IoT Hub fiyatlandırma

Milyonlarca IoT varlığını bağlayın, izleyin ve denetleyin

IoT Hub ile Nesnelerin İnterneti projenize hızlı bir başlangıç yapmak için, çok sayıda işletim sisteminde ve protokolde çalışan milyonlarca IoT varlığını bağlayın, izleyin ve denetleyin. Cihazlarla uygun kimlik bilgileri aracılığıyla iletişim kurmak için cihaz başına kimlik doğrulamasını kullanın ve IoT çözümlerinizin güvenliğini artırın. Aralıklı olarak bağlansalar bile bu varlıklarla güvenilir bir çift yönlü iletişim kurarak, gelen telemetriyi analiz edin, cihaz yönetimi iş akışlarını eşitleyin, gerektiğinde komut ve bildirim gönderin.

Fiyatlandırma

IoT Hub için dört sürüm sunulur: Ücretsiz, S1, S2 ve S3. IoT Hub genel kullanıma sunulmuştur.

Ücretsiz: IoT Hub hizmetini ücretsiz deneyin. Kaydolarak günde toplam 8.000’e kadar ileti aktarabilirsiniz. Ücretsiz sürüm, IoT Hub hizmetinin özelliklerine alışmanız ve bu özellikleri test etmeniz için uygundur.

S1: IoT Hub S1 sürümü, görece daha az miktarlarda veri oluşturan IoT çözümlerine yönelik olarak tasarlanmıştır. S1 sürümünün her birimi, tüm cihazlarda günde 400.000’e kadar ileti aktarılmasına olanak tanır.

S2: IoT Hub S2 sürümü, görece daha fazla miktarlarda veri oluşturan IoT çözümleri için tasarlanmıştır. S2 sürümünün her birimi, tüm bağlı cihazlarda günde 6 milyona kadar ileti aktarılmasına olanak tanır.

S3: IoT Hub S3 sürümü, büyük miktarlarda veri oluşturan IoT çözümleri için tasarlanmıştır. S3 sürümünün her birimi, tüm bağlı cihazlarda günde 300 milyona kadar ileti aktarılmasına olanak tanır.

Sürüm Türü Birim başına fiyat (aylık) Birim başına toplam ileti sayısı/gün İleti ölçüt boyutu
Ücretsiz Ücretsiz 8.000 0,5 KB
S1 $- 400.000 4 KB
S2 $- 6.000.000 4 KB
S3 $- 300.000.000 4 KB

Azure IoT Hub Cihazı Sağlama Hizmeti

Azure IoT Hub Cihazı Sağlama Hizmeti doğru IoT Hub’a, kullanıcı müdahalesi gerektirmeden otomatik olarak sağlama olanağı sunuyor. Bu sayede müşteriler milyonlarca cihazı güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde sağlayabiliyor. Hizmetin sunduğu cihaz yaşam döngüsü desteği ve önemli özellikler, IoT Hub cihaz yönetimiyle birlikte kullanıldığında müşterilere IoT cihazı yaşam döngüsünün tüm aşamalarını ele alma konusunda yardımcı oluyor.

Katman Fiyat
S1

Genel Kullanım Fiyatı: 1.000 işlem başına $-

Genel kullanılabilirlik ücretlerini yansıtan yukarıdaki fiyatlandırma, 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren geçerlidir. 31 Ocak 2018’den önceki kullanımlar, önizleme ücretlerine göre faturalandırılır.

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği.
 • Ayda $29 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Bir plan bulun.
 • Bağlantı %99,9 oranında garanti edilir. SLA'yı okuyun.

SSS

 • IoT Hub Ücretsiz Sürümü, kavram kanıtı projelerinin teşvik edilmesine yöneliktir. Toplam 8,000’e kadar ileti aktarmanıza ve günde toplam 500’e kadar cihaz kimliği kaydetmenize olanak tanır. Cihaz kimliği limiti yalnızca Ücretsiz Sürüm için uygulanır.

 • S1 Sürümünün her bir birimi, tüm cihazlarda günlük 400.000’e kadar ileti aktarmanıza olanak tanır. Tüm cihazlardaki toplam ileti sayısı günlük 400.000’den fazlaysa ek birim satın almanız gerekir.

 • IoT Hub S2 Sürümü, müşterilerin büyük miktarlarda veri oluşturan çok sayıda cihaza sahip olduğu ve bu nedenle daha sık ileti aktarmaya ihtiyaç duyduğu senaryolara yöneliktir. S2 Sürümünün her bir birimi, günde 6 milyona kadar ileti aktarmanıza olanak tanır. Tüm cihazlardaki toplam ileti sayısı günlük 6 milyondan fazlaysa ek birim satın almanız gerekir.

 • Azure IoT Hub S3 Sürümü, müşterilerin büyük miktarlarda veri oluşturan çok sayıda cihaza sahip olduğu ve bu nedenle daha sık ileti aktarmaya ihtiyaç duyduğu kurumsal senaryolara yöneliktir. S3 Sürümünün her birimi, günde 300 milyona kadar ileti aktarmanıza olanak tanır. Tüm cihazlardaki toplam ileti sayısı günlük 300 milyondan fazlaysa ek birim satın almanız gerekir.

 • Azure portalı aracılığıyla ek IoT Hub birimleri sağlayabilirsiniz. Değişikliğin ardından günlük ileti sınırınız göndermiş olduğunuz ileti sayısından düşük olursa, uygulamanız kısıtlanır ancak daha önce gönderdiğiniz iletilerin hiçbirini kaybetmezsiniz. IoT Hub S1 ve S2 SKU’larının 200’den fazla birimini veya S3 IoT Hub SKU’sunun 10’dan fazla birimini kullanmayı düşünüyorsanız lütfen Microsoft Desteği’ne başvurun.

 • Bir cihazdan buluta en fazla 256 KB büyüklüğünde ileti gönderilebilir. Bu iletiler, ücretli sürümlerde (örn. S1, S2 ve S3) 4 KB’lık bloklar halinde hesaplanır. Örneğin S1, S2 veya S3 sürümünde cihazdan gönderilen 16 KB’lık bir ileti, 4 ileti olarak faturalandırılır. Ücretsiz sürümü kullanan cihazlar tarafından gönderilen iletiler, 0,5 KB’lık bloklar halinde hesaplanır. Örneğin IoT Hub Ücretsiz Sürümünü kullanan bir cihazdan gönderilen 16 KB’lık bir ileti, 32 ileti olarak faturalandırılır.

  Buluttan bir cihaza en fazla 64 KB büyüklüğünde ileti gönderilebilir ve bu iletiler ücretli SKU’lar (örn. S1, S2, ve S3) için 4 KB’lık bloklar halinde hesaplanır. Örneğin S1, S3 veya S3 sürümünde cihazdan gönderilen 8 KB’lık bir ileti, iki ileti olarak faturalandırılır. Ücretsiz sürüm kullanılarak gönderilen iletiler 0,5 KB’lık bloklar halinde hesaplanır. Örneğin, IoT Hub Ücretsiz Sürümünü kullanan bir cihazdan gönderilen 8 KB’lık bir ileti, 16 ileti olarak faturalandırılır.

 • Günlük ileti tahsisatında yalnızca, yeni bir karşıya yükleme işlemi başlatan ve tamamlanan bir karşıya yükleme işlemi için bildirim sağlayan iletiler hesaba katılır. Müşterilerin kendi depolama hesaplarını sağlamaları ve depolama alanı için ödeme yapmaları gerekir. Dosyaları karşıya yükleme işlemi için ayrı ücret alınmaz. Örneğin, karşıya dosya yükleme senaryosunda normalde yalnızca iki ileti vardır: dosyayı karşıya yükleme işleminin başlatıldığını belirten ileti ve dosyayı karşıya yükleme işleminin tamamlandığını belirten ileti. Müşteriler, başarısız olan bir karşıya yükleme işleminin bildirimleri gönderilirken durum açıklamasında ek veriler sağlamayı tercih edebilir. Karşıya dosya yükleme özelliğiyle ilgili ek ayrıntılar için IoT Hub belgelerine bakın.

 • Azure Depolama’nın mevcut karşıya yükleme sınırları, IoT Hub’ın karşıya dosya yükleme işlevi için de geçerlidir.

 • Cihaz çiftleri, cihaz durumu bilgilerini (meta veriler, yapılandırmalar ve koşullar) içerir ve JSON belgeleri olarak depolanır. Çiftler, bulut ve cihaz uygulamalarınız tarafından değiştirilebilir ve zengin bir sorgu dilini destekler. Cihaz çiftleri, IoT Hub Cihaz Yönetimi’nin temel öğeleridir ve bunlara okuma, yazma, sorgular gibi çeşitli işlemler aracılığıyla erişilebilir.

 • Çiftlerde okuma, yazma ve sorgular sırasıyla, döndürülen çiftin boyutuna, güncelleştirmenin boyutuna ve sorgu sonucunun boyutuna bağlı olarak 0,5 KB’lık parçalar halinde ölçülür. Örneğin, 4 KB’lık bir çiftin okunması sekiz ileti olarak; 1 KB’lık yüke sahip bir çiftin güncelleştirilmesi iki ileti olarak; 10 KB’lık bir sonuç için çiftleri sorgulamak ise 20 ileti olarak faturalandırılır. Diğer tüm iletiler ücretli katmanlarda (S1, S2, S3) 4 KB’lık, ücretsiz katmanda 0,5 KB’lık parçalar halinde ücretlendirilir.

 • Doğrudan metotlar, bulut tarafından başlatılan istek-yanıt iletişimleridir. Bulut, cihazdan anlık bir yanıt alır. Hem istekler hem de yanıtlar, en fazla 4 KB olabilir ve ücretli SKU’lar (S1, S2, ve S3) için 8 KB’lık bloklar halinde ölçülür. Dolayısıyla, örneğin S1, S2 veya S3 sürümü aracılığıyla gönderilen 8 KB’lık bir istek, iki ileti olarak faturalandırılır. Ücretsiz sürüm kullanılarak gönderilen istekler 0,5 KB’lık bloklar olarak hesaplanır. Örneğin, IoT Hub Ücretsiz Sürümünü kullanan bir cihazdan gönderilen 8 KB’lık bir ileti, 16 ileti olarak faturalandırılır.

 • İşler, büyük cihaz kümelerinde çift yazmaları ve doğrudan metotları yürütme işleminin başlatılmasına veya zamanlanmasına olanak tanır. İşler kapsamındaki işlemler faturalandırılmaz, ancak işlemlerin sonucu olan çift yazmalar ve metot çağrıları, yukarıda açıklandığı gibi faturalandırılır

 • IoT Hub birimlerinin tüketimi günlük olarak ölçülür; faturalandırma işlemi ise aylık olarak gerçekleştirilir. Müşteriler, ay boyunca tüketilen IoT Hub birimlerinin sayısı üzerinden faturalandırılır.

 • Satın alınan IoT Hub birimi sayısını istediğiniz zaman artırabilirsiniz. Hizmete ay ortasında kaydolursanız aylık faturanız, söz konusu ayın bitimine kalan gün sayısına eşit olarak dağıtılır. (IoT Hub hizmeti için bir ay 31 gün olarak kabul edilir). IoT Hub birimi sayısını ay ortasında artırırsanız aylık faturanız, ay boyunca her bir gün için kullanılabilecek birim sayısı üzerinden hesaplanır.

 • Evet, Ayarlar sayfasından birim sayısını istediğiniz zaman azaltabilirsiniz. Değişiklikler bir sonraki günden itibaren geçerli olur ve ay sonunda faturanıza yansıtılır.

 • Hayır, Ücretsiz sürümden ücretli bir sürüme geçiş yapamazsınız. Ücretsiz sürüm, yalnızca kavram kanıtı çözümlerinin test edilmesine yöneliktir.

 • Evet, bir ücretli sürümden diğerine geçme eylemini açıkça gerçekleştirmeniz gerekir. Cihaz kimliği ve tüm iletiler yeni sürüme taşınır. Ücretli bir sürümden Ücretsiz sürüme geçişe izin verilmez. Müşteri, yüksek bir katmandan düşük katmana (örneğin, S2’den S1’e) geçmek istiyorsa ve S1’in bir günde izin verdiğinden daha fazla ileti kullanmışsa, söz konusu gün için S2, ertesi günden itibaren ise S1 katmanı ücreti üzerinden faturalandırılır.

 • IoT Hub aboneliği, Azure Yönetim Portalı’ndan iptal edilebilir.

 • Cihaz yönetim özellikleri, IoT Hub’ın parçası olarak sunulur. Cihaz yönetimi iletileri, IoT Hub’daki diğer telemetri iletileriyle aynı şekilde ölçülür.

 • Azure IoT Hub Cihazı Sağlama Hizmeti, işlem sayısına göre faturalandırılır. Cihaz kayıtları ve yeniden kayıtlar işlemlere dahildir. Ayrıca kayıt liste girdileri ekleme, bunları güncelleştirme ve alma/sorgulama işlemleri gibi hizmet tarafı değişiklikleri de işlemlere dahildir. Belirli bir kayıt girdisinde etkinlik olmadan geçen her altı aylık zaman dilimi için “etkin tutma” işlemi uygulanır.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Daha fazla bilgi edinin:IoT Hub

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın Hesaplayıcıda görüntüle

$200 krediyle öğrenip oluşturun ve ücretsiz olarak devam edin

Ücretsiz hesap