyici ayın tamamında sürekli çalıştıysa ve ay boyunca bağlantı dahilinde 3 GB veri gönderdiyseniz, toplam ücretiniz $- olur.

  Örnek fiyatlandırma 2:Tek bir dinleyici yüklediyseniz (örneğin, Karma Bağlantılar Yöneticisinin tek bir örneği), bu dinleyici ayın tamamında sürekli çalıştıysa ve ay boyunca bağlantı dahilinde 10 GB veri gönderdiyseniz, toplam ücretiniz $- olur: bağlantı ve ilk 5 GB için $- + ek 5 GB veri için $-.

  Örnek fiyatlandırma 3: Karma Bağlantılar Yöneticisinin A ve B olmak üzere iki örneğini yüklediyseniz, bu örnekler ayın tamamında sürekli olarak çalıştıysa ve bağlantı dahilinde A bağlantısı için 3 GB, B bağlantısı için 6 GB veri gönderdiyseniz alınacak toplam ücret $- olur: A bağlantısı için $- + B bağlantısı için $- + 4 GB fazla veri kullanımı (A bağlantısında 3 GB + B bağlantısında 6 GB) için $-.

 • Dinleyicinize yönelik her bağlantı için 64 KB’lık ücretlendirme uygularız. Bu miktar, dinleyici birimleriyle kullanılmak üzere her ay sunduğumuz ücretsiz 5 GB’tan düşülür. Dinleyici birimi ücreti, 5 dakikalık artışlarla saatlik olarak hesaplanır. Geliştirme/test amacına yönelik birden çok açma ve kapatma işlemi için ücretlendirilmezsiniz.

 • Bir bağlantı açıp veri aktarmazsanız, bağlantının etkin kalması için sizin adınıza dakika başına 1 KB veri aktarırız. Bunu yapmamızın nedeni, ağın bağlantıyı birkaç dakikada bir otomatik olarak kapatmasını engellemektir. Bir adet bağlı dinleyici için bu işlemin maliyeti, aylık $0.05 tutarından azdır.

Hizmet Veri Yolu faturalandırması ile ilgili SSS sayfaları için lütfen şu makaleye bakın

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Daha fazla bilgi edinin:Service Bus

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

$200 krediyle öğrenip oluşturun ve ücretsiz olarak devam edin

Ücretsiz hesap