Ana içeriğe atla

Service Bus fiyatlandırma

Özel ve genel bulut ortamları arasında bağlantı sağlayın

Azure Hizmet Veri Yolu, uygulamalar arasında yer alan bir mesajlaşma altyapısıdır ve gelişmiş ölçek ile esneklik için mesaj alışverişi yapmalarını sağlar.

Fiyatlandırma seçeneklerini keşfetme

Fiyatlandırma seçeneklerini gereksinimlerinize göre özelleştirmek için filtre uygulayın.

Fiyatlar yalnızca tahmini olup gerçek fiyat teklifi değildir. Gerçek fiyatlandırma, Microsoft ile girilen sözleşmenin türüne, satın alma tarihine ve döviz kuruna göre değişebilir. Fiyatlar ABD doları olarak hesaplanıp önceki ayın son iş gününden önceki iki iş gününde alınan Londra spot oranları kullanılarak dönüştürülür. Büyük pazarlarda, ay sonundan önceki iki iş günü resmi tatile denk gelirse fiyat ayarlama günü, genellikle iki iş gününden hemen önceki gün olur. Bu oran, gelecek ay boyunca tüm işlemlerde geçerlidir. Microsoft ile geçerli programınıza/teklifinize göre fiyatlandırmayı görmek için Azure fiyatlandırma hesaplayıcısı’nda oturum açın. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi almak veya fiyat teklifi istemek için Azure satış uzmanı ile görüşün. Azure fiyatlandırması hakkında bilgi için sık sorulan sorular bölümüne bakın.

Service Bus; Temel, standart ve premium katmanlarında sunulur. Şöyle karşılaştırılabilir:

Özellik Temel Standart Premium
Kuyruklar Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Zamanlanan mesajlar Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Konular Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
İşlemler Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Yinelenenleri kaldırma Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Oturumlar Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
ForwardTo/SendVia Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
İleti Boyutu 256 KB 256 KB 100 MB
Kaynak yalıtımı Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir
Coğrafi Olağanüstü Durum Kurtarma (Geo-DR) Kullanılamıyor Kullanılamıyor

Kullanılabilir

*Başka bir bölgede ek Service Bus Premium ad alanları gerektirir.

Java Mesajlaşma Hizmeti (JMS) 2.0 Desteği Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir
Kullanılabilirlik Alanları (AZ) desteği Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir

11.000 adet aracılı bağlantı, standart mesajlaşma katmanına dahildir (temel ücretlendirme üzerinden) ve ilişkili Azure aboneliği dahilindeki tüm kuyruklarda, konularda ve aboneliklerde paylaşılabilir.

Service Bus premium, daha yüksek iş hacmi ve daha tutarlı bir performans sunmak üzere özel olarak ayrılmış kaynaklarda çalışır.

Mesajlaşma işlemleri

İşlem, Hizmet Veri Yolu hizmetine yönelik API çağrılarıdır.

Temel
Operations $- milyon işlem başına
Standart
Temel ücretlendirme 1 $- / saat
Premium
Saatlik $- / saat

Bu, Mesajlaşma Birimi başına saatlik ücrettir. Mesajlaşma Birimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen belgelerimize bakın.

Bölümlenmiş ad alanları kullanılırken, Mesajlaşma Birimlerinin sayısı bölüm sayısıyla çarpılır. Premium katmanda bölümleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen belgelerimize bakın.

Aracılı bağlantılar

Hizmet Veri Yolu'na yönelik AMQP bağlantısı veya HTTP çağrısı sayısı.

Standart katman
Premium Katman
Aracı bağlantılar premium katmanda ücretsizdir.

Karma bağlantılar ve Windows Communication Foundation (WCF) geçişleri

Karma bağlantılar, dinleyici birimi başına ücretlendirilir ve dahil edilen aylık 5 GB’ın aşılması durumunda fazladan kullanılan veriler için de ücret alınır. WCF geçişleri, ileti hacmi ve geçiş saati sayısı üzerinden ücretlendirilir.

Karma Bağlantı Fiyatlandırması
Bağlantı ücreti (ayda 5 GB veri dahil) Dinleyici başına $-
Fazla veri aktarımı (dahil edilen 5 GB/ay limitini aşan veriler)* $-/GB
*5 GB’lık veri aktarım limiti, tüm dinleyici birimlerindeki toplam veri aktarımını kapsar. Aylık fiyatlar, 730 saatlik kullanım üzerinden hesaplanır. Bağlantılar bir saatlik artışlarla ücretlendirilir.

Karma Bağlantılar Yöneticisi senaryolarını ve fiyatlandırmasını açıklayan örnek senaryolar için lütfen aşağıya bakın:

 • Senaryo 1:
  • Karma Bağlantılar Yöneticisi örneği gibi tek bir dinleyiciniz yüklü ve tüm ay boyunca sürekli olarak çalışmakta.
  • Ay boyunca bağlantı üzerinden 3 GB veri gönderirsiniz.
  • Toplam ücretiniz: $-.
 • Senaryo 2:
  • Karma Bağlantılar Yöneticisi örneği gibi tek bir dinleyiciniz yüklü ve tüm ay boyunca sürekli olarak çalışmakta.
  • Ay boyunca bağlantı üzerinden 10 GB veri gönderirsiniz.
  • Toplam ücretiniz: $-. Bağlantı için bu: $- ve ek 5 GB veri için ilk 5 GB + $-.
 • Senaryo 3:
  • Karma Bağlantılar Yöneticisi'ne ait A ve B olmak üzere iki örneğiniz yüklü ve tüm ay boyunca sürekli olarak çalışmakta.
  • Ay boyunca A bağlantısı üzerinden 3 GB veri gönderirsiniz.
  • Ay boyunca B bağlantısı üzerinden 6 GB veri gönderirsiniz.
  • Toplam ücretiniz: $-. Bu, A bağlantısı için $- + B bağlantısı için $- + $- (B bağlantısında altıncı gigabayt için)
WCF Geçişi Fiyatlandırması
Geçiş saatleri Her 100 geçiş saati için $-
Mesajlar Her 10.000 ileti için $-

Azure için fiyatlandırma ve satın alma seçenekleri

Doğrudan bize bağlanın

Azure fiyatlandırması kılavuzluğu alın. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın, maliyet iyileştirmesi hakkında bilgi edinin ve özel bir teklif isteyin.

Bir satış uzmanıyla görüşün

Satın alma yollarını görme

Azure web sitesi, bir Microsoft temsilcisi veya bir Azure iş ortağı aracılığıyla Azure hizmetlerini satın alın.

Seçenekleri keşfetme

Ek kaynaklar

Service Bus

Service Bus özellikleri ve becerileri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ücretlendirme hesaplayıcı

Çeşitli Azure ürünlerini bir arada kullandığınızda ortaya çıkması beklenen aylık maliyetleri tahmin edin.

SLA

Service Bus için Hizmet Düzeyi Sözleşmesini gözden geçirin.

Belgeler

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla Service Bus kaynağını gözden geçirin.

 • Geçiş, geçişe gönderilen ve geçiş tarafından gönderilen her bir iletiyi faturalanabilir olarak sayar. Faturalanabilir ileti, en çok 64 KB boyutlu bir veri çerçevesidir. Görüntü döndüren bir HTTP yanıtında olduğu gibi bir ileti 64 KB’tan büyük olursa fazladan her 64 KB, ek bir faturalanabilir ileti olarak sayılır. İstek/yanıt şeması uygulayan normal bir geçişli hizmette, istek önce geçişe gelip buradan hizmete gider ve yanıt da aynı yolu geri döner. Bu en az dört faturalanabilir iletiye karşılık gelir. 4 dinleyicisi olan bir çok noktaya yayın hizmetinde, geçişe gönderilen ileti 1 ileti olarak, dinleyicilere gönderilen 4 iletinin her biri 1 ileti olarak sayılır ve toplamda 5 ileti hesaba katılır.

 • Aracılı varlıklarda (kuyruklar ve konular veya abonelikler) bir işlem, herhangi bir protokolde Service Bus hizmeti ile gerçekleştirilen herhangi bir API etkileşimidir.

  Boyutu 64 KB veya daha az olan bir iletiyi gönderme, alma veya silme işlemi, bir adet faturalanabilir işlem olarak kabul edilir. İleti 64 KB'tan büyükse faturalanabilir işlemlerin sayısı, ileti boyutunun 64 KB'ın kaç katı olduğuna göre hesaplanır. Örneğin, Service Bus'a gönderilen 8 KB'lık bir ileti tek bir işlem olarak faturalandırılır, ancak Service Bus'a gönderilen 96 KB'lık bir ileti iki işlem olarak faturalandırılır. 8 KB'lık kilitli bir iletiyi okumak ve ardından iletiyi tamamlamak ya da iletiden açıkça vazgeçmek iki işlem olarak faturalandırılır. Mesajdaki kilidi yenilemek de bir işleme neden olur.

  Aynı mesajın birden fazla kez gönderilmesi (örn. mesaj birden fazla aboneye gönderilmesi veya gönderilemeyen, geciken ya da geçersiz yazımın ardından gerçekleşen mesaj alımı) bağımsız işlem olarak sayılır. Örneğin, üç aboneliğe sahip bir konuda gönderilip ardından alınan tek bir 64 KB'lik ileti, tüm mesajların aboneliklerin tamamına gönderildiği ve okuma sırasında silindiği varsayılırsa biri “içeri” diğer üçü “dışarı” olmak üzere faturalanabilir dört adet işlem oluşturur.

  Ek olarak bir kuyruk, konu veya aboneliği oluşturmak, okumak (listelemek), güncelleştirmek ve silmek işlemlerinin her biri işlem ücretine neden olur.

  İşlemler, kuyruk, konu veya abonelik hizmeti uç noktalarına yapılan API çağrılarıdır. Bu işlemlere yönetim, gönderme/alma ve oturum durumu işlemleri dahildir.

 • Geçiş saatleri, her bir Service Bus Geçişi’nin "açık" olduğu toplam zaman miktarı için faturalandırılır. Geçiş özellikli bir WCF hizmeti (veya "geçiş dinleyicisi") belirli bir Service Bus adresine (hizmet ad alanı URL’si) ilk kez bağlandığında söz konusu adreste örtük olarak bir geçiş oluşturulur ve açılır. Geçiş, ancak son dinleyicinin adresle bağlantısını kesmesiyle kapatılır. Bu nedenle fatura ücreti, ilk geçiş dinleyicisinin bağlantı kurmasından son geçiş dinleyicisinin geçişin Service Bus adresiyle bağlantısını kesmesine kadar geçen süre boyunca söz konusu geçişin "açık" olduğu düşünülerek hesaplanır.

 • Bir aracılı bağlantı aşağıdakilerden biri olarak tanımlanır:

  1. Bir istemciden Service Bus konusu, aboneliği, kuyruğu veya olay hub'ına gerçekleştirilen AMQP bağlantısı.
  2. Sıfırdan büyük alma zaman aşımı değerine sahip bir Hizmet Veri Yolu konusundan veya kuyruktan mesaj almaya yönelik HTTP çağrısı.

  Microsoft, dahil edilen miktarı (standart ve premium katmanında 1.000) aşan en yüksek eş zamanlı aracılı bağlantı sayısını ücretlendirir. En yüksek sayılar saatlik olarak ölçülür, ayda 730 saat eşit olarak dağıtılır ve aylık faturalandırma dönemi boyunca toplanır. Dahil edilen miktar (ayda 1.000 aracılı bağlantı), eşit olarak dağıtılan saatlik en yüksek sayıların toplamına göre faturalandırma döneminin sonunda uygulanır.

  Örnekler:

  1. 5.000 istemcinin her biri tek bir AMQP bağlantısı aracılığıyla bağlanıyor, bir Service Bus konusundan komut alıyor ve kuyruklara olay gönderiyor. Tüm istemciler her gün 12 saat boyunca bağlanıyorsa şu bağlantı ücretini görürsünüz (diğer Service Bus ücretlerine ek olarak): 5.000 bağlantı * 12 saat * 30,5 gün / 730 = 2.500 aracılı bağlantı. 1.000 aracılı bağlantı içeren aylık kullanım izninin üzerine 1.500 aracılı bağlantı ücreti uygulanır.
  2. 5.000 istemci, sıfır olmayan bir zaman aşımı belirterek HTTP aracılığıyla bir Service Bus kuyruğundan ileti alıyor. Tüm cihazlar her gün 12 saat boyunca bağlanıyorsa şu bağlantı ücretini görürsünüz (diğer Service Bus ücretlerine ek olarak): 5.000 HTTP alma bağlantısı * günde 12 saat * 30,5 gün / 730 saat = 2.500 aracılı bağlantı.
 • Evet. Gönderen sistem veya cihazların sayısı ne olursa olsun, HTTP kullanarak olay göndermeye ilişkin herhangi bir bağlantı ücreti yoktur. Sıfırdan büyük bir zaman aşımı kullanarak HTTP aracılığıyla olay alınması (“uzun yoklama” olarak da adlandırılır), aracılı bağlantı ücretleri alınmasına neden olur. AMQP bağlantıları, bağlantıların gönderme veya alma için kullanılıp kullanılmadığından bağımsız olarak aracılı bağlantı ücretleri alınmasına neden olur. Temel ad alanında 100 adet aracılı bağlantıya ücretsiz izin verildiğini ve bunun ayrıca Azure aboneliği için izin verilen en yüksek aracılı bağlantı sayısı olduğunu unutmayın. Azure aboneliğindeki tüm standart ad alanları için ilk 1.000 aracılı bağlantı, ek ücret olmadan (taban ücreti hariç) sunulur. Bu tanınan haklar birçok hizmetten hizmete mesajlaşma senaryosunu kapsamaya yeterli olduğu için, aracılı bağlantı ücretleri genellikle sadece çok sayıda istemci ile AMQP veya HTTP uzun yoklaması kullanmayı planladığınız durumlarda (örneğin, daha verimli olay akışı sağlamak ya da binlerce/milyonlarca cihaz veya uygulama örneği ile iki yönlü iletişime olanak tanımak için) devreye girer.

 • Hayır. Standart taban ücreti, Azure aboneliği başına ayda yalnızca bir kez faturalandırılır. Bu, tek bir standart katman Hizmet Veri Yolu ad alanı oluşturduktan sonra ek taban ücretler uygulanmadan aynı Azure aboneliği altında istediğiniz kadar ek standart katman ad alanı oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

 • Service Bus mesajlaşmasının premium katmanı, Azure Service Bus kuyrukları ve konularının tüm mesajlaşma özelliklerini öngörülebilir ve tekrarlanabilir bir performans, daha yüksek iş hacmi ve gelişmiş kullanılabilirlik ile birlikte sunar. Premium katman, ayrılmış bir kaynak dağıtımı modeli kullanarak iş yükü yalıtımı ve tutarlı performans sağlar. Premium katmandaki işlem ve bellek kaynakları ayrılmış olduğundan, diğer katmanlardaki gibi ileti başına işlem ücreti uygulanmaz. İleti birimi ayırmaya tüm işlemler dahildir.

 • Mesajlaşma birimi, premium ad alanları için özel olarak ayrılmış olan bir dizi kaynaktır. Bu kaynak dizisi, mesajlaşma iş yükleri için tutarlı ve tekrarlanabilir bir performans sağlayabilir. Her bir premium ad alanı, 1, 2 veya 4 adet mesajlaşma birimine sahip olabilir ve kaynak ayırma doğrusal oranda artar: 2 mesajlaşma birimi, 1 mesajlaşma biriminin iki katı kaynaktan oluşur.

 • Service Bus mesajlaşmasının premium katmanında, satın alınan mesajlaşma birimi başına sabit bir günlük fiyat geçerlidir. Premium olarak oluşturulan ad alanları 1, 2 veya 4 mesajlaşma birimine sahip olabilir. Bunların her biri için ilgili sayıda mesajlaşma birimine ait günlük ücret uygulanır. Premium ad alanlarında, satın alınan mesajlaşma birimi sayısı dilediğiniz zaman değiştirilebilir; ancak günlük ücret herhangi bir zamanda ad alanına atanmış en fazla mesajlaşma birimi sayısını temel alır.

 • Evet, standart katmandan premium katmana yükseltmek mümkündür. Çözümünüzü standart mesajlaşmadan premium mesajlaşmaya nasıl geçireceğinize ilişkin yönergeler için lütfen belgelerimize bakın.

 • Karma bağlantı, ağa bağlı iki uygulama arasında çift yönlü, ikili akış iletişimi oluşturmanıza olanak tanır. Bu iletişimde taraflardan biri veya her ikisi de NAT veya Güvenlik Duvarı arkasında bulunabilir. Bu geçişli bağlantıyı kabul eden dinleyici ve bağlantıyı başlatan gönderen, temel bir WebSocket özelliğine (çoğu web tarayıcısında bulunan WebSocket API’si dahil) sahip olan tüm platformlarda ve her dilde uygulanabilir.

 • İlk karma bağlantı dinleyicinizi oluşturduğunuzda dinleyici birimi başına ücret uygulanır. Oluşturduğunuz her bir dinleyici için de aynı ücret uygulanır. Hizmete aylık 5 GB ücretsiz veri aktarımı dahildir. 5 GB ücretsiz veri aktarımı hakkınızı tüm dinleyici birimlerinizde kullanabilirsiniz. Tüm dinleyici birimlerindeki veri aktarımlarınızın toplamı 5 GB’ın üstünde olursa fazla veri aktarımı ücreti uygulanır.

  Örnek fiyatlandırma 1: Tek bir dinleyiciniz varsa (karma bağlantılar yöneticisinin bir örneğinin yüklü olması ve ayın tamamında sürekli çalışması gibi) ve ay boyunca bağlantı üzerinden 3 GB veri gönderdiyseniz toplam ücretiniz $- olur.

  Örnek fiyatlandırma 2: Tek bir dinleyiciniz varsa (karma bağlantılar yöneticisinin bir örneğinin yüklü olması ve ayın tamamında sürekli çalışması gibi) ve ay boyunca bağlantı üzerinden 10 GB veri gönderdiyseniz toplam ücretiniz $- olur. Bu rakam, bağlantı ve ilk 5 GB için $- ve ek 5 GB veri için $- tutarlarının toplanmasıyla elde edilir.

  Örnek fiyatlandırma 3: Karma bağlantılar yöneticisinin iki örneği (A ve B) yüklüyse ve ayın tamamında sürekli çalıştıysa, A bağlantısı üzerinden 3 GB veri ve B bağlantısı üzerinden 6 GB veri şeklinde toplam 9 GB veri gönderdiyseniz toplam ücretiniz $- olur. Bu rakam, A bağlantısı için $-, B bağlantısı için $- ve 4 GB fazla veri kullanımı için $- tutarlarının toplanmasıyla elde edilir.

 • Dinleyicinize yönelik her bağlantı için 64 KB’lık ücretlendirme uygularız. Bu miktar, dinleyici birimleriyle kullanılmak üzere her ay sunduğumuz ücretsiz 5 GB’tan düşülür. Dinleyici birimi ücreti, 5 dakikalık artışlarla saatlik olarak hesaplanır. Geliştirme/test amacına yönelik birden çok açma ve kapatma işlemi için ücretlendirilmezsiniz.

 • Bir bağlantı açıp veri aktarmazsanız, bağlantının etkin kalması için sizin adınıza her dakika 1 KB veri aktarılır. Bunu yapmamızın nedeni, ağın bağlantıyı birkaç dakikada bir otomatik olarak kapatmasını engellemektir. Bir adet bağlı dinleyici için bu işlemin maliyeti, aylık $0.05 tutarından azdır.

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın